Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: květen 2013 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od meziválečné doby po současnost Téma: Česká literatura po roce 1945 (1945 – 1948) Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČF3_Mtv_11 Ověřen ve výuce dne: 4.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s vývojem situace v Čechách po únoru 1948 a jejím vlivem na literaturu. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o vývoji situace v Čechách po roce 1948. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: politické čistky, likvidace inteligence, L. Štoll, Ludvík Vaculík

4 Česká literatura po roce 1945 1. literatura v letech 1945 - 1968

5 1948 – komunistický únorový převrat zdeformoval přirozený literární vývoj politické čistky a likvidace inteligence – zákon o táborech nucené práce z 25. října 1948 umožňoval bez soudního řízení posílat kohokoliv do komunistických lágrů studenti vylučováni ze škol

6 procesy a popravy v 50. letech, lidé obviňováni ze špionáže, zatýkáni, vězněni, ubiti při výsleších, popravováni Ukázka: Proces s Miladou Horákovou: http://www.youtube.com/watch?v=8tNMgCGahyM http://www.youtube.com/watch?v=8tNMgCGahyM zákazy v oblasti tisku – mnohé kulturní, literární, kulturně-náboženské a jiné týdeníky a časopisy (Akord, Archy, Vyšehrad, 1952 zastaveno vydávání Lidových novin), zákaz vydávání moderní západoevropské a americké literatury

7 řádění v knihovnách – z knihoven odstraněna nepohodlná díla (řádění v knihovnách – z knihoven odstraněna nepohodlná díla (Jiří Orten, Karel May, Jaroslav Foglar…). Byly organizovány tzv. svozy, hromadné svážení knih, jež byly určeny k pálení či zničení

8 psychický teror a emigrace – uvěznění řady spisovatelů, pronásledování, udávání vlna emigrací (Pavel Tigrid, Jan Čep, Egon Hostovský) období budovatelských románů

9 Ladislav Štoll – marxistický publicista a kritik. Brožura – Třicet let bojů za českou socialistickou poezii.(česká poezie má pracovat výhradně ve službách budovatelského programu stalinské strany) Štoll měl moc rozhodovat, která literatura je ta správná Ukázka: http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=29 http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=29

10 Zdeněk Nejedlý – po válce ministr školství, schvaloval procesy s inteligencí Jarmila Glazarová – urážela k smrti odsouzené (např. Miladu Horákovou) Marie Pujmanová – žádala maximální tresty pro zrádce, sama dostala z vězení svého syna, který chtěl utéct přes hranice

11 Jan Drda Václav Řezáč - prováděli čistky a z pozic svých úřednických míst rozhodují o naší literatuře

12 60. léta projevy svobody v 60.letech, lidem je jen poskytnuta iluzorní představa, že reformní komunismus je tou správnou perspektivou. Nad vším dohlíží všemocná Státní bezpečnost 1960 – první velká amnestie, na svobodu se dostala řada nekomunistických spisovatelů

13 1968 období tzv. Pražského jara od ledna stanul v čele strany Alexander Dubček, v březnu se stal prezidentem Ludvík Svoboda víra v nové pořádky ostrá kritika dosavadního komunistického systému

14 Ludvík Vaculík: Dva tisíce slov - kritika systému, text podepisovali umělci, dělníci, zemědělci, vědci…  21. srpen1968 – vpád vojsk Varšavské smlouvy definitivně pohřbil veškeré naděje z jara 1968  Ukázka: Okupace Československa – První hlášení Československého rozhlasu:http://www.youtube.com/watch?v=IE0VddDqJa8http://www.youtube.com/watch?v=IE0VddDqJa8

15 Kontrolní otázky Co se dělo v Čechách po únoru 1948? Jak na situaci reagovali čeští spisovatelé? Čím je známý Ladislav Štoll? Kdo sepsal text „Dva tisíce slov“ a čeho se tento text týká? Charakterizuj 60. léta v Čechách. Co se stalo 21.8. 1968?

16 Odpovědi 1.komunistický únorový převrat zdeformoval přirozený literární vývoj, politické čistky a likvidace inteligence – zákon o táborech nucené práce z 25. října 1948 umožňoval bez soudního řízení posílat kohokoliv do komunistických lágrů, studenti vylučováni ze škol, procesy a popravy v 50. letech, lidé obviňováni ze špionáže, zatýkáni, vězněni, ubiti při výsleších, popravováni, zákazy v oblasti tisku. 2.Vlna emigrací, samizdatová literatura, zároveň však budovatelské romány. 3. Marxistický publicista a kritik. Brožura – Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. Štoll měl moc rozhodovat, která literatura je ta správná. 4.Ludvík Vaculík: Dva tisíce slov - kritika systému, text podepisovali umělci, dělníci, zemědělci, vědci…

17 Odpovědi 5. Projevy svobody v 60.letech, lidem je jen poskytnuta iluzorní představa, že reformní komunismus je tou správnou perspektivou. Nad vším dohlíží všemocná Státní bezpečnost, 1960 – první velká amnestie, na svobodu se dostala řada nekomunistických spisovatelů. 6. Vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území.

18 Zdroje PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.-Soft, 1997. s. 36 -38

19 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google