Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_54_04 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Psychologie Téma Tematická oblast Název Psychika a její biologická podmíněnost Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Říjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník Anotace Přehled biologické podmíněnosti psychiky Přínos/cílové kompetence Orientace v biologických útvarech, jež podmiňují psychiku člověka

2 Psychika člověka Psychika je někdy chápaná jako synonymum
lidské mysli. Je to pojem shrnující veškeré duševní obsahy a funkce člověka - tedy nejen to, co si myslíme a děláme, ale i to, jakým způsobem myšlenkové informace zpracováváme, tedy samotný proces tohoto zpracování. Sled uvědomovaných zážitků probíhajících v psychice označujeme jako prožívání (vnitřní součást psychiky), jakékoliv vnější zaznamenatelné projevy a tělesné aktivity jsou potom chováním.

3 Psyche James Pradier, 1824, Louvre, Paris

4 Psychika a její biologická podmíněnost.
Člověk vystupuje, aniž si to uvědomuje, nejen jako samostatný jedinec, ale jako příslušník lidského živočišného druhu. Usiluje : 1. o zachování své existence (života svého) 2. o zachování svého živočišného druhu Nejen člověk, ale každý živý organismus vystupuje: navenek jako relativně autonomní jednotka současně umožňuje jednotu organismu s okolním prostředím Ke svému životu potřebuje rovnovážný stav (homeostáza). Homeostáza je neustále narušována: 1. vnějšími vlivy (např. vnější teplota – tělesná teplota) 2. vnitřními vlivy (metabolismus)

5 //Prostředí – je činitel nejen informativní,
Porušení homeostázy : (nedostatkem – nadbytkem), vede k ohrožení života organismu. Metabolismus: (látková výměna) Nedostatek, či nadbytek řeší tělo látkovou výměnou s okolním prostřením: živiny exkrety (odpad) Každý organismus hledá své optimální, pro sebe specifické životní prostředí!!! Setkávání organismu a prostředí nazýváme – interakcí. V interakci s prostředím uskutečňuje člověk své základní životní funkce – aktivita, metabolismus, růst, rozmnožování ap. (Čím složitější organismus, tím složitější udržování vnitřní a vnější rovnováhy). //Prostředí – je činitel nejen informativní, ale hlavně formativní //

6 Biologická podmíněnost psychiky:
fylogenetický vývoj je složitý za nejvyššího tvora a nejsložitějšího označil člověk sám sebe !!! Poznejme ho: každý organismus je vybaven určitými regulátory k vnějšímu prostředí aktivita se projevuje na organismu dráždivostí pomocí této schopnosti přijímá organismus ze svého prostředí podněty o přiměřenosti podnětů a reakce hovoří zpětná vazba (nervová soustava – zkušenost)

7 Čím je vybavena: 1. Receptory – přijímače – přenos dostředivými drahami do centrálního ústředí (mícha, mozek). 2. Analyzátory : a) vnější (smysly – zrak, sluch, čich, hmat, chuť, tlak, teplo) b) vnitřní (změny uvnitř organismu) (trávení, těl. tlak, dýchání, vyměšování, poloha těla ap.) 3. Efektorů - vykonavatelů (svaly, nervové buňky, žlázy) Nervová soustava pracuje v sepětí se žlázami s vnitřní sekrecí (hormon – krev) - vzájemná podmíněnost.

8 Nervová soustava se skládá:
a) periferní část – dostředivé a odstředivé dráhy b) centrální část - (mícha, prodloužená mícha, mozek) vrozené činnosti – mícha a prodloužená mícha (dýchání, krev. oběh, trávení, vyměšování) složité problémy – mozek a) zadní mozek (mozeček, Varollův most) b) střední mozek c) velký mozek (hemisféry P,L)

9 mozková kůra limbický systém bazální ganglia mezimozek mozeček
střední mozek most Varolův prodloužená mícha páteřní mícha

10 Oddíly CNS koncový mozek mozková kůra limbický systém bazální ganglia
mezimozek (talamus a hypotalamus) mozeček střední mozek most Varolův prodloužená mícha páteřní mícha

11 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem psychika člověka a jaké synonymum by jsi ji přiřadil? 2. Jakým dějem bychom označili vnitřní součást psychiky? 3. Pokus se vyjmenovat oddíly CNS. 4. Vysvětli pojem homeostáza. 5. Která část mozku je vývojově nejstarší?

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google