Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015."— Transkript prezentace:

1 Integrace Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015

2 Obsah význam a cíle integrace
ekonomická integrace – WTO, regionální a oborová uskupení politická integrace – OSN, regionální svazky

3 Integrace Spojování, slučování původně samostatných, izolovaných jednotek do jednotného systému (celku) Opakem integrace – desintegrace Formální x Neformální integrace Druhy – politické, právní, vojensko- bezpečnostní, ekonomické, sociální, ekologické, vědecko-technické, kulturní, komplexní

4 Cíle integrace Vyšší stabilita a prosperita integrujících se zemí
Politická: zajištění vlastní bezpečnosti zamezení konfliktům prosazování politických zájmů Ekonomická: prosazování ekonomických zájmů vyrovnávání ekonomické úrovně stabilní ekonomické prostředí

5 Ekonomická integrace

6 Stádia ekonomické integrace
Pásmo volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská unie Měnová (Monetární) unie Politická unie (nejvyšší stadium)

7 WTO – „World Trade Organization“
„Světová obchodní organizace“ Sídlo – Ženeva Vznik – , na základě všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947 Hlavní smysl – odstraňování celních bariér v mezinárodním obchodu Řídící orgán – Ministerská konference 148 členů (Česká Republika)

8 Členové Členové, reprezentovaní EU Pozorovatelé Nečlenové

9 Ekonomická integrace Regionální uskupení

10 NAFTA – „North American Free Trade Area“
„Severo americká zóna volného obchodu“ Vznik – 1994 Členové – Mexiko, Kanada, USA Snaha omezit obchodní a celní bariéry a liberalizovat obchod

11 EIB – „European Investment Bank“
„Evropská investiční banka“ Poskytuje dlouhodobé investiční úvěry podporující vyvážený hospodářský vývoj a integraci Evropské unie Sídlo – Luxembourg Působí i v nečlenských zemích EU

12 EFTA – „European Free Trade Association“
„Evropské sdružení volného obchodu“ Členové – Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island (státy, které nejsou členy EU) Vznik – ve Stockholmu Pouze hospodářská mezinárodní organizace, neusiluje o politickou integraci ani úplné sjednocení trhu

13 APEC – „Asia-Pacific Economic Cooperation“
„Asijsko-pacifické hospodářské společenství“ Vznik – 1989 (Canberra) Cíl - zlepšit ekonomické a politické vztahy mezi členskými státy

14 CEFTA – „Central European Free Trade Agreement“
„Středoevropská zóna volného obchodu“ Vznik – 1992 Členové – Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a UNMIK (Kosovo) (nejsou členy EU, ale o členství usilují)

15 ECO – „Economic Cooperation Organization“
„Islámská organizace pro hospodářskou spolupráci“ Vznik – 1985 Sídlo – Teherán Organizace pro ekonomickou, technickou a kulturní spolupráci členských zemí

16 Ekonomická integrace Oborová uskupení

17 OPEC – „Organization of Petroleum Exporting Countries“
„Organizace států vyvážejících ropu“ Vznik – září 1960 v Bagdádu Koordinace ropné politiky, finanční pomoc poskytovaná rozvojovým zemím

18 G7 (8, 20) – „The Group of…) sdružení hospodářsky nejsilnějších zemí světa G7 – USA, Kanada, Francie, V. Británie, Německo, Itálie, Japonsko G , Rusko G , Austrálie, Indie, Brazílie, Čína, Saúdská Arábie, Mexiko, Jižní Korea, ...

19 Politická uskupení

20 OSN – „United Nations“ (UN)
„Organizace spojených národů“ Nejznámější a celosvětově nejuznávanější mezinárodní instituce Udržování celosvětového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy Snaha zajistit členským státům suverenitu Členským státům poskytuje rozsáhlou a trvalou humanitární a rozvojovou pomoc Mezinárodní měnový fond, Světová banka, WHO, UNESCO, FAO

21 Organizace spojených národů
Vznik – 1945 v San Franciscu (50. členských států) Sídlo – New York Orgány OSN – Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Mezinárodní soudní dvůr, Sekretariát OSN

22 Politická integrace Regionální svazky

23 NATO – „North Atlantic Treaty Organization“
„Severoatlantická aliance“ Společná obranná politika a armáda členských států podléhá společnému dělení Vznik – ve Washingtonu Sídlo - Brusel

24 SNS - „Společenství nezávislých států“
Vznik – 1991 Sídlo – Minsk Sdružuje republiky bývalého SS, usiluje také o vojenskou spolupráci

25 EU – Evropská unie Regionální uskupení, které sdružuje evropské státy
Cíle – politická a hospodářská integrace členských zemí, prosazení měnové unie 28 členů Základ budoucí Unie – 3 Evropská společenství Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Lisabonská smlouva Orgány – Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, …

26 EU – Evropská unie Současní členové Kandidáti
EU uznávaní jako kandidáti (ještě ale nepožádaly o členství)

27 Rada Evropy – „Council of Europe“
Vznik – 1949 v Londýně Sídlo – Štrasburk Monitoruje stav lidských práv v evropských zemích, podpora rozvoje demokracie

28 Rada Evropy – „Council of Europe“
deset zakladatelů • další členové • pozorovatelé v Parlamentním shromáždění • pozorovatelé ve Výboru ministrů • kandidáti

29 OSCE – „Organization for Security and Cooperation in Europe“
„Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě“ (OBSE) Vznik – 1995 Sídlo – Vídeň Prosazuje principy kolektivní bezpečnosti

30 OSCE – „Organization for Security and Cooperation in Europe“
členské státy partnerské státy pro spolupráci

31 ASEAN – „Association of South East Asian Nations“
„Sdružení národů jihovýchodní Asie“ Vznik – 1967 Cíle - urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů s tím, že v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti

32 Liga arabských států – „League of Arab States“
Vznik – březen 1945 Sídlo – Káhira Cíle - zajistit a koordinovat spolupráci svých členů v oblastech politiky, ekonomiky a kultury, spolupráce v oblasti kolektivní bezpečnosti

33 Společenství národů – „Commonwealth of Nations“
volné sdružení Spojeného království a jeho bývalých dominií a kolonií

34 Zdroje aly/15_Mezinarodni_integrace.pdf l/POG/POG_P_10.pdf ml/ch08s02.html vatel%C5%AF_Valn%C3%A9ho_shrom%C3%A1% C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN


Stáhnout ppt "Integrace Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google