Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevPsychika a její biologická podmíněnost AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled biologické podmíněnosti psychiky Přínos/cílové kompetenceOrientace v biologických útvarech, jež podmiňují psychiku člověka VY_32_INOVACE_54_04

2 Psychika člověka Psychika člověka Psychika je někdy chápaná jako synonymum Psychika je někdy chápaná jako synonymum lidské mysli. lidské mysli. Je to pojem shrnující veškeré duševní obsahy Je to pojem shrnující veškeré duševní obsahy a funkce člověka - tedy nejen to, co si myslíme a děláme, a funkce člověka - tedy nejen to, co si myslíme a děláme, ale i to, jakým způsobem myšlenkové informace ale i to, jakým způsobem myšlenkové informace zpracováváme, tedy samotný proces tohoto zpracování. zpracováváme, tedy samotný proces tohoto zpracování. Sled uvědomovaných zážitků probíhajících v psychice Sled uvědomovaných zážitků probíhajících v psychice označujeme jako prožívání (vnitřní součást psychiky), označujeme jako prožívání (vnitřní součást psychiky), jakékoliv vnější zaznamenatelné projevy a tělesné jakékoliv vnější zaznamenatelné projevy a tělesné aktivity jsou potom chováním. aktivity jsou potom chováním.

3 Psyche James Pradier, 1824, Louvre, Paris

4 Psychika a její biologická podmíněnost. Člověk vystupuje, aniž si to uvědomuje, nejen jako samostatný jedinec, ale jako příslušník lidského živočišného druhu. ale jako příslušník lidského živočišného druhu. Usiluje : 1. o zachování své existence (života svého) 2. o zachování svého živočišného druhu 2. o zachování svého živočišného druhu Nejen člověk, ale každý živý organismus vystupuje: navenek jako relativně autonomní jednotka navenek jako relativně autonomní jednotka současně umožňuje jednotu organismu s okolním prostředím současně umožňuje jednotu organismu s okolním prostředím Ke svému životu potřebuje rovnovážný stav (homeostáza). Homeostáza je neustále narušována: 1. vnějšími vlivy (např. vnější teplota – tělesná teplota) 1. vnějšími vlivy (např. vnější teplota – tělesná teplota) 2. vnitřními vlivy (metabolismus) 2. vnitřními vlivy (metabolismus)

5 Porušení homeostázy : (nedostatkem – nadbytkem), vede k ohrožení života organismu. Metabolismus: (látková výměna) Nedostatek, či nadbytek řeší tělo látkovou výměnou s okolním prostřením: živiny živiny exkrety (odpad) exkrety (odpad) Každý organismus hledá své optimální, pro sebe specifické životní prostředí!!! Setkávání organismu a prostředí nazýváme – interakcí. V interakci s prostředím uskutečňuje člověk své základní životní funkce – aktivita, metabolismus, růst, rozmnožování ap. aktivita, metabolismus, růst, rozmnožování ap. (Čím složitější organismus, tím složitější udržování vnitřní a vnější rovnováhy). //Prostředí – je činitel nejen informativní, ale hlavně formativní //

6 Biologická podmíněnost psychiky: fylogenetický vývoj je složitý fylogenetický vývoj je složitý za nejvyššího tvora a nejsložitějšího označil člověk sám sebe !!! za nejvyššího tvora a nejsložitějšího označil člověk sám sebe !!! Poznejme ho: každý organismus je vybaven určitými regulátory k vnějšímu každý organismus je vybaven určitými regulátory k vnějšímu prostředí prostředí aktivita se projevuje na organismu dráždivostí aktivita se projevuje na organismu dráždivostí pomocí této schopnosti přijímá organismus ze svého prostředí pomocí této schopnosti přijímá organismus ze svého prostředí podněty podněty o přiměřenosti podnětů a reakce hovoří zpětná vazba o přiměřenosti podnětů a reakce hovoří zpětná vazba (nervová soustava – zkušenost) (nervová soustava – zkušenost)

7 Čím je vybavena: 1. Receptory – přijímače – přenos dostředivými drahami do centrálního ústředí (mícha, mozek). centrálního ústředí (mícha, mozek). 2. Analyzátory : a) vnější ( smysly – zrak, sluch, čich, hmat, chuť, tlak, teplo) a) vnější ( smysly – zrak, sluch, čich, hmat, chuť, tlak, teplo) b) vnitřní (změny uvnitř organismu) b) vnitřní (změny uvnitř organismu) (trávení, těl. tlak, dýchání, vyměšování, poloha těla ap.) (trávení, těl. tlak, dýchání, vyměšování, poloha těla ap.) 3. Efektorů - vykonavatelů (svaly, nervové buňky, žlázy) Nervová soustava pracuje v sepětí se žlázami s vnitřní sekrecí (hormon – krev) - vzájemná podmíněnost.

8 Nervová soustava se skládá: a) periferní část – dostředivé a odstředivé dráhy b) centrální část - (mícha, prodloužená mícha, mozek) b) centrální část - (mícha, prodloužená mícha, mozek) vrozené činnosti – mícha a prodloužená mícha vrozené činnosti – mícha a prodloužená mícha (dýchání, krev. oběh, trávení, vyměšování) (dýchání, krev. oběh, trávení, vyměšování) složité problémy – mozek a) zadní mozek (mozeček, Varollův most) složité problémy – mozek a) zadní mozek (mozeček, Varollův most) b) střední mozek b) střední mozek c) velký mozek (hemisféry P,L) c) velký mozek (hemisféry P,L)

9 mozková kůra limbický systém bazální ganglia mezimozek mozeček střední mozek most Varolův prodloužená mícha páteřní mícha

10 koncový koncový mozek mozková mozková kůra limbický limbický systém bazální bazální ganglia mezimozek mezimozek ( talamus ( talamus a hypotalamus ) mozeček mozeček střední střední mozek most most Varolův prodloužená prodloužená mícha páteřní páteřní mícha Oddíly CNS

11 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem psychika člověka a jaké synonymum by jsi ji přiřadil? 2. Jakým dějem bychom označili vnitřní součást psychiky? 3. Pokus se vyjmenovat oddíly CNS. 4. Vysvětli pojem homeostáza. 5. Která část mozku je vývojově nejstarší?

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Psi2.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Psi2.svg 17.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Psi2.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portál_psychologie_logo.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portál_psychologie_logo.png 17.9.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portál_psychologie_logo.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertebrate-brain-regions.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertebrate-brain-regions.png 17.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertebrate-brain-regions.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PradierPshyche.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:PradierPshyche.jpg?uselang=cs 17.9.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PradierPshyche.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google