Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Quo vadis katastře ? Jiří Poláček. Obsah přednášky Geoinformace v prostředí Internetu Mezinárodní spolupráce v oblasti katastru ISKN – další vývoj E-společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Quo vadis katastře ? Jiří Poláček. Obsah přednášky Geoinformace v prostředí Internetu Mezinárodní spolupráce v oblasti katastru ISKN – další vývoj E-společnost."— Transkript prezentace:

1 Quo vadis katastře ? Jiří Poláček

2 Obsah přednášky Geoinformace v prostředí Internetu Mezinárodní spolupráce v oblasti katastru ISKN – další vývoj E-společnost a katastr

3 Webové mapové služby ČÚZK WMS (web map services) pro poskytování katastrálních map a definičních bodů parcel a budov rastrový obraz, na základě definovaných parametrů (souřadnice výřezu, vrstvy …) nutná aplikace, která umí připojit data přes WMS poskytováno zdarma část zdrojových dat je shodná s Dálkovým přístupem (skenované mapy, KM-D)

4 Princip WMS Úložiště georeferencovaných prostorových dat (vektor, rastr) getCapabilities (popis možností a nastavení WMS serveru) GET a POST – metody dotazů HTTP getMap – na žádost klienta pošle server rastrová data transformovaný rastrový obraz Nepovinná funkce – getFeatureInfo

5 Další služby podle OGC WFS – web feature services – posílá vektorová data WCS – web coverage services – poskytuje rastrová data CSW - catalogue services – web – vyhledání informace podle metadat

6 Princip WFS WFS standard poskytuje rozhraní pro dotazy na vektorová data (geographical features) Volání je nezávislé na platformě Pro přenos dat se používá GML (Geography markup language - rozšíření XML pro prostorová data) ISO standard 19128 – Web Map Server Interface

7 Funkce WFS Povinné: –getCapabilities –getFeature (výběr prvků podle zadaných parametrů) –describeFeatureType (vrátí XML schéma, aby mohl klient parsovat získaná data) Nepovinné: –insertFeature –updateFeature –deleteFeature

8 Porovnání WMS a WFS WMS poskytuje odvozená data, pouze rastr Provozně přijatelnější: –Predikovatelnější zatížení infrastruktury –Možnost optimalizace zátěže –Malé pakety, ale častěji WFS poskytuje zdrojová data – vektorová data na klientu umožňují výpočty, analýzu dat, při použití nepovinných funkcí i editaci dat na serveru – Při souběhu požadavků hrozí přetížení serveru a linky –Nutnost omezit rozsah poskytovaných dat

9 WCS Web Coverage Services Poskytují zejména zdrojová rastrová data (např. ortofoto) Vzhledem k velikosti dat je v řadě případů praktické použití zatím nereálné (pouze na velmi omezený výběr)

10 CSW Web Catalogue Services (Catalogue Services for WEB) Definuje rozhraní pro vyhledávání, procházení a dotazy na metadata Metadata – popis dat (data o datech) Rozsah metadat – ISO 19115, Dublin Core

11 OGC Původně Open GIS Consortium, nyní Open GeoSpatial Consortium (ale OGIS je stále „registered trade mark“) Účel – zajistit interoperabilitu mezi jednotlivými platformami Standardy OGIS se promítly do mezinárodních standardů ISO pro geografickou informaci (ISO TC 211- Geographic information)

12 Směrnice INSPIRE Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES ze dne 14.3.2007 Cílem je stanovit obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství pro účely politik společenství v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí

13 Jakých dat se směrnice týká? Souborů prostorových dat, které splňují tyto podmínky: –vztahují se k oblasti, ve které má stát nebo vykonává svrchované práva –jsou v elektronické podobě –jsou drženy orgánem veřejné správy nebo třetí stranou –týkají se témat uvedených v přílohách směrnice

14 Typy dat, na které se INSPIRE vztahuje 1) referenční a souřadnicové systémy, zeměpisné názvy, správní jednotky, adresy, katastrální parcely, dopravní síť, vodopis, chráněná území 2) výškopis, druhy pozemků, ortofoto, geologie 3) statistické jednotky, budovy, kvalita půdy, využití území, demografie, ….

15 Části směrnice INSPIRE Metadata Interoperabilní a harmonizovaná data Síťové služby Sdílení dat Monitoring a reporting

16 INSPIRE v České republice Odpovědnost za provedení – Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem vnitra ČÚZK - nejrozsáhlejší zdroje dat Národní geoportál na portálu veřejné správy – využití webových mapových služeb Geoportály resortů – poskytují WMS Mnoho úkolů - metadata, standardizace, transformační služby

17 Požadavky směrnice na data ČÚZK Vytvořit a aktualizovat metadata k datovým sadám dle ISO 19115/19119 Poskytovat interoperabilní a harmonizované soubory prostorových dat Poskytovat síťové služby založené na souborech prostorových dat –Vyhledávací –Prohlížecí –Stahování –Transformační –Umožňující spouštění Prováděcí pravidla (implementation rules)

18 Mezinárodní organizace působící v oblasti katastru UN ECE WPLA FIG – komise 7 EuroGeographic, pracovní skupina pro katastr Překrývající se zájmové oblasti Často působí stejné osoby Spolupráce, ale rovněž konkurence Potřeba koordinace „mezinárodní“ politiky ČÚZK

19 UNECE WPLA UNECE – United Nations Economic Comission for Europe WPLA – Working Party on Land Administration (pracovní skupina OSN EHK pro správu půdy) Širší záběr zájmových oblastí v regionu EHK: –Trendy a politiky ve správě půdy –Registrace nemovitostí jako nástroj pro zabezpečení držby a práv k nemovitostem, rozvoj trhu s nemovitostmi → význam pro trvale udržitelný rozvoj území –Výměna a sdílení informací o moderních katastrálních a pozemkoknižních systémech –Snaha působit na politiky

20 Harmonizovaný katastr v EU Právní oblast vlastnictví nemovitostí, katastry a pozemkové knihy zůstaly národními i v EU – způsobuje problémy pro: –Poskytování hypoték na nemovitosti vlastněné v zahraničí, –Společný trh s nemovitostmi, –Přeshraniční projekty, investice v zahraničí… Harmonizovaný – jednotný - katastr –Obtížná cesta – nesjednocen ani pojem nemovitosti, –Katastr nemá protějšek v EK: finance, zemědělství, životní prostředí. –projekt EULIS _ European Land Information Servis – přeshraniční přístup k informacím o nemovitostech a právech k nim

21 Projekt EULIS Vlastnosti EULIS: –určen pouze pro profesionální zákazníky, –umožňuje on-line přístup, –poskytuje informace o jednotlivých nemovitostech, –přístup přes jednotný EULIS portál, –na portálu jsou tzv. referenční informace, popisující jednotlivé systémy jak z hlediska právního, tak popis, vysvětlení národních informací, které je možno získat, glosář, který obsahuje výklad asi 50 pojmů v národních jazycích

22 Funkčnost služby EULIS European Land Information Service uživatel se přihlásí do národního systému poskytování informací, kde je autorizován a autentifikován (musí být právoplatným klientem národního systému), uživatel zvolí službu EULIS a je přihlášen na portál EULIS, kde národní systém je považován za řádného uživatele. Portálu jsou poskytnuty informace o uživateli pro fakturační účely. uživatel zvolí zdroj informací (jiný národní systém), které chce získat. EULIS portál je řádným klientem v národních systémech, uživatel získá potřebnou informaci. Národní systém poskytuje informace přes portál EULIS a vrací informace pro fakturaci, uživateli je zaslána faktura jeho národním systémem. Komunikace na principu webových služeb

23 FIG International Federation of Surveyors Fédération Internationale des Géomètres založena 1878 v Paříži nevládní organizace jediná mezinár.organizace reprezentující všechny zeměměřické disciplíny podpora mezinárodní spolupráce v zeměměřictví http://www.fig.net

24 Odborné komise FIG 1.Odborná praxe 2.Odborné vzdělávání 3.Management prostorových informací 4.Hydrografie 5.Určování polohy a měření 6.Inženýrská geodézie 7.Katastr a správa pozemků 8.Územní plánování a rozvoj 9.Oceňování a správa nemovitostí 10.Ekonomika a řízení ve stavebnictví

25 FIG komise 7 -správa pozemků, -katastrální reformy, víceúčelové katastry, -katastrální informační systémy, digitalizace katastru, -katastrální měření a mapování, -pozemkové právo a pozemkové registrace, -pozemkové úpravy, -národní a mezinárodní hranice.

26 EuroGeographics Organizace, která sdružuje 51 národních mapovacích a katastrálních agentur Koordinuje řadu projektů (EuroRoadS, EuroGeoNames, EuroBoundaries, EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, EuroDEM, EuroMapFinder, …)

27 Další vývoj ISKN Nová funkcionalita v r. 2008 –Kopie mapy (z DKM) jako webová služba –Oznamování změn („hlídací pes“) –Formalizovaná podání Centralizované ISKN – 2010 ? –Pouze centrální databáze –Geografická záloha –Zvýšení dostupnosti informací zejména pro externí uživatele

28 Očekávané legislativní změny Novela katastrálního zákona a zákona o zápisech … (DP zdarma pro celou veřejnou správu, omezení veřejnosti katastru) Zákon o e-governmentu (legalizace převodu digitální a analogové informace, elektronická komunikace státu a občana) Zákon o základních registrech

29 RUIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí –Kombinace informací z ISKN a podrobnějších informací o budovách a bytech (udržují stavební úřady, obce) –Zavedení adresy nemovitosti (v ISKN je pouze adresa vlastníka)

30 Katastr a společnost Nejjednodušší recept, jak v zemi vyvolat občanskou válku, je zrušit katastr Evidence a garance práv k nemovitostem je jednou ze základních povinností státu Trend – zrychlení transakcí při převodu vlastnictví a změně jiných právních vztahů (elektronická komunikace) Problémy – převod elektronické žádosti na písemnou, neomezená doba uchování dokumentu, ověření platnosti certifikátu

31 Struktura platících uživatelů DP podle počtu účtů

32 Zdarma či za úplatu ? Očekávaný stav v roce 2009 – veřejná správa má DP zdarma, neměla by obtěžovat občana žádostmi o výpis z KN Státní (CzechPoint) či komerční informační systémy (KB), které komunikují s ISKN on-line vyžadují garanci kvality služeb (SLA) Pro nejvýznamnější zákazníky DP je podstatně důležitější garantovat dostupnost a rychlost odezev systému a kvalitu služeb, než zda se platí či nikoliv Informační komunismus (INSPIRE ?)

33 Struktura platících uživatelů DP podle výše fakturace

34 Závěr Katastr je obor, ve kterém se neoddělitelně prolíná geodézie, právo a informatika Kvalitní chod katastru významně ovlivňuje hospodářství (hypotéky, realitní trh, …) Role státu při garanci právních vztahů k nemovitostem je významná a nezastupitelná (ochrana „dobré víry“) Informační technologie přinášejí významný pokrok při informování veřejnosti a zrychlení komunikace s uživateli


Stáhnout ppt "Quo vadis katastře ? Jiří Poláček. Obsah přednášky Geoinformace v prostředí Internetu Mezinárodní spolupráce v oblasti katastru ISKN – další vývoj E-společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google