Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetika otázka 1. Správná odpověďKomentář Pro charakteristiku plazmidu platí: a)je kruhová DNA b)replikuje se nezávisle na chromozomové DNA c)je nezbytný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetika otázka 1. Správná odpověďKomentář Pro charakteristiku plazmidu platí: a)je kruhová DNA b)replikuje se nezávisle na chromozomové DNA c)je nezbytný."— Transkript prezentace:

1 Genetika otázka 1. Správná odpověďKomentář Pro charakteristiku plazmidu platí: a)je kruhová DNA b)replikuje se nezávisle na chromozomové DNA c)je nezbytný pro normální životní funkce buňky d)je přítomen u bakterií e)může být přenášen konjugací Další Konec

2 Genetika otázka 2. Správná odpověďKomentář Plazmid je: a)je úsek chromozomální DNA, kódující rezistenci na antibiotika b)extrachromozomální DNA, jejíž replikace je koordinována s replikací chromozomální DNA c)morfotyp plazivých bakterií d)je autonomně se replikující úsek chromozomální DNA e)extrachromozomální DNA, jejíž replikace je nezávislá na replikaci DNA chromozomu DalšíPředchozí Konec

3 Genetika otázka 3. Správná odpověďKomentář Co je to DNA transkriptáza? a)enzym, který sekvenčně štěpí DNA b)enzym, který zprostředkovává přenos genetické informace z DNA na tRNA c)enzym zprostředkující přenos genetické informace z DNA na mRNA d)enzym, který se účastní replikace DNA e)enzym, který se učastní syntézy DNA DalšíPředchozí Konec

4 Genetika otázka 4. Správná odpověďKomentář Co je to DNA polymeráza? a)enzym, který katalyzuje replikaci RNA b)enzym, který katalyzuje replikaci DNA c)enzym, který štěpí RNA na sekvence různé délky d)enzym katalyzující syntézu DNA e)enzym katalyzující syntézu RNA DalšíPředchozí Konec

5 Genetika otázka 5. Správná odpověďKomentář Genom je: a)soubor všech intronů b)soubor veškerých genů dané buňky, jejichž nositelkou je u bakterií DNA c)soubor veškerých genů viru, jejichž nositelem je buď DNA, nebo RNA d)soubor znaků, které se projevují u daného organismu e)jádro DalšíPředchozí Konec

6 Genetika otázka 6. Správná odpověďKomentář K čemu slouží enzym „reverzní transkriptáza“? a)jde o enzym katalyzující syntézu DNA na podkladě RNA b)jde o enzym, který katalyzuje syntézu RNA na podkladě DNA c)jde o enzym katalyzující syntézu mRNA d)jde o enzym, který skládá DNA do superhelixové formy e)je to enzym, který katalyzuje replikaci DNA DalšíPředchozí Konec

7 Genetika otázka 7. Správná odpověďKomentář Transkripce je: a)proces probíhající v cytoplazmě b)proces probíhající na chromozomu c)přepis DNA do mRNA d)přiřazení antikodonů k tRNA e)proces, při kterém dochází k vazbě aminokyselin peptidovou vazbou za vzniku bílkoviny DalšíPředchozí Konec

8 Genetika otázka 8. Správná odpověďKomentář Translace je: a)proces probíhající v cytoplazmě b)proces probíhající v jádře c)proces, probíhající na ribozómech za účasti tRNA, který vede k syntéze bílkoviny d)přepis mRNA do DNA e)proces, kdy se v jádře syntetizuje mRNA DalšíPředchozí Konec

9 Na začátek Konec otázek „Genetika “ Genetika Předchozí Konec

10 Genetika - správná odpověď k otázce 1. Pro charakteristiku plazmidu platí: a)je kruhová DNA b)replikuje se nezávisle na chromozomové DNA c)je nezbytný pro normální životní funkce buňky d)je přítomen u bakterií e)může být přenášen konjugací Zpět

11 Genetika - správná odpověď k otázce 2. Plazmid je: a)je úsek chromozomální DNA, kódující rezistenci na antibiotika b)extrachromozomální DNA, jejíž replikace je koordinována s replikací chromozomální DNA c)morfotyp plazivých bakterií d)je autonomně se replikující úsek chromozomální DNA e)extrachromozomální DNA, jejíž replikace je nezávislá na replikaci DNA chromozomu Zpět

12 Genetika - správná odpověď k otázce 3. Co je to DNA transkriptáza? a)enzym, který sekvenčně štěpí DNA b)enzym, který zprostředkovává přenos genetické informace z DNA na tRNA c)enzym zprostředkující přenos genetické informace z DNA na mRNA d)enzym, který se účastní replikace DNA e)enzym, který se učastní syntézy DNA Zpět

13 Genetika - správná odpověď k otázce 4. Co je to DNA polymeráza? a)enzym, který katalyzuje replikaci RNA b)enzym, který katalyzuje replikaci DNA c)enzym, který štěpí RNA na sekvence různé délky d)enzym katalyzující syntézu DNA e)enzym katalyzující syntézu RNA Zpět

14 Genetika - správná odpověď k otázce 5. Genom je: a)soubor všech intronů b)soubor veškerých genů dané buňky, jejichž nositelkou je u bakterií DNA c)soubor veškerých genů viru, jejichž nositelem je buď DNA, nebo RNA d)soubor znaků, které se projevují u daného organismu e)jádro Zpět

15 Genetika - správná odpověď k otázce 6. K čemu slouží enzym „reverzní transkriptáza“? a)jde o enzym katalyzující syntézu DNA na podkladě RNA b)jde o enzym, který katalyzuje syntézu RNA na podkladě DNA c)jde o enzym katalyzující syntézu mRNA d)jde o enzym, který skládá DNA do superhelixové formy e)je to enzym, který katalyzuje replikaci DNA Zpět

16 Genetika - správná odpověď k otázce 7. Transkripce je: a)proces probíhající v cytoplazmě b)proces probíhající na chromozomu c)přepis DNA do mRNA d)přiřazení antikodonů k tRNA e)proces, při kterém dochází k vazbě aminokyselin peptidovou vazbou za vzniku bílkoviny Zpět

17 Genetika - správná odpověď k otázce 8. Translace je: a)proces probíhající v cytoplazmě b)proces probíhající v jádře c)proces, probíhající na ribozómech za účasti tRNA, který vede k syntéze bílkoviny d)přepis mRNA do DNA e)proces, kdy se v jádře syntetizuje mRNA Zpět

18 Genetika – komentář k otázce 1. Otázka č.: 1, správná odpověď: A, B, D, E B, D) Plazmid je extrachromozomální buněčná struktura, která se replikuje nezávisle na bakteriálním chromozómu a může, ale ne- musí být přítomna u prokaryotických organismů. A)Tato extrachromozomální kruhová DNA nese genetickou informaci, která nekóduje znaky, či vlastnosti, které jsou nezbytné pro existenci daného mikroorganismu. Velmi často plazmid nese genetickou informaci, kódující rezistenci bakterií k antibiotikům (R plazmid), a také kódující faktory, které přispívají k patogenezi (produkce toxinů a enzymů). B)E) Plazmidy jsou přenášeny konjugací pomocí sex pili dárce z F+ buňky na F- buňku (Buchta V. a spol.: Základy mikrobiologie a parazitologie, 2002, str. 96 – 97; Bednář M. a spol.: Lékařská mikrobiologie, 1996, str. 43 - 45). Zpět

19 Genetika – komentář k otázce 2. Otázka č.: 2, správná odpověď: E Plazmid je extrachromozomální genetic-ká struktura, obsahující do kruhu uzavřenou molekulu DNA. Jde o přídatnou, nikoliv nepo- stradatelnou, strukturu, která může i nemusí být přítomna v bak-teriální buňce. Plazmidy se replikují nezávisle na replikaci chromo-zomu a nesou geny kódující přídatné funkce, jako je například pro-dukce toxinů, rezistence na antibiotika, těžké kovy, či produkce antibiotik (Buchta V. a spol.: Základy mikrobiologie a parazitologie, 2002, str. 96 - 97; Bednář M. a spol.: Lékařská mikrobiologie, 1996, str. 43 - 44). Zpět

20 Genetika – komentář k otázce 3. Otázka č.: 3, správná odpověď: C DNA transkriptáza (DNA dependentní RNA polymeráza) je enzym, který převádí v procesu transkripce genetickou infor-maci z DNA na mRNA (Hanovcová I. a spol.: Stručný mikro-biologický výkladový slovník s anglickými ekvivalenty,1999, str. 13  Bednář M. a spol.: Lékařská mikrobiologie, 1996, str. 41). Zpět

21 Genetika – komentář k otázce 4. Otázka č.: 4, správná odpověď: B, D DNA polymeráza je enzym, který katalyzuje replikaci (syntézu) DNA. Enzym katalyzuje vazbu deoxyribonukleotidových jednotek dle kom- plementarity na mateřská DNA vlákna (Hanovcová I. a spol.: Stručný mikrobiologický výkladový slovník s anglickými ekvivalenty,1999, str. 13  Bednář M. a spol.: Lékařská mikrobiologie, 1996, str. 42). Zpět

22 Genetika – komentář k otázce 5. Otázka č.: 5, správná odpověď: B, C Genom je soubor veškerých genů, jejichž nositelem je buď DNA, nebo RNA. V eukaryotických buňkách je genetická infor- mace kódována v DNA. U virů může být genetická informace kódována buď v DNA (DNA viry), nebo v RNA (RNA viry) (Hanovcová I. a spol.: Stručný mikrobiologický výkladový slovník s anglickými ekvivalenty, 1999, str. 17). Zpět

23 Genetika – komentář k otázce 6. Otázka č.: 6, správná odpověď: B Enzym reverzní transkriptáza (synonymum je RNA-dependentní DNA polymeráza) zajišťuje přepis gentické informace z RNA na DNA. Je to enzym typický pro čeleď Retroviridae (virus HIV) (Bednář M. a spol.: Lékařská mikrobiologie, 1996, str. 373). Zpět

24 Genetika – komentář k otázce 7. Otázka č.: 7, správná odpověď: B, C Transkripce je proces, který probíhá v jádře. Za pomocí enzymů (především DNA-dependentní RNA polymerázy) dochází k přepisu genetické informace z DNA na mRNA (Bednář M. a spol.: Lékařská mikrobiologie, 1996, str. 41). Zpět

25 Genetika – komentář k otázce 8. Otázka č.: 8, správná odpověď: A, C Translace je proces probíhající v cytoplazmě na ribozomech, a který následuje za transkripcí. Na ribosomy nasedá mRNA, ke které se na základě komplementarity přiřazují molekuly tRNA, nesoucí aminokyseliny specifické k dané tRNA. Mezi aminokyselinami se vytváří peptidická vazba za vzniku peptidů a bílkovin, které se následně odělí od syntetického aparátu a jsou zpravidla post- translačně upravovány (sestřih) (Bednář M. a spol.: Lékařská mikro- biologie, 1996, str. 47). Zpět


Stáhnout ppt "Genetika otázka 1. Správná odpověďKomentář Pro charakteristiku plazmidu platí: a)je kruhová DNA b)replikuje se nezávisle na chromozomové DNA c)je nezbytný."

Podobné prezentace


Reklamy Google