Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr klinických laboratoří Seminář pro registrované laboratoře Lékařský dům, Praha 5. dubna 2007 Bilyk I., Sedláková J.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr klinických laboratoří Seminář pro registrované laboratoře Lékařský dům, Praha 5. dubna 2007 Bilyk I., Sedláková J."— Transkript prezentace:

1 Registr klinických laboratoří Seminář pro registrované laboratoře Lékařský dům, Praha 5. dubna 2007 Bilyk I., Sedláková J.

2 2002 – květen na výboru společnosti KB diskutovány principy registru laboratoří 2002 – září - FONS 2002, v rámci plenárního zasedání přednesena výzva k dobrovolnému zveřejnění identifikač- ních údajích o laboratořích pro účely registru 2003 – leden, první etapa existence registru oficiálně zahájena zveřejněním materiálů na webových stránkách společnosti KB 2003 – únor do registru přihlášeno prvních 21 laboratoří 2003 – květen, 72 laboratoří, vyhodnocení I.etapy, roz- hodnutí o udělení certifikátů, diskutována příprava II. etapy 2003 - říjen. Registr bude umístěn na serveru SZÚ 2003 - prosinec v KB vydána osvědčení o I. etapě 141 přihlášeným laboratořím

3 2004 založena Rada pro akreditaci a NASKL Vzniká registr posuzovatelů, zahájeno jejich školení 2004 – červen uveden do provozu registr na serveru SZÚ 2004 – schválen formulář II. etapy registru 2005 – leden ukončena II.etapa registru 2005 vydána osvědčení o účasti v registru – HEM, IM, MI 2005 osvědčení o II. etapě v KB 2005 – červen „Prohlášení plátců“ 2005 – září změny ve struktuře NASKL, NASKL má vlastní webové stránky 2005 listopad, registr a audit I a II zpoplatněny 2005 – prosinec změna ve vedení NASKL – ing. Fišerová 2006 zahájena registrace za úhradu 2007 postupně dobíhá platnost původních osvědčení RKL, průběžně je databáze aktualizována K 23.3.2007 požádalo již 79 laboratorních pracovišť o novou registraci

4 Odbornost RKLPočet reg. lab. Hematologie75 Klinická biochemie187 Imunologie47 Mikrobiologie56

5

6

7

8 Datum platnosti doPočet RKL 12.200616 2.200742 4.2007120 6.200774 9.200761 12.200737 3.200818 6.200822

9

10 Laboratoře uvedené v registru si mohou: 1. prodloužit registraci za úhradu, obdrží osvědčení o registraci platnost 1 rok účast 1-2 pracovníků na odborných akcích NASKL zdarma zasílání odborných materiálů k přípravě na audity umístnění informace o registraci klinické laboratoře na webu SZÚ 2. neprodloužit registraci

11 Program zvyšování kvality zdravotnických zařízení zahrnuje ověřování kvality práce KL, které dobrovolně deklarují zájem o tento proces vstupem do registru klinických laboratoří. Registr plní procesní funkci systému kontinuálního a plošného zvyšování kvality práce klinické laboratoře. NASKL na žádost laboratoře ověřuje úroveň kvality v registro- vaných laboratořích a společně s Radou a odbornými společ- nostmi vydává osvědčení o splnění aktuálních požadavků na klinické laboratoře. Zřizovací listina NASKL, 22. 9. 2005

12 Registr klinických laboratoří je koncipován tak, aby vyhověl potřebám všech klinických laboratoří. Při registraci probíhá veškerý styk mezi klinickou laboratoří a „Registrem“ písemnou formou. Laboratoř podává písemnou přihlášku o zapsání do Registru; laboratoř je písemně vyrozu- měna pověřeným pracovníkem NASKL. Registrace laboratoře není průkazem její odborné způsobilos- ti, je pouze prvním krokem k auditu I, ovšem požádat o audit může jen registrovaná laboratoř.

13 Pravidla registrace: Vyplnění přihlášky, přihláška se podává na jednotném formuláři NASKL, který obsahuje základní údaje o laboratoři. Předmětem edukace, poradenství, ověřování a auditování je jednotka ve smyslu normy ISO 15189 s právní identifikací, vedoucím laboratoře a poš- tovní adresou, na které poskytuje své služby. Zařazení nové laboratoře nebo prodloužení registrace po ukončení platnosti osvědčení je zpoplatněno. Platba závisí na počtu registrovaných jednotek (klinických laboratoří) a počtu v nich přihlášených odborností. Žádná platba neprobíhá v hotovosti – laboratoř obdrží k úhradě fakturu ČLS JEP! Osvědčení se vydává na každou registrovanou jednotku a registrova- nou odbornost. Osvědčení o registraci má platnost 1 rok od data vydání. Registrovaná klinická laboratoř bude zveřejněna na webových strán- kách SZÚ.

14 Osvědčení o registraci Vydává se na základě vyplnění přihlášky, Osvědčení se vydává na každou registrovanou jednotku a registrovanou odbornost, RKL/0001/HEM RKL – Registr klinických laboratoří 0001 – pořadové číslo přihlašující se laboratoře Označení odbornosti:HEM – hematologie TRS – transfusní služba IM – imunologie KB – klinická biochemie M – mikrobiologie C – cytologie G – genetika P - patologie

15

16 Pokud laboratoř během registrace získá Osvědčení o akreditaci (ČIA, o.p.s.) nebo Osvědčení o auditu I klinické laboratoře (NASKL), je po dobu platnosti těchto osvědčení registrována ZDARMA !!!

17 Současné úkoly při správě registru Průběžná aktualizace databáze Registru a odstraňování záznamů (laboratoří) s neplatnou registrací Organizace semináře pro registrované laboratoře – 12. října 2007 Příprava odborných materiálů – aktuálně „Nepodkročitelná minima“ laboratorních odborností Příprava klinických laboratoří na audit I

18

19

20

21 Data zveřejněná na webové stránce identifikace organizace vedoucí organizace identifikace laboratoře vedoucí laboratoře adresa webových stránek laboratoře a kontaktní e-mail na pracovníka laboratoře plnění podmínek registru – audit I klinické laboratoře číslo „Osvědčení o registraci“ datum ukončení platnosti „Osvědčení o registraci“

22

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Registr klinických laboratoří Seminář pro registrované laboratoře Lékařský dům, Praha 5. dubna 2007 Bilyk I., Sedláková J."

Podobné prezentace


Reklamy Google