Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. ročník.  Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák seznámí s postupem odvozování substantiv v češtině  cílová skupina: 7. roč.  Autor: Mgr. Tomáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. ročník.  Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák seznámí s postupem odvozování substantiv v češtině  cílová skupina: 7. roč.  Autor: Mgr. Tomáš."— Transkript prezentace:

1 7. ročník

2  Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák seznámí s postupem odvozování substantiv v češtině  cílová skupina: 7. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák je schopen poznat postup tvoření nových slov v češtině a aplikovat jej v praxi  použitý materiál: Příruční mluvnice češtiny  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3 jména konatelská  pojmenování osob na základě vykonávané činnosti  -ař/-ář, -ionář - (zubař, pecař, sochař, strojař, rybář, latinář, cukrář, legionář  -íř – (mečíř, uhlíř, zbrojíř)  -ník/-ovník – (táborník, kadeřník, skladník, zahradník, domovník, zámečník  -ista – (hokejista, tankista, cimbalista)  -ák – ovčak, dudák, voják  -ec – dějepisec, těsnopisec  -ik/-log/-nom/-graf/-(i)ér/er/-ater/-átor – (pouze od cizích slov, od domácích nikdy)

4 jména podle příslušnosti – obyvatelská  jména osob podle příslušnosti k místu nebo skupině lidí něčím spojené  -an – (Číňan, Evropan, Alžířan)  -ec – (Thajec, Korejec, Gruzínec)  -ák – (Polák, Tyrolák, Hanák, Slovák)  -ovec – (májovec, Přemyslovec, baťovec)  -ník – (kriminálník, řeholník, vrstevník)  -ař/-ář/-ionář – (milicionář, legionář)  -ista/-ita – (kubista, nacista, rasista – od slov na – ismus)

5 názvy míst  pojmenovávají uzavřené prostory např. podle věcí nebo dějů, které se na nich odehrávají  -iště/-oviště – (smetiště, skladiště, pískoviště)  -(ov)isko – (hledisko, ložisko, stanovisko)  -na – (léčebna, tělocvična, sběrna)  -árna – (čekárna, plovárna, vodárna – nejproduktivnější)  -ovna – (pracovna, studovna, čajovna)  -írna – (udírna, palírna, čistírna)  -telna – (podatelna, ředitelna)  -(n)ice – (nemocnice, pivnice, věznice)  -(ob)inec – (chudobinec, starobinec, blázinec)  -ín – (hřebčín, ovčín, včelín)  -ina – (smrčina, bučina)  -ník – (holubník, rybník)  -dlo/-ař – málo používané  -ář/-toř/-erie/-ium – (pro mezinárodní názvy míst – laboratoř, parfumerie, krematorium)

6 jména přechýlená  ženské protějšky jmen mužských  -ka – (Srbka, vnučka, manželka, penzistka)  -(n)ice – (poručice, hudebnice, knihovnice)  -yně/-kyně – (kolegyně, žákyně, Řekyně, jezdkyně, umělkyně)  -ovna/-na – (královna, kněžna)  -ová – (krejčová, švagrová, dříve pojmenování manželek „paní radová“  odvozování ženských příjmení  -ová – (Vácha – Váchová, Janko – Janková)  jména zvířat  -ice – holubice, lvice  jména mláďat a nedospělých bytostí  -e/-ě – (ptáče, vlče, hříbě, kotě)

7 názvy hromadné  soubor jednotlivin, nejčastěji osob  -stvo/-tvo – (žactvo, jezdectvo, duchovenstvo)  -í – (doubí, smrčí, borůvčí, chrastí, dříví)  -oví – (vrboví, lanoví, cukroví)  -předpona sou- a koncovka –í – (souhvězdí, soukolí

8 jména zdrobnělá  deminutiva  -ek – (hříbek, tácek, háček)  -ík – (chlapík, hadřík, keřík, psík)  -ka – (ulička, lžička, včelka)  -ko – (mlíčko, víčko, hovádko)  -átko – (holoubátko, ptáčátko)  -eček – (hříbeček, domeček, cípeček)  -íček – (kyblíček, kostelíček, mazlíček)  -íčka – (chodbička, vrbička, věcička, slzička)  -ečka – (mísečka, čárečka, knížečka)  -íčko – (nádobíčko, msíčko,jablíčko)  -ečko/-éčko – (hnízdečko, místečko)  -ánek/-ínek/-áček/-enka/-inka/-oušek/-uška – (nosánek, tatínek, synáček, šavlenka, tetinka, dědoušek, dceruška)

9 předponavýznam pra-větší stáří, či původnost nad-vyšší stupeň v hierarchii pod-nižší stupeň v hierarchii místo-zástupnictví ex-bývalé zařazení spolu-, sou-společné sdílení proti-protikladné zaměření pa-negativní hodnocení ne-popření

10 specifikační názvy  používají se při tvorbě termínů  -ec – (smyčec, praporec, vzorec)  -ice – (trubice, hadice, vidlice)  -iště – (názvy rukojetí – kosiště, hrabiště)  -oň – (názvy ovocných stromů – jabloň, mandloň)  -(en)ka/-(ěn)ka – (názvy poukázek atd., povolenka, tramvajenka, jízdenka)

11 jména nositelů vlastností  mužská jména  -ec – (nedbalec, zbabělec, lakomec)  -ík/-ník – (usedlík, hanebník, smrtelník)  -ák – (spacák, pěšák, sprosťák)  -áč – (hrbáč, bradáč, štětináč)  -ek – (mládek, včerejšek, zevnějšek)  ženská jména  -ka – (koncovka, plechovka)  -ice – (mladice, zadnice)  -ina – (názvy jazyků, materiálů, látek, krajinných útvarů – čeština, medvědina, bílkovina, pevnina)  neutra  -e/ě – (názvy mláďat)  -átko – (drobátko, holátko)

12 názvy vlastností  -ost – (veselost, otevřenost)  -nost – (vroucnost, nepřejícnost)  -ství/-ctví – (vandalství, členství, jasnovidectví, těhotenství)  -stvo – (smilstvo, svinstvo)  -ina – (klukovina, lotrovina, volovina)  -ota – (nahota, hluchota)  -oba – (chudoba, mdloba)  -ka – (hloubka, dálka)  -o – (ticho, sucho)  -čno – (tragično, komično)  -í – (mládí, veselí)  -ita – (přejaté názvy vlastností – publicita, legalita)

13 jména činitelská  pojmenování osob na základě činností, kterou vykonávají  -tel/-ovatel – (čitatel, zaměstnavatel, vychovatel)  -ce – (žalobce, výrobce, vládce)  -č – (nakladač, lamač, spáč)  -ec – (hudec, střelec, honec)  -ník – (dělník, potápník)  -čí – (rozhodčí, popravčí)  -ák – (syčák, lajdák, tulák)  ař/ář – (tesař, kovář)  -ala/-a/-oun/-dlo/-na – (expresivně zabarvená slova – šťourala, ochlasta, strašidlo, štěkna)

14 názvy prostředků činnosti pojmenování „nástrojů“ k výkonu činnosti  -č – (nakladač, šlehač, vysílač)  -čka – (plácačka, houpačka)  -dlo – (mýdlo, letadlo, líčidlo)  -ka – (vložka, sponka, odměrka)  -tko – (kukátko, kapátko)  -ák – (zobák, bzučák)  -ník – (vykřičník, nárazník)  -ivo – (učivo, pojivo, střelivo)  -ík/-lo/-nice/-or/-ivum/-ikum/-er/-ér

15 názvy výsledků děje  -ek – (výrobek, posudek)  -ka – (nálepka, výšivka, vynechávka)  -ina – (mýtina, pilina, zplodina) názvy dějů  podstatná jména slovesná  -ení/-ění – (chlazení slazení)  -aní/-aní – (spaní, zdání)  -ění/-ení/-tí  -ot – (hvízdot, kvikot)  -ka – (zápletka, zastávka)  -a – (výměra, nákaza, hrůza)  -ba – (malba, dělba, kresba)  -ná – (na rozloučenou, na shledanou)

16 substantiva se tvoří také z:  příslovcí  předložkových pádů  číslovek


Stáhnout ppt "7. ročník.  Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák seznámí s postupem odvozování substantiv v češtině  cílová skupina: 7. roč.  Autor: Mgr. Tomáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google