Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015.  význam a cíle integrace  ekonomická integrace – WTO, regionální a oborová uskupení  politická integrace – OSN, regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015.  význam a cíle integrace  ekonomická integrace – WTO, regionální a oborová uskupení  politická integrace – OSN, regionální."— Transkript prezentace:

1 Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015

2  význam a cíle integrace  ekonomická integrace – WTO, regionální a oborová uskupení  politická integrace – OSN, regionální svazky

3  Spojování, slučování původně samostatných, izolovaných jednotek do jednotného systému (celku)  Opakem integrace – desintegrace  Formální x Neformální integrace  Druhy – politické, právní, vojensko- bezpečnostní, ekonomické, sociální, ekologické, vědecko-technické, kulturní, komplexní

4  Vyšší stabilita a prosperita integrujících se zemí  Politická: zajištění vlastní bezpečnosti zamezení konfliktům prosazování politických zájmů  Ekonomická: prosazování ekonomických zájmů vyrovnávání ekonomické úrovně stabilní ekonomické prostředí

5

6  Pásmo volného obchodu  Celní unie  Společný trh  Hospodářská unie  Měnová (Monetární) unie  Politická unie (nejvyšší stadium)

7  „Světová obchodní organizace“  Sídlo – Ženeva  Vznik – 1.1.1995, na základě všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947  Hlavní smysl – odstraňování celních bariér v mezinárodním obchodu  Řídící orgán – Ministerská konference  148 členů (Česká Republika)

8 Členové Členové, reprezentovaní EU Pozorovatelé Nečlenové

9 Regionální uskupení

10  „Severo americká zóna volného obchodu“  Vznik – 1994  Členové – Mexiko, Kanada, USA  Snaha omezit obchodní a celní bariéry a liberalizovat obchod

11  „Evropská investiční banka“  Poskytuje dlouhodobé investiční úvěry podporující vyvážený hospodářský vývoj a integraci Evropské unie  Sídlo – Luxembourg  Působí i v nečlenských zemích EU

12  „Evropské sdružení volného obchodu“  Členové – Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island (státy, které nejsou členy EU)  Vznik – 24.1.1960 ve Stockholmu  Pouze hospodářská mezinárodní organizace, neusiluje o politickou integraci ani úplné sjednocení trhu

13  „Asijsko-pacifické hospodářské společenství“  Vznik – 1989 (Canberra)  Cíl - zlepšit ekonomické a politické vztahy mezi členskými státy

14  „Středoevropská zóna volného obchodu“  Vznik – 1992  Členové – Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a UNMIK (Kosovo) (nejsou členy EU, ale o členství usilují)

15  „Islámská organizace pro hospodářskou spolupráci“  Vznik – 1985  Sídlo – Teherán  Organizace pro ekonomickou, technickou a kulturní spolupráci členských zemí

16 Oborová uskupení

17  „Organizace států vyvážejících ropu“  Vznik – září 1960 v Bagdádu  Koordinace ropné politiky, finanční pomoc poskytovaná rozvojovým zemím

18  sdružení hospodářsky nejsilnějších zemí světa  G7 – USA, Kanada, Francie, V. Británie, Německo, Itálie, Japonsko  G8 -..., Rusko  G20 -..., Austrálie, Indie, Brazílie, Čína, Saúdská Arábie, Mexiko, Jižní Korea,...

19

20  „Organizace spojených národů“  Nejznámější a celosvětově nejuznávanější mezinárodní instituce  Udržování celosvětového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy  Snaha zajistit členským státům suverenitu  Členským státům poskytuje rozsáhlou a trvalou humanitární a rozvojovou pomoc  Mezinárodní měnový fond, Světová banka, WHO, UNESCO, FAO

21  Vznik – 1945 v San Franciscu (50. členských států)  Sídlo – New York  Orgány OSN – Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Mezinárodní soudní dvůr, Sekretariát OSN

22 Regionální svazky

23  „Severoatlantická aliance“  Společná obranná politika a armáda členských států podléhá společnému dělení  Vznik – 4.4.1949 ve Washingtonu  Sídlo - Brusel

24  Vznik – 1991  Sídlo – Minsk  Sdružuje republiky bývalého SS, usiluje také o vojenskou spolupráci

25  Regionální uskupení, které sdružuje evropské státy  Cíle – politická a hospodářská integrace členských zemí, prosazení měnové unie  28 členů  Základ budoucí Unie – 3 Evropská společenství  Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Lisabonská smlouva  Orgány – Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, …

26 Současní členové Kandidáti EU uznávaní jako kandidáti (ještě ale nepožádaly o členství)

27  Vznik – 1949 v Londýně  Sídlo – Štrasburk  Monitoruje stav lidských práv v evropských zemích, podpora rozvoje demokracie

28 deset zakladatelů další členové pozorovatelé v Parlamentním shromáždění pozorovatelé ve Výboru ministrů kandidáti

29  „Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě“ (OBSE)  Vznik – 1995  Sídlo – Vídeň  Prosazuje principy kolektivní bezpečnosti

30 členské státy partnerské státy pro spolupráci

31  „Sdružení národů jihovýchodní Asie“  Vznik – 1967  Cíle - urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů s tím, že v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti

32  Vznik – březen 1945  Sídlo – Káhira  Cíle - zajistit a koordinovat spolupráci svých členů v oblastech politiky, ekonomiky a kultury, spolupráce v oblasti kolektivní bezpečnosti

33  volné sdružení Spojeného království a jeho bývalých dominií a kolonií

34  http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materi aly/15_Mezinarodni_integrace.pdf http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materi aly/15_Mezinarodni_integrace.pdf  http://geography.upol.cz/soubory/lide/fnuka l/POG/POG_P_10.pdf http://geography.upol.cz/soubory/lide/fnuka l/POG/POG_P_10.pdf  http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/ht ml/ch08s02.html http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/ht ml/ch08s02.html  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pozoro vatel%C5%AF_Valn%C3%A9ho_shrom%C3%A1% C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pozoro vatel%C5%AF_Valn%C3%A9ho_shrom%C3%A1% C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN


Stáhnout ppt "Štěpánka Hybnerová 4.Z 2015.  význam a cíle integrace  ekonomická integrace – WTO, regionální a oborová uskupení  politická integrace – OSN, regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google