Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_235_ŽIVOT_VČEL Téma: ŽIVOT VČEL Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_235_ŽIVOT_VČEL Téma: ŽIVOT VČEL Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_235_ŽIVOT_VČEL Téma: ŽIVOT VČEL Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.2975

2 Prezentace slou ž í k procvi č ení u č iva v p ř edm ě tu Č lov ě k a jeho sv ě t ve 2.ro č níku - ž ivot v č el. METODICKÉ POKYNY : Ž áci spole č n ě hovo ř í podle obrázk ů o : v č elínech ( list č.5 - 6 ) v č elách ( list č.7 ) opylení rostlin ( list č.8 ) medu ( list č.9 - 10 ) v č ela ř ích ( list č.11 ). Dopl ň ují č ásti t ě la v č ely ( list č.12 ). Odpovídají na otázky ( list č.13 ).

3 DATUM VYTVO Ř ENÍ : 27.5.2012 KLÍ Č OVÁ SLOVA : ž ivot v č el, úl, opylení. Na list ě č.14 - 15 se nacházejí pou ž ité zdroje.

4

5 V č ely ž ijí v úlu. Více úl ů u sebe se nazývá v č elín.

6 D ř íve se chovaly v č ely v : KLÁTY SLAM Ě NÝ ÚL ( vydlabané č ásti kmen ů )

7 V úlu je jedna matka. Ž ijí tam také d ě lnice. V č elí same č ek se jmenuje trubec.

8 V č ely sbírají na kv ě tech nektar a pyl. V č ely sbírají na kv ě tech nektar a pyl. P ř itom kv ě ty opylují. P ř itom kv ě ty opylují.

9 V úlu v č ely vytvá ř ejí med a ukládají ho do medové plástve. V úlu v č ely vytvá ř ejí med a ukládají ho do medové plástve.

10 V č ela ř i stá č ejí med do sklenic.

11 Prohlídka v č elstva v č ela ř em.

12 Stavba t ě la v č ely: HLAVA HRU Ď NOHY K Ř ÍDLA ZADE Č EK ( 3 páry ) ( 2 páry )

13 Jak se jmenuje v č elí same č ek ? …………... Kolik je v úlu matek ? …………………….. Co sbírají v č ely na kv ě tech ? ……………... Kv ě ty p ř itom…………………………….…. OPYLUJÍ TRUBEC JEDNA NEKTAR A PYL Znáš správnou odpov ěď ?

14 Pou ž ité zdroje : Program Microsoft Office 2010 Soubor:Pletara sa pčelama.jpg. In: MY. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006, 5. 3. 2007, 22:12 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pletara_sa_p%C4%8Delama.jpg LUBIK131131. Soubor:Muzeum dřevěného porculánu v Držkové - včelí úly - kláty.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011, 30. 7. 2011, 22:24 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muzeum_d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A 9ho_porcul%C3%A1nu_v_Dr%C5%BEkov%C3%A9_- _v%C4%8Del%C3%AD_%C3%BAly_-_kl%C3%A1ty.JPG MIGCO. Soubor:Beekeeper.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 10. září 2006, 9. 9. 2007, 15:18 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beekeeper.jpg

15 WAUGSBERG. Soubor:Bienen mit Brut 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 15. srpna 2006, 16. 8. 2006, 01:24 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bienen_mit_Brut_2.jpg RICHARD BARTZ, MUNICH MAKRO FREAK & BEEMASTER HUBERT SEIBRING, MUNICH WHICH GAVE ME ADVICE AND A PRO. Soubor:Apis mellifera carnica worker hive entrance 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 04.06.2007, 4. 6. 2007, 19:05 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apis_mellifera_carnica_worker_hive_e ntrance_2.jpg PODZEMNIK. Soubor:Morávka, včelí úly.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 18. září 2010, 7. 10. 2010, 08:04 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mor%C3%A1vka,_v%C4%8Del%C3% AD_%C3%BAly.JPG Prvouka MediaDIDA


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_235_ŽIVOT_VČEL Téma: ŽIVOT VČEL Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google