Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanství - Spojení s ideou Římské říše - Oddělení civitas Dei a civitas terrena (Augustin) - „křižácké války“ - „fašismus“ (stavovský stát) Příklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanství - Spojení s ideou Římské říše - Oddělení civitas Dei a civitas terrena (Augustin) - „křižácké války“ - „fašismus“ (stavovský stát) Příklady."— Transkript prezentace:

1 Křesťanství - Spojení s ideou Římské říše - Oddělení civitas Dei a civitas terrena (Augustin) - „křižácké války“ - „fašismus“ (stavovský stát) Příklady dnes: - teologie osvobození - teroristické útoky na potratové kliniky - irský případ nacionálního terorismu - terorismus ve jménu křesťanského sionismu - současný „křesťanský“ fašismus

2 Teologie osvobození – má původ v Jižní Americe (G. Guttieréz - Peru, 1971, Leonardo Boff - Brazílie) - je inspirována evropským obratem teologů (Moltmann, Johann B. Metz – politická teologie) k marxistické inspiraci... - 21st Century Socialism venezuelského prezidenta Hugo Cháveze

3 Teologie osvobození - LIBERA©TION - chudoba: charita x revoluce institucí - neokolonialismus, „teorii závislosti“, centrum-periferie“ TO„…používá marxismus čistě jako nástroj, aniž by jej uctívala tak, jako ctí evangelium. … Od marxismu si svobodně půjčuje určité „metodologické ukazatele“, které se pro porozumění světa chudých prokázaly jako plodné…“ (L. a C. Boff, Introducing Liberation Theology, 1986)

4 Křesťanství a konzervatismus Zejména ve smyslu návratu k původním hodnotám, na nichž stojí Západní civilizace (neokonzervatismus, Nová pravice…) - Svoboda v odpovědnosti - Pluralita - Úcta k životu „Náboženství by mělo hrát signifikantní roli v životě občanů a judeo- křesťanská morálka je základem, na níž by měla být vedena veřejná debata. Čili, zatímco církev může a musí být oddělena od státu, náboženství nesmí být nikdy odděleno od politiky “ GERSON, M. The Neoconservative Vision. From the Cold War to the Culture Wars. (1997)

5 „Culture wars“ V USA probíhá urputný boj o pozici náboženství v politice a o politizaci morálních hodnot vyplývajících z náboženského přesvědčení. Tento jakýsi boj o „duši Ameriky“ bývá nazýván „kulturní válkou“ - vedenou mezi náboženskými konzervativci a sekularisty. Tato konfliktní linie je v podstatné míře vedena na politické rovině mezi republikány a demokraty. Společnost v USA je tak dnes politicky polarizována spíše na základě kulturních, morálních, náboženských a etnických otázek, než na základě konkrétní sociální pozice jedince. Kulturní válka symbolicky začala rozhodnutím nejvyššího soudu z roku 1973 známé jako „Roe versus Wade“

6 Exit Polls Obama X Romney Protestanti4257 Katolíci5048 Bílí protestanti3069 Bílí katolíci4059 Protestanti More Observant2970 Protestanti Less Observant4455 Katolíci More Observant4257 Katolíci Less Observant5642 Abort Always Legal7622 Abort AIways Illegal2177 Gay, Les, Bi7622 Married Men3860 Married Women4653 Unmarried Men5640 Unmarried Women6731

7 Politické x občanské náboženství GENTILE, Emilio. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitarismem. Brno: CDK, 2008: dvě formy „sakralizace politického systému“ Politické náboženství x občanské náboženství sakralizací politického systému založené na ideologickém monismu, který legitimizuje radikalitu a průnik do všech aspektů života jednotlivce a společnosti zdroj a legitimizace hodnot svobody, lidské důstojnosti demokracie, zaručuje pluralitu názorů

8 Politická náboženství Politické koncepce, které se vyznačují nenávistí ke stávajícím pořádkům, mají vizi jiné, nové společnosti, nového člověka, chtějí prosadit svou představu, i násilím… - komunismus - nacismus - jakýkoli jiný totalitarismus „V parusitické gnózi jde o to zničit nedokonalý a jakožto nespravedlivý zakoušený řád bytí a lidskou stvořitelskou mocí ustanovit řád dokonalý a spravedlivý“. VOEGELIN, E. Wissenschaft, Politik und Gnosis

9 Ústavy a Bůh… Irsko In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred, We, the people of Éire, Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained our fathers through centuries of trial, Německo Präambel Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, Polsko We, the Polish Nation - all citizens of the Republic, Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty, As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other sources, Equal in rights and obligations towards the common good - Poland, …

10 Civil religion in America Robert Bellah občanské náboženství definuje jako do značné míry institucionalizovaný soubor přesvědčení, symbolů a rituálů, které jsou sdíleny a obdobně chápány většinou Američanů. V centru stojí představa osobního Boha jako zdroje morálního řádu, legitimita amerických politických institucí a výjimečná pozice vyvolenosti USA. S. P. Huntington o americkém občanském náboženství hovoří jako jakési „křesťanství bez Krista“, jehož základním axiomem je víra v existenci Boha. Popírat existenci Boží podle něj znamená popírat základní principy, na kterých spočívají společnost a politické zřízení Spojených států…

11 GORSKI, Philip S. Barack Obama and Civil Religion [online], 2008 [cit. 2014-03-29]. Dostupné z http://www.yale.edu/ccr/gorski.pdf.

12 Israel - Izraelská společnost je vnitřně rozdělena masivními vnitrožidovskými konflikty. Asi 49% Židů se považuje za sekulární, 4,5% za ultraortodoxní, 13% za ortodoxní, 33% za tradicionalistické. Obyvatele Izraele rozdělují čtyři hlavní překážky: - konfrontace sekulárních a (ultra)ortodoxních Židů. - konflikt ortodoxních a neortodoxních (konzervativních a progresivních) Židů. - napětí mezi aškenázskými a sefardskými Židy, které je dáno převážně sociálními důvody. - hluboké neshody „holubic“ a „sokolů“ ve vztahu k válce a míru s Palestinci.

13 Náboženský židovský sionismus - Postupujícímu plnění dohod se snažili bránit někteří radikální židovští osadníci terorem. Hrozivou událostí se stal čin lékaře Barucha Goldsteina, který 25.února 1994 postřílel během modliteb v Abrahamově mešitě dvacet devět muslimů. Jeho hrob se stal poutním místem židovských pravicových radikálů. - 1994 Arafat, Rabin a Peres Nobelovu cenu míru. - 4. listopadu 1995 +Jicchak Rabin - Jigal Amir prohlásil: „Ve chvíli, kdy Žid vydává svůj národ a svou zemi do rukou nepřátel, je třeba ho podle halachy zabít.“

14 Křesťanský sionismus - Křesťanští sionisté věří v mimořádnou dějinnou úlohu Židů, soudí, že jejich návrat na Sion a založení Izraele je znamením doby předcházející příchod Mesiáše -Příchodu Mesiáše musí předcházet zničení obou mešit na Chrámové hoře, aby byla připravena cesta pro příchod Pána a pro nový chrám. Ten bude vystavěn v době přechodného míru, po které bude následovat příchod Antikrista a boj „Gógových vojsk z říše Magóg“. „...islám je falešné náboženství, a jakožto modla, padne. Alláh není Bohem Bible. Není Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba. Alláh je krvežíznivý, pomstychtivý, pouštní bůh, za kterým se skrývá zlý duch.“ (EKMAN, U., Židé - lid budoucnosti, Brno: Postilla, 1996, s.81-82.)

15 Írán Islámská revoluce v roce 1979 Hasan Rúhání (předtím Mahmúd Ahmadínedžád) - prezident islámské Íránské republiky Alí Chameneí – nejvyšší důchovní -Roku 931 zmizel beze stopy dvanáctý a poslední imám Mohamed al Mahdí (dvanáctý přímý potomek Alího Ibn Abí Táliba, bratrance a zetě proroka Mohameda) -od té doby očekávají Šiíté návrat Mahdího. Až se dvanáctý imám zjeví, bude napraveno všechno zlo tohoto světa a nastolena boží spravedlnost. Celé lidstvo uzná učení šiítského islámu a podrobí se mu (mesiášsko-apokalyptická vize světové vlády Mahdího) -Válka národů, nesnesitelný útlak, příchod Mahdího lze urychlit nebo oddálit


Stáhnout ppt "Křesťanství - Spojení s ideou Římské říše - Oddělení civitas Dei a civitas terrena (Augustin) - „křižácké války“ - „fašismus“ (stavovský stát) Příklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google