Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOTICKÉ VZTAHY 1. NEUTRALISMUS 1. NEUTRALISMUS - žádné viditelné vazby - žádné viditelné vazby - může být dočasný - může být dočasný 2. KOMENZALISMUS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOTICKÉ VZTAHY 1. NEUTRALISMUS 1. NEUTRALISMUS - žádné viditelné vazby - žádné viditelné vazby - může být dočasný - může být dočasný 2. KOMENZALISMUS."— Transkript prezentace:

1 BIOTICKÉ VZTAHY 1. NEUTRALISMUS 1. NEUTRALISMUS - žádné viditelné vazby - žádné viditelné vazby - může být dočasný - může být dočasný 2. KOMENZALISMUS 2. KOMENZALISMUS - komenzál žije z odpadních produktů druhého - komenzál žije z odpadních produktů druhého - neškodí, neprospívá - neškodí, neprospívá

2 3. MUTUALISMUS 3. MUTUALISMUS - volnější forma symbiózy - volnější forma symbiózy - oboustranný prospěch - oboustranný prospěch 4. KOMPETICE A INTERFERENCE 4. KOMPETICE A INTERFERENCE - KOMPETICE: soutěž o výživu, prostor - KOMPETICE: soutěž o výživu, prostor - INTERFERENCE: např. mykorhiza - INTERFERENCE: např. mykorhiza

3 5. ANTAGONISMUS 5. ANTAGONISMUS - částečná či úplná inhibice - částečná či úplná inhibice jednoho organismu druhým jednoho organismu druhým 6. ANTIBIÓZA 6. ANTIBIÓZA - inhibice růstu - inhibice růstu - působí proti vývoji, růstu,... - působí proti vývoji, růstu,...

4 7. ALLELOPATIE 7. ALLELOPATIE - vzájemné ovlivňování produkty - vzájemné ovlivňování produkty látkové výměny látkové výměny - pouze u rostlin, velký praktický význam - pouze u rostlin, velký praktický význam 8. SAPROFYTISMUS 8. SAPROFYTISMUS - forma heterotrofie - forma heterotrofie - využití organických látek z odumřelých těl - využití organických látek z odumřelých těl a orgánů a orgánů - HOLOSAPROFYT x HEMISAPROFYT - HOLOSAPROFYT x HEMISAPROFYT obligátní fakultativní obligátní fakultativní

5 PARAZITISMUS PARAZITISMUS - částečná či úplná nutriční závislost - částečná či úplná nutriční závislost jednoho organismu na pletivech jiného živého individua (hostitele) jednoho organismu na pletivech jiného živého individua (hostitele) - parazit není hostiteli prospěšný, avšak - parazit není hostiteli prospěšný, avšak nemusí být nutně škodlivý nemusí být nutně škodlivý - HYPERPARAZITISMUS - HYPERPARAZITISMUS - MULTIPARAZITISMUS - MULTIPARAZITISMUS

6 Charakteristické znaky parazitismu u jednotlivých typů organismů 1. VIRY: endoparazitismus obligátní 2. BAKTERIE: endoparazitismus obligátní či fakultativní, jen 5 % parazituje 3. HOUBY: endoparazité, ektoparazité obligátní, fakultativní obligátní, fakultativní

7 Formy parazitismu – dle nutričních požadavků 1. Nekrotrofie – z usmrcených buněk hostitele * fakultativní: žijí jako saprofyté, mohou se adaptovat, Aspergillus, Rhizoctonia, Sclerotinia * fakultativní: žijí jako saprofyté, mohou se adaptovat, Aspergillus, Rhizoctonia, Sclerotinia * obligátní: špatně přežívají jako * obligátní: špatně přežívají jako saprofyté saprofyté

8 2. Hemibiotrofie – Venturia inaequalis, Phytophtora infestans Phytophtora infestans 3. Biotrofie - minimální poškození pletiv, výrazná specializace, omezený výrazná specializace, omezený okruh hostitelů okruh hostitelů - jádro napadené buňky PŘEŽÍVÁ - jádro napadené buňky PŘEŽÍVÁ - určitá rovnováha s hostitelem - určitá rovnováha s hostitelem 4. Genetický parazitismus – Agrobacterium tumefaciens tumefaciens

9 Buněčné jádro Buněčné jádro přežívá odumírá přežívá odumírá BIO + - NEKRO - +

10 PATOGENISMUS PATOGENISMUS - schopnost organismu vyvolat chorobu - schopnost organismu vyvolat chorobu na jiném organismu na jiném organismu PARAZITISMUS PATOGENISMUS Patogen Patogen - organismus schopný vyvolat chorobu - buněčný x nebuněčný - parazitický x neparazitický Patogenní potenciál – okruh hostitelských rostlin Patogenní potenciál – okruh hostitelských rostlin

11 Patogenita Patogenita - schopnost překonávat obranné reakce rostliny - schopnost překonávat obranné reakce rostliny a vyvolat patologický proces a vyvolat patologický proces - VERTIKÁLNÍ – odrůdově specifická - VERTIKÁLNÍ – odrůdově specifická - HORIZONTÁLNÍ – odrůdově nespecifická - HORIZONTÁLNÍ – odrůdově nespecifická

12 rasy patogena odrůdy 12345 ABCDE

13 Virulence - kvalita - stupeň patogenity - stupeň patogenity - geneticky fixovaná - geneticky fixovanáAvirulence - neschopnost vyvolat chorobu - neschopnost vyvolat chorobu Agresivita - kvantita - schopnost překonat obranné reakce hostitele - schopnost překonat obranné reakce hostitele Patogenita = agresivita + virulence Patogenita = agresivita + virulence

14 Determinanty patogeneze 1.Průnik do rostliny 2.Katabolismus látek hostitele 3.Neutralizace obranných mechanismů hostitele

15 Prostředky 1.Mechanické - penetrační hroty, růst hyf 1.Chemické - toxiny - enzymy (hydrolázy, kutinolytrické, pektinolytické) - růstové hormony (auxiny, gibereliny, kys.abscisová)

16 Specifičnost – souvisí s patogenitou Hladina specifičnosti – široké x úzké hostitelské spektrum monofág x oligofág x polyfág - specifičnost orgánová, pletivová

17 Kompatibilita x inkompatibilita Rostlinné patosystémy – vývoj od původních po zemědělské agroekosystémy - diverzita - unifikace

18 ŽIVOTNÍ CYKLUS INFEKČNÍ CYKLUS CHOROBA HOSTITEL PATOGEN

19 Infekční cyklus - interakce hostitele a patogena - interakce hostitele a patogena + určité podmínky prostředí + určité podmínky prostředí CHOROBA CHOROBA - opakuje se - opakuje se - životní cyklus x infekční cyklus - životní cyklus x infekční cyklus

20 * ZDROJE INFEKCE : sporulace – inokulum biotický x abiotický materiál * DISEMINACE = šíření + depozice - pasivní - autonomní - anemochorie - hydrochorie - mykochorie - zoochorie - antropochorie - aktivní

21 INFEKCE monocyklické, polycyklické, polyetické - klíčení - penetrace - kolonizace invaze Preinfekce – kontakt patogena s hostitelem HOSTITEL PATOGEN PROSTŘEDÍ CHOROBA


Stáhnout ppt "BIOTICKÉ VZTAHY 1. NEUTRALISMUS 1. NEUTRALISMUS - žádné viditelné vazby - žádné viditelné vazby - může být dočasný - může být dočasný 2. KOMENZALISMUS."

Podobné prezentace


Reklamy Google