Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled předpon a přípon pro odvozování slov v češtině

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled předpon a přípon pro odvozování slov v češtině"— Transkript prezentace:

1 Přehled předpon a přípon pro odvozování slov v češtině
7. ročník

2 Anotace Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák seznámí s postupem odvozování substantiv v češtině cílová skupina: 7. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen poznat postup tvoření nových slov v češtině a aplikovat jej v praxi použitý materiál: Příruční mluvnice češtiny průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen
jména konatelská pojmenování osob na základě vykonávané činnosti -ař/-ář , -ionář - (zubař, pecař, sochař, strojař, rybář, latinář, cukrář, legionář -íř – (mečíř, uhlíř, zbrojíř) -ník/-ovník – (táborník, kadeřník, skladník, zahradník, domovník, zámečník -ista – (hokejista, tankista, cimbalista) -ák – ovčak, dudák, voják -ec – dějepisec, těsnopisec -ik/-log/-nom/-graf/-(i)ér/er/-ater/-átor – (pouze od cizích slov, od domácích nikdy)

4 jména podle příslušnosti – obyvatelská
Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen jména podle příslušnosti – obyvatelská jména osob podle příslušnosti k místu nebo skupině lidí něčím spojené -an – (Číňan, Evropan, Alžířan) -ec – (Thajec, Korejec, Gruzínec) -ák – (Polák, Tyrolák, Hanák, Slovák) -ovec – (májovec, Přemyslovec, baťovec) -ník – (kriminálník, řeholník, vrstevník) -ař/-ář/-ionář – (milicionář, legionář) -ista/-ita – (kubista, nacista, rasista – od slov na – ismus)

5 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen
názvy míst pojmenovávají uzavřené prostory např. podle věcí nebo dějů, které se na nich odehrávají -iště/-oviště – (smetiště, skladiště, pískoviště) -(ov)isko – (hledisko, ložisko, stanovisko) -na – (léčebna, tělocvična, sběrna) -árna – (čekárna, plovárna, vodárna – nejproduktivnější) -ovna – (pracovna, studovna, čajovna) -írna – (udírna, palírna, čistírna) -telna – (podatelna, ředitelna) -(n)ice – (nemocnice, pivnice, věznice) -(ob)inec – (chudobinec, starobinec, blázinec) -ín – (hřebčín, ovčín, včelín) -ina – (smrčina, bučina) -ník – (holubník, rybník) -dlo/-ař – málo používané -ář/-toř/-erie/-ium – (pro mezinárodní názvy míst – laboratoř, parfumerie, krematorium)

6 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen
jména přechýlená ženské protějšky jmen mužských -ka – (Srbka, vnučka, manželka, penzistka) -(n)ice – (poručice, hudebnice, knihovnice) -yně/-kyně – (kolegyně, žákyně, Řekyně, jezdkyně, umělkyně) -ovna/-na – (královna, kněžna) -ová – (krejčová, švagrová, dříve pojmenování manželek „paní radová“ odvozování ženských příjmení -ová – (Vácha – Váchová, Janko – Janková) jména zvířat -ice – holubice, lvice jména mláďat a nedospělých bytostí -e/-ě – (ptáče, vlče, hříbě, kotě)

7 soubor jednotlivin, nejčastěji osob
Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen názvy hromadné soubor jednotlivin, nejčastěji osob -stvo/-tvo – (žactvo, jezdectvo, duchovenstvo) -í – (doubí, smrčí, borůvčí, chrastí, dříví) -oví – (vrboví, lanoví, cukroví) -předpona sou- a koncovka –í – (souhvězdí, soukolí

8 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen
jména zdrobnělá deminutiva -ek – (hříbek, tácek, háček) -ík – (chlapík, hadřík, keřík, psík) -ka – (ulička, lžička, včelka) -ko – (mlíčko, víčko, hovádko) -átko – (holoubátko, ptáčátko) -eček – (hříbeček, domeček, cípeček) -íček – (kyblíček, kostelíček, mazlíček) -íčka – (chodbička, vrbička, věcička, slzička) -ečka – (mísečka, čárečka, knížečka) -íčko – (nádobíčko, msíčko,jablíčko) -ečko/-éčko – (hnízdečko, místečko) -ánek/-ínek/-áček/-enka/-inka/-oušek/-uška – (nosánek, tatínek, synáček, šavlenka, tetinka, dědoušek, dceruška)

9 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen
předpona význam pra- větší stáří, či původnost nad- vyšší stupeň v hierarchii pod- nižší stupeň v hierarchii místo- zástupnictví ex- bývalé zařazení spolu-, sou- společné sdílení proti- protikladné zaměření pa- negativní hodnocení ne- popření

10 používají se při tvorbě termínů
Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z podstatných jmen specifikační názvy používají se při tvorbě termínů -ec – (smyčec, praporec, vzorec) -ice – (trubice, hadice, vidlice) -iště – (názvy rukojetí – kosiště, hrabiště) -oň – (názvy ovocných stromů – jabloň, mandloň) -(en)ka/-(ěn)ka – (názvy poukázek atd., povolenka, tramvajenka, jízdenka)

11 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z přídavných jmen
jména nositelů vlastností mužská jména -ec – (nedbalec, zbabělec, lakomec) -ík/-ník – (usedlík, hanebník, smrtelník) -ák – (spacák, pěšák, sprosťák) -áč – (hrbáč, bradáč, štětináč) -ek – (mládek, včerejšek, zevnějšek) ženská jména -ka – (koncovka, plechovka) -ice – (mladice, zadnice) -ina – (názvy jazyků, materiálů, látek, krajinných útvarů – čeština, medvědina, bílkovina, pevnina) neutra -e/ě – (názvy mláďat) -átko – (drobátko, holátko)

12 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z přídavných jmen
názvy vlastností -ost – (veselost, otevřenost) -nost – (vroucnost, nepřejícnost) -ství/-ctví – (vandalství, členství, jasnovidectví, těhotenství) -stvo – (smilstvo, svinstvo) -ina – (klukovina, lotrovina, volovina) -ota – (nahota, hluchota) -oba – (chudoba, mdloba) -ka – (hloubka, dálka) -o – (ticho, sucho) -čno – (tragično, komično) -í – (mládí, veselí) -ita – (přejaté názvy vlastností – publicita, legalita)

13 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména ze sloves
jména činitelská pojmenování osob na základě činností, kterou vykonávají -tel/-ovatel – (čitatel, zaměstnavatel, vychovatel) -ce – (žalobce, výrobce, vládce) -č – (nakladač, lamač, spáč) -ec – (hudec, střelec, honec) -ník – (dělník, potápník) -čí – (rozhodčí, popravčí) -ák – (syčák, lajdák, tulák) ař/ář – (tesař, kovář) -ala/-a/-oun/-dlo/-na – (expresivně zabarvená slova – šťourala, ochlasta, strašidlo, štěkna)

14 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména ze sloves
názvy prostředků činnosti pojmenování „nástrojů“ k výkonu činnosti -č – (nakladač, šlehač, vysílač) -čka – (plácačka, houpačka) -dlo – (mýdlo, letadlo, líčidlo) -ka – (vložka, sponka, odměrka) -tko – (kukátko, kapátko) -ák – (zobák, bzučák) -ník – (vykřičník, nárazník) -ivo – (učivo, pojivo, střelivo) -ík/-lo/-nice/-or/-ivum/-ikum/-er/-ér

15 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména ze sloves
názvy výsledků děje -ek – (výrobek, posudek) -ka – (nálepka, výšivka, vynechávka) -ina – (mýtina, pilina, zplodina) názvy dějů podstatná jména slovesná -ení/-ění – (chlazení slazení) -aní/-aní – (spaní, zdání) -ění/-ení/-tí -ot – (hvízdot, kvikot) -ka – (zápletka, zastávka) -a – (výměra, nákaza, hrůza) -ba – (malba, dělba, kresba) -ná – (na rozloučenou, na shledanou)

16 Tvoření podstatných jmen odvozováním – podstatná jména z jiných zdrojů
substantiva se tvoří také z: příslovcí předložkových pádů číslovek


Stáhnout ppt "Přehled předpon a přípon pro odvozování slov v češtině"

Podobné prezentace


Reklamy Google