Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Viry 1892 – Dimitrij Ivanovský – virus tabákové mozaiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Viry 1892 – Dimitrij Ivanovský – virus tabákové mozaiky"— Transkript prezentace:

1 Viry 1892 – Dimitrij Ivanovský – virus tabákové mozaiky
Latinsky virus = jed Nebuněčná forma živé hmoty diskuze živé / neživé Bez schopnosti syntetizovat bílkoviny  buněčný parazitismus Obvykle škodlivý účinek (smrt buněk, nemoci apod.)

2 Hostitelské buňky Každý virus infikuje jen určité buňky (hostitelské) – rozpoznávání specifických receptorů na povrchu buňky. Bakterie (bakteriofág) Houby (mykofág) Rostliny Živočichové Archea

3 Škodlivý účinek virů Viry parazitují na buňkách – téměř vždy škodlivý účinek. lýze a smrt buňky změna / poškození normální funkce poškození genetické informace

4 Choroby způsobené viry
Viry způsobují řadu chorob virózy chřipka hepatitida AIDS opary bradavice rakovina

5 Stavba virů Virion = konkrétní virová částice
Virus = spíše abstraktní pojem, zahrnuje momentální formu viru i jeho projevy nm (bakteriální buňka cca 2 mm, eukaryotní desítky mm i více)

6 Velikost virů bakterie Kvasinka Virus

7 Stavba virů Nukleová kyselina (NK) obalená bílkovinou kapsidou
Někdy i lipidová / lipoproteinová membrána pocházející z hostitelské buňky = obalené viry Kapsidy různě tvarované, např. eikosaedr (dvacetistěn), tyčinkovité apod.

8 Stavba virů kapsida membrána nukleová kyselina

9 Genetická informace Málo genů (maximálně desítky)
Velice zhuštěná genetická informace Různé NK dsDNA ssDNA dsRNA ssRNA Dělení na DNA-viry a RNA-viry

10 Životní cyklus viru = cyklus infekce hostitelských buněk a produkce nových virionů mnoho variant životního cyklu nové viriony jsou produkovány hostitelskou buňkou

11 Typický životní cyklus viru
Stádium virionu (klidové stádium, pasivní hledání cílové buňky) Infekce (průnik virionu, popř. jen jeho NK, do buňky) Produkce virionů – infikovaná buňka produkuje nové viriony Lýze buňky a uvolnění virionů lýze = prasknutí

12 Odlišnosti životních cyklů virů
Některé viry buňky nelyzují nebo jen za určitých podmínek lytická infekce – dochází k lýzy buňky latentní infekce (mírná) – nedochází k lýzy buňky Někdy dochází k začlenění (integraci) viru do genomu buňky = provirus jako součást genomu je předáván dalším generacím integrovaný virus se může projevovat jen málo nebo i vůbec možnost reaktivace a poškození buňky evoluční význam – horizontální přenos genetické informace (=mezi vrstevníky, nemusí být stejného druhu)

13 RNA viry Několik typů virové RNA Často více kratších segmentů
Pozitivní – slouží přímo k translaci bílkovin Negativní – musí být přepsána do mRNA, pak teprve produkce bílkovin Dvojsmyslná – obě vlákna na stejném místě kódují různé bílkoviny Často více kratších segmentů

14 Reverzní transkripce Tzv. retroviry (např. HIV) Přepis RNA  DNA
Reverzní transkriptáza Časté chyby při přepisu  časté mutace a variabilita virů!

15 Taxonomický systém virů
Umělý systém založený na typu hostitelské buňky typu nukleové kyseliny přítomnosti lipidového obalu morfologie virionů struktuře virových bílkovin antigenních vlastností

16 Bakteriální viry (bakteriofágy)
Občas využití v medicíně proti patogenním mikroorganismům Modelové organismy – nehrozí nebezpečí nákazy výzkumných pracovníků Různě široké spektrum hostitelů Pomáhají udržet rovnováhu v bakteriálních společenstvech

17 Archeální viry Málo prozkoumané

18 Rostlinné viry Obvykle neobalené Tobamavirus – virus tabákové mozaiky
viriony jedny z největších modelový rostlinný virus ssRNA helikální kapsid 100 nm

19 Živočišné viry Častěji obalené Další dělení viry obratlovců
viry bezobratlých

20 Živočišné viry Papilomavirus neobalené dsDNA onkogenní
bradavice, rakovina děložního čípku

21 Živočišné viry Poliovirus – virus dětské obrny neobalené ssRNA

22 Živočišné viry Herpesvirus obalený dsDNA opary, pásový opar
DNA může zůstat v buňce (neintegrovaná) velká promořenost populace

23 Živočišné viry Othomyxoviry – viry chřipky savčí a ptačí obalené
ssRNA – segmentovaná časté mutace – cca 2x do roka nový typ rekombinace virů při infekci hostitelského organismu různými viry

24 Živočišné viry Retroviry obalené ssRNA – přepis do DNA
reverzní transkriptáza – integrace DNA do genomu – možnost vzniku rakoviny časté mutace HIV


Stáhnout ppt "Viry 1892 – Dimitrij Ivanovský – virus tabákové mozaiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google