Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokračování) Desubstantivní a deadjektivní substantiva (mutace) Substantiva modifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokračování) Desubstantivní a deadjektivní substantiva (mutace) Substantiva modifikace."— Transkript prezentace:

1 SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokračování) Desubstantivní a deadjektivní substantiva (mutace) Substantiva modifikace

2 Jména konatelská B substance P substance -ař/-ář (rybář, mlékař) -ař/-ář (rybář, mlékař) -ník (lesník) -ník (lesník) -ák (ovčák) -ák (ovčák) -ik (metodik) -ik (metodik) -ista (žurnalista) -ista (žurnalista)

3 Jména podle podobnosti B substance P substance -ec (stolec) -ec (stolec) -ek (člunek) -ek (člunek) -ice (hlavice) -ice (hlavice) -ák (vlčák) -ák (vlčák) -áč (křemenáč) -áč (křemenáč) -oun (lvoun) -oun (lvoun) -or (hrachor) -or (hrachor)

4 Jména podle význačného rysu (části) B substance P substance -áč (okáč, nosáč) -áč (okáč, nosáč) -ák (ušák, zubák) -ák (ušák, zubák) -oun (hlavoun, mečoun) -oun (hlavoun, mečoun) -ovec (bičíkovec, pásovec) -ovec (bičíkovec, pásovec)......

5 Jména podle původu a látky B substance P substance -ovec (makovec) -ovec (makovec) -ec (husinec) -ec (husinec) -ák (bramborák) -ák (bramborák) -áč (plecháč) -áč (plecháč) -ka (kmínka) -ka (kmínka) -ovka (anýzovka) -ovka (anýzovka) -ačka (bramboračka) -ačka (bramboračka) -ice (jelenice) -ice (jelenice)

6 Jména podle předmětu, pro nějž jsou určena B substance P substance -ák (uhlák) -ák (uhlák) -ník (chlebník) -ník (chlebník) -ka (tělka) -ka (tělka) -enka (cukřenka) -enka (cukřenka) -ička (solnička) -ička (solnička) -nice (nábojnice) -nice (nábojnice) -avice (rukavice) -avice (rukavice)

7 Jména obyvatelská a příslušenská B substance P substance -an/-án (Američan, Angličan,...Korsikán) -an/-án (Američan, Angličan,...Korsikán) -ák (Rakušák, Pražák) -ák (Rakušák, Pražák) -ec/ánec (Izraelec, Litevec, Marokánec) -ec/ánec (Izraelec, Litevec, Marokánec) -at (Asiat) -at (Asiat) konvertovaná konvertovaná -ovec (Přemyslovec) -ovec (Přemyslovec) -(n)ík (osadník, farník) -(n)ík (osadník, farník) -ák (školák) -ák (školák) -án (republikán) -án (republikán)

8 Jména míst B substance P substance -iště/-oviště (smetiště, pískoviště) -iště/-oviště (smetiště, pískoviště) -na, -ovna, -árna, -írna (papírna, knihovna, ovčárna, konírna) -na, -ovna, -árna, -írna (papírna, knihovna, ovčárna, konírna)

9 Jména nositelů vlastností B substance P vlastnost -as (pruďas, kruťas, chuďas) -as (pruďas, kruťas, chuďas) -ous (divous) -ous (divous) -án (dlouhán, velikán) -án (dlouhán, velikán) -oň (blboň, outloň) -oň (blboň, outloň) -ín (modřín) -ín (modřín) -oun (vztekloun) -oun (vztekloun) -our (hubeňour) -our (hubeňour) -el (hnědel) -el (hnědel)

10 Jména nositelů vlastností B substance P vlastnost -ec (slepec, pitomec, stařec) -ec (slepec, pitomec, stařec) -ík (mladík, stařík, chlípník) -ík (mladík, stařík, chlípník) -ák (dobrák, chudák, tučňák) -ák (dobrák, chudák, tučňák) -ek (mládek stárek, bílek) -ek (mládek stárek, bílek) -áč (boháč, naháč, zelenáč) -áč (boháč, naháč, zelenáč) -och (slaboch, běloch, černoch) -och (slaboch, běloch, černoch) -ouš (bělouš, starouš, hnědouš) -ouš (bělouš, starouš, hnědouš) -ýš (hroznýš, měkkýš, slepýš) -ýš (hroznýš, měkkýš, slepýš) -oun (mlsoun, blboun, drzoun) -oun (mlsoun, blboun, drzoun)

11 Jména nositelů vlastností B substance P vlastnost -ka (hnědka, křivka, červenka, růžovka) -ka (hnědka, křivka, červenka, růžovka) -ice (pravice, bělice, ostřice, kolmice) -ice (pravice, bělice, ostřice, kolmice) -ač-k-a, -av-k-a, -av-k-a, -in-k-a (zelnačka, hluchavka, modřinka) -ač-k-a, -av-k-a, -av-k-a, -in-k-a (zelnačka, hluchavka, modřinka) -uch-a, -iš-k-a, in-a, ul-e (žluťucha, zlatuška, jalovina, bledule) -uch-a, -iš-k-a, in-a, ul-e (žluťucha, zlatuška, jalovina, bledule)

12 Jména nositelů vlastností B substance P vlastnost -e/-ě (rajče, mládě, pláně) -e/-ě (rajče, mládě, pláně) -átko (neviňátko, nebožátko) ALE prostředků (držátko, ukazovátko, naslouchátko, dlátko) -átko (neviňátko, nebožátko) ALE prostředků (držátko, ukazovátko, naslouchátko, dlátko) -0 (blb) -0 (blb) -a (ohava, proti-va, mizera { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/3636620/slides/slide_12.jpg", "name": "Jména nositelů vlastností B substance P vlastnost -e/-ě (rajče, mládě, pláně) -e/-ě (rajče, mládě, pláně) -átko (neviňátko, nebožátko) ALE prostředků (držátko, ukazovátko, naslouchátko, dlátko) -átko (neviňátko, nebožátko) ALE prostředků (držátko, ukazovátko, naslouchátko, dlátko) -0 (blb) -0 (blb) -a (ohava, proti-va, mizera

13 Jména nositelů vlastností B substance P vlastnost SUBSTANTIVIZACE SUBSTANTIVIZACE hajný – vrátná – školné – měkkoploutvé hajný – vrátná – školné – měkkoploutvé -c-í (cestující, pracující, přísedící) -c-í (cestující, pracující, přísedící) -n-í (třídní, účetní, duchovní) -n-í (třídní, účetní, duchovní) -n-ý/-n-á (nemocný, ponocný, bytná) -n-ý/-n-á (nemocný, ponocný, bytná) -ov-ý/-ov-á/-ov-é (blokový, doktorová, šumivé) -ov-ý/-ov-á/-ov-é (blokový, doktorová, šumivé) -sk-ý/-sk-á/-sk-é (rýnský, pokojská, šampaňské) -sk-ý/-sk-á/-sk-é (rýnský, pokojská, šampaňské)

14 Jména nositelů vlastností vzniklá substantivizací adjektiv jsou: Jména nápojů šampaňské, rýnské, moselské, veltlínské, plzeňské, šumivé Jména nápojů šampaňské, rýnské, moselské, veltlínské, plzeňské, šumivé Jména pokrmů – svíčková, roštěná, Jména pokrmů – svíčková, roštěná, Jména mas – vepřové, hovězí, telecí, kuřecí, srnčí, jehněčí, Jména mas – vepřové, hovězí, telecí, kuřecí, srnčí, jehněčí, Jména minerálních vod – karlovarská, bílinská, Jména minerálních vod – karlovarská, bílinská,

15 Otázka Která slovotvorná třída substantiv tvořených od substantiv je významem blízká třídě jmen nositelů vlastností (substantiv tvořených od adjektiv) ? Která slovotvorná třída substantiv tvořených od substantiv je významem blízká třídě jmen nositelů vlastností (substantiv tvořených od adjektiv) ? Srovnej: hlaváč – hlavatka, nosáč – nosatec, … Srovnej: hlaváč – hlavatka, nosáč – nosatec, … Najdi další příklady. Najdi další příklady.

16 Analyzujte následující názvy nositelů vlastností Analyzujte následující názvy nositelů vlastností mravenec mravenec choroš choroš strakapoud strakapoud osladič osladič

17 Utvořte názvy nositelů vlastností -ec -ec -ice -ice -ík -ík -ouš -ouš -oun -oun -ule -ule -ák -ák

18 Názvy nositelů vlastností nalezené v SYN2000 podle frekvence -ec : poslanec, jedinec, jednotlivec, velvyslanec, spojenec, znalec, stoupenec, milenec, chovanec, stařec, zajatec -ec : poslanec, jedinec, jednotlivec, velvyslanec, spojenec, znalec, stoupenec, milenec, chovanec, stařec, zajatec -ice: dvojice, železnice, pravice, levice, trojice, sklenice, čmáranice -ice: dvojice, železnice, pravice, levice, trojice, sklenice, čmáranice -ík – ročník, deník, mladík, důstojník, (uprchlík), týdeník,dobrovolník, měsíčník, soukromník, -ík – ročník, deník, mladík, důstojník, (uprchlík), týdeník,dobrovolník, měsíčník, soukromník, -ouš – bělouš, teplouš, starouš, drahouš, prdlouš -ouš – bělouš, teplouš, starouš, drahouš, prdlouš -oun – drzoun, hezoun, blboun, -oun – drzoun, hezoun, blboun, -ule – křivule, bledule -ule – křivule, bledule -ák –náklaďák, koncentrák, -ák –náklaďák, koncentrák,

19 Všimněte si -ec – příbuznost s třídou jmen činitelských. Nacházíme zde substantiva od deverbálních adjektiv (adjektivizovaných pasivních participií) -ec – příbuznost s třídou jmen činitelských. Nacházíme zde substantiva od deverbálních adjektiv (adjektivizovaných pasivních participií) -ice – stejný formant jako jména přechýlená (typ dělnice), často jména místní (Sušice, někdy plurália tantum) -ice – stejný formant jako jména přechýlená (typ dělnice), často jména místní (Sušice, někdy plurália tantum) -ík – stejný formant jako jména konatelská (nájemník, hudebník) a činitelská (dlužník, milovník, pomocník) -ík – stejný formant jako jména konatelská (nájemník, hudebník) a činitelská (dlužník, milovník, pomocník) -ouš - stejný formant jako hypokoristika (Petrouš, Bohouš, Milouš) a augmentativa depreciativní (komouš) -ouš - stejný formant jako hypokoristika (Petrouš, Bohouš, Milouš) a augmentativa depreciativní (komouš) -oun – stejný formant jako činitelská (křikloun, řvoun), podle význačné části (mečoun), augmentativa (taťoun), hypokoristika (Ivoun) -oun – stejný formant jako činitelská (křikloun, řvoun), podle význačné části (mečoun), augmentativa (taťoun), hypokoristika (Ivoun) - ák – častá především jména vzniklá univerbizací z dvojslovných pojmenování adjektivum+substantivum - ák – častá především jména vzniklá univerbizací z dvojslovných pojmenování adjektivum+substantivum

20 SUBSTANTIVA - MODIFIKACE Jména přechýlená (osob a zvířat) Jména přechýlená (osob a zvířat) Jména mláďat Jména mláďat Jména hromadná a jména jednotlivin Jména hromadná a jména jednotlivin Jména zdrobnělá (deminutiva) Jména zdrobnělá (deminutiva) Jména zhrubělá Jména zhrubělá Jména domácká (hypokoristika) Jména domácká (hypokoristika)

21 Jména přechýlená (osob) -yn-ě (sokyně, žákyně, soudkyně) -yn-ě (sokyně, žákyně, soudkyně) -k-a (žačka, doktorka, malířka) -k-a (žačka, doktorka, malířka) -ic-e (dělnice, továrnice, bojovnice) -ic-e (dělnice, továrnice, bojovnice) -ov-á (králová, mistrová + příjmení) -ov-á (králová, mistrová + příjmení) -n-a/-ov-n-a (princezna, královna, kněžna) -n-a/-ov-n-a (princezna, královna, kněžna) -a (blondýna, bruneta, Daniela, Vladimíra) -a (blondýna, bruneta, Daniela, Vladimíra) -in-a/-ín-a/-ie (Karolina, Pavlína, Evženie) -in-a/-ín-a/-ie (Karolina, Pavlína, Evženie) Opačné (kmotr) Opačné (kmotr)

22 Jména přechýlená (zvířat) -ice (samice, dračice, slonice, tygřice) -ice (samice, dračice, slonice, tygřice) -ák (morák, myšák, žabák, lišák) -ák (morák, myšák, žabák, lišák) -el (kozel) -el (kozel) -ec (srnec) -ec (srnec) -er (houser, kačer) -er (houser, kačer) (Rusínová, Z.: Moce (přechylování) jako modifikace významu. In: Český jazyk a literatura na konci 20. století. Sborník konference 15. - 16. 5. 2003. V tisku. -čl- )

23 Cvičení Se kterou gramatickou kategorií souvisí slovotvorná kategorie jmen přechýlených a jmen mláďat? Se kterou gramatickou kategorií souvisí slovotvorná kategorie jmen přechýlených a jmen mláďat? Někdy existují lexikální dvojice lišící se opozicí přirozeného rodu (býk-kráva). Jmenujte pět případů a pět případů, kdy jsou dvojice utvořené přechylováním a dále případy, kdy dvojice neexistuje a pro případ potřeby se používá samec/samice. Někdy existují lexikální dvojice lišící se opozicí přirozeného rodu (býk-kráva). Jmenujte pět případů a pět případů, kdy jsou dvojice utvořené přechylováním a dále případy, kdy dvojice neexistuje a pro případ potřeby se používá samec/samice.

24 Řešení např. Kráva-býk, kohout – slepice, svině – kanec, kůň – kobyla, králík – ramlice, ovce – beran, jelen –laň, … Kráva-býk, kohout – slepice, svině – kanec, kůň – kobyla, králík – ramlice, ovce – beran, jelen –laň, … Liška – lišák, koza – kozel, husa – houser, kachna – kačer, srnec- srna, … Liška – lišák, koza – kozel, husa – houser, kachna – kačer, srnec- srna, … (antilopa, lama, ryba,) (antilopa, lama, ryba,)

25 Jména mláďat -e/-ě (vnouče, děvče, lvíče, slůně, kuře, hříbě, holoubě, medvídě …) -e/-ě (vnouče, děvče, lvíče, slůně, kuře, hříbě, holoubě, medvídě …)

26 Cvičení Někdy se jména mláďat tvoří od jmen dospělých jedinců (koza-kůzle), jindy existují samostatné lexikální jednotky označující mládě (i ty bývají ovšem motivovány) (slepice/kohout – kuře ale kur) Někdy se jména mláďat tvoří od jmen dospělých jedinců (koza-kůzle), jindy existují samostatné lexikální jednotky označující mládě (i ty bývají ovšem motivovány) (slepice/kohout – kuře ale kur) Najděte příklady jmen mláďat utvořených od jmen dospělých jedinců. Pokuste se jmenovat jména mláďat lexikalizovaná a pokuste se dohledat motivaci. Najděte příklady jmen mláďat utvořených od jmen dospělých jedinců. Pokuste se jmenovat jména mláďat lexikalizovaná a pokuste se dohledat motivaci.

27 Řešení Slon – slůně, lev – lvíče, tygr – tygře, kačena/kachna – káče/kachně, husa – house, koza – kůzle Slon – slůně, lev – lvíče, tygr – tygře, kačena/kachna – káče/kachně, husa – house, koza – kůzle Kuře (kur), tele (ř. etalon - vitulus lat.), sele (od sáti – pův. jakékoliv mládě sající mléko), hříbě (příbuzné hřebec), jehně (lat. agnus – beránek), kolouch (z komolý - bezrohý), štěně (velmi staré a asi nesouvisí se štěkat), dítě (Machek uvádí souvislost s kořenem dhé sti. – sáti – takže savec) Kuře (kur), tele (ř. etalon - vitulus lat.), sele (od sáti – pův. jakékoliv mládě sající mléko), hříbě (příbuzné hřebec), jehně (lat. agnus – beránek), kolouch (z komolý - bezrohý), štěně (velmi staré a asi nesouvisí se štěkat), dítě (Machek uvádí souvislost s kořenem dhé sti. – sáti – takže savec)

28 Jména hromadná a jména jednotlivin KOLEKTIVA KOLEKTIVA -stvo/-ctvo (lidstvo, dělnictvo, ptactvo) -stvo/-ctvo (lidstvo, dělnictvo, ptactvo) -ina (obilnina, pícnina) -ina (obilnina, pícnina) -í/-ov-í (listí, uhlí, jahodí, bodláčí, stromoví) -í/-ov-í (listí, uhlí, jahodí, bodláčí, stromoví) SINGULATIVA SINGULATIVA -ina (travina, bylina) -ina (travina, bylina) -ka (obilka, slámka) -ka (obilka, slámka)

29 Opakování S kterou morfologickou gramatickou kategorií souvisí tato slovotvorná třída? S kterou morfologickou gramatickou kategorií souvisí tato slovotvorná třída? Co jsou to plurália tantum a singulária tantum? Co jsou to plurália tantum a singulária tantum?

30 Jména zdrobnělá (deminutiva) a lichotivá (meliorativa) -ek (hrášek, klouček) -ek (hrášek, klouček) -k-a (kobylka, miska, chaloupka) -k-a (kobylka, miska, chaloupka) -k-o (jadérko, bříško) -k-o (jadérko, bříško) -ík (lesík, větřík) -ík (lesík, větřík) -in-a (klučina, dívčina) -in-a (klučina, dívčina)

31 Formální deminutiva a významová specifikace ježek, krtek, hrdlička, papoušek, vodka, paprsek, špaček, čížek, ježek, krtek, hrdlička, papoušek, vodka, paprsek, špaček, čížek, článek, František, řádek, vzorek, dárek, kroužek, titulek, plátek, večerníček, prášek, večírek, vlček, pásek, zlomek, sklonek, šátek, proužek, řízek, zvonek, sáček, kočárek, řetízek, dvorek, párek, hlouček, štítek článek, František, řádek, vzorek, dárek, kroužek, titulek, plátek, večerníček, prášek, večírek, vlček, pásek, zlomek, sklonek, šátek, proužek, řízek, zvonek, sáček, kočárek, řetízek, dvorek, párek, hlouček, štítek

32 Významová specifikace dvojic lišících se též příznakem rozdílné velikosti Kalhoty – kalhotky, halena – halenka, sukně – suknice, košile – košilka, kabát – kabátek, Kalhoty – kalhotky, halena – halenka, sukně – suknice, košile – košilka, kabát – kabátek, Lžíce – lžička, vidle – vidlice – vidlička, Lžíce – lžička, vidle – vidlice – vidlička, Pragmalingvistické aspekty užívání deminutiv srv. např. Nekula, M. (2004): Deminutiva a zdvořilost. – In: Z. Hladká, P. Karlík (eds.): Čeština – univerzália a specifika 5, Praha: NLN 2004, 110-119. Pragmalingvistické aspekty užívání deminutiv srv. např. Nekula, M. (2004): Deminutiva a zdvořilost. – In: Z. Hladká, P. Karlík (eds.): Čeština – univerzália a specifika 5, Praha: NLN 2004, 110-119.

33 Deminutiva I. a II. stupně -eč-ek (dům –domek – domeček) -eč-ek (dům –domek – domeček) -íč-ek (les – lesík – lesíček) -íč-ek (les – lesík – lesíček) -áč-ek (syn – synek – synáček) -áč-ek (syn – synek – synáček)

34 Články k problematice deminutiv Rusínová, Z. (1995): Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. In: Pocta Dušanu Šlosarovi, Albert, Boskovice 1995, s. 187-193. (+ spolueditor) -čl- Rusínová, Z. (1996): Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. Intenzifikace. SPFFBU A 44, 1996, s. 91-95. -čl- Rusínová, Z. (1997): Významy deminutiv v komunikaci. In: Přednášky a besedy ze 30. běhu LŠSS, Brno 1997, s. 112-120. -čl- Rusínová, Z. (1998): Deminutiva a frazeologie. In: Jazyk a kultura vyjadřování. (Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám.) Brno 1998, s. 113-118. -čl- Rusínová, Z. (1998): Deminutiva ve frazeologických přirovnáních. SPFFBU, A 46, 1998, s. 101-106. -čl- Rusínová, Z. (1999): Die Diminutiva und ihre pragmatischen depretiativen Bedeutungen. In: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburstag. Ed.: Hansack, E. - Koschmal, W. - Nübler, N. - Večerka, R. München, Otto Sagner Verlag 1999, s. 251- 257. -čl- Rusínová, Z. (2001): Deminutiva jako jazykové univerzále. SPFFBU, Linguistica Brunensia, A 49, 2001, s. 137-146. -čl- Rusínová, Z. (1995): Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. In: Pocta Dušanu Šlosarovi, Albert, Boskovice 1995, s. 187-193. (+ spolueditor) -čl- Rusínová, Z. (1996): Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. Intenzifikace. SPFFBU A 44, 1996, s. 91-95. -čl- Rusínová, Z. (1997): Významy deminutiv v komunikaci. In: Přednášky a besedy ze 30. běhu LŠSS, Brno 1997, s. 112-120. -čl- Rusínová, Z. (1998): Deminutiva a frazeologie. In: Jazyk a kultura vyjadřování. (Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám.) Brno 1998, s. 113-118. -čl- Rusínová, Z. (1998): Deminutiva ve frazeologických přirovnáních. SPFFBU, A 46, 1998, s. 101-106. -čl- Rusínová, Z. (1999): Die Diminutiva und ihre pragmatischen depretiativen Bedeutungen. In: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburstag. Ed.: Hansack, E. - Koschmal, W. - Nübler, N. - Večerka, R. München, Otto Sagner Verlag 1999, s. 251- 257. -čl- Rusínová, Z. (2001): Deminutiva jako jazykové univerzále. SPFFBU, Linguistica Brunensia, A 49, 2001, s. 137-146. -čl-

35 Jména domácká (hypokoristika) Krácení vpředu (August - Gusta, Bohuslav – Slávek), vzadu (Jindřich – Jindra, Magdalena - Magda), vpředu i vzadu (Antonín – Tona) Krácení vpředu (August - Gusta, Bohuslav – Slávek), vzadu (Jindřich – Jindra, Magdalena - Magda), vpředu i vzadu (Antonín – Tona) Používání mužských (středních) formantů pro ženská jména (Evík, Leňas, Haňulátko) Používání mužských (středních) formantů pro ženská jména (Evík, Leňas, Haňulátko) Řada formantů kombinovaná se zkracováním Řada formantů kombinovaná se zkracováním

36 Jména zhrubělá (pejorativa) zveličelá (augmentativa) -isk-o/-išt-ě (psisko, dubisko, vousisko, piviště), -izn-a (babizna, barabizna) -isk-o/-išt-ě (psisko, dubisko, vousisko, piviště), -izn-a (babizna, barabizna) -ák (panák, židák, dědák) (pejorativní odstín mají rovněž varianty na –ák Brňan/Brňák – jména obyvatelská) -ák (panák, židák, dědák) (pejorativní odstín mají rovněž varianty na –ák Brňan/Brňák – jména obyvatelská) -our (kněžour, popř. pejorativní Němčour) -our (kněžour, popř. pejorativní Němčour) -an-ec (kusanec) -an-ec (kusanec)

37 Jan Janik, Janík, Janek, Janíček, Jenda, Jencek, Jénoš, Jéna, Jénoš, Janik, Janík, Janek, Janíček, Jenda, Jencek, Jénoš, Jéna, Jénoš, Honza, Honzík, Honzíček, Honzula, Honzyn, Honzin, Honziňáč, Honza, Honzík, Honzíček, Honzula, Honzyn, Honzin, Honziňáč,

38 Jana Jani, Janička, Janča, Janinka, Janičce, Janina, Jaňulka, Jaňula, Jaňule, Janik, Janka, Januška, Janík, Janíčka, Janďa, Janinečka, Janíček, Janulka, Jaňulilinka Jani, Janička, Janča, Janinka, Janičce, Janina, Jaňulka, Jaňula, Jaňule, Janik, Janka, Januška, Janík, Janíčka, Janďa, Janinečka, Janíček, Janulka, Jaňulilinka

39 Úkol: Vytvořte maximální počet deminutiv od svého vlastního (křestního) jména (v případě, že vaše jméno má protějšek mužský/ženský, vytvořte maximum hypokoristik i od tohoto protějšku) Vytvořte maximální počet deminutiv od svého vlastního (křestního) jména (v případě, že vaše jméno má protějšek mužský/ženský, vytvořte maximum hypokoristik i od tohoto protějšku)

40 Předponové modifikace ne- (negace: ochota – neochota) ne- (negace: ochota – neochota) pra- (pradědeček) pra- (pradědeček) spolu- (spolupráce) spolu- (spolupráce) vel(e)- (velmistr, veledílo) vel(e)- (velmistr, veledílo) sou- (součást) sou- (součást) pře- (přemíra) pře- (přemíra) Někdy nelze určit, zda je substantivum utvořeno od prefigovaného slovesa, nebo zda je tvořeno prefixací od deverbativního substantiva (rozběh, výhra) Někdy nelze určit, zda je substantivum utvořeno od prefigovaného slovesa, nebo zda je tvořeno prefixací od deverbativního substantiva (rozběh, výhra)

41 Předponové modifikace předložkové pod- (podtitul) pod- (podtitul) nad- (nadprůměr) nad- (nadprůměr) před- (předsíň) před- (předsíň) po- (povědomí) po- (povědomí) proti- (protihráč) proti- (protihráč) bez- (bezvědomí) bez- (bezvědomí) zá- (zástěna) zá- (zástěna) pří- (příkrm) pří- (příkrm)

42 Prepozice - prefix Co se děje s některými předložkami, když se z nich stanou předpony? Co se děje s některými předložkami, když se z nich stanou předpony? Všimli jste si něčeho podobného i u jiného slovotvorného typu? Všimli jste si něčeho podobného i u jiného slovotvorného typu?

43 Předponové modifikace s přejatými předponami pseudo- (pseudoumělec), arci- (arcibiskup), ultra- (ultralevičák), sub (subkomise), i-/-in-/im- (ilegalita, invariant, import), super- (superkvalita), meta (metakomunikace), anti- (antiklerikál), kontra (kontraindikace), kon-/kom- (konkurs, kompozice), a- (ateista), para- (parafráze), pre- (prehistorie), ex- (exprezident), pro- (proděkan), proto- (prototyp), dis- (disharmonie), dia- (dialekt) pseudo- (pseudoumělec), arci- (arcibiskup), ultra- (ultralevičák), sub (subkomise), i-/-in-/im- (ilegalita, invariant, import), super- (superkvalita), meta (metakomunikace), anti- (antiklerikál), kontra (kontraindikace), kon-/kom- (konkurs, kompozice), a- (ateista), para- (parafráze), pre- (prehistorie), ex- (exprezident), pro- (proděkan), proto- (prototyp), dis- (disharmonie), dia- (dialekt) Pozor na rozlišení významu dis- (disproporce) a dys- (dysfunkce) Pozor na rozlišení významu dis- (disproporce) a dys- (dysfunkce)

44 Negativa tantum U některých slov jsme sice schopni vydělit ne- jako prefix, nicméně neexistuje slovo bez prefixu ne-, které by mělo opačný význam – negativa tantum. U některých slov jsme sice schopni vydělit ne- jako prefix, nicméně neexistuje slovo bez prefixu ne-, které by mělo opačný význam – negativa tantum. Pokus se najít motivaci negativ tantum: Pokus se najít motivaci negativ tantum: nezbeda, neřest, nemoc, neděle, nehoda, nenávist, nevole, nesnáz, nebožtík, neduh, nešvar, nehoráznost, nepořízená, nestoudnost, nezdara, nevolník, nebožák, nešika


Stáhnout ppt "SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokračování) Desubstantivní a deadjektivní substantiva (mutace) Substantiva modifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google