Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ21-1-2005/2006 TZ21.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ21-1-2005/2006 TZ21."— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ21-1-2005/2006 TZ21 – Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

2 TZ21-1-2005/2006 Týden Datum Téma 1.3.10.Vnitřní klima, zásady pro volbu vytápěcího zařízení, 2.10.10.Výpočet tepelného příkonu dle ČSN EN12 831 3.17.10.Návrh a konstrukce otopných ploch I 4.24.10.Návrh a konstrukce otopných ploch II 5.31.10.Parametrické navrhování otopných soustav 6.7.11.Dimenzování OS 7.14.11.Regulace vytápění 8.21.11.Hydronika otopných soustav 9.28.11.Navrhování a konstrukce čerpadel 10.5.12.Teplovzdušné vytápění 11.12.12.Kombinované otopné soustavy 12.19.12.Parní otopné soustavy 13.2.1.Prezentace seminární práce 14.9.1.Prezentace seminární práce

3 TZ21-1-2005/2006 Seminární práce: Téma : „Optimalizace návrhu vytápění objektu“ Objekt : z projektu 10 nebo 30 Osnova (orientační): Stručný popis objektu (účel, umístění, zdroje energie, provozní režim) 2 až 3 varianty řešení koncepce vytápění (jednotrubka, dvoutrubka, radiátory, konvektory, velkoplošné sálavé, teplovzdušné atd.) a jejich porovnání (multikriteriální analýza např. z hlediska provozních nákladů, investičních nákladů, účinnosti, kvality vnitřního prostředí atd.) Výběr varianty. Varianty dokumentovat technickým popisem a schématickým výkresem 1:100 až 1:200. Detaily řešení charakteristických a kritických prvků zvolené varianty -(např. osazení otopných těles, uložení potrubí, skladba podlahy, materiál a spojování potrubí, umístění těles atd.) v měřítku 1:10 – 1:25 Řešení hydraulické stability zvolené varianty - umístění a typy regulačních prvků pro hydraulické vyregulování soustavy Popis režimu provozní regulace a specifikace funkčních požadavků na regulátory, senzory a akční členy ve vazbě na zdroj tepla, provoz a tepelné zisky. Rozsah : max 20 stran A4 + přílohy Forma odevzdání: zpráva + poster; prezentace Termín odevzdání : nejpozději do 9.1.2006

4 TZ21-1-2005/2006 Ukončení předmětu Zkouška Zkouška Obhajoba seminární práce - prezentace Obhajoba seminární práce - prezentace Písemný test – problémové okruhy na www Písemný test – problémové okruhy na www Literatura Literatura V. Jelínek, K. Kabele TZB 20 Vytápění Přednášky. Skriptum ČVUT V. Jelínek, K. Kabele TZB 20 Vytápění Přednášky. Skriptum ČVUT D.Petráš, D.Koudelková, K.Kabele: Teplovodní a elektrické podlahové vytápění D.Petráš, D.Koudelková, K.Kabele: Teplovodní a elektrické podlahové vytápění D.Petráš a kol.: Vytápění rodinných a bytových domů D.Petráš a kol.: Vytápění rodinných a bytových domů J. Bašta, K. Kabele - Otopné soustavy teplovodní. Sešit projektanta. Společnost pro techniku prostředí, 2001 J. Bašta, K. Kabele - Otopné soustavy teplovodní. Sešit projektanta. Společnost pro techniku prostředí, 2001 J. Doubrava a kol, Regulace ve vytápění. Sešit projektanta. Společnost pro techniku prostředí, 2001 J. Doubrava a kol, Regulace ve vytápění. Sešit projektanta. Společnost pro techniku prostředí, 2001 J. Bašta Otopné plochy ČVUT 2001 J. Bašta Otopné plochy ČVUT 2001 časopis Topenářství Instalace ročník časopis Topenářství Instalace ročník časopis Vytápění, větrání instalace časopis Vytápění, větrání instalace http://www.tzb-info.cz/ http://www.tzb-info.cz/ http://www.tzb-info.cz/ http://tzb.fsv.cvut.cz/ http://tzb.fsv.cvut.cz/ http://tzb.fsv.cvut.cz/

5 TZ21-1-2005/2006 Základy termokinetiky Teplo, tepelná energie Teplo, tepelná energie Forma přenosu energie související s neuspořádaným pohybem částic soustavy Forma přenosu energie související s neuspořádaným pohybem částic soustavy Teplota Teplota Stavová veličina, vyjadřující střední kinetickou energii částic hmoty Stavová veličina, vyjadřující střední kinetickou energii částic hmoty Termodynamická /Kelvin/ T [K] Termodynamická /Kelvin/ T [K] Celsius t [°C] t= T-273,15 Celsius t [°C] t= T-273,15 Fahrenheit [°F] 1°F=5/9°C (°F-32).5/9=°C Fahrenheit [°F] 1°F=5/9°C (°F-32).5/9=°C

6 TZ21-1-2005/2006 Základní zákony termodynamiky O.zákon O.zákon Existuje stavová veličina TEPLOTA. Dvě soustavy v termodynamické rovnováze mají stejnou teplotu. Existuje stavová veličina TEPLOTA. Dvě soustavy v termodynamické rovnováze mají stejnou teplotu. Dvě soustavy v tepelném kontaktu mění své fyz.parametry tak dlouho, dokud nenastane rovnováha vyjádřená stejnou teplotou. Dvě soustavy v tepelném kontaktu mění své fyz.parametry tak dlouho, dokud nenastane rovnováha vyjádřená stejnou teplotou.

7 TZ21-1-2005/2006 Základní zákony termodynamiky 1.zákon 1.zákon Součet energií všech hmotných objektů izolované soustavy je konstantní Součet energií všech hmotných objektů izolované soustavy je konstantní 2.zákon 2.zákon Teplo se šíří samovolně z místa vyšší teploty do místa s nižší teplotou. Teplo se šíří samovolně z místa vyšší teploty do místa s nižší teplotou. 3.zákon 3.zákon Žádným konečným pochodem nelze dosáhnout absolutní nuly Žádným konečným pochodem nelze dosáhnout absolutní nuly

8 TZ21-1-2005/2006 Sdílení tepla v prostoru Vedení (kondukce) Vedení (kondukce) Sdílení uvnitř pevných těles, Biot-Fourierův zákon Sdílení uvnitř pevných těles, Biot-Fourierův zákon Proudění (konvekce) Proudění (konvekce) Sdílení tepla makropohybem molekul a jejich shluků Sdílení tepla makropohybem molekul a jejich shluků Pohybem tekutiny a přenos z povrchu pevného tělesa do tekutiny a naopak Pohybem tekutiny a přenos z povrchu pevného tělesa do tekutiny a naopak Newton-Richman, Fourier-Kirchhof Newton-Richman, Fourier-Kirchhof

9 TZ21-1-2005/2006 Sdílení tepla v prostoru Prostup = proudění+vedení+proudění Prostup = proudění+vedení+proudění Sálání (radiace) Sálání (radiace) Přenos tepla elektromagnetickým vlněním Přenos tepla elektromagnetickým vlněním Nevyžaduje hmotu Nevyžaduje hmotu Stefan-Boltzmannův zákon Stefan-Boltzmannův zákon

10 TZ21-1-2005/2006 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV Teorie vnitřního prostředí budov Teorie vnitřního prostředí budov Tepelně vlhkostní mikroklima Tepelně vlhkostní mikroklima Akustické mikroklima Akustické mikroklima Psychické mikroklima Psychické mikroklima Světelné mikroklima Světelné mikroklima Elektrostatické mikroklima a další. Elektrostatické mikroklima a další. Tepelně-vlhkostní mikroklima Tepelně-vlhkostní mikroklima Stav vnitřního prostředí z hlediska tepelných a vlhkostních toků mezi člověkem a okolím Stav vnitřního prostředí z hlediska tepelných a vlhkostních toků mezi člověkem a okolím Tepelná pohoda Tepelná pohoda Tepelná rovnováha mezi člověkem a okolím Tepelná rovnováha mezi člověkem a okolím

11 TZ21-1-2005/2006 Člověk z hlediska tepelné energie Zdroj tepla Qm Zdroj tepla Qm metabolické teplo metabolické teplo Sdílení tepla s okolím Qz Sdílení tepla s okolím Qz Dýchání Dýchání Konvekce Konvekce Radiace Radiace Kondukce Kondukce Evaporace Evaporace Rovnice tepelné bilance organismu Rovnice tepelné bilance organismu Qm=Qz pohoda Qm>Qz horko Qm { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/3633851/slides/slide_11.jpg", "name": "TZ21-1-2005/2006 Člověk z hlediska tepelné energie Zdroj tepla Qm Zdroj tepla Qm metabolické teplo metabolické teplo Sdílení tepla s okolím Qz Sdílení tepla s okolím Qz Dýchání Dýchání Konvekce Konvekce Radiace Radiace Kondukce Kondukce Evaporace Evaporace Rovnice tepelné bilance organismu Rovnice tepelné bilance organismu Qm=Qz pohoda Qm>Qz horko QmQz horko Qm

12 TZ21-1-2005/2006 Faktory ovlivňující TVM Člověk Člověk Tepelná produkce metabolismu Tepelná produkce metabolismu Tepelný odpor oděvu Tepelný odpor oděvu Místnost Místnost Teplota vzduchu Teplota vzduchu Povrchová teplota okolních stěn Povrchová teplota okolních stěn Rychlost proudění vzduchu Rychlost proudění vzduchu Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu

13 TZ21-1-2005/2006 Fyzikální veličiny pro popis tepelného stavu místnosti Teplota vzduchu Teplota vzduchu Teplota okolních ploch  Teplota okolních ploch  Účinná teplota okolních ploch, t reff Účinná teplota okolních ploch, t reff Teplota imaginární duté šedé koule, která má stejné sálavé účinky jako daný prostor Teplota imaginární duté šedé koule, která má stejné sálavé účinky jako daný prostor Operativní teplota, (globeteplota, výsledná teplota) Operativní teplota, (globeteplota, výsledná teplota) Zohledňuje teplotu vzduchu i teplotu okolních ploch Zohledňuje teplotu vzduchu i teplotu okolních ploch Měří se kulovým teploměrem Měří se kulovým teploměrem

14 TZ21-1-2005/2006 Měření vnitřního prostředí budov Kulový teploměr Teplota vzduchu Relativní vlhkost Intenzita sálání Povrchové teploty Rychlost proudění vzduchu

15 TZ21-1-2005/2006 Vyhodnocení vnitřního prostředí operativní teplota t g (  C) operativní teplota t g (  C) asymetrie radiační teploty  t r (  C) asymetrie radiační teploty  t r (  C) rozdíl operativních teplot vzduchu v úrovni hlava-kotníky  t o (  C) rozdíl operativních teplot vzduchu v úrovni hlava-kotníky  t o (  C) rychlost proudění vzduchu v a (m.s -1 ) rychlost proudění vzduchu v a (m.s -1 ) intenzita sálání I (W.m -2 ) intenzita sálání I (W.m -2 ) relativní vlhkost rh (%) relativní vlhkost rh (%)

16 TZ21-1-2005/2006 Vyhodnocení TVM PMV index (Predicted mean vote) PMV index (Predicted mean vote) PPD index (Predicted percentage of dissatisfied) PPD index (Predicted percentage of dissatisfied) Vždy existuje alespoň 5% nespokojených Vždy existuje alespoň 5% nespokojených MULCOM http://tzb.fsv.cvut.cz /vyuka/se20/web/ MULCOM http://tzb.fsv.cvut.cz /vyuka/se20/web/

17 TZ21-1-2005/2006 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu – tepelné ztráty ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN 12831 Tepelné soustavy. Stanovení tepelného příkonu ČSN EN 12831 Tepelné soustavy. Stanovení tepelného příkonu Stanovení roční potřeby energie Denostupňová metoda Denostupňová metoda EN 832 EN 832 Vyhláška MPO č.291/2001 sb. 1.1. 2002 energetický průkaz budovy Vyhláška MPO č.291/2001 sb. 1.1. 2002 energetický průkaz budovy Matematické modelování Porovnání variant řešení Porovnání variant řešení Nestandardní řešení Nestandardní řešení


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ21-1-2005/2006 TZ21."

Podobné prezentace


Reklamy Google