Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_185_PODSTATNÁ_JMÉNA_VLASTNÍ Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_185_PODSTATNÁ_JMÉNA_VLASTNÍ Téma:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_185_PODSTATNÁ_JMÉNA_VLASTNÍ Téma: VLASTNÍ JMÉNA OSOB, ZVÍŘAT, MĚST A VESNIC Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.2975

2 Prezentace slou ž í k procvi č ení u č iva v p ř edm ě tu Č eský jazyk a literatura ve 2.ro č níku - vlastní jména. METODICKÉ POKYNY : Ž áci si spole č n ě zopakují definici podstatných jmen ( list č.4 ). Vlastní jména osob rozt ř ídí na jména a p ř íjmení. Od ů vod ň ují pravopis. ( list č.5 ). Vlastní jména zví ř at - č tou a od ů vod ň ují pravopis ( list č.6 ). Vlastní jména m ě st a vesnic - od ů vod ň ují pravopis ( list č.7 ). Dopl ň ují neúplná slova a od ů vod ň ují pravopis ( list č.8 - 10 ). Na list ě č.11 se nacházejí pou ž ité zdroje.

3 DATUM VYTVO Ř ENÍ : 12.3.2012 KLÍ Č OVÁ SLOVA : vlastní jména osob, zví ř at, m ě st a vesnic.

4 NÁZVY OSOB NÁZVY ZVÍ Ř AT NÁZVY V Ě CÍ

5 VLASTNÍ JMÉNA OSOB Jana Alena Cibulková Novák Veselá Tomáš Ozna č ují jednu ur č itou osobu. Píšeme je s velkým po č áte č ním písmenem. Jména a p ř íjmení jsou vlastní jména osob. JménaP ř íjmení

6 VLASTNÍ JMÉNA ZVÍ Ř AT ko č ka Micka pes Brok papoušek Lotka k ř e č ek Ferda N ě kterým zví ř at ů m dává č lov ě k jména. Jsou to vlastní jména zví ř at. Píšeme je s velkým po č áte č ním písmenem.

7 VLASTNÍ JMÉNA M Ě ST A VESNIC Praha Ž atec Brno Podbo ř any Karlovy Vary Vlastní jména mají také m ě sta a vesnice. Píšeme je s velkým po č áte č ním písmenem. Další m ě sta :

8 Dopl ň vlastní jména osob a od ů vodni pravopis : _avel chodí s d ě de č kem _rantiškem č asto na ryby. _délka ráda va ř í se svou babi č kou _lastou knedlí č - kovou polévku. Nejprve nakrájí zeleninu od hodné sousedky _itky _ovákové. P F A V J N

9 F MA Dopl ň vlastní jména zví ř at a od ů vodni pravopis. Klárka má ráda svého králí č ka _erdu. Náš pes _lík a ko č ka _icka jsou kamarádi.

10 Dopl ň vlastní jména m ě st a vesnic. K Ch V Ž V PP L BP K _raha, _odbo ř any, _ouny, _lšany, _šov, __arlovy _ary, _atec, __omutov, _routek, __ryry.

11 Pou ž ité zdroje : Program Microsoft Office 2010


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_185_PODSTATNÁ_JMÉNA_VLASTNÍ Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google