Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Textový editor.  Sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, tabulek, …  Základ pro tvorbu rozsáhlých dokumentů  Důležité pro tvorbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Textový editor.  Sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, tabulek, …  Základ pro tvorbu rozsáhlých dokumentů  Důležité pro tvorbu."— Transkript prezentace:

1 Textový editor

2  Sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, tabulek, …  Základ pro tvorbu rozsáhlých dokumentů  Důležité pro tvorbu obsahů, rejstříků, osnovy

3  Rychlá změna formátování  Jednoduché úpravy  Přiřazení úrovně

4  Rozlišena velikostí a řezem písma (tučné, kurzíva)  U technických textů číselné rozlišení  Nadpisy stejné úrovně by měly být stejným stylem (přednastavený Nadpis 2)

5  Nejdůležitější skupiny písma:  Patková  Bezpatková  Proporcionální  Neproporcionální

6  znaky zakončeny krátkými kolmými čárkami, zvanými patky, např. Garamond, Times New Roman  V české terminologii označováno „antikva“  Patky leží na základní lince a umožňují snadné čtení

7  Písmo bez tzv. patek, např. Arial, Tahoma  Česky označováno jako „grotesk“  Obtížnější čtení díky absenci serifů (patek)

8  Proporcionální  Písmo, jehož znaky mají různou šířku úměrnou velikosti znaku  Neproporcionální  Písmo, jehož znaky mají stejnou šířku

9  Styl (řez) písma  Obyčejné  Tučné  Kurzíva  Tučná kurzíva  Velikost písma  Udávána v bodech (1 bod = 0,376 mm)  Běžný text 12 bodů

10  Barva  Podtržení textu  Přeškrtnutí  Horní index  Dolní index  K APITÁLKY

11  Typografie = obor, který se zabývá stylem a užíváním písma  Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem se NIKDY nedělá mezera.  Enter používáme pouze na konci odstavce, nikoliv na konci řádku.  Mezerníkem nikdy nic nikam neposouváme (nadpis do středu řádku apod.)

12  Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera.  Před levou závorkou se VŽDY dělá mezera a po pravé závorce také, pokud není dalším znakem tečka nebo čárka. Uvnitř závorek se mezery nedělají.

13  Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu.  Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN.  Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší.

14  Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince.  Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebo mezerami mezi odstavci (typická úprava v USA).


Stáhnout ppt "Textový editor.  Sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, tabulek, …  Základ pro tvorbu rozsáhlých dokumentů  Důležité pro tvorbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google