Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Docházkový systém bakalářská práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Docházkový systém bakalářská práce."— Transkript prezentace:

1 Docházkový systém bakalářská práce

2 Docházkový systém - úvod
Úkol Cílem práce je navrhnout a realizovat docházkový systém firmy, jenž bude součástí intranetu firmy. Zadání Navrhnout a realizovat docházkový systém firmy, jenž bude součástí intranetu firmy a k evidenci docházky bude využito pracovních stanic zaměstnanců. Nahrazení současného papírového systému elektronickou evidencí docházky.

3 Docházkový systém - úvod
Požadavky zpracování přehledu docházky za měsíční období po jednotlivém dni možnost stanovení uživatelských oprávnění (vedoucí organizace, vedoucí pracovník, personalista, zaměstnanec) nastavení pracovního týdne u každého zaměstnance (FPD) možnost libovolného zaokrouhlování(tolerance) příchodů a odchodů do/ze zaměstnání číselník osob, druhu odchodů a příchodů do zaměstnání, dlouhodobé nepřítomnosti a státních svátků. Přístupné pouze v oprávnění personalista

4 Docházkový systém - úvod
Požadavky jakákoliv ruční editace docházky, včetně zpětné kontroly – pouze v režimu vedoucí organizace a vedoucí pracovník zadávání vedoucím pracovníkem přesčasů a dlouhodobé nepřítomnosti Výstupní sestava pro mzdovou účetní – docházka, přesčasy Docházkový systém je vytvářen pomocí volných programovacích prostředků a datové úložiště je na SQL serveru. K aplikaci je předána uživatelská dokumentace.

5 Docházkový systém popis řešení a analýza
Vývojové prostředí Aplikace je napsána v textovém editoru notepad++. Programovacím jazykem je technologie PHP a je doplněno JavaScriptem. Aplikace používá webový instalační balíček XAMPP, jehož součástí je web server s podporou php a MySql server. Komunikace s databází probíhá prostřednictvím dotazovacího jazyka SQL. Analýza Pomocí analýzy popíšeme základní chování systému. Využívá se k tomu modelovací jazyk UML.

6 Docházkový systém analýza
Diagram případů užití

7 Docházkový systém analýza
Diagram případů užití-pokračování

8 Docházkový systém analýza
Popis vybraného případů užití Příchod pracovníka do zaměstnání Případ užití: Příchod pracovníka do zaměstnání 1. Stručný popis Tento případ užití umožní zaměstnanci firmy provést záznam o svém příchodu do zaměstnání. Předpokládá se znalost práce s webovým prohlížečem. 2. Vstupní podmínky Před zahájením tohoto případu užití musí být zaměstnanec přihlášen k intranetu firmy a musí být evidován v docházkovém systému. 3. Tok událostí Případ užití začíná, když zaměstnanec zvolí nabídku Evidence docházky. 3.1. Základní tok Záznam o příchodu do zaměstnání Systém zobrazí seznam druhů příchodů do zaměstnání dle vyplněného číselníku. Zaměstnanec vybere druh svého příchodu do zaměstnání. Zaměstnanec zvolí „Potvrdit“ Systém zobrazí tabulku se záznamem jeho příchodu do zaměstnání a jeho příchod je v systému evidován

9 Docházkový systém analýza
Popis vybraného případů užití Příchod pracovníka do zaměstnání - pokračování 3.2. Alternativní toky 3.2.1 Příchod do zaměstnání mimo řádnou pracovní dobu [fond pracovní doby - FPD] Kroky 1. – 3. proběhnou stejně jako při základním toku událostí. 4. Systém zobrazí zprávu „POZOR! Váš příchod do zaměstnání je mimo Vaší řádnou pracovní dobu [FPD]“ s udáním kontaktu na jeho nadřízeného pracovníka. 5. Systém neprovede záznam o příchodu do zaměstnání. 3.2.2 Příchod do zaměstnání, kdy má zaměstnanec zadánu dlouhodobou nepřítomnost V případě, že daný den má zaměstnanec vloženou svým nadřízeným pracovníkem dlouhodobou nepřítomnost [nemoc, dovolená, placené volno, atd.] systém zobrazí zprávu “ POZOR! Pro dnešní den máte Vaším nadřízeným zadánu nepřítomnost - viz rozpis níže. Nelze tedy zadávat Vaší docházku” s kontaktem na nadřízeného pracovníka. Systém v tomto případě nezobrazí ani seznam druhů příchodů tak tlačítko „Potvrdit“ Zrušení akce V kterémkoliv okamžiku muže zaměstnanec zvolit „odhlásit“ a systém provede odhlášení z intranetu firmy a případ užití se ukončí. 4. Výstupní podmínky Nejsou žádné výstupní podmínky svázané s tímto případem užití. 5. Body rozšíření Nejsou žádné body rozšíření svázané s tímto případem užití.

10 Docházkový systém analýza
Glosář pojmů Zaměstnanec - osoba v hlavním pracovním poměru u organizace. Personalista – zaměstnanec jehož pracovní náplní jsou lidské zdroje a jejich evidence Vedoucí pracovník – zaměstnanec, který podle organizační řádu organizace je zodpovědný za danou skupinu jemu podřízených zaměstnanců a stojí na čele určitého stupně řízení. Vedoucí organizace - člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby. Přítomnost – veškeré příchody a odchody zaměstnance a jejich možná editace nebo vložení nařízeného přesčasu. Dlouhodobá nepřítomnost – je taková nepřítomnost na pracovišti trvající minimálně 1 pracovní den a je dle platných mzdových předpisů proplácena. Takovou nepřítomností je např. dovolená, nemoc, placené volno, služební cesta. Evidence docházky – je formulář jež zajistí uložení daného typu příchodu či odchodu z pracoviště.

11 Docházkový systém analýza
Glosář pojmů - pokračování Prohlížení – umožňuje prohlížení docházky daného zaměstnance a v případě vedoucího a vedoucího organizace také jejich podřízených zaměstnanců. Tisky – umožňuje tisk docházky nebo přesčasů daného zaměstnance a v případě vedoucího a vedoucího organizace také jejich podřízených zaměstnanců. Vyhledání – umožňuje vyhledání konkrétního zaměstnance a jeho aktuální stav přítomnosti na pracovišti a dále umožňuje zjistit kdo z pracovníků je v danou chvíli na pracovišti. Evidence zaměstnanců – evidence, vkládání, mazání lidských zdrojů organizace. Evidence příchodů/odchodů - evidence, vkládání, mazání možných typů odchodů, příchodů v organizaci a jejich nastavení pro evidenci docházky. Evidence dlouhodobé nepřítomnosti - evidence, vkládání, mazání typů dlouhodobé nepřítomnosti v organizaci a jejich nastavení pro evidenci docházky. Evidence státních svátků - evidence, vkládání, mazání státních svátků.

12 Docházkový systém-analýza
Datová analýza ER diagram

13 Docházkový systém uživatelská příručka
Instalace Instalace se provádí pomocí balíčku XAMPP, který nainstaluje Apache server a MySQL server. Do root složky Apache serveru se nakopírují zdrojové kódy intranetu s docházkovým systémem. Na straně klienta se zadá buď IP adresa webového serveru do webového prohlížeče nebo se v souboru hosts ve složce .\WINDOWS\system32\drivers\etc\ namapuje IP adresa na název hostitele, a pak lze do webového prohlížeče psát rovnou tento název hostitele ( viz popis v souboru hosts) Pokud využijete na straně serveru webhosting je třeba ověřit zda podporuje zpracování PHP a ukládání dat na MySql. Na MySql serveru(v případě XAMMP pomocí nástroje phpmyadmin u webhostingu dle návodu poskytovatele) je třeba poté spustit skript, jež je součástí zdrojového kódu, který naimportuje databázi se všemi tabulkami nutnými pro správný chod aplikace.

14 Docházkový systém uživatelská příručka
Nastavení aplikace Spusťte Váš webový prohlížeč a do pole Adresa zadejte IP adresu nebo název hostitele. Aplikace nyní běží na adrese . Zvolte volbu Přihlášení. Do pole Login: zadejte vedoucio, do pole Heslo: vedoucio a stiskněte tlačítko Přihlásit. V menu stiskněte tlačítko Administrace. Poté v levé části formuláře stiskněte tlačítko Editace tabulek. Zobrazí se formulář kde v řádku Administrace stiskněte volbu Konfigurace intranetu.v prvním sloupci tabulky stiskněte volbu opravit. Pod tabulkou se zobrazí poté možnost opravovat jednotlivé sloupce tabulky.Popis těchto sloupců je v uživatelské příručce.

15 Docházkový systém uživatelská příručka
Popis kaskádového stylu default.css Kaskádové styly se nachází ve složce ./styles . Styl default.css je základní nastavení vzhledu intranetu. Jsou zde použity standardní třídy, které slouží například k nastavení obecného vzhledu v html značce BODY atd. Jsou zde ovšem použity i specializované třídy pro nastavení vzhledu určitých částí na formuláři. Tyto třídy jsou graficky znázorněny na obrázcích níže. Na prvním obrázku je popsán základní formulář na druhém je popsán formulář docházky, který systém vytiskne.

16 Docházkový systém kaskádové styly
Obrázek s popisem tříd v kaskádovém stylu u základního formuláře.

17 Docházkový systém kaskádové styly
Obrázek s popisem tříd v kaskádovém stylu při tisku docházky

18 Docházkový systém nasazení systému
Aplikace se začala programovat na lokální stanici s instalovaným vlastním web serverem. Firmou byl určen datum zavedení únor nebo březen Koncem ledna 2009 byl systém naprogramován a poté otestován mou osobou. Analýza problémů při programování byla konzultována s vedoucími pracovníky a mzdovou účetní firmy. Ještě před zahájením testovacího provozu byl mzdovou účetní vznesen požadavek, aby systém dokázal rozlišit dny resp.hodiny, které hradí při nemoci zaměstnavatel a poté dny resp. hodiny, které proplácí stát dle platných zákonů. Testovací provoz byl určen od do

19 Docházkový systém nasazení systému
Ostrý provoz Ostrý provoz byl zahájen 2.března Během měsíce nevznikly, žádné problémy ze strany zaměstnanců a začal jsem řešit požadavky od vedoucích pracovníků, které vznikly během zkušebního provozu.

20 Docházkový systém závěr
V této bakalářské prácí jsem popsal docházkový systém a to od jeho zadání až po jeho nasazení v provozu. Popsal jsem funkční požadavky na systém, popis řešení, analýzu problému, uživatelskou příručku až po popis nasazení do provozu. Programování jsem zahájil v říjnu 2008, v únoru 2009 byla aplikace uvedena do zkušebního provozu a od března 2009 již tato aplikace běží v ostrém provozu. V současné době aplikace slouží dle zadání managementu firmy a případné požadavky na rozšíření funkcionality se řeší během provozu. Při programování docházkového systému jsem získal mnoho nových zkušeností a zdokonalil se v PHP programování tak i v konfiguraci web serveru, php serveru. Tyto nové poznatky jsou pro mě přínosem při mé práci pro zaměstnavatele.

21 Docházkový systém Děkuji za Vaší pozornost. Petr Blaťák


Stáhnout ppt "Docházkový systém bakalářská práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google