Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE"— Transkript prezentace:

1 KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE

2 KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE EMEA
Nu Skin® je ROZDÍLEM. PROKAZATELNÝM. Díky partnerství s vámi se i nadále považujeme za skutečně vůdčí společnost v globální kompenzaci. Naše vize je naprosto jasná – stát se světovou špičkou v oblasti přímého prodeje tím, že našim Distributorům vytvoříme vyšší příjmy než kterákoliv jiná společnost. Tato prezentace slouží pouze jako přehled. Podrobné informace jsou k dispozici na naší internetové stránce ( pod odkazem Příležitost.

3 ZAČÍNÁME PSV a CSV: co je co? DŮLEŽITÉ TERMÍNY, JIMŽ JE TŘEBA ROZUMĚT
krok 1 PSV a CSV: co je co? Osobní bodová hodnota (PSV) je měsíční bodová hodnota produktů a služeb, které si od společnosti vy a vaši maloobchodní zákazníci zakoupíte. Bodová hodnota skupiny (GSV) představuje celkovou PSV ve vaší kruhové skupině, včetně vaší vlastní PSV, v daném měsíci. Hodnota objemu prodeje (CSV) je hodnota, která se užívá pro výpočet měsíčních provizí. Je rovna velkoobchodní ceně produktu nebo služby, od níž byly odečteny veškeré daně, platby za rychlý start (FSP) a slevy (ADR, internetové slevy atd.).

4 ZAČÍNÁME Každému produktu je přidělena PSV a CSV.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY, JIMŽ JE TŘEBA ROZUMĚT krok 1 Každému produktu je přidělena PSV a CSV. Požadavky na udržení pozice Exekutiva a další kvalifikační požadavky naplňujete na základě PSV a GSV. Placeni budete na základě CSV za využití Majetkového zvyšovatele Kompenzačního plánu prodeje.

5 ZAČÍNÁME ZAČNĚTE BUDOVAT SVOU SÍŤ SPOTŘEBITELŮ A DISTRIBUTORŮ krok 1 ZISKOVÝ POTENCIÁL Existují tři způsoby, kterými může být nový Distributor* placen: Získá až 30% zisku z prodeje maloobchodním zákazníkům**.  Získá 5% Bonus L1 založený na měsíční CSV všech osobně sponzorovaných Distributorů a upřednostněných zákazníků. Získá platby za rychlý start (platby za prodej produktových balíčků pro rychlý start). MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK VY MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK 1. ÚROVEŇ (L1) DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK Poznámka: Provize a bonusy za prodej jsou vypláceny pouze aktivním Distributorům. Informace o aktivních požadavcích, včetně požadavků na maloobchodní prodej, naleznete ve slovníku Kompenzačního plánu prodeje. *Jediný požadavek k tomu, abyste se stali Distributory, je registrační poplatek. Za nábor se bonusy nevyplácejí. Veškeré bonusy jsou vypláceny pouze na základě prodeje produktů. **Své prodejní ceny si můžete stanovit sami.

6 PLATBY ZA RYCHLÝ START MAXIMALIZUJTE SVÉ VÝDĚLKY*
krok 1 Produktové balíčky pro rychlý start* mají za úkol pomoci novým Distributorům k raketovému startu: Obsahují výběr nejprodávanějších produktů společnosti Nu Skin Enterprises za atraktivní ceny. Dále nabízejí ziskový potenciál navíc. Jako Distributor můžete získat: Příklad: Až 30% zisk z prodeje maloobchodním zákazníkům. 5% Bonus L1 založený na měsíční CSV všech osobně sponzorovaných Distributorů a upřednostněných zákazníků. Platby za rychlý start (platby za prodej produktových balíčků pro rychlý start). Cena produktového balíčku 250 € PSV 200 CSV 150 Platba za rychlý start 50 € *Obsah, cena, osobní bodová hodnota (PSV) a platba za rychlý start se mohou v závislosti na zemi měnit. Pro podrobnější informace kontaktujte prosím vaši oblastní kancelář. Nákup a maloobchodní prodej produktových balíčků pro rychlý start není povinný.

7 TŘÍMĚSÍČNÍ KVALIFIKACE NA EXEKUTIVA
ROZVOJ POTENCIÁLU LÍDRA PROCES KVALIFIKACE NA EXEKUTIVA step 2 Budujte si organizaci, staňte se lídrem na pozici Exekutiva a sledujte, jak se vaše výdělky násobí.** TŘÍMĚSÍČNÍ KVALIFIKACE NA EXEKUTIVA ZISKOVÝ POTENCIÁL 1. MĚSÍC (LOI) Během kvalifikace na Exekutiva můžete získat: Až 30% zisk z prodeje maloobchodním zákazníkům. 5% Bonus L1 založený na měsíční CSV všech osobně sponzorovaných Distributorů a upřednostněných zákazníků. Platby za rychlý start (platby za prodej produktových balíčků pro rychlý start). PSV GSV* 1 000 2. MĚSÍC (Q1) PSV GSV 1 500 3. MĚSÍC (Q2) PSV GSV 2 000 VY MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK Aby mohli získat provize, musí mít Distributoři LOI a vyšší tituly v rámci svých PSV měsíčně PSV z prémiové automatické objednávky (ADR) o minimální výši 50 bodů po slevě. UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR DISTRIBUTOR *GSV neboli bodová hodnota skupiny představuje celkové PSV ve vaší kruhové skupině, včetně vašeho PSV, za daný měsíc. **Pro přehled výdělků/bonusů vyplácených Distributorům na všech úrovních v rámci Kompenzačního plánu prodeje prosím navštivte naše internetové stránky ( nebo kontaktujte svého account manažera. 

8 ROZVOJ POTENCIÁLU LÍDRA ZVYŠTE SVŮJ BONUSOVÝ POTENCIÁL
krok 2 BONUS EXEKUTIVA ZISKOVÝ POTENCIÁL Vaše GSV Váš výdělek Jako Exekutiv můžete získat: Totéž jako kvalifikující se Exekutiv. PLUS Měsíční Bonus Exekutiva (EB) z celkové CSV vaší kruhové skupiny. Příležitost účastnit se Duplikačního bonusu Exekutiva EMEA. GSV – 2 999 9 % GSV – 4 999 10 % GSV – 9 999 11 % GSV – 12 % GSV – 13 % GSV – 14 % GSV 15 % Aby mohli získat provize, musí mít Distributoři LOI a vyšší tituly v rámci svých PSV měsíčně PSV z prémiové automatické objednávky (ADR) o minimální výši 50 bodů po slevě. Poznámka: Požadavky na udržení pozice Exekutiva jsou minimální PSV 100 a GSV

9 VÝDĚLKY LÍDRŮ – EXEKUTIVŮ KDO POČÍTÁ KOHO?
krok 2 Následující tabulka vysvětluje, koho si ve své dolní linii můžete v průběhu kvalifikace započítávat k vašemu požadavku na GSV a na dodatečné bonusy. Hodnota/body vytvořené upřednostněnými zákazníky ve vaší kruhové skupině budou vždy zahrnuty do vaší GSV. VÁŠ TITUL TITUL DOLNÍ LINIE Distributor LOI měsíc ) Q1 (2. měsíc ) Q2 (3. měsíc ) Exekutiv Exekutiv v podmínce * LOI (1. měsíc) Q2 (2. měsíc) Q2 (3. měsíc) Exekutiv v podmínce

10 NU SKIN® REVOLUČNÍ ZVYŠOVATEL MAJETKU ZAJISTÍ VÁM MAXIMÁLNÍ VÝPLATU
krok 3 ZVYŠOVATEL MAJETKU ZVYŠOVATEL BODOVÉ HODNOTY Zvyšte svůj ziskový potenciál – Nu Skin® vám vyplatí nejvyšší možné provize. MAJETKOVÝ ZVYŠOVATEL HLOUBKOVÝ ZVYŠOVATEL ZVYŠTE SVŮJ BONUSOVÝ POTENCIÁL ZVYŠOVATEL BODOVÉ HODNOTY: Bonus EEB + bonus DBLG1 HLOUBKOVÝ ZVYŠOVATEL: Bonus za odloučeného Exekutiva NEBO ZISKOVÝ POTENCIÁL Díky Zvyšovateli majetku získáte: Provize z kroku 1 a 2 PLUS Tu metodu kalkulace Zvyšovatele majetku, která vám zajistí nejvyšší platbu MIMOŘÁDNÝ BONUS EXEKUTIVA (EEB) MIN. GSV BONUS % 3 000 5 % z vašeho CSV + DVOJITÝ BONUS G1 (DBLG1) 10 % z vašeho CSV TITLE GOLD LAPIS RUBY EMERALD DIAMOND BLUE DIAMOND Number of G1 Breakaway Executives 1 2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 12 5% 2 3 4 5 6 Zvyšovatel bodové hodnoty: Získejte Mimořádný bonus Exekutiva PLUS Dvojitý bonus G1. Hloubkový zvyšovatel Získejte až 5% provizi z CSV každého odloučeného Exekutiva ve vaší organizaci do hloubky až šesti generací.

11 ZVYŠOVATEL BODOVÉ HODNOTY
NU SKIN® REVOLUČNÍ ZVYŠOVATEL MAJETKU AUTOMATICKY VYPLÁCÍ PODLE TÉ KALKULACE, KTERÁ VÁM VYNESE NEJVÍC krok 3 ZVYŠOVATEL BODOVÉ HODNOTY EEB ve výši 5 % 112,50 € DBLG1 ve výši 10 % 900 € G2-G6 ve výši 0 % 0 € CELKEM 1 012,50 € HLOUBKOVÝ ZVYŠOVATEL G1 ve výši 5 % 450 € G2 ve výši 5 % 225 € CELKEM 675 € NEBO Ruby Exekutiv (vy) PSV 100, GSV 3 000, CSV 2 250 G1 - Celková CSV: 9 000 GOLD Exekutiv GSV 3 000 CSV 2 250 GOLD Exekutiv GSV 3 000 CSV 2 250 Exekutiv GSV 3 000 CSV 2 250 Exekutiv GSV 3 000 CSV 2 250 675 € 1 012,50 € ZVYŠOVATEL MAJETKU G2 - Celková CSV: 4 500 Exekutiv GSV 3 000 CSV 2 250 Exekutiv GSV 3 000 CSV 2 250

12  Co se stane, když Exekutiv nesplní požadavky na udržení titulu?
POŽADAVKY NA UDRŽENÍ TITULU EXEKUTIVA MĚSÍČNÍ POŽADAVKY NA UDRŽENÍ TITULU EXEKUTIVA: K získání provizí je třeba minimální PSV 100, GSV ADR s minimální PSV 50 po slevě (zahrnuta v PSV 100).                         Co se stane, když Exekutiv nesplní požadavky na udržení titulu? Požadavky na udržení titulu: Co se stane Titul: Vyplacená částka: Nesplněno v květnu Toleranční měsíc odznakového titulu (k dispozici jednou za 12měsíční období) Exekutiv Bonus L1 (má-li Exekutiv PSV ADR, platby za rychlý start a maloobchodní zisky, ale ne bonusy Exekutiva) Znovu nesplněno v červenci Status Exekutiva v podmínce po dobu až 3 měsíců (k dispozici jednou za dobu působení jako Exekutiv) Exekutiv v podmínce* (horní linii se počítá jako odloučený Exekutiv) (stejně jako výše) Splněno v září Postup v září Placen jako Exekutiv Nesplněno v říjnu Degradace v říjnu Degradovaný Exekutiv (má-li Distributor PSV ADR, platby za rychlý start a maloobchodní zisky) Distributor znovu projde kvalifikačním procesem Návrat** (je-li dosaženo do 6 měsíců, původní odloučení Exekutivové jsou získáni zpět) *Povoleno jednou za dobu působení jako Exekutiv, Distributor však musí před dalším využitím této možnosti počkat 12 měsíců od završení cyklu Exekutiva v podmínce. **Exekutivové, kteří zahájí Návrat na pozici Exekutiv, aby znovu získali svou dřívější pozici Exekutiva, nebudou způsobilí k využití statusu Exekutiva v podmínce.

13 Kritéria pro Duplikační bonus Exekutiva EMEA
DUPLIKAČNÍ BONUS EXEKUTIVA* ZÍSKEJTE PODÍL Z ÚSPĚCHU REGIONU EMEA Exekutivové a vyšší tituly, kteří mají měsíční GSV ve výši 3 000, se mohou kvalifikovat k získání podílu z měsíčního objemu prodeje podléhajícího provizím, kterého bylo dosaženo v regionu EMEA, a to prostřednictvím Duplikačního bonusu Exekutiva**: Kritéria pro Duplikační bonus Exekutiva EMEA Ukončení 2. měsíce kvalifikace na Exekutiva (Q2) 1 podíl Nový Exekutiv v 1. měsíci s GSV 3 000 Nový Exekutiv v 2. měsíci s GSV 3 000 2 podíly Nový Exekutiv ve 3. měsíci s GSV 3 000 3 podíly Poznámka: Aby se kvalifikující se Exekutivové a Exekutivové své horní linii počítali jako podíl, musí být z jednoho z trhů regionu EMEA. *Duplikační bonus Exekutiva je dočasná motivační nabídka a není součástí Kompenzačního plánu prodeje. Jako takový může být kdykoliv změněn nebo zastaven s dobou oznámením 30 dní předem. **Aby se Distributoři mohli kvalifikovat, musí splnit minimální bonusová a prodejní kritéria platná ke konci každého provizního období, a dále musí splnit aktivní požadavky.

14 DĚKUJEME


Stáhnout ppt "KOMPENZAČNÍ PLÁN PRODEJE PREZENTACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google