Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K postavení muzejních knihoven Jarmila Okrouhlíková Knihovna UPM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K postavení muzejních knihoven Jarmila Okrouhlíková Knihovna UPM"— Transkript prezentace:

1 K postavení muzejních knihoven Jarmila Okrouhlíková Knihovna UPM

2 Seč 2004, Vznik muzeí důvody vzniku - snaha vyrovnat se vyspělým zemím, záchrana památek, podpora školství a průmyslu první muzea Opava, 1818 Národní muzeum v Praze založeno 49 muzeí, hlavně regionální a městská

3 Seč 2004, Muzejní knihovny v 19. století většinou se vznikem muzeí unikátní sbírky regionálních či oborových časopisů, rukopisů a starých tisků a odborné literatury včetně zahraniční od počátku plnily funkci veřejných odborných knihoven poslání osvětové, vzdělávací, výchovné

4 Seč 2004, Muzejní knihovny ve 20. století reformní snahy v období meziválečném a poválečném Zákon č. 430/1919 Sb, o povinnosti zřizovati veřejné obecné knihovny - netýkal se muzejních knihoven Zákon č.59/1957 Sb., o jednotné soustavě knihoven vznik JSK - fondy některých muzejních knihoven přešly do vznikajících SVK

5 Seč 2004, Muzejní knihovny ve 20. století Knihovna NM - ústřední knihovna sítě muzejních knihoven Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích těžiště práce muzeí ve vědeckém výzkumu muzejní knihovny - podpora odborných činností pracovníků muzeí rezignace na funkce vzdělávací a výchovné

6 Seč 2004, Komise muzejních knihoven nutnost spolupráce při řešení specifických problémů 1973 setkání v Teplicích 1976 Oborová komise knihoven muzeí a galerií při Ústředním muzeologickém kabinetu NM, předseda dr. Jaroslav Vrchotka od 1977 pravidelné každoroční setkávání muzejních knihovníků na seminářích

7 Seč 2004, Činnost komise po roce Opočno - rozhodnuto o pokračování činnosti, předsedkyní dr. Helga Turková Oborová komise přechází pod Knihovnu Národního muzea Oborová komise pracovníků knihoven muzeí a galerií při Asociaci muzeí a galerií ČR řešené otázky - sbírkové fondy, aktuální problematika (automatizace, legislativa, granty atd.)

8 Seč 2004, Činnost komise od roku 2000 Nová legislativa: Zákon č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon Celostátní evidence sbírek CES Evidence knihoven na MK ČR Nové stanovy AMG předsedkyní dr. Jarmila Okrouhlíková, postupné budování výboru komise na regionální bázi

9 Seč 2004, Muzejní knihovny v 21. století - problémy stále chápány jako neveřejné instituce zaostávají ve využívání výpočetní techniky chybí finance na doplňování fondů často nevhodné prostory pro uložení fondů personální obsazení, špatné finanční ohodnocení nízká prestiž knihovníka v rámci muzea izolovanost knihovníků malých muzeí

10 Seč 2004, Co se podařilo probudit zájem muzejních knihovníků o vzájemné informování zvýšit odbornou úroveň seminářů (díky spolupráci s kolegy z ostatních typů knihoven) komise založila na serveru Knihovny UPM stránku věnovanou muzejním knihovnám - e-konference pro muzejní knihovny KOMIG

11 Seč 2004, Muzejní knihovny v 21. století - úkoly vytvoření koncepce rozvoje muzejních knihoven zakotvení role knihoven v muzejní legislativě zviditelnění knihoven v samotných muzeích zviditelnění muzejních knihoven mezi ostatními typy knihoven větší vstřícnost muzejních knihoven vůči veřejnosti zapojit muzejní knihovny do spolupráce knihoven v rámci regionu i na celostátní úrovni

12 Seč 2004, Muzejní knihovny v 21. století - úkoly zapojení muzejních knihoven do činnosti SKIP pokračovat ve vzájemném setkávání a informování v rámci Komise knihovníku AMG více využívat možností získávat finanční prostředky z různých grantů více se podílet na společných projektech veřejných knihoven - konzorcia, virtuální katalogy atd.

13 Děkuji Vám za pozornost na referátu se podíleli: Jarmila Okrouhlíková, Knihovna UPM Ila Šedo, Knihovna Západočeského muzea v Plzni Celou prezentací vás provázel detail z výzdoby stropu Knihovny UPM


Stáhnout ppt "K postavení muzejních knihoven Jarmila Okrouhlíková Knihovna UPM"

Podobné prezentace


Reklamy Google