Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE"— Transkript prezentace:

1 KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE

2 KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE EMEA
Nu Skin® je ROZDÍLEM. PROKAZATELNÝM. Partnerstvím s Vámi pokračujeme v identifikování sebe samých jako pravých lídrů v globálních kompenzacích. Naše vize je naprosto jasná – stát se světově vedoucí společností přímého prodeje tím, že budeme vytvářet pro naše Distributory vyšší příjmy než jakákoliv jiná společnost. Tato prezentace obsahuje pouze přehled. Veškeré detaily jsou k dispozici online, pokud navštívíte naši webovou stránku (www.nuskin.com) a kliknete na Příležitost.

3 ZAČÍNÁME PSV a CSV: co je co? DŮLEŽITÉ TERMÍNY K POROZUMĚNÍ
Krok 1 PSV a CSV: co je co? Osobní objem prodeje (PSV) je měsíční bodová hodnota za produkty a služby, které si Vy a Vaši maloobchodní zákazníci zakoupíte od společnosti. Objem prodeje skupiny (GSV) reprezentuje celkové PSV ve Vaší Kruhové skupině, zahrnujíce Vaše vlastní PSV, za daný měsíc. Provizní objem prodeje (CSV) je hodnota používaná pro spočítání měsíčních provizí. Rovná se velkoobchodní ceně produktů a služeb po odečtení daní, plateb za rychlý start (FSP) a slev (ADR, web atd.).

4 ZAČÍNÁME Každý produkt má dané PSV a CSV.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY K POROZUMĚNÍ Krok 1 Každý produkt má dané PSV a CSV. Splnění požadavků na udržení titulu Exekutiva a další kvalifikační požadavky využívaje PSV a GSV. Být placeni za CSV, za využití principů maximalizace bohatství kompenzačního plánu prodeje.

5 UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK
ZAČÍNÁME ZAČNĚTE BUDOVAT SVOU SPOTŘEBITELSKOU A DISTRIBUTORSKOU SÍŤ Krok 1 ZISKOVÝ POTENCIÁL Jako nový Distributor* existují tři způsoby, jak si vydělat: Získat 30% zisk z prodeje maloobchodním zákazníkům**. Marži z prodeje svým zákazníkům. Získat bonus L1, který činí 5 %, na základě měsíční CSV všech osobně sponzorovaných Distributorů a Upřednostněných zákazníků. Získat platby za rychlý start (platba z prodeje balíčků za rychlý start). MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK VY DISTRIBUTOR UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK ÚROVEŇ 1 (L1) Poznámka: Provize a prodejní bonusy jsou vypláceny pouze aktivním Distributorům. Projděte si glosář v Kompenzačním plnu prodeje, kde je vysvětleno, co jsou to Aktivní požadavky, zahrnujíce maloobchodní prodejní požadavky. * Jediným požadavkem na to, aby se člověk mohl stát Distributorem, je registrační poplatek. Neexistují žádné bonusy vyplácené za nábor. Veškeré bonusy jsou vypláceny pouze v případě, že jsou produkty prodány. ** Je Vám umožněno stanovit si vlastní maloobchodní ceny.

6 PLATBY ZA RYCHLÝ START MAXIMALIZUJTE SVŮJ VÝDĚLEK*
Krok 1 Produktové balíčky pro rychlý start jsou vytvořeny tak, aby noví Distributoři mohli jednoduše začít: Obsahují výběr z nejprodávanějších produktů Nu Skin Enterprises za atraktivní ceny. Navíc nabízejí dodatečný potenciál výdělku. Jako Distributor můžete získat: Příklad: Až 30% zisk z prodeje maloobchodním zákazníkům. Bonus L1, který činí 5 %, na základě měsíční CSV všech osobně sponzorovaných Distributorů a Upřednostněných zákazníků. Platby za rychlý start (platba z prodeje balíčků za rychlý start). €250 Cena produktového balíčku 200 PSV 150 CSV €50 Platba za rychlý start * Obsah, cena, osobní prodejní hodnota (PSV) a platba za rychlý start se může mezi jednotlivými zeměmi lišit. Kontaktujte, prosím, svou místní kancelář pro více podrobností. Nákup a prodej balíčků za rychlý start je volitelný.

7 3MĚSÍČNÍ KVALIFIKACE NA EXEKUTIVA
ZDOKONALENÍ LÍDRŮ PROCES KVALIFIKACE NA EXEKUTIVA Krok 2 VY MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK DISTRIBUTOR UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK Budujte svou organizaci, abyste se mohli stát Exekutivem – lídrem a sledujte násobení svých výdělků.** 3MĚSÍČNÍ KVALIFIKACE NA EXEKUTIVA POTENCIÁL VÝDĚLKU MĚSÍC 1 (LOI) Během kvalifikace na Exekutiva můžete získat: Marže z prodeje Vašim zákazníkům. Až 30% zisk z prodeje maloobchodním zákazníkům. Bonus L1, který činí 5 %, na základě měsíční CSV všech osobně sponzorovaných Distributorů a Upřednostněných zákazníků. Platby za rychlý start (platba z prodeje balíčků za rychlý start). 100 PSV + 1,000 GSV* MĚSÍC 2 (Q1) 100 PSV +1,500 GSV MĚSÍC 3 (Q2) 100 PSV + 2,000 GSV GSV nebo Objem prodeje skupiny reprezentuje celkovou PSV ve Vaší Kruhové skupině, zahrnujíce Vaše vlastní PSV, pro daný měsíc. ** Pro přehled výdělků/bonusů vyplácených Distributorům na všech úrovních Kompenzačního plánu prodeje navštivte, prosím, naši webovou stránku (www.nuskin.com) nebo kontaktujte svého místního account manažera.

8 ZDOKONALENÍ LÍDRŮ ZVYŠTE SVŮJ BONUSOVÝ POTENCIÁL
Krok 2 BONUS EXEKUTIVA POTENCIÁL VÝDĚLKU Vaše GSV Získáváte Jako Exekutiv můžete získat: To samé jako Kvalifikující se Exekutiv. PLUS Měsíční bonus Exekutiva (EB) z celkové CSV Vaší kruhové skupiny. Příležitost zúčastnit se Duplikačního bonusu Exekutiva regionu EMEA. 2,000-2,999 GSV 9% 3,000-4,999 GSV 10% 5,000-9,999 GSV 11% 10,000-14,999 GSV 12% 15,000-24,999 GSV 13% 25,000-49,999 GSV 14% 50,000+ GSV 15% Poznámka: Požadavky na udržení titulu Exekutiva jsou minimum 100 PSV a GSV.

9 VÝDĚLKY Z VEDENÍ EXEKUTIVŮ ZA KOHO SE KDO POČÍTÁ?
Krok 2 Následující tabulka vysvětluje, kdo z Vaší dolní linie může být počítán pro Vaše požadavky GSV v průběhu kvalifikace a pro další bonusy. Objem/body vygenerované Upřednostněnými zákazníky z Vaší Kruhové skupiny budou vždy zahrnuty ve Vaší GSV. VÁŠ TITUL TITUL DOLNÍ LINIE Distributor LOI (měsíc 1) Q1 (měsíc 2) Q2 (měsíc 3) Exekutiv Exekutiv v podmínce * LOI (měsíc 1) Q1 (měsíc 2) Q2 (měsíc 3)

10 MAXIMALIZACE BOHATSTVÍ
REVOLUČNÍ PROSTŘEDEK K MAXIMALIZOVÁNÍ BOHATSTVÍ OD NU SKIN® VÁM ZAJIŠŤUJE MAXIMÁLNÍ VÝPLATU Krok 3 HLOUBKA MAXIMALIZACE: Bonus Odloučeného Exekutiva MAXIMALIZACE OBJEMU: EEB Bonus + DBLG1 Bonus NEBO MAXIMALIZACE BOHATSTVÍ HLOUBKA MAXIMALIZACE MAXIMALIZACE OBJEMU Maximalizace objemu: Získejte Extra bonus Exekutiva PLUS zdvojnásobte G1 Bonus. Hloubka maximalizace: Získejte až 5% provizi z CSV každého odloučeného Exekutiva ve Vaší organizaci až šest generací hluboko. MAXIMALIZACE BOHATSTVÍ MAXIMALIZUJTE SVŮJ POTENCIÁL PRO ZÍSKÁNÍ BONUSŮ Zvyšte svůj potenciál výdělku, aby Vám Nu Skin® mohla vyplatit maximální možné provize. POTENCIÁL VÝDĚLKU Díky maximalizaci bohatství získejte: Provize z kroku 1 a 2, PLUS Metodu, která Vám vynese nejvíce ze 2 kalkulací maximalizace bohatství. EXTRA BONUS EXEKUTIVA (EEB) MIN. GSV BONUS % 3,000 5% z Vaší CSV + DVOJNÁSOBEK G1 BONUSU (DBLG1) 10% z Vaší CSV TITUL GOLD LAPIS RUBY EMERALD DIAMOND BLUE DIAMOND Počet Odloučených Exekutivů G1 1 2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 12 5% 2 3 4 5 6

11 MAXIMALIZACE BOHATSTVÍ
REVOLUČNÍ PROSTŘEDEK K MAXIMALIZOVÁNÍ BOHATSTVÍ OD NU SKIN® AUTOMATICKY PLATÍ KALKULACE, KTERÉ VÁM NEJVÍC VYDĚLÁVAJÍ Krok 3 Ruby ExeKutiv (VY) 100 PSV, 3,000 GSV, 2,250 CSV ExeKutiv 3,000 GSV, 2,250 CSV GOLD ExeKutiv ExeKutiV G2 - Total CSV: 4,500 G1 - CELKEM CSV: 9,000 MAXIMALIZACE OBJEMU EEB na 5% €112.50 DBLG1 na 10% €900 G2-G6 na 0% €0 CELKEM €1,012.50 HLOUBKA MAXIMALIZACE G1 na 5% €450 G2 na 5% €225 CELKEM €675 NEBO MAXIMALIZACE BOHATSTVÍ €1,012.50 € 675

12 POŽADAVKY NA UDRŽENÍ TITULU EXEKUTIVA
MĚSÍČNÍ POŽADAVKY NA UDRŽENÍ TITULU EXEKUTIVA: Pro získání provizí a bonusu Exekutiva: minimum 100 PSV a GSV je nezbytné.  Co se stane, když si Exekutiv nezachová požadavky na udržení svého titulu? Požadavky na udržení: Co se stane? Titul: Výplata: V květnu nedosaženo Podmínkový měsíc odznakového titulu (k dispozici jednou ve 12měsíčním období) Exekutiv L1 Bonus (má-li Exekutiv 100 PSV, platby za rychlý start a maloobchodní zisky, avšak bez bonusu Exekutiva) Opět nedosaženo v červenci Status Exekutiva v podmínce po nejvýše 3 měsíce (k dispozici jednou za dobu existence Exekutiva) Exekutiv v podmínce* (počítán jako Odloučený Exekutiv pro horní linii) (stejně jako výše) Dosaženo v září Povýšení v září Placen jako Exekutiv Nedosaženo v říjnu Degradace v říjnu Degradovaný Exekutiv (má-li Distributor 100 PSV, platby za rychlý start a maloobchodní zisk) Distributor opět dokončuje proces kvalifikace Opětovný vstup** (pokud dosáhl v 6 měsících, znovuzískání původních odloučených Exekutivů) * Povoleno jednou za období existence Exekutiva, avšak Distributor musí čekat 12 měsíců po dokončení cyklu Exekutiva v podmínce před jeho opětovným použitím. ** Exekutivové, kteří se rozhodnou pro opětovný vstup za účelem zachování Exekutorství nebudou moci opětovně využít statusu Exekutiva v podmínce.

13 Kritéria duplikačního bonusu Exekutiva regionu EMEA
DUPLIKAČNÍ BONUS EXEKUTIVA* ZÍSKEJTE PODÍL Z ÚSPĚCHU REGIONU EMEA Exekutivové a výše s měsíčně GSV se mohou kvalifikovat pro získání podílu z měsíčních provizí prodejního objemu regionu EMEA prostřednictvím Duplikačního bonusu Exekutiva**: Kritéria duplikačního bonusu Exekutiva regionu EMEA Splnění kvalifikačního měsíce Exekutiva 2 (Q2) 1 podíl Měsíc 1 nového Exekutiva s 3000 GSV Měsíc 2 nového Exekutiva s 3000 GSV 2 podíly Měsíc 3 nového Exekutiva s 3000 GSV 3 podíly Poznámka: Kvalifikující se Exekutivové a Exekutivové musí být z jednoho z trhů EMEA za účelem získání podílu pro horní linii. * Duplikační bonus Exekutiva je dočasnou pobídkou a není součástí Kompenzačního plánu prodeje, může být pozměněn nebo zrušen kdykoliv s 30denním předchozím upozorněním. ** Za účelem kvalifikace musí Distributoři splnit minimální požadavky na prodej a bonus na konci každého provizního období a rovněž splnit požavky na Aktivitu Kompenzačního plánu prodeje.

14 THANK YOU


Stáhnout ppt "KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google