Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura hebrejská BIBLE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura hebrejská BIBLE."— Transkript prezentace:

1 Literatura hebrejská BIBLE

2 Hebrejská literatura Hebrejové = Židé území dnešního Izraele
hlavním písemným dokladem se stala BIBLE (Písmo) Obr. 1 – Izraelská vlajka

3 BIBLE soubor knih, křesťané a židé je považují za posvátné
nejpřekládanější kniha světa nejstarší překlady: Septuaginta – řecký překlad Vulgata – latinský překlad nejstarší český překlad - Drážďansko-leskovecká bible (70. – 80. l. 14. stol.) Obr. 2 Bible se dělí na dvě části: Starý zákon Nový zákon

4 PŘEKLADY Obr. 5 Obr. 6 Obr. 4 Obr. 3

5 STARÝ ZÁKON starší část Bible
obsáhlý soubor (celkem 24 knih) žánrově různorodých psané hebrejsky, v malé míře aramejsky posvátná kniha židovství i křesťanství SZ vznikl pravděpodobně od 15. stol. př. n. l. Obr. 7 Obr. 8

6 Tóra Proroci Spisy STARÝ ZÁKON - DĚLENÍ Klasické židovské členění
Pentateuch Historické spisy Mudroslovné knihy Prorocké knihy Křesťanské členění

7 TÓRA = Zákon, Pět knih Mojžíšových, Pentateuch (řecky)
obsahuje pět částí: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronominum známé jsou první dvě knihy: Genesis (= Stvoření) – vypráví o stvoření světa, prvních lidech, potopě světa, zmatení jazyků, praotci Abrahámovi a jeho potomcích Exodus (= Odchod) – věnován životu proroka Mojžíše, který vyvedl Židy z egyptského zajetí a dovedl je do Palestiny, „země zaslíbené“, zaznamenáno je zde desatero božích přikázání) Obr. 9 – Svitek Tóry

8 PROROCI Zahrnují: Historické knihy (spisy), vyprávějící mj. o panování bájných králů Davida a Šalamouna Obsahuje např.: Kniha Jozue; Kniha soudců; První a Druhá kniha Samuelova; První a Druhá kniha královská Knihy prorocké: Izajáš; Jeremjáš; Ezechiel

9 SPISY Texty nejrůznějšího charakteru – poezie, modlitby, výpravné knihy, …. Tvoří je např.: Žalmy – hebrejské náboženské písně a chvalozpěvy Jób Přísloví – moudrá ponaučení, autorství většinou přisuzované Šalamounovi Píseň písní – sbírka židovských svatebních písní různých dob Kazatel Rút Ester

10 NOVÝ ZÁKON vznikal souběžně s vývojem antických literatur
ústřední postavou je Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství Ježíš se zjevuje jako vytoužený spasitel, předpovídaný starozákonními proroky, a obětuje se za hříchy lidstva je tvořen 27 knihami NZ je psán řecky Obr. 10 –zlomek Nového zákona (kolem r. 200)

11 NOVÝ ZÁKON - DĚLENÍ Evangelia Skutky apoštolů Epištoly Zjevení Janovo
Obr. 11 – Vatikánský kodex

12 EVANGELIA texty pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista pochází ze slova řec. evangelion = dobrá zpráva Zahrnují: Evangelium sv. Matouše Evangelium sv. Marka Evangelium sv. Lukáše Evangelium sv. Jana Obr. 12 – evangelista Marek

13 SKUTKY APOŠTOLŮ EPIŠTOLY Sepsané sv. Lukášem
Popisují osudy Ježíšových učedníků, šíření myšlenek křesťanství = listy, dopisy adresovány věřícím, obsahují výklady Ježíšova učení Celkem 21 dopisů List Římanům, List Židům Obr. 13 Příklad epištoly

14 ZJEVENÍ SV. JANA Nazývána také jako Apokalypsa
Obsahuje vize konce světa, hrůz, které budou údajně předcházet konečnému střetnutí dobra a zla, Ježíšovu druhému návratu a poslednímu soudu Obr. 14 – Vidění Janovo

15 BIBLE JAKO INSPIRACE Obr. 17 Obr. 15 Obr. 16

16 ZDROJE A LITERATURA: Obr. 1: Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: Obr. 7: Obr. 8: Obr. 9: Obr. 10: Obr. 11: Obr. 12: Obr. 13: Obr. 14: Obr. 15: Obr. 16: Obr. 17:


Stáhnout ppt "Literatura hebrejská BIBLE."

Podobné prezentace


Reklamy Google