Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.04 Vytvořeno:01. 03. 2013 Ověřeno: 12. 03. 2013Třída:NS2

2 Dlouhodobý majetek - členění Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, drobný hmotný majetek Anotace: Materiál je určen k seznámení se základními pojmy a se členěním dlouhodobého majetku.

3 1.dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 2.dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 3.dlouhodobý finanční majetek (DFM)  připomenutí: pro všechny druhy dlouhodobého majetku platí společná zásada, a to dlouhodobost jeho použitelnosti => zákonem stanovena doba delší jednoho roku, u DFM je stanovena splatnost delší jednoho roku

4  má hmotnou povahu  doba použitelnosti je delší než jeden rok, tj: a)nemovité věci: pozemky, stavby bez ohledu na výši ocenění b)samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejich ocenění je vyšší než limit stanovený ÚJ ve vnitřní směrnici c)pěstitelské celky trvalých porostů d)dospělá zvířata a jejich skupiny

5  finanční limit u samostatných movitých věcí: 1.podnikatel si tento limit stanoví sám vnitřní účetní směrnicí nebo 2.ZDP stanovuje limit pro zatřídění DHM částku 40 000,- Kč

6  samostatné movité věci, které splňují podmínku dlouhodobosti, ale ocenění je nižší než stanovený limit  účtujeme jako zásoby materiálu => účtujeme většinou ihned do spotřeby (501 – Spotřeba materiálu)  např. telefon, počítač …

7  nemateriální povaha  použitelnost delší než 1 rok a ocenění stanovené ÚJ:  předměty z práv průmyslového vlastnictví  projekty  software  hospodářsky a technicky využitelné znalosti  zřizovací výdaje

8  při nesplnění cenového limitu účtujeme pořízení přímo do nákladů (518 – Ostatní služby)  ZDP stanovuje limit pro zatřídění DHM 60 000,- Kč

9  investice volných peněžních prostředků:  cenné papíry (akcie, obligace)  vklady podniku do jiných obchodních společností

10  pro účtování DM je vyhrazena účtová třída 0 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 011 – Zřizovací výdaje (výdaje spojené se založením podniku) 013 – Software (programové vybavení) 014 – Ocenitelná práva (know-how, licence …) 017 – Goodwill (rozdíl mezi kupní cenou podniku a cenou stanovenou na základě znaleckého ocenění)

11 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 – Stavby (budovy, haly, stavby …) 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věci (stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář) 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (rozdíl mezi kupní cenou a oceněním jednotlivých složek majetku v účetnictví) 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (DHM nezařaditelný na předchozí účty)

12 03 – Dlouhodobý majetek neodpisovaný 031 – Pozemky (pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím)

13 1.Jak členíme dlouhodobý majetek?  na hmotný, nehmotný a finanční dlouhodobý majetek 2.Jak je definována dlouhodobost majetku?  zákon stanovuje dlouhodobost jako dobu použitelnosti majetku delší než 1 rok 3.Která účtová třída je určena pro účtování DM?  účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

14 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google