Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Debata Čína v Lidovém domě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Debata Čína v Lidovém domě"— Transkript prezentace:

1 Debata Čína v Lidovém domě
Obchod s Čínou JUDr., Ing. Tomáš Novotný Ph.D. Náměstek ministra sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Debata Čína v Lidovém domě dne 16. února v Praze

2 Obsah prezentace Zahraniční obchod České republiky
Charakteristika čínského trhu Specifika čínského trhu – bariéry, výhody Příležitosti obchodně-ekonomické spolupráce s Čínskou lidovou republikou Oblasti s velmi malou šancí na úspěch Čínské investice v České republice Opatření na ochranu životního prostředí při investování do výrob v Číně Priority Ministerstva průmyslu a obchodu s Čínskou lidovou republikou Nová etapa česko-čínských vztahů Výhled aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu

3 Zahraniční obchod České republiky
bilance zahraničního obchodu se státy EU v roce skončila přebytkem 32,1 mld. Kč (+17,15%) schodek obchodu se státy mimo EU v roce 2014 byl 33,7 mld. Kč (v roce ,7 mld. Kč) celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí dosáhl v roce hodnoty 279 mld. Kč (+13,5%) a dovoz hodnoty 256,3 mld. Kč (+11,8%) Čína je 4. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR a dokonce 2. největším dovozcem ČR-ČLR obchodní bilance skončila deficitem v hodnotě mld. Kč. Vývoz - 42,3 mld. Kč Dovoz - 358,6 mld. Kč ČR-ČLR (2014) = vývoz z ČR 42,3 mld. Kč; dovoz do ČR 358,6 mld. Kč 3

4 Charakteristika čínského trhu
v roce 2010 se čínská ekonomika stala druhou největší na světě, v roce 2014 největší na světě obrovský a stále rostoucí trh ekonomický růst Číny v posledních letech udělal z čínského trhu jeden z vůbec nejatraktivnější pro zahraniční podnikatele čínská ekonomika je stále světovou továrnou na zboží s nízkou přidanou hodnotu „Dostat se na čínský trh trvá 3 a více let, Vaší případné konkurenci to ovšem bude trvat také tak dlouho“ 1. V roce 2010 se čínská ekonomika stala 2. největší na světě poté, co překonala v absolutních číslech nominálního HDP ekonomiku Japonska. Rychlý ekonomický růst s sebou však přinesl kromě nesporných úspěchů čínského modelu řadu výzev, kterým se nová čínská vláda hodlá věnovat v nadcházejících letech. Jedná se zejména o růst nerovnosti, rychlou urbanizaci, špatné životní prostředí a demografické tlaky, související se stárnoucím obyvatelstvem a interní migrací. 2. Celkový počet obyvatel dosahuje cca 1,363 mld. 3. Pro zajímavost, čínské HDP v roce 2014 dosáhlo 7,4% , což bylo o 0,1% méně než čínská vláda očekávala. 3

5 Specifika čínského trhu - bariéry
rozdílná interpretace zákonů na centrální a lokální úrovni lokální protekcionismus slabá ochrana práv duševního vlastnictví restrikce při certifikaci různých technologií, zařízení a příslušenství omezení ve formě vstupu na čínských trh (JV atd.) saturace trhu především na jihovýchodním pobřeží Číny byrokracie posilování jüanu (jakkoli regulované) drobnohled centrální vlády zcela odlišná kultura a jazyková bariéra Čínská vláda dohlíží jen „naoko“. IPR - jedná se o letitý problém, jehož řešení je v místních podmínkách stále pomalé, tresty pro narušitele nízké a riziko kopírování poměrně velké. České firmy však navíc situaci často podceňují; řadě problémů jde zabránit včasnou registrací ochranné známky, monitoringem trhu ve spolupráci se ZÚ Peking a dalšími subjekty, jakož i využíváním nástrojů, které poskytuje členství ČR v EU a WTO. kulturně není Číňany vnímáno duševní vlastnictví na stejné rovině, jako je tomu u vlastnictví fyzického Konfucius - dívat se spíše do minulosti a učit se od předků -napodobováním děl rozvoj Číny - nové technologie - „vypůjčení“ omezení ve formě vstupu na čínských trh – Joint Ventures s tím, že čínská strana je vždy majoritním vlastníkem byrokracie různá nařízení a interní směrnice, jejichž znění a aplikace je obtížné sledovat bez zázemí na místě, omezení při transferu prostředků (v současné době spíš do ČLR než obráceně díky rostoucím devizovým rezervám ČLR), měnící se podnikatelské prostředí podle vládních záměrů (nové zákony, postupné omezování výhod pro zahraniční investory); Časově a finančně náročná byrokratická procedura při certifikaci SFDA u zdravotnických zařízení 3

6 Specifika čínského trhu - výhody
obrovský spotřební trh „levná“ pracovní síla (zvýšení kvality) politická stabilita (posílení současné vládnoucí garnitury, větší důraz na řešení problémů) zlepšení podnikatelského prostředí (přijetí nových zákonů) obchodní a investiční příležitosti v ostatních částech Číny (S-čchuan, Šán-ši, Ch-pej, Č-ťjang provincie…) liberalizace některých regulovaných sektorů ekonomiky (např. zlepšený přístup ve službách) státní administrativa (více kontroly, boj s korupcí) registrace firem (částečné zlevnění a zjednodušení) vyvinutá infrastruktura (zejména dopravní) velká poptávka po hi-tech technologiích V nynějším 12. pětiletém plánu ( ) vláda deklarovala svou připravenost podpořit investiční příležitosti v nové generaci IT, energetických úsporách a ochraně životního prostředí, alternativní energii, biotechnologii, výrobě vysoce sofistikovaných zařízení, pokročilých materiálech a vozidlech na bázi nových energií. Vyvinutá infrastruktura – vysokorychlostní vlaky (Peking-Šanghaj za necelých 5 hodin) a kvalitně stavěné dálnice Velká poptávka po vysoce kvalitních technologiích - důraz na podporu hi-tech průmyslové obory, sofistikovanou výrobu, energeticky úsporné technologie, ochranu životního prostředí, zdravotnická zařízení a pokročilé služby (pro důchodce atd.) 3

7 Příležitosti obchodně-ekonomické spolupráce s Čínskou lidovou republikou
technologie na ochranu životního prostředí nanotechnologie a biotechnologie energetika těžební technika hi-tech výrobky (např. komunikační technologie) letecký a kosmický průmysl informační technologie (včetně softwarových produktů) zemědělství a potravinářský průmysl chemický průmysl služby zdravotnictví technologie na ochranu životního prostředí - zpracování odpadu, ochrana ovzduší, kvalita vody energetika - v některých oblastech dodávek pro jaderná zařízení těžební technika - včetně poradenství a technologií pro zvýšení bezpečnosti těžby zemědělství a potravinářský průmysl - kvalitní a bezpečné potraviny chemický průmysl - nové výrobní technologie, petrochemie služby - certifikace, reality, poradenství, bankovnictví, překladatelství, cestovní ruch zdravotnictví - přístroje a zařízení, léky, moderní zdravotnické služby - plastická chirurgie 3

8 Oblasti s velmi malou šancí na úspěch
výrobky s malou přidanou hodnotou oděvy a obuv spotřební zboží nenáročné na výrobu

9 Čínské investice v České republice
čínští investoři zatím nejsou v ČR příliš etablovaní (aktuální investice se neustále potýkají s dílčími problémy) investice společnosti Shanghai Maling do výrobního závodu pro výrobu konzervovaného masa je první a dosud jedinou podpořenou investiční akcí v rámci investičních pobídek umístěnou na území ČR investováno 200 mil. Kč, vytvořeno 100 pracovních míst v současné době evidován zvýšený zájem o umístění investic čínského původu do ČR i zvyšující se aktivity čínských investorů při akvizicích existujících provozů CzechInvest projednává vstup a podporu dvou menších potenciálních investorů (celková investice 300 mil. Kč, předpoklad vytvoření 170 pracovních míst) 3

10 Opatření na ochranu životního prostředí při investování do výrob v Číně
Čína v posledních letech klade značný důraz na zavádění moderních technologií v rámci ochrany životního prostředí důraz na odstranění tzv. špinavých procesů obrovské rozdíly mezi východem a západem Číny východ – velký důraz na ochranu ŽP západ – stále preferováno pracovní místo na úkor ochrany ŽP 3

11 Opatření na ochranu životního prostředí při investování do výrob v Číně
pro nové projekty jsou čínskou vládou definovány enviromentální podmínky, které musí splňovat – přísně dohlíženo na jejich dodržování 13. pětiletý plán, který je v současnosti připravován, bude silně podporovat produkty, technologie a procesy na ochranu ŽP formou regulací a zákonů, ale také formou dotací, daňových úlev a finančních podpor čínská vláda podporuje např. nákup elektromobilů formou dotační politiky (pro čínské podniky) odstraňování „špinavých provozů“ bude též podporováno dotacemi i daňovými úlevami 3

12 Priority Ministerstva průmyslu a obchodu s Čínskou lidovou republikou
a. spolupráce v leteckém průmyslu a letectví zavedení přímé linky Praha – Šanghaj/Chengdu nabídka A–Z řešení pro Čínu b. rozšíření obousměrných investic a prozkoumání možností rozvoje ekonomických a technologických zón v ČR c. spolupráce na regionální úrovni a podpora různých druhů hospodářské a obchodní spolupráce mezi provinciemi a kraji obou zemí

13 Nová etapa pro česko-čínské vztahy
setkání prezidentů obou zemí Miloše Zemana a Xi Jinping(a) v Soči v únoru 2014 jednání ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a prvního náměstka ministra p. Zhong Shan v dubnu 2014 účast ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na 13. ročníku mezinárodního veletrhu zemí střední a východní Evropy v červnu 2014 Politická a institucionální dimenze oboustranných ekonomických vztahů v loňském roce zažila výrazné oživení a pokrok vpřed. V minulém roce se uskutečnila řada intenzivních setkání, zasedání a vzájemných návštěv na nejvyšší úrovni, a to vše se událo při symbolické příležitosti oslav 65. výročí navázání diplomatických styků mezi ČR a ČLR (viz. Výše) 3

14 Nová etapa pro česko-čínské vztahy
konání 9. zasedání Ekonomické smíšeného výboru, Čínského investičního fóra a Fóra regionálních zástupců v srpnu 2014 státní návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana do Čínské lidové republiky, kde pan prezident vedl početnou podnikatelskou delegaci a sešel se mj. se svým protějškem Xi Jinping(em) v říjnu 2014 setkání předsedů vlád v rámci Iniciativy ČLR k 16 zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy (16+1), Bělehrad v prosinci 2014 Ekonomický smíšený výbor (ESV), ustavený na základě Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou ČLR v roce 2004, obnovil svoji činnost po šestileté pauze, kdy se uskutečnilo jeho 9. zasedání v Praze v srpnu 2014. 3

15 Výhled aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu
vládní delegace s podnikatelskou misí do ČLR při příležitosti oficiální účasti ČR na 3. ročníku Čínského mezinárodního technologického veletrhu (20.– ) 10. zasedání Ekonomického smíšeného výboru v Pekingu (druhé pololetí 2015) návštěva premiéra ČR v ČLR (podzim 2015) setkání předsedů vlád v rámci Iniciativy ČLR k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy (16+1), Čína v říjnu 2015 3

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Debata Čína v Lidovém domě"

Podobné prezentace


Reklamy Google