Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura hebrejská BIBLE. Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura hebrejská BIBLE. Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr."— Transkript prezentace:

1 Literatura hebrejská BIBLE

2 Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr. 1 – Izraelská vlajka

3 BIBLE  soubor knih, křesťané a židé je považují za posvátné  nejpřekládanější kniha světa  nejstarší překlady:  Septuaginta – řecký překlad  Vulgata – latinský překlad  nejstarší český překlad - Drážďansko-leskovecká bible (70. – 80. l. 14. stol.) Bible se dělí na dvě části:  Starý zákon  Nový zákon Obr. 2

4 PŘEKLADY Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

5 STARÝ ZÁKON  starší část Bible  obsáhlý soubor (celkem 24 knih) žánrově různorodých  psané hebrejsky, v malé míře aramejsky  posvátná kniha židovství i křesťanství  SZ vznikl pravděpodobně od 15. stol. př. n. l. Obr. 7Obr. 8

6 STARÝ ZÁKON - DĚLENÍ  Tóra  Proroci  Spisy Klasické židovské členění  Pentateuch  Historické spisy  Mudroslovné knihy  Prorocké knihy Křesťanské členění

7 TÓRA  = Zákon, Pět knih Mojžíšových, Pentateuch (řecky)  obsahuje pět částí: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronominum  známé jsou první dvě knihy:  Genesis (= Stvoření) – vypráví o stvoření světa, prvních lidech, potopě světa, zmatení jazyků, praotci Abrahámovi a jeho potomcích  Exodus (= Odchod) – věnován životu proroka Mojžíše, který vyvedl Židy z egyptského zajetí a dovedl je do Palestiny, „země zaslíbené“, zaznamenáno je zde desatero božích přikázání) Obr. 9 – Svitek Tóry

8 PROROCI  Zahrnují:  Historické knihy (spisy), vyprávějící mj. o panování bájných králů Davida a Šalamouna  Obsahuje např.:  Kniha Jozue; Kniha soudců; První a Druhá kniha Samuelova; První a Druhá kniha královská  Knihy prorocké:  Obsahuje např.:  Izajáš; Jeremjáš; Ezechiel

9 SPISY  Texty nejrůznějšího charakteru – poezie, modlitby, výpravné knihy, ….  Tvoří je např.:  Žalmy – hebrejské náboženské písně a chvalozpěvy  Jób  Přísloví – moudrá ponaučení, autorství většinou přisuzované Šalamounovi  Píseň písní – sbírka židovských svatebních písní různých dob  Kazatel  Rút  Ester

10 NOVÝ ZÁKON  vznikal souběžně s vývojem antických literatur  ústřední postavou je Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství  Ježíš se zjevuje jako vytoužený spasitel, předpovídaný starozákonními proroky, a obětuje se za hříchy lidstva  je tvořen 27 knihami  NZ je psán řecky Obr. 10 –zlomek Nového zákona (kolem r. 200)

11 NOVÝ ZÁKON - DĚLENÍ  Evangelia  Skutky apoštolů  Epištoly  Zjevení Janovo Obr. 11 – Vatikánský kodex

12 EVANGELIA  texty pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista  pochází ze slova řec. evangelion = dobrá zpráva  Zahrnují:  Evangelium sv. Matouše  Evangelium sv. Marka  Evangelium sv. Lukáše  Evangelium sv. Jana Obr. 12 – evangelista Marek

13 SKUTKY APOŠTOLŮ  Sepsané sv. Lukášem  Popisují osudy Ježíšových učedníků, šíření myšlenek křesťanství  = listy, dopisy  adresovány věřícím, obsahují výklady Ježíšova učení  Celkem 21 dopisů  List Římanům, List Židům Obr. 13 Příklad epištoly EPIŠTOLY

14 ZJEVENÍ SV. JANA  Nazývána také jako Apokalypsa  Obsahuje vize konce světa, hrůz, které budou údajně předcházet konečnému střetnutí dobra a zla, Ježíšovu druhému návratu a poslednímu soudu Obr. 14 – Vidění Janovo

15 BIBLE JAKO INSPIRACE Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17

16 ZDROJE A LITERATURA:  Obr. 1: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Israel.svg&page=1http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_Israel.svg&page=1  Obr. 2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblia-1-.gif?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblia-1-.gif?uselang=cs  Obr. 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JapaneseNewInterconfBible.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:JapaneseNewInterconfBible.jpg?uselang=cs  Obr. 4: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizavetinskaya_Bibliya.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizavetinskaya_Bibliya.jpg?uselang=cs  Obr. 5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblia_Gda%C5%84ska.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblia_Gda%C5%84ska.jpg?uselang=cs  Obr. 6: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bibbia-Brucioli.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bibbia-Brucioli.jpg?uselang=cs  Obr. 7: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Star_of_David.svg&page=1http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Star_of_David.svg&page=1  Obr. 8: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Christian_cross.svg&page=1http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Christian_cross.svg&page=1  Obr. 9: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Torah_and_jad.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Torah_and_jad.jpg  Obr. 10: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P46.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P46.jpg  Obr. 11: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Codex_Vaticanus_B,_2Thess._3,11-18,_Hebr._1,1-2,2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Codex_Vaticanus_B,_2Thess._3,11-18,_Hebr._1,1-2,2.jpg  Obr. 12: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Codexaureus_21.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Codexaureus_21.jpg  Obr. 13: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epistle_to_Galatians_Illuminatad.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epistle_to_Galatians_Illuminatad.jpg  Obr. 14: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_John_on_Patmos.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_John_on_Patmos.jpg  Obr. 15: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jesus_Christ_Superstar.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jesus_Christ_Superstar.jpg  Obr. 16: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg  Obr. 17: http://www.cobblestay.com/blog/2010/09/secrets-of-paris-the-da-vinci-code-walking-tour/http://www.cobblestay.com/blog/2010/09/secrets-of-paris-the-da-vinci-code-walking-tour/


Stáhnout ppt "Literatura hebrejská BIBLE. Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr."

Podobné prezentace


Reklamy Google