Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice,"— Transkript prezentace:

1 Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, 28. -29
Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, června 2014

2

3 Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, 28. – 29
Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, 28. – 29. června 2014 Pěvecký sbor Dvořák Uherský Brod Dirigent Ing. Antonín Veselka Zdeněk Lukáš: Missa brevis (Gloria, Agnus Dei) László Halmos: Jubilate Deo Anton Bruckner: Locus iste Stevan S. Mokranjac: Njest Svjat Miron P. Soročinskij: Slava vo vyšnich Bogu SUTO Topolčany Dirigent Mgr. art. Marcela Fidlerová, klavír Mgr. art. Denisa Krajčovičová Jozef Halmo: Ave Maria Petr. Eben: Oči všech se upírají Giovanni Pierluigi da Palestrina: Jesu, rex admirabilis Ján Levoslav Bella: Hľa deň, ktorý učinil pán Franz Friedrich Richard Genee: Insalata Italiana Francesco Vila: Plomes al vent SPS Janáček Luhačovice Dirigent Ludmila Staňová, klavír Jiří Drga Leoš Janáček: Láska opravdivá, Ondráš, Na tych fojtovych lukách, Ty ukvalský kosteličku, hej Antonín Dvořák: Vyběhla bříza, Šípek, Dyby byla kosa nabróšená Moravští Madrigalisté Dirigent Mgr. Radek Dočkal Jacobus Gallus – Handl: Stetit Jesus Jan Dismas Zelenka: Caligaverunt oculi mei Antonín Tučapský: Lauda anima mea Petr Eben: Stálá láska Iša Krejčí: 2.madrigal Zdeněk Fibich: Beatus vir Bohuslav Martinů: Aj, stupaj Leoš Janáček: Jarní Společné vystoupení: Bedřich Smetana: Slavnostní sbor

4 Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, 28. – 29
Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, 28. – 29. června 2014 Pěvecký sbor Dvořák Uherský Brod Smíšený Pěvecký sbor DVOŘÁK vznikl v roce 1946 spojením ženského a mužského sboru, které po 2. světové válce navázaly na dlouholetou sborovou tradici v Uherském Brodě, která sahá až do roku Pod vedením Františka Veselky ( ) se sbor vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a dosáhl mnoha významných celostátních úspěchů a ocenění. Po nenadálém odchodu Františka Veselky v roce 1970 převzal taktovku jeho syn Antonín Veselka (1943). PS DVOŘÁK je velmi aktivní ve svém regionu a koncertoval již v 15 evropských zemích. Byl často hostem festivalu Pražské jaro, spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně při uvádění kantátových děl. Repertoár PS DVOŘÁK zahrnuje všechna hudební období včetně úprav lidových písní. Sbor provádí ročně 15 koncertů a vystoupení. Uskutečnil mnoho nahrávek v rozhlase i v televizi. Supraphon vydal v r LP desku a v r. 1993, 2004 a 2008 vydává sbor ve vlastním nákladu CD. Od roku 1993 má PS DVOŘÁK právní subjektivitu a na svou činnost si zajišťuje finance koncertní činností, dotací od Města Uherský Brod a od sponzorů. Koncem října 2005 se sbor zúčastnil mezinárodní pěvecké soutěže Praga cantat 2005, kde získal v konkurenci 22 sborů z 9 států Evropy stříbrné pásmo. Úspěšně reprezentoval na mezinárodních festivalech Bavaria Mnichov 2011 v Německu a Alta Pusteria 2013 v Itálii. Na všech svých koncertech Pěvecký sbor Dvořák vzorně reprezentuje nejen české sborové umění, ale i Zlínský kraj a město Uherský Brod, ke kterému patří neodmyslitelně již 68 let.

5 Chrámový smíšený pěvecký sbor Slušovice
O historii Slušovického chrámového sboru toho, bohužel, mnoho nevíme, jen několik vzpomínek pamětníků. Chrámový sbor ve Slušovicích byl založen pravděpodobně roku 1896 tehdejším katechetou P. Josefem Chlápkem. Byl to výborný hudebník a hodně se podílel i na společenském životě ve Slušovicích. Jeho sbor zpíval nejen v kostele, ale i při společenských besedách, večírcích a schůzích čtenářského spolku. Po odchodu P. Chlápka na faru do Všeminy v roce 1904 pokračoval ve vedení sboru mladý učitel Cyril Bergmann, rodák z Bystřice pod Hostýnem. Byl dobrým varhaníkem i houslistou a ze studií v Kroměříži si přinesl zálibu ve sborovém zpěvu i hodně notového materiálu. Bohužel zemřel mlád, ve svých 32 letech, 18. března 1914. Tradice sborového zpěvu byla však již ve Slušovicích zakořeněna a přecházela v některých rodinách z jedné generace na druhou. Zpěváci chrámového sboru se podíleli rovněž na činnosti pěveckého sboru Hlahol, který byl založen 35 let po smrti p. učitele Bergmanna jeho synem dr. Rostislavem Bergmannem v roce Sborový zpěv mimo chrámový prostor dosáhl jeho činností svého vrcholu. Velkou zásluhu na tom měl sbormistr p. učitel Stanislav Brunclík. Sboru Hlahol se dostalo mnoha ocenění na různých soutěžích, avšak vlivem politické perzekuce byla jeho činnost několikrát přerušena a sbor nakonec v roce 1969 zanikl. Chrámový sbor však celou dobu i nadále pokračoval ve své činnosti pod vedením sbormistrů hlavně z řad duchovních, kteří ve Slušovicích působili. V polovině 80. let přišel do Slušovic nový duchovní správce P. Josef Pekárek, absolvent Pražské konzervatoře v dirigentském oboru, který se velmi zasloužil o rozkvět chrámového sboru po stránce umělecké. Za jeho působení se rovněž velmi rozšířil počet zpěváků sboru. Sbor se v té době, kromě své obvyklé spoluúčasti při slavnostních bohoslužbách, podílel i na společenském životě obce. Na podzim roku 1991 se na přání P. Pekárka vedení sboru ujal p. Karel Smutný, který vedl sbor dlouhých 18 let. Od roku 2010 se stal sbormistrem dosavadní korepetitor Jiří Šon. SUTO Topolčany SUTO Spevokol učiteľov topoľčianskeho okresu- Držitel stříbrné plakety města Topoľčany Pěvecký sbor učitelů topolčanského okresu je pokračovatelem bohaté tradice sborového zpěvu v Topolčanech. Ty sahají až do 70. let 19. století. Samotný sbor byl založen v roce 1921 jako Učiteľský spevokol okresu Topoľčany. Z historických dokumentů je zřejmá jeho úspěšná činnost zejména v prvních desetiletích existence, kdy se řadil mezi přední umělecká tělesa na Slovensku. V pozdějších letech se v jeho činnosti střídala období plodná i méně úspěšná. Od roku 2000 je zřizovatelem pěveckého sboru občanské sdružení Spolok SUTO. Díky tomu je činnost sboru materiálně i finančně slušně zabezpečená. Repertoár sboru tvoří skladby slovenských i světových skladatelů všech období, lidové i národní písně, významně je zastoupená také chrámová hudba. Zejména vánoční koncerty SUTO se těší velké oblibě. Současnou dirigentkou sboru je Mgr. Art. Marcela Fidlerová, pedagožka Soukromé konzervatoře Dezidera Kardoše v Topoľčanech. Příležitostně se SUTO účinkují také sólisté, klavíristé a varhaníci, pedagogové a studenti této umělecké školy. SUTO se už téměř čtyři desetiletí těší z družební spolupráce se Smíšeným pěveckým sborem Janáček v Luhačovicích, udržuje partnerské kontakty s pěveckými sbory z Brezna, Levíc, Piešťan a zejména s Chrámovým sborem Topoľčany. Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, června 2014

6 Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka
Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka byl založen v roce 1960 v Luhačovicích původně jako sbor mužský, od roku 1962 do současnosti působí jako sbor smíšený. Za tu dobu si v něm zazpívaly desítky amatérských zpěváků. V jeho čele stáli tito sbormistři: Rudolf Dratva, Jaromír Šustek, Karel Klimeš, Adriana Malaníková, Jiří Drga a Ludmila Staňová. V repertoáru sboru se v průběhu více jak 50ti let jeho existence objevily skladby světské a duchovní hudby od renezance až po současnost. Rádi zpíváme různé úpravy lidových písní, spirituály a gospely a nebráníme se ani sborovým úpravám populární hudby s doprovodem klavíru, kytary a kontrabasu. Nemalou část repertoáru tvoří vánoční hudba a různé úpravy koled. Kromě řady koncertů a vystoupení v  Luhačovicích vystupoval náš pěvecký sbor také na mnoha místech na Moravě a v Čechách, ale i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Chorvatsku či Itálii. Spolupracujeme s obdobnými tělesy z Bojkovic, Slušovic, Slavičína a Uherského Brodu. Již řadu let udržujeme družební kontakty s pěveckými sbory ze slovenských Topoľčan a Piešťan a polské Ustroně. K nejvýznamnějším projektům SPS Janáček patří provedení Vivaldiho „Gloria“ ve spolupráci s Chrámovým pěveckým sborem Slušovice a Komorním orchestrem města Blanska pod vedením dirigenta Jiřího Šona v roce 2012. V červnu 2013 jsme za vydatné pomoci Města Luhačovice poprvé zorganizovali Svátek sborového zpěvu Luhačovice (k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu). Letošní druhý ročník tohoto festivalu je věnován Roku české hudby. . Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, června 2014

7 Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, 28. - 29
Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice, června 2014 Moravští madrigalisté Toto komorní vokální těleso tehdy s názvem „Komorní polyfonní sdružení“ založil v roce 1961 PhDr. Jiří Šafařík a působil pak jako jeho dirigent a umělecký vedoucí 29 let. V roce 1965 sbor přijal název Moravští madrigalisté. Od konce roku 1991 je uměleckým vedoucím a dirigentem sboru Mgr. Radek Dočkal. Pod jeho vedením sbor realizoval mnoho koncertních zájezdů a natočil tři CD. Se sborem působí i jako profesionální flétnista a skladatel. Madrigalisté mají ve svém repertoáru několik jeho skladeb. Za 53 let své existence se sbor úspěšně zhostil více než 500 koncertů a pěveckých vystoupení, účastnil se mnoha domácích i zahraničních soutěží a festivalů. Ve svém domovském městě to jsou např. festivaly Kroměřížské hudební léto, Hudba v zahradách a zámku a také festival soudobé hudby FORFEST. Kromě toho sbor účinkoval i na festivalech v dalších českých městech (Praha, Jihlava, Kladno, Mikulov) a v zahraničí Gorizie v Itálii, Nitra a Bratislava na Slovensku, Ohrid v Makedonii a Heilles ve Francii. Madrigalisté navázali také pěvecká přátelství se sbory v Německu, Polsku, v Maďarsku a Francii. V roce 2000 využili pozvání do Německa k účinkování na celosvětové výstavě EXPO V roce 2012 získali zlatou medaili na mezinárodním festivalu MIUSICA RELIGIOSA v Olomouci.

8 Děkujeme !


Stáhnout ppt "Svátek sborového zpěvu 2014 Kostel sv. Rodiny Luhačovice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google