Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 19.12. 2013 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od meziválečné doby po současnost Téma: Česká literatura v letech 1968 - 1989 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČF3_Mtv_13 Ověřen ve výuce dne: 6.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s podobou lehkého československého opevnění na státní hranici na konci 30. let 20. století. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o mnichovské krizi 1938. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Charta 77, literatura oficiální, samizdatová, exilová, exilová nakladatelství, samizdatové edice

4 Česká literatura v letech 1968 - 1989

5 Charakteristika období  21.8. 1968 – vpád vojsk Varšavské smlouvy, pohřbení nadějí z jara 1968  Prosazování tzv. normalizačního procesu  Text: Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ  Likvidace nekomunistických periodik  Zákazy publikování  Emigrace, samizdatová literatura  Vznik exilových nakladatelství

6 Charta 77  Prohlášení z roku 1977  První mluvčí – V.Havel, Jan Patočka, Jiří Hájek  V textu vznesen požadavek, aby soudobý režim dodržoval své vlastní zákony, jimiž se zavázal respektovat Listinu základních lidských práv a svobod  Signatáři Charty stíháni a vězněni  Charta kolovala tajně po republice, podepsalo ji mnoho lidí  Charta 77 jako terč komunistické mediální propagandy: http://www.youtube.com/watch?v=DPPVREejLzo http://www.youtube.com/watch?v=DPPVREejLzo

7 Václav Havel, obr.1

8 Rozdělení literatury 1. Literatura oficiální – mohla vycházet (O.Pavel, V. Páral, B. Hrabal, Jan Drda, Julius Fučík, Jan Otčenášek, Ladislav Fuks 2. Literatura samizdatová – literatura vydávaná tajně v malých vlastních nákladech (Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Václav Havel, Eva Kantůrková) 3. Literatura exilová – knihy domácích spisovatelů, kteří neměli jinou publikační možnost

9 Exilová nakladatelství  Sixty-Eight Publishers – založeno 1971 v Torontu manželi Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým. Romány Milana Kundery, prózy Bohumila Hrabala, Josef Škvorecký  Index – 1971 v Kolíně nad Rýnem  Konfrontace – 1973 v Curychu, zaměřeno na literaturu faktu a na humoristickou prózu  Arkýř - Mnichov

10 Josef Škvorecký (obr.2)

11 Samizdatové edice  Petlice – 1972 založeno Ludvíkem Vaculíkem, vycházela díla Ivana Klímy, L. Vaculíka, J. Seiferta, V. Havla, Evy Kantůrkové  Edice Expedice – spojeno s manžely Havlovými  Česká expedice – poezie, historické a literární studie  Pražská imaginace – vydávání děl B. Hrabala

12  Exilové časopisy Svědectví – v Paříži, vydáváno P. Tigridem Listy – v Římě Proměny – v USA  Samizdatové časopisy Vokno – práce českého undergroundu Ivan Jirous Revolver revue – tvorba mladých autorů

13 Kontrolní otázky 1. Charakterizuj období po roce 1968 v Čechách. 2. Co je Charta 77, kdo byli její signatáři? 3. Jak se rozdělila naše literatura po roce 1968? 4. Jaká znáš exilová nakladatelství? 5. Jaké znáš samizdatové edice?

14 Odpovědi 1. 21.8. 1968 – vpád vojsk Varšavské smlouvy, pohřbení nadějí z jara 1968, prosazování tzv. normalizačního procesu, likvidace nekomunistických periodik, zákazy publikování emigrace, samizdatová literatura, vznik exilových nakladatelství. 2. Prohlášení z roku 1977,první mluvčí – V.Havel, Jan Patočka, Jiří Hájek, v textu vznesen požadavek, aby soudobý režim dodržoval své vlastní zákony, jimiž se zavázal respektovat Listinu základních lidských práv a svobod. 3. Lit. oficiální, samizdatová, exilová 4. Sixty – Eight Publishers, Index, Konfrontace, Arkýř 5. Petlice, Edice Expedice, Česká expedice, Pražská imaginace

15 Zdroje  Obr. 1 Ondřej Sláma. [cit. 2013-12-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg  Obr. 2[cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_skvorecky.jpg  PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.-Soft, 1997.s. 38 - 40

16 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google