Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura hebrejská BIBLE. Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura hebrejská BIBLE. Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr."— Transkript prezentace:

1 Literatura hebrejská BIBLE

2 Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr. 1 – Izraelská vlajka

3 BIBLE  soubor knih, křesťané a židé je považují za posvátné  nejpřekládanější kniha světa  nejstarší překlady:  Septuaginta – řecký překlad  Vulgata – latinský překlad  nejstarší český překlad - Drážďansko-leskovecká bible (70. – 80. l. 14. stol.) Bible se dělí na dvě části:  Starý zákon  Nový zákon Obr. 2

4 PŘEKLADY Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

5 STARÝ ZÁKON  starší část Bible  obsáhlý soubor (celkem 24 knih) žánrově různorodých  psané hebrejsky, v malé míře aramejsky  posvátná kniha židovství i křesťanství  SZ vznikl pravděpodobně od 15. stol. př. n. l. Obr. 7Obr. 8

6 STARÝ ZÁKON - DĚLENÍ  Tóra  Proroci  Spisy Klasické židovské členění  Pentateuch  Historické spisy  Mudroslovné knihy  Prorocké knihy Křesťanské členění

7 TÓRA  = Zákon, Pět knih Mojžíšových, Pentateuch (řecky)  obsahuje pět částí: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronominum  známé jsou první dvě knihy:  Genesis (= Stvoření) – vypráví o stvoření světa, prvních lidech, potopě světa, zmatení jazyků, praotci Abrahámovi a jeho potomcích  Exodus (= Odchod) – věnován životu proroka Mojžíše, který vyvedl Židy z egyptského zajetí a dovedl je do Palestiny, „země zaslíbené“, zaznamenáno je zde desatero božích přikázání) Obr. 9 – Svitek Tóry

8 PROROCI  Zahrnují:  Historické knihy (spisy), vyprávějící mj. o panování bájných králů Davida a Šalamouna  Obsahuje např.:  Kniha Jozue; Kniha soudců; První a Druhá kniha Samuelova; První a Druhá kniha královská  Knihy prorocké:  Obsahuje např.:  Izajáš; Jeremjáš; Ezechiel

9 SPISY  Texty nejrůznějšího charakteru – poezie, modlitby, výpravné knihy, ….  Tvoří je např.:  Žalmy – hebrejské náboženské písně a chvalozpěvy  Jób  Přísloví – moudrá ponaučení, autorství většinou přisuzované Šalamounovi  Píseň písní – sbírka židovských svatebních písní různých dob  Kazatel  Rút  Ester

10 NOVÝ ZÁKON  vznikal souběžně s vývojem antických literatur  ústřední postavou je Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství  Ježíš se zjevuje jako vytoužený spasitel, předpovídaný starozákonními proroky, a obětuje se za hříchy lidstva  je tvořen 27 knihami  NZ je psán řecky Obr. 10 –zlomek Nového zákona (kolem r. 200)

11 NOVÝ ZÁKON - DĚLENÍ  Evangelia  Skutky apoštolů  Epištoly  Zjevení Janovo Obr. 11 – Vatikánský kodex

12 EVANGELIA  texty pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista  pochází ze slova řec. evangelion = dobrá zpráva  Zahrnují:  Evangelium sv. Matouše  Evangelium sv. Marka  Evangelium sv. Lukáše  Evangelium sv. Jana Obr. 12 – evangelista Marek

13 SKUTKY APOŠTOLŮ  Sepsané sv. Lukášem  Popisují osudy Ježíšových učedníků, šíření myšlenek křesťanství  = listy, dopisy  adresovány věřícím, obsahují výklady Ježíšova učení  Celkem 21 dopisů  List Římanům, List Židům Obr. 13 Příklad epištoly EPIŠTOLY

14 ZJEVENÍ SV. JANA  Nazývána také jako Apokalypsa  Obsahuje vize konce světa, hrůz, které budou údajně předcházet konečnému střetnutí dobra a zla, Ježíšovu druhému návratu a poslednímu soudu Obr. 14 – Vidění Janovo

15 BIBLE JAKO INSPIRACE Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17

16 ZDROJE A LITERATURA:  Obr. 1:  Obr. 2:  Obr. 3:  Obr. 4:  Obr. 5:  Obr. 6:  Obr. 7:  Obr. 8:  Obr. 9:  Obr. 10:  Obr. 11:  Obr. 12:  Obr. 13:  Obr. 14:  Obr. 15:  Obr. 16:  Obr. 17:


Stáhnout ppt "Literatura hebrejská BIBLE. Hebrejská literatura  Hebrejové = Židé  území dnešního Izraele  hlavním písemným dokladem se stala  BIBLE (Písmo) Obr."

Podobné prezentace


Reklamy Google