Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Průřez činností SVSE v r. 2005 Info o 3rd ENERGY FORUM, 23.2.2006, Brusel 08.03.2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Průřez činností SVSE v r. 2005 Info o 3rd ENERGY FORUM, 23.2.2006, Brusel 08.03.2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení."— Transkript prezentace:

1 1 Průřez činností SVSE v r. 2005 Info o 3rd ENERGY FORUM, 23.2.2006, Brusel 08.03.2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

2 2 Hodnocení činnosti SVSE - dotazník 10/2005 vypořádání připomínek Informace o průběhu jednání 3. ENERGY FORUM organizováno IFIEC EUROPE Obsah

3 3 Spokojenost (1) Zatím jedinou vyčíslitelnou výhodou je nižší vložné na semináře, ale ani to nevyrovná vysokou registraci

4 4 Spokojenost (2) Základní pohled: Země, kde Sdružení neexistuje – značné problémy odběratelů (Maďarsko, Slovensko) Sdružení se nakonec stejně zakládají a snaží se o vstup do IFIEC EUROPE Příklad: IE odmítl Polsko (IZBA ENERGETIKY PRZEMYSLOVEJ – obdoba AEM), o samostatný vstup se snažila i polská asociace sklářského průmyslu...

5 5 Spokojenost (3) Cíl SVSE: obhajoba zájmů členské základny, poskytování služeb Předpoklad: následek tlaku na státní orgány i dodavatele - snížení výsledné ceny o 10 Kč/MWh (tj. necelé 1% ceny), pak při spotřebě průmyslových velkoodběratelů ve výši 33,6 TWh by přínos pro průmysl činil 336 mil. Kč/rok. Plynárenství (ve spolupráci s ENA) TG – vrátil 48 mil. Kč oprávněným zákazníkům Další v jednání ERÚ: Přínos zavedení maximálních cen v roce 2006 cca 1,7 mld. Kč.

6 6 Spokojenost (4) Dle mého názoru je chybou rozšíření členství o menší odběratele již pod 40GWh, protože se v zájmu vyššího výnosu z členských příspěvků ztratil lobbing pro původní členy - stejně se noví členové nehlásí

7 7 Spokojenost (5) Velcí odběratelé i pod 40 GWh, činnost SVSE je pro ně vítaná pomoc V r. 2005: Odchod REASů Vstup 8 nových společností Důvod: zejména úspěchy v oblasti plynárenství Financování činnosti SVSE – nepříjemná nutnost

8 8 Spokojenost (5) Snad jen častější specializované informace pro konkretní členy SVSE dle oborového zaměření, jinak spokojenost

9 9 Spokojenost (6) Individuální služby Hojně využíváno: Dotazy na ERÚ, MPO, SEI – záruka anonymity tazatele Služby dle oborů: Snaha získat cenové přehledy ze zahraničí

10 10 Spokojenost (7) Dle předchozího - možno přímo e-mailem, nápaditější obsah Zpravodaje

11 11 Spokojenost (8) Přímo e-mailem – u důležitých věcí využíváno vždy Zpravodaj – není v kompetenci SVSE

12 12 Spokojenost (9) Nevím o nějakém výrazném úspěchu v prosazení zájmu členů

13 13 Spokojenost (10) Výsledky zřetelné ale - "mravenčí" práce Přes SP ČR se SVSE dostává na jednání RHSD (Tripartita), při MPO zřízena pracovní skupinu k cenám energií Úzká spolupráce s ERÚ, MPO, ÚOHS,... Bohužel – běh na (hodně) dlouhou trať

14 14 Spokojenost (11) Dokumenty k připomínkám jsou často ve velmi krátkých termínech.

15 15 Spokojenost (12) Krátké termíny – zvenčí, nelze ovlivnit Zdržení v SVSE: při distribuci - řádově hodiny při zpracování – 1 den; vždy je dána i možnost zaslat připomínky přímo za konkrétní společnost

16 16 Spokojenost (13) Spíše bych vítal elektronickou formu diskuze ke konkretním vybraným tématickým okruhům, než připomínkovat paragrafové znění - to by mělo formulovat nakonec SVSE V některých případech takto funguje, návrh od SVSE, poté jednotlivé konkrétní připomínky, shrnutí do závěrečného dokumentu Přispívají k zlepšení komunikace, možná po sumarizaci připomínek lze realizovat jednání účastníků spojené s výměnou informací. Takto v pracovní skupině cenotvorby při EGÚ Brno, rovněž pracovní skupina pro plyn

17 17 Spokojenost (14) Podmínka: Ochota poskytovat informace, anonymní forma výsledků

18 18 Spokojenost (15) Podle našich zkušeností jsou skladby cen v Evropě dost rozdílné, aby bylo možno provést jednoznačné srovnání - možná je to záměr Souhlas

19 19 Spokojenost (16) cca každý měsíc – kompletní znění v angličtině + neumělý český překlad

20 20 Spokojenost (17) internetové stránky (1) Možnost diskuzního fóra Kdykoli pro kohokoli

21 21 Spokojenost (18) internetové stránky (2) Tvorba vlastní rukou, menší grafické možnosti než velké firmy Výhoda - rychlost

22 22 Spokojenost (19) internetové stránky (3) Možné e-mailové upozornění na důležité novinky v obsahu stránek ? U zásadních věcí vždy Riziko: SW ochrana u některých společností: SPAM, velký objem dat, přípony exe

23 23 Spokojenost (20) internetové stránky (4)

24 24 Spokojenost (21) semináře SVSE (1) V zásadě vyhovují, někdy možná přehlednější monotematičtější zaměření k vybranému problému Semináře jako zdroj včasných informací - ale často stejné zaměření dělají i jiné agentury

25 25 Spokojenost (22) semináře SVSE (2) Monotematické - podle situace; EGÚ Brno, plyn... Velká konkurence, ostatní semináře za účelem zisku cíl seminářů SVSE:  poskytnout informace, umožnit diskusi, nasměrování činnosti podle potřeb členů  získání prostředků na provoz  seminář SVSE by měl mít přednost

26 26 Spokojenost (23) semináře SVSE (3)

27 27 Spokojenost (24) semináře SVSE (4) Výhoda – čas Připomenutí: V členské sekci uvedeny přístupové kódy ke všem seminářům

28 28 Spokojenost (25) semináře SVSE (5) Cena je od 1500 Kč za seminář – vysoká Pro členy podmínka splněna, do 1500 Kč Přiměřená 84% Příliš vysoká 16% Vzhledem k úrovni by mohla být i vyšší0%

29 29 ENERGY FORUM (1) 3. ENERGY FORUM, 23.2.2006, Brusel Reakce na šetření DG Competition Organizátor: IFIEC EUROPE Prezentace: DG TREN – Anna Aranka DG Competition – Dominik Schnichels MEP – Claud Turmes IFIEC: Annete Loske a Jean Paul Aghetti - elektřina + klima Jim Robertson – plyn Originály všech prezentací na stránkách SVSE

30 30 DG TREN Obecné hodnocení liberalizace - pozitivní Potvrzena úspěšnost otevření trhu Ceny elektřiny jsou pro většinu zákazníků o 5-10% nižší (???) Výstavba nových zdrojů v EU 20 GW ve výstavbě, 100 GW plánováno [according to Platts] ENERGY FORUM (2) DG TREN (1)

31 31 Přetrvávající potíže Elektřina –pokrok téměř všude, ale, –nedostatečná integrace –scházející infrastruktura –nedokončený unbundling –nedokonalá regulace cen Plyn –hlavní problém ve většině členských států –nemožnost snadné výměny plynu v EU –rozdělený trh –rezervace kapacity z minula –nedokončený unbundling ENERGY FORUM (3) DG TREN (2)

32 32 Obecné souvislosti Všeobecný nárůst cen a vliv na velké spotřebitele Tvorba cen – je mechanismus dostatečně transparentní a dává rozumné výsledky? Dopad ETS (obchodování s emisemi) Cena plynu / bezpečnost dodávek Složité řízení sítí, vliv větru Dostatečná síla regulátorů – nezávislost (Dlouhodobý požadavek SVSE) ENERGY FORUM (4) DG TREN (3)

33 33 Wholesale electricity prices are increasing ENERGY FORUM (5) DG TREN (4)

34 34 So are gas prices ENERGY FORUM (6) DG TREN (5)

35 35 Switching: some progress for electricity Cumulative since market opening ENERGY FORUM (7) DG TREN (6)

36 36 Konkurence a integrace trhu - Electricity Trh s elektřinou – stále velice národní (potvrzení názoru SVSE) Nedostatek fyzických kapacit (nejpodstatnější) Nutnost – koordinace sítí pro potřeby evropského trhu FR LVEE BE IE LTLU SI SKDECZESNLIT HUATPLUK NORDIC Podíl na trhu pro 3 největší výrobce (%) ENERGY FORUM (8) DG TREN (7)

37 37 Regional markets are a necessary step : to get from this poor moderate ENERGY FORUM (9) DG TREN (8)

38 38 to this… ………..or better ENERGY FORUM (10) DG TREN (9)

39 39 Závěry Celkový nárůst cen Nárůst významu environmentálních důvodů Přes určitý pokrok, evropský trh není dokonalý Je ohrožována konkurenceschopnost průmyslu ENERGY FORUM (11) DG TREN (10)

40 40 Potřeba nových opatření? Regulátoři by měli dále zlepšit přístup k: –harmonizace tarifů (zvláště plyn) –pravidla trhu –pravidla alokace kapacit Regulátoři by měli mít velkou sílu nad těmito subjekty (el. + plyn) (!!!) ENERGY FORUM (12) DG TREN (11)

41 41 Timetable 2006 Šetření ve všech státech, v závěru roku nová zpráva Případy nedodržení pravidel, nesoulad se zákony a dalšími opatřeními Závěry ze sektorového šetření 2007 Rozhodnutí o nových návrzích ENERGY FORUM (13) DG TREN (12)

42 42 Sector Inquiry on the gas and electricity markets Dominik Schnichels, DG COMP ENERGY FORUM (14) DG COMPETITION (1)

43 43 Inquiry under Art. 17 Regulation 1/2003 Zahájeno - červen 2005 3000 dotazníků Jedno z nejrozsáhlejších šetření v EU ENERGY FORUM (15) DG COMPETITION (2)

44 44 Preliminary Report Koncetrace trhu Vertikální propojenost Integrace trhu Transparentnost Tvorba cen ENERGY FORUM (16) DG COMPETITION (3)

45 45 Preliminary Report - Gas ENERGY FORUM (17) DG COMPETITION (4)

46 46 Introduction ENERGY FORUM (18) DG COMPETITION (5)

47 47 Concentration Vysoká míra koncentrace Rozhodující hráči – kontrola trhu a domácí produkce Rozhodující hráči – dominantní na trhu ENERGY FORUM (19) DG COMPETITION (6)

48 48 Vertikální propojenost – infrastruktura Infrastruktura – většinou ve vlastnictví rozhodujících hráčů, nedostatečný unbundling Dlouhodobé rezervace kapacit – přeprava a skladování ENERGY FORUM (20) DG COMPETITION (7)

49 49 Transit capacity– East/West axis Maximum utilisation ENERGY FORUM (21) DG COMPETITION (8)

50 50 Prices – indexation ENERGY FORUM (22) DG COMPETITION (9)

51 51 Závěry Vysoká koncentrace trhu – z doby před liberalizací Nedostatečná likvidita a omezený přístup k infrastruktuře - brání vstupu nových dodavatelů Přepravní kapacita, základní pro integraci trhu, požadavek na efektivnější využití Nedostatek spolehlivých a včasných informací o trhu - základní podmínka zdravé konkurence ENERGY FORUM (23) DG COMPETITION (10)

52 52 Preliminary Report - Electricity ENERGY FORUM (24) DG COMPETITION (11)

53 Introduction Nárůst cen od 2003 Rozdílnost cen v členských státech ENERGY FORUM (25) DG COMPETITION (12)

54 Koncentrace Rozhodující hráči – kontrola výroby, ovlivnění trhu –snižováním kapacity nebo –zvyšováním cen –(!!!) Možnost ovlivnění cen na burzách (např: I, E, DK) ENERGY FORUM (26) DG COMPETITION (13)

55 Market Integration Importy – nedostatečné, nemohou být konkurencí pro rozhodující hráče (!!!) Potřeba zvýšení kapacit Mnoho propojení trvale obsazeno Dlouhodobé rezervace kapacity – snižují šance pro nové zájemce Výnosy z aukcí – nejsou využívány pro posílení sítí ENERGY FORUM (27) DG COMPETITION (14)

56 Závěry Trh zůstává vysoce koncentrován, rozhodující hráči mají možnost ovlivnění trhu a cen (dtto SVSE) Konkurence na základě přeshraničního přenosu není schopna snížit sílu rozhodujících hráčů (dtto SVSE; trh národní!!!) Účastníci si stěžují na nedostatečný unbundling síťových služeb a dodávek Obecně – urgentní nutnost transparentnosti ENERGY FORUM (28) DG COMPETITION (15)

57 57 Closing remarks ENERGY FORUM (29) DG COMPETITION (16)

58 58 Context Strategie růstu a zaměstnanosti (Lisabon) Green Paper on energy High Level Group – nově vzniklý orgán pro řešení problémů v energetice ENERGY FORUM (30) DG COMPETITION (17)

59 59 K diskusi Konkurence Revize regulace Unbundling H ENERGY FORUM (31) DG COMPETITION (18)

60 60 Last exit to get European Energy markets right Poslední šance... contribution to IFIEC annual meeting, Feb 06 Claude Turmes, MEP ENERGY FORUM (32) MEP (1)

61 61 Současný mechanismus trhu s elektřinou a plynem v EU - největší přesun ekonomické hodnoty od široké veřejnosti ve prospěch několika málo vyvolených !!! ENERGY FORUM (33) MEP (2)

62 62 Problémy – trh s elektřinou Tržní dominance místo soutěžního chování Povolenky CO2 zdarma, ale plně zahrnuty do cen Nefukčnost trhu (cenové signály z burz odtrženy od nákladů) Base-load elektrárny – nekorektně oceněny Zmanipulované NAPy Plyn – trh nefunkční ENERGY FORUM (34) MEP (3)

63 63 Konkurence? ENERGY FORUM (35) MEP (4)

64 64 Ceny povolenek CO2 a elektřiny Source: WVM 2005 ENERGY FORUM (36) MEP (5)

65 65 wind fall profits EnBW; EON, RWE, Vattenfall Europe EDFSum 2005mld. euro Nuclear2,25,07,2 Lignite1,0- 2006 Nuclear3,08,011,0 Lignite2,0- Sum8,213,021,2 ENERGY FORUM (37) MEP (6)

66 66 Návrh řešení: 1) Daň z windfall profit na elektrárenské společnosti, přerozdělení -ve prospěch vstupu nových (průmysl, kogenerace) -rychlé financování energetických úspor -selektivní zdanění významně postihne zákazníka -… ENERGY FORUM (38) MEP (7)

67 67 Návrh řešení: 2) Narušení dominance elektrárenských oligopolů - opatření:. programy uvolnění elektroenergetiky a plynárenství. přísná kontrola fúzí (zrušení 2/3 pravidla). third directive (vlastnický unbundling, přístup k zásobníkům, harmonizace práv regulátorů, potlačení závazků) ENERGY FORUM (39) MEP (8)

68 68 Solutions 3) Pro velké spotřebitele: - EU obchodní platforma pro velké spotřebitele (ex. baseload Gas and Elec for 5 years duration with upfront payment to enter, dominating players excluded, ) - zastavit národní ochranu průmyslových spotřebitelů (Spain, Italy, France,…) (pro nás potenciální riziko – snaha ČEZ a RWE dorovnat ceny na úroveň okolních států x ale rozdílné náklady, třetinová úroveň mezd, u domácností 3x vyšší podíl nákladů na energie...) ENERGY FORUM (40) MEP (9)

69 69 posílení ETS: 1)ETS 2008 -2012 -maximální využití aukcí -žádný technologický benchmarking –ETS post 2012 -cíl do 2020 - CO2 -evropské, nikoli národní schéma (!!!!!) ENERGY FORUM (41) MEP (10)

70 70 Recent Emission Trends Global ENERGY FORUM (42) MEP (11)

71 71 Konkurenceschopnost evropského průmyslu není jediným problémem Skutečně VELKÉ problémy: - zastavení klimatické změny - odklon od ropy - odklon od jádra ENERGY FORUM (43) MEP (12)

72 72 EU Climate Change Policy Nezbytná revize EU ETS IFIEC Energy Forum 23 February 2006 IFIEC EUROPE – International Federation of Industrial Energy Consumers Slide 1 ENERGY FORUM (44) IFIEC EUROPE (1)

73 73 Emissions Trading – obrovský vliv na ceny elektřiny Up by more than 20 €/MWh ENERGY FORUM (45) IFIEC EUROPE (2)

74 74 The Commission‘s Reaction Sector Inquiry: „…pokračovat v monitorování … “ Guidance Note: nezmíněno ! de-industrializace přijímána jako skutečnost / jako prostředek k dosažení cíle (!!!) „První fáze – studijní období“ - ??? High Level Group: Pozdě Přesto: Naděje na seriózní přístup ENERGY FORUM (46) IFIEC EUROPE (3)

75 75 The Member States‘ Reaction Energy Council (Dec 05): Komise by měla provést revizi schématu a co nejdříve předložit návrhy na zlepšení. Je nutno vzít úvahu konkurenceschopnost a dostupnost dodávek energie. Example: Germany Nová vláda k NAP II:  Zabránit windfall profits  Mít na paměti konkurenceschopnost energeticky intenzivního průmyslu ENERGY FORUM (47) IFIEC EUROPE (4)

76 76 Emissions Trading as a way to make use of the most cost-efficient reduction measures Potenciál úspor: 3 – 4 mld. € / rok (Commission‘s MEMO June 2005) Potencální Windfall Profits: Potencální Windfall Profits: 5 mld. € / rok jen pro německé výrobce „Není důležitý Windfall profit pro energetické společnosti, ale druhá strana mince: Windfall loss pro energeticky náročný průmysl, který je vystaven konkurenci na globální úrovni“ (!!!) (analyst from Markedskraft) ENERGY FORUM (48) IFIEC EUROPE (5)

77 77 Další slabiny EU ETS Schází stimulace k investicím do snižování emisí CO 2  negativní následky opatření – méně povolenek v budoucnosti  tvorba zisku u znečišťovatelů na základě současného ETS  EU ETS – důvod pro pasivitu průmyslu Zmrazené podíly na trhu – konflikt se Soutěžními pravidly  Guidance Note: “nově příchozí by si měli povolenky koupit”  Zřetelné nevýhody pro potenciální vítěze, výhody pro poražené  Trh již dnes kriticky koncentrován (see Sector Inquiry) ENERGY FORUM (49) IFIEC EUROPE (6)

78 78 Urgentní nutnost změny přístupu Možnost přidělování povolenek CO 2 ex post, i.e. pouze v závislosti na skutečné výrobě při standardním výrobním režimu (alespoň/nebo jako první krok: pro výrobu elektřiny)  Znemožnění Opportunity cost principu  Zvyšování efektivity  Žádné zmrazené podíly na trhu EU musí reagovat! Návrat k CO 2 - zdarma: v současné struktuře ETS asi nemožné ENERGY FORUM (50) IFIEC EUROPE (7)

79 79 Outlook: Post Kyoto EU ETS  nefunkční  vážné ohrožení průmyslu – konkurenceschopnost a samotné přežití Velice slabé důvody k účinnému aktivnímu zapojení průmyslu ENERGY FORUM (51) IFIEC EUROPE (8)

80 80 Market Concentration IFIEC vždy říká, že výrobci nesoutěží. Umělé vyvolání převisu poptávky... Při zkoumání rozsahu fyzické kapacity bylo zjištěno, že v Německu narůstá load faktor. Tím by mělo dojít k vyšší efektivitě a těsnější rovnováze nabídka/poptávka. Ale: Přes nárůst spotřeby je část – většinou levných - výrobních kapacit odstavována. Současně tyto levné zdroje nejsou trvale v provozu. ENERGY FORUM (52) IFIEC EUROPE (9)

81 81 Market integration IFIEC byl vždy odpůrcem aukcí. Stejně jako DG COMP ? Neefektivní přidělování přeshraničních kapacit (včetně explicitních aukcí) ENERGY FORUM (53) IFIEC EUROPE (10)

82 82 Transparency Na co čekáme? Jasná potřeba široké transparentnosti. Její nedostatek brání vstupu nových dodavatelů, ohrožuje rovné šance hráčů na trhu. ENERGY FORUM (54) IFIEC EUROPE (11)

83 83 Price formation Jak vysvětlit nárůst ceny elektřiny z 34 €/MWh na 56 €/MWh během méně než roku? V ČR úplně – ČEZ: 15 E – cena paliva 20 E – cena povolenky 35 E – minimální cena elektřiny... Ceny uhlí zůstávají víceméně stabilní, takže jimi není možno vysvětlit nárůst cen. Analytici se ještě neshodli na procentu, v jakém jsou zahrnuty ceny CO2 do cen elektřiny. ENERGY FORUM (55) IFIEC EUROPE (12)

84 84 Tvorba cen Různé názory? Průmysloví odběratelé: povolenky rozdány zdarma, neměly by tudíž být zahrnuty do cen. Výrobci: započtení ceny považují za legitimní ENERGY FORUM (56) IFIEC EUROPE (13)

85 85 IFIEC Energy Forum 23 February 2006 Oil & Gas Working Party Chairman: Jim Robertson ENERGY FORUM (57) IFIEC EUROPE (14)

86 86 EC Sector Enquiry Preliminary Report Gas Markets Barriers to a fully functioning internal energy market 1.Market concentration 2.Vertical foreclosure 3.Lack of market integration 4.Lack of transparency 5.Price formation Všech 5 oblastí je od počátku v centru pozornosti pracovní komise (ropa, plyn) IE ENERGY FORUM (58) IFIEC EUROPE (15)

87 87 (1) Market Concentration Inquiry Finding Velkoobchodní trh – stejná míra koncentrace jako před liberalizací IFIEC souhlasí Velkoobchodní trh = klíč k celému trhu Velkoobchodní trh, nedostatek likvidity, vysoká koncentrace – snadno manipulovatelný ENERGY FORUM (59) IFIEC EUROPE (16)

88 88 (2) Vertical foreclosure Inquiry finding Nedostatek likvidity a omezený přístup k infrastruktuře brání vstupu nových účastníků IFIEC souhlasí Dlouhodobé kontrakty musí být omezeny Potřeba plného právního oddělení infrastructury Regulátoři smějí poskytovat úlevy v oblasti TPA pouze pro nové projekty a za výjimečných okolností. Dnes jsou však úlevy normou. Přísná pravidla UIOLI je nutno aplikovat v rozumném časovém úseku, např. 6 měsíců (example: UK experience of Isle of Grain LNG slots) ENERGY FORUM (60) IFIEC EUROPE (17)

89 89 (3) Market Integration Inquiry finding Přeshraniční přeprava není schopna vytvořit žádný konkurenční tlak IFIEC response Nutná taková regulace, aby společnosti které podnikají ve více než jedné zemi, nabízely v každé zemí tytéž podmínky Chceme jednotný trh Pro ČR potenciální riziko, tento postup zamýšlí RWE v plynárenství, důsledkem zvýšení cen plynu na dvojnásobek, dtto ČEZ ENERGY FORUM (61) IFIEC EUROPE (18)

90 90 (4) Transparency Inquiry finding Nedostatek spolehlivých a včasných informací o trhu – v normálním stavu životně nutné pro konkurenci IFIEC response Od počátku obrovská překážka. IFIEC od počátku zdůrazňuje důležitost přístupu k informacím. GGPSSO (April 2005) – dobrovolný závazek zveřejňování informací o skladovaní. Přesto v zimě 2005/06 většina informací nedostupná. Hlavní plynárenské společnosti používají informace jako nástroj moci ENERGY FORUM (62) IFIEC EUROPE (19)

91 91 (5) Price Formation Inquiry finding Efektivnější a transparentní tvorba cen = podmínka k tomu, aby zákazníci mohli získat plné výhody z otevření trhu (smysl pro humor?!) IFIEC agrees Dlouhodobé vazby na ropné produkty musí být zrušeny EU je obklopena množstvím plynu (???) Diversifikované dodávky z Norway, Russia, North Africa, and LNG from Nigeria, Trinidad, Middle East Nesmíme dovolit diskusi nad bezpečností dodávek takovým způsobem, aby poškodila liberalizaci trhu Průmysloví spotřebitelé jsou těžce poškozováni Většina (všechna!!!) rizik je plynárenskými společnostmi přenášena na konečné spotřebitele ENERGY FORUM (63) IFIEC EUROPE (20)

92 92 Summary Situace naléhavá Jsou nutné radikální kroky k minimalizaci škod, které již průmysl utrpěl Cílem je jednotný trh Klíčová – transparentnost informací. Váha mezi obchodním tajemstvím a průhledností se musí přiklonit k transparentnosti Velké plynárenské společnosti podnikající v několika státech, musí nabízet srovnatelné podmínky pro průmyslové spotřebitele ENERGY FORUM (64) IFIEC EUROPE (21)

93 93 Liberalizace - k zamyšlení (1) DG TREN – vládne spokojenost, nic pro nás neudělá DG COMP – naděje pro odběratele, nutno spolupracovat IFIEC EUROPE – velice důležité; s většinou závěrů lze souhlasit, přesto určitá rizika – zejména v prosazování stejné cenové úrovně v ekonomicky slabších zemích

94 94 Liberalizace - k zamyšlení (2) Schází ale to nejpodstatnější: Prvotní záměr: Zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu Dosažení cíle - snížením cen energií Liberalizace energetických trhů: Pouze prostředek ke snížení cen

95 95 Liberalizace - k zamyšlení (3) Současný stav: Všeobecný nárůst cen energií Hlavní důvod: Základní podmínka fungování trhu – nabídka vyšší než poptávka - nesplněna Převis poptávky a tím odtržení ceny od nákladů Úplné popření původního cíle, snižování konkurenceschopnosti evropského průmyslu

96 96 Liberalizace - k zamyšlení (4) Nutnost – řešení zásadní, ne kosmetické úpravy: Cena musí být spravedlivá, tj. odvozena z nákladů: 2 cesty: 1)Skutečně funkční trh Cena svázána s náklady díky konkurenci 2)Návrat k regulaci, alespoň dočasný Cena svázána s náklady administrativně

97 97 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač +420 266 753 534; +420 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Průřez činností SVSE v r. 2005 Info o 3rd ENERGY FORUM, 23.2.2006, Brusel 08.03.2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google