Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+"— Transkript prezentace:

1 Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Mgr. Marika Bendová

2 Typy stáží 1)studijní pobyt (min. 90 dní)
Informace: Nabízené pobyty: Tento typ stáže není určen pro studenty 6. ročníku 2)praktická stáž (min. 60 dní) Informace: Nabízené pobyty:

3 Podmínky Uzavřený 1. ročník studia
Status studenta (řádné zapsání ke studiu během celé doby pobytu, během pobytu nelze ukončit studium na domovské univerzitě) Pobyt lze realizovat v zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě ČR a země trvalého pobytu studenta Minimální délka pobytu 60 dní (praktické stáže) resp. 90 dní (studijní pobyty) Úspěch na výběrovém řízení pořádaném fakultou

4 Harmonogram 11. března uzávěrka přihlášek k VŘ na studijní pobyty
18. března od 14:30 hod VŘ na STUDIJNÍ POBYTY (kancelář 336) 26. března od 15:45 hod informační schůzka se zástupcem RUK – určeno studentům vybraným na VŘ (Jelínkova posluchárna) 27. dubna uzávěrka přihlášek k VŘ na praktické stáže 4. května od 14:00 hod – VŘ na PRAKTICKÉ STÁŽE (kancelář 336)

5 Výběrové řízení Studijní pobyty: 18.3. od 14:30
Praktické stáže: 4.5. od 14:00 K odevzdání: 1)přihláška k VŘ 2)motivační dopis (v ČJ) 3)stručný životopis, certifikát o jazykové zkoušce, potvrzení o mimořádných aktivitách, reference… (máte-li) Uzávěrka přijímání přihlášek: (studijní pobyty) / (praktické stáže)

6 Členové Zahraniční komise
Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc. MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Mgr. Marika Bendová MUC Mariya Sukhanenko MUC Martina Nemčoková náhradníci: MUC Andrea Zichová, MUC Miroslav Kyselica

7 Kritéria hodnocení Studijní průměr (ke dni ukončení posledního uzavřeného ročníku vč. neúspěšných pokusů) přepočítaný koeficientem dle posledního uzavřeného ročníku: 2. ročník: 1 3. ročník: 0,95 4. ročník: 0,90 5. ročník: 0,85 Dle tohoto vzorce se sestaví předběžné pořadí studentů. Během VŘ členové komise zohlední všechny odevzdané dokumenty a posoudí zájem, projev a mimořádné aktivity studenta.

8 Výsledky VŘ O výsledcích VŘ budou studenti informováni individuálně ( em) do 2 dnů od VŘ. Do 1 týdne od VŘ stvrdí student svým podpisem souhlas s vybranou stáží.

9 Postup (ve zkratce) Podání přihlášky k VŘ (+ motivační dopis, jazykové certifikáty, doklady o mimořádných aktivitách…) Absolvování VŘ Založení přihlášky vč. Learning agreementu https://is.cuni.cz/webapps/ Odeslání přihlášky do zahraničí Akceptace ze strany zahraniční instituce Vydání rozhodnutí děkana o přiznání stipendia Podpis účastnické smlouvy na RUK

10 Postup pro zajištění nové smlouvy
Předběžný souhlas instituce s Vaším přijetím (u univerzitních pracovišť kontaktujte nejprve tamního koordinátora Erasmus+) Vyžádání smlouvy v kanceláři Erasmus+ na 3. LF 1)Zcela nová partnerská instituce => Inter-institutional agreement a)univerzitní (tj. přímo univerzita) b)neuniverzitní (tj. samostatná nemocnice nebo fakultní nemocnice podepisující smlouvu bez zapojení fakulty) 2)Instituce, s níž máme platnou smlouvu na jiný typ stáže => Addendum -mění původní IIA -stejné znění pro univerzitní i neuniverzitní pracoviště

11 Vyplnění IIA/Addenda – nelze odeslat vybrané instituci nevyplněné!!!
Odeslání IIA/Addenda vybrané instituci, zajištění podpisu, zaslání Mgr. Bendové Evidence nové smlouvy na RUK, zveřejnění => založení přihlášky Nelze zaměnit IIA univerzitní a neuniverzitní, ani IIA a Addendum IIA/Addendum musí být zcela vyplněné (vč. registration number-IČ a VAT number-DIČ u neuniverzitních pracovišť) Bez smlouvy (stávající či nové) nelze mobilitu v rámci Erasmus+ uskutečnit.

12 Přihláška Smlouvy* byly zveřejněny na is.cuni.cz/webapps do a je možné se již přihlašovat (až 3 přihlášky/student) Studenti, kteří uspějí u VŘ na akademický rok 2015/2016, mohou vyjet již od (mají-li zajištěné všechny potřebné dokumenty). Je však nutné stáž realizovat buď v období , nebo , tj. nelze stáž rozložit do dvou akademických roků. *Později bude zadáno (stav k ): Bochum (P) – čekáme na podepsání smlouvy Drážďany (S) – čekáme na registraci smlouvy na RUK

13 Přihláška – studijní pobyty
Preferovaná délka pobytu: 1 semestr Vyplnění studijního protokolu: -předměty, které byste studovali na UK + ekvivalenty, na které budete docházet v zahraničí (originální názvy v AJ) Zajištění podpisů garantů českých předmětů

14

15 Přihláška – praktické stáže
Preferovaná délka pobytu: 2-3 měsíce Vyplnění plánu praxe Projednání praxe s českým garantem praxe (budete-li si nechávat praxi uznávat)

16 Přihláška Jsou-li všechna políčka (smysluplně) vyplněna, může koordinátor přihlášku schválit Následně student přihlášku finálně potvrzuje zelenou šipkou vlevo nahoře Koordinátor přihlášku tiskne a pan proděkan podepisuje Student si přihlášku vyzvedává a odesílá na zahraniční instituci (stačí scan) – kopii si ponechá

17 Založení účtu u Komerční banky
S přihláškou podepsanou 3. LF se student objednává do KB ( viz ) – nelze řešit na poslední chvíli (delší objednací lhůty) Číslo účtu si student doplní do aplikace Nelze použít jiný účet než Erasmus+ účet u KB, či č. ú. vedené na někoho jiného

18 Akceptace Student čeká na odeslání akceptací (tj. podepsaná přihláška + akceptační dopis) ze zahraniční univerzity Akceptace zasílá/přinese koordinátorovi, který připraví rozhodnutí děkana o přiznání stipendia k podpisu panu proděkanovi Student si RD vyzvedává a čeká na pozvání na RUK k podpisu účastnické dohody (je nutné mít zadané č.ú. v aplikaci)

19 Účastnická dohoda Student se dle instrukcí dostaví na RUK a s sebou má: přihláška podepsaná 3. LF i zahr. univerzitou akceptační dopis studijní protokol (POUZE STUDIJNÍ POBYTY) rozhodnutí děkana V případě nemožnosti se dostavit je možné někoho zplnomocnit pro zastupování ve věcech Erasmus+.

20 Povinnosti před odjezdem
nahlásit se na studijním odd., zapsat se do dalšího ročníku garanti předmětů, jejichž ekvivalenty splněné v zahraničí si budete nechávat uznávat, musí být informováni o Vašem úmyslu plnit předměty v zahraničí pokud během pobytu změníte studijní plán (vyřazení předmětu, přidání předmětu), upravte studijní plán v aplikaci a informujte koordinátorku na 3. LF

21 Povinnosti po návratu Nahlásit se na studijním odd. 3. LF
Na RUK odevzdat: Transcript of Records Confirmation of Study Period Závěrečná zpráva V případě zkrácení pobytu je student povinen vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Uznání splněných předmětů je v režii garantů předmětů. Studenti mají možnost vyjet přes Erasmus+ opakovaně.

22 Zrušení pobytu Prodloužení pobytu
Pokud jste se rozhodli nevyjet, informujte prosím koordinátorku z vysílající i přijímající instituce Prodloužení pobytu Na základě žádosti studenta po posouzení proděkanem pro zahr. vztahy Viz Podmínky: souhlas vysílající i přijímající instituce zbývající finanční prostředky NEBO Zero-grant pobyt musí přímo navazovat na původní délka celkového pobytu nesmí přesáhnout 12 měsíců

23 Kontakty MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. tel místnost 336, 3. patro Mgr. Marika Bendová tel místnost 205, 2. patro Úřední hodiny Po ; Út St ; Čt ;


Stáhnout ppt "Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+"

Podobné prezentace


Reklamy Google