Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veterinární mikrobiologie Součást medicínské mikrobiologie (bakteriologie, virologie, mykologie)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veterinární mikrobiologie Součást medicínské mikrobiologie (bakteriologie, virologie, mykologie)"— Transkript prezentace:

1 Veterinární mikrobiologie Součást medicínské mikrobiologie (bakteriologie, virologie, mykologie)

2

3

4 Objevy a objevitelé zHippocrates (4.stol.) epidemiologická pozorování zFracastoro (1546) epidemie jsou šířeny malými částicemi zvan Leewenhoek (1676) první viděl bakterie zLazaro Spallanzani (1732-1799) první pěstoval bakterie v kultuře (1775) zJenner (1796) zavedl vakcinaci (vacca) proti virovému onemocnění - plané neštovice zSemmelweis (1840) zavedl antimikrobiální desinfekci zDavaine (1850) dal do souvislosti infekční organismus - Bacillus anthracis s onemocněním

5 Historie mikrobiologie je spjata s historií medicíny z„ Lovci mikrobů“: předmětem objevů byli původci infekcí člověka i zvířat zL. Pasteur (1822-1895) zakladatel mikrobiologie jako vědy 1877-1895 rozpracoval koncepci infekčních chorob zvířat a člověka 1885 podal poprvé antirabickou vakcínu chlapci zR. Koch (1843-1910) zSoučasně s nimi pracovali další: Klebs*, Salmon,

6 Historie mikrobiologie je spjata s historií medicíny zZakladatelé virologie: zBeijerinck a Ivanovskij (1890) objevili virus tabákové mozaiky zLoefler a Frosch (1898) objevili první virus obratlovců - virus slintavky a kulhavky zDalší viry byly popsány ještě v r.1898: virus myxomu a virus žluté zimnice

7 Objevy antimikrobiálních (antibakteriálních) látek zP. Ehrlich (1854-1936) otec chemoterapie 1909 složka 606 salvarsan první efektivní antibakteriální léčivo 1912 neosalvarsan zG. Domagk (1895-1964) sulfonamidy (synteticky připraveno) zA. Fleming (1881-1955) antibiotika: penicilín 1928 z1945-1948 cefalosporiny...

8 Historie medicínské mikrobiologie u nás zProf. Hlava UK (uč. bakteriologie 1900) zProf. Honl UK zProf. Ševčík VŠZ (Vysoká škola zvěrolékařská) zProf. Lukeš UK,VŠZ,KU,MU zProf. Tomášek MU zProf. Patočka UK zPrvní sbírka mikroorganismů (1890) F. Král

9 Svět mikrobů zMikroorganismus - mikrob: viry, bakterie, houby, protozoa, některé řasy zProkaryotické a eukaryotické organismy zVýznam mikrobiologie: mikroorganismy jsou nezbytné pro život - prostředí,živočichové, medicína, potraviny, biotechnologie

10 Bakterie v prostředí (Bakterie jako součást ekosystému) zRecyklace živin - biogeochemická recyklace (C, N, S, kovy) Cyklus dusíku (nitrifikace, denitrifikace, asimilace, fixace) zVýznam gradientu živin a růstových faktorů zBakterie a rostliny rhizosféra - půdní mikroflóra (Rhizobium)

11 Prokaryota - bakterie zBěžná velikost 0,3- 2,5 mikrometrů zDNA: nukleoid, nezávislé plasmidy zRibozómy: 70S (50S a 30S) zAbsence většiny organel zSteroly v membránách nejsou přítomny zSložky stěny a kapsuly:peptidoglykany, teichová a lipoteichová kyselina, lipoproteiny a lipopolysacharidy zBičíky a fimbrie jsou přítomny zNeschopny fagocytózy, pinocytózy, améboidního pohybu

12 Morfologie bakterií zVelikost a tvar zbuněčná membrána zbuněčná stěna zkapsula (pouzdro) zpili a fimbrie zbičíky

13

14

15 Ekologie prokaryot zterminologie: ekosystémy, společenstva nebo biocenózy jako základní jednotky zprostředí - habitat zhabitaty : v ekosystému může být definován habitat (nejméně jeden) pro každý mikroorganismus zobyvatelé ekosystému zekologická nika - funkce, kterou mikrob hraje v ekosystému

16 Mikroorganismus a hostitel zVysoký počet hostitelských druhů ve veterinární medicíně z Hostitelská specifita - míra adaptace (vysoká nebo nízká) zHabitat - místo výskytu mikroorganismu v těle

17 Vztah mikroorganismu a hostitele zVyvíjí se v ekologické perspektivě zVýsledkem může být rovnováha zSYMBIÓZA zKomenzalismus (užitek pro mikroorganismu) zMutualismus (původně symbióza) zParazitismus (patogenní mikroorganismy) ¨ Saprofité nezávislí na hostiteli Parazité závislí na hostiteli

18 Bakteriální choroby: původcem je patogenní bakterie zInfekční choroby- původcem je mikrob zMikroorganismu schopný vyvolat onemocnění hostitele s postižením jeho funkce nebo struktury je označován jako patogen zVirulence je kvantitativní vyjádření kapacity patogena vyvolat chorobu

19 Původce - patogen zVysoce adaptovaný mikroorganismus, který vyvolává onemocnění hostitele jen tehdy, když to jeho přežití vyžaduje zPatogenita schopnost vyvolat onemocnění zVirulence je mírou (stupněm) patogenity (vysoká, nízká) zPatogenita a virulence nejsou vázané na rod nebo druh bakterie

20 Kochovy postuláty (kriteria pro uznání mikroorganismu jako původce choroby) z1. Mikrob musí být nalezen ve všech případech a ve všech cílových místech z2. Mikrob musí být izolován z infikovaného hostitele a musí být kultivovatelný in vitro z3. Čistá kultura mikroorganismu musí vyvolat typické symptomy onemocnění po inokulaci vnímavému jedinci (hostiteli) z4. Mikroorganismus musí být reizolovatelný z experimentálně infikovaného jedince

21 Faktory virulence bakterií: odpovídají za schopnost vyvolat infekci nebo za schopnost odolávat imunitním obranným mechanismům zZnaky odpovídající virulenci zCelulární (vázané na buněčnou strukturu) zExtracelulární

22 Celulární faktory patogenity a virulence bakterií zpouzdro zfimbrie, pilli zbičíky zreceptory zendotoxin

23 Extracelulární faktory patogenity a virulence bakterií zEXOTOXINY(enzymy, proteiny): zhemolyziny ( S.aureus, Listeria monocytogenes) zenterotoxiny ( E.coli, B.cereus) zneurotoxiny (C.botulinum) zshiga, shiga-like toxin (E.coli) zexfoliativní toxiny (S.aureus) znekrotoxiny (P.multocida)

24 Přehled faktorů virulence bakterií zbičíky a chemotaxe zadheziny zmucinázy zciliostatické proteiny zenzymy ztoxiny zinvaziny

25 Bakterie a hostitelská buňka zObligátně intracelulární parazitismus (Chlamydia, Rickettsia, Lawsonia) zFakultativně intracelulární parazitismus (Listeria monocytogenes, Salmonella) zExtracelulární parazitismus ( Staphylococcus, Streptococcus)

26 Stádia procesu onemocnění zpřenos mezi hostiteli zinvaze hostitele zmnožení v hostiteli znapadení imunního systému hostitele zpoškození hostitele a tvorba symptomů

27 Obecné aspekty invaze epiteliálních buněk z1. stupeň - povrch sliznice: kompetice s komenzály, adherence, kolonizace, poškození buněk z2.stupeň - epitel: penetrace do buněk -invaze, proliferace v buňkách, laterární šíření do buněk lamina propria..vstup do lymfatického a krevního řečiště z3. stupeň: rezistence k obraně hostitele, proliferace končící systematickým šířením

28 Infekce (.. množení patogena v organismu hostitele) zLokální zSystémová zSepse (přítomnost bakterií nebo jejich produktů ve tkáni nebo krvi) zSeptikémie (množení v krvi) zToxémie (onemocnění způsobené přítomností bakteriálních toxinů v krvi)

29 CHARAKTERISTIKA INTRACELULÁRNÍCH BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ zIntracelulární bakterie mají tzv. ostrovy virulence geny odpovídající za patogenitu zPodle míry závislosti na buňce rozeznáváme yfakultativně intracelulární (Salmonella, Brucella, Yersinia, Mycobacterium, Listeria) yobligátně intracelulární (Chlamydia, Ricketsia, Coxiella, Ehrlichia) zInterakce bakterií s imunitním systémem je velmi často ve fázi aherence na povrch buněk, nebo ve fázi fagocytózy zPro některé intracelulárně působící bakterie je charakteristický chronický průběh s persistentní infekcí a garnulomatózní zánětlivou reakcí ygranulomy mohou být příkladem poškození imunitními mechanismy

30 ÚNIKOVÉ A IMUNOSUPRESIVNÍ MECHANISMY Spojeny s různými fázemi fagocytózy zinterakce ve fázi uchycení yvstup mykobakterií do makrofágů přes CR1, CR3 zinhibice fúze lysozomů s fagozomem ytypické pro rody Mycobacterium, Chlamydia zúnik s fagolysozomu do volné cytoplazmy ypopsán u Listeria monocytogenes zrezistence k lysozomálním enzymům ypovrchové vrstvy (Mycobacterium, Salmonella) snížují účinky enzymů

31 Tlumení bakteriálních infekcí zPrevence šíření původce zVakcinace zAntibiotika


Stáhnout ppt "Veterinární mikrobiologie Součást medicínské mikrobiologie (bakteriologie, virologie, mykologie)"

Podobné prezentace


Reklamy Google