Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. podstatná jména odvozujeme: a) příponou škola – školák b) předponou klíč – paklíč c) koncovkou Petr – Petra d) kombinací předpony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. podstatná jména odvozujeme: a) příponou škola – školák b) předponou klíč – paklíč c) koncovkou Petr – Petra d) kombinací předpony."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 podstatná jména odvozujeme: a) příponou škola – školák b) předponou klíč – paklíč c) koncovkou Petr – Petra d) kombinací předpony a přípony hora – pohorka e) kombinací předpony a koncovky město – předměstí - podstatná jména odvozená příponami se tvoří od podstatných jmen, od přídavných jmen a od sloves

3 odvozují se od sloves -Č počíta-č, zapalova-č, vysava-č -DLO mý-dlo, struha-dlo, šviha-dlo -TKO razí-tko, praví-tko -ÁK vrt-ák, zved-ák, svěr-ák -NÍK pil-ník, ced-ník, náraz-ník -KA třpyt-ka, zástrč-ka -ČKA pra-čka, suši-čka -IVO

4 odvozují se od sloves, označují většinou osoby (podle zaměstnání) -TEL uči-tel, hlasa-tel, vychova-tel -Č prodava-č, hlída-č, řidi-č -EC plav-ec, let-ec, chod-ec, lov-ec -CE soud-ce, zrád-ce, obrán-ce -NÍK děl-ník, útoč-ník, řeč-ník -ÁK div-ák, tul-ák, žebr-ák -AČ, -IČ, -ČÍ

5 odvozují se od podstatných jmen a označují osoby, které s věcí podstatných jménem vyjádřenou něco konají, pěstují ji, vyrábějí -ÁŘ ryb-ář, cukr-ář, mlyn-ář -AŘ lyž-ař, houb-ař -NÍK papír-ník, zed-ník, zámeč-ník -ÍŘ, -ÁK, -Č, -EC, -CE, -ÍK

6 odvozeniny označují osoby, zvířata i věci podle vlastnosti vyjádřené v jejich základovém přídavném jménu -ÍK odborn-ík, rychl-ík, mlad-ík -EC drav-ec, lakom-ec, stař-ec -KA křiv-ka, přím-ka, krás-ka -INA rov-ina, kysel-ina, bystř-ina -ICE prav-ice, orn-ice, běl-ice -OCH, -ÁK

7 odvozují se od názvů zemí, měst, krajů -AN Evrop-an, Praž-an, vesnič-an -ÁK Han-ák, Slov-ák -EC Brazil-ec, Litev-ec, Slovin-ec

8 odvozeniny označují, co vzniklo dějem vyjádřeným základovým slovesem -EK/-ĚK výpis-ek, odlit-ek, dopln-ěk -KA výšiv-ka, vsuv-ka

9 odvozují se od sloves podle činnosti, která na místech probíhá, od podstatných jmen podle toho, co se na místě vyskytuje, od přídavných jmen podle toho, jaké místo je -IŠTĚ pracov-iště, smet-iště, spálen-iště -NA pracov-na, cihel-na -ÁRNA ček-árna, posluch-árna -NÍK ryb-ník, holub-ník, popel-ník -ÍRNA, -OVNA, -ISKO, -ÍN, -EC, - ICE, -INA

10 názvy dějů se odvozují od sloves názvy vztahů bývají slova odvozená od příslovcí, přídavných jmen nebo sloves (zítřek, hořejšek, kamarádství) -BA plav-ba, stav-ba, těž-ba -OT dup-ot, šep-ot, rach-ot -A zábav-a, námah-a, rozmluv-a -Í psan-í, volán-í, pokryt-í, bodnut-í

11 odvozují se od přídavných jmen -OST mlad-ost, rychl-ost, moudr-ost -OTA dobr-ota, čist-ota, slep-ota -STVÍ bohat-ství, přátel-ství -OBA, -CTVÍ -Í stář-í, mlád-í, vesel-í

12 odvozují se od podstatných jmen rodu mužského a označují osoby ženské -KA soused-ka, učitel-ka, lékař-ka -YNĚ žák-yně, ministr-yně -KYNĚ plav-kyně, soud-kyně -ICE děln-ice, úředn-ice -OVÁ Novák-ová, Svobod-ová

13 -EK strom-ek -EČEK dom-eček -ÍK prst-ík -ÍČEK nos-íček -KA kníž-ka -IČKA/-EČKA ruč-ička, kníž-ečka -KO slův-ko -EČKO/-ÍČKO zrn-ečko, slov-íčko

14 odvozeniny vyjadřují množství -STVO učitel-stvo, loď-stvo -CTVO pta-ctvo, zvíře-ctvo -OVÍ strom-oví, sloup-oví -Í trn-í, kamen-í, uhl-í

15 - předponu připojujeme k celému slovu PRA- pra-otec, pra-hory, pra-les PŘE- pře-sila, pře-míra PŘED- před-síň PROTI- proti-vítr POD- pod-plukovník MEZI- mezi-čas


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. podstatná jména odvozujeme: a) příponou škola – školák b) předponou klíč – paklíč c) koncovkou Petr – Petra d) kombinací předpony."

Podobné prezentace


Reklamy Google