Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makedonie Alexandr Veliký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makedonie Alexandr Veliký."— Transkript prezentace:

1 Makedonie Alexandr Veliký

2 Kde ležela starověká Makedonie?
Odpovídá její poloha dnešnímu státu Makedonie?

3 Obyvatelstvo Původně ani nepatřili k řeckým kmenům
Jazyk a kultura se přiblížila kultuře a jazyku Řeků

4 Bohatství země Zlaté a stříbrné doly ( které byly ve výhradním držení krále)  Lesy, jejichž dřevo bylo velmi ceněno řeckými  městskými státy, které ho používaly ke stavbě lodí. V 5. století př. n. l. to byly především Athény, kdo sjednal s Makedonií řadu obchodních smluv o dovozu dřeva nezbytného k výstavbě a údržbě athénského válečného loďstva. Královská půda, jež se stala královským majetkem v průběhu výbojů. Král jí využíval buď přímo prostřednictvím otrocké práce válečných zajatců anebo nepřímo prostřednictvím pronájmu. Přístavní clo, uvalené na obchod a placené při vývozu i dovozu.

5 Státní uspořádání země 
Král Šlechta Oblasti (distrikty) Města a obce

6 Král Řecky basileús Byl hlavou státní správy, pomáhali mu
královský sekretář (první ministr) královská rada Král zaujímal postavení velitele vojska a nejvyššího kněze a rozhodoval o některých diplomatických záležitostech. Počet královských úředníků byl zanedbatelný, neboť králové zemi obvykle řídili převážně nepřímo, prostřednictvím místních správců

7 Král Královská vláda v Makedonii byla dědičná, přičemž byl obecně respektován princip primogenitury (nástupnictví nejstaršího syna). Když král umíral, ustanovil nejstaršího syna svým nástupcem (což ovšem nebylo pravidlem), který nejprve musel být schválen královskou radou a poté předveden před shromáždění, jež mu mělo přísahat věrnost a přijmout ho tím za krále.

8 FILIP II. MAKEDONSKÝ  382 – 336 BC
řec:Φίλιππος (Philippos), což znamená milovník koní diplomat a válečník sjednotil zemi zdokonalil armádu

9 Makedonská armáda Základ vojska - falanga

10 MAKEDONSKÁ ARMÁDA OŠTĚP ZVANÝ SARISSA

11 Falanga

12 Armáda  těžká jízda lehká pěchota s meči a oštěpy obléhací zařízení
nejmocnější armáda

13 FILIPOVY VÝBOJE postupně ovládal řecká města
využíval vzájemné rozbroje a oslabení po peloponéské válce Athény – příprava na boj s Makedonií – také ideologicky – řečník Démosthénes – jeden z nejlepších řeckých řečníků

14 Boje s Athénami 338 BC bitva u Chaironeie
rozdrceno vojsko Athéňanů, Thébanů a spojenců rozhodujícím momentem bitvy bylo masivní nasazení makedonské těžké jízdy, které velel Filipův syn Alexandr S poraženými řeckými státy, obzvláště s Athénami, přesto Filip jednal shovívavě. Střední Řecko a Peloponés získaly nové politické uspořádání. Makedonské království se stalo rozhodující mocí celého Řecka – vzniká Korintský spolek

15 FILIP II. MAKEDONSKÝ Filip měl celkem sedm manželek.
Nejvýznamnější byla Olympias (matka Alexandra Velikého) Filip měl celkem pět dětí, z toho tři dcery a dva syny: Alexandra a Arrhidaia, který byl ale slabomyslný. 336 BC připravoval výpravu do Persie na svatbě své dcery byl zavražděn 

16 ALEXANDR MAKEDONSKÝ  356 – 323 BC
odvážný, vzdělaný, ctižádostivý jeho učitelem byl řecký filozof Aristoteles na své výpravy si později bral i vědce a filozofy

17 Alexandrova odvaha již v dětství se proslavil zkrocením koně Bukefala
Z dospělých mužů, kteří zkoušeli divoké zvíře osedlat před ním, se to žádnému nepodařilo. Alexandr si však povšiml, že kůň se děsí vlastního stínu. Nato měl prý Filip říci: „Běž, můj synu, najdi sobě vlastní království, které tě bude hodno. Makedonie je příliš malá pro tebe.“

18 Alexandr a Bukefalos Kůň pak Alexandra doprovázel v jeho dalších bitvách.

19 ALEXANDROVY VÝBOJE 334 BC – vylodění Makedonců, Řeků a dalších spojenců v Malé Asii – tažení proti Persii („odplata“ za zničení Athén v době řecko- perských válek) 35000 Řeků X Peršanů Alexandr X Dareios III.

20 Bitva u Graniku

21 VÝSLEDEK BITVY vítězství Řeků
vysoké ztráty Peršanů proti Řekům (150 X ?) pobita elita perského vojska otevřela se cesta do Perské říše

22 GORDICKÝ UZEL K Alexandrovu tažení v Persii se vztahuje legenda o tzv. gordickém uzlu. Slyšel/a jsi někdy rčení „ přetnout gordický uzel“?

23 GORDICKÝ UZEL Rozetnout gordický uzel je rčení, které vyjadřuje složitou, spletitou situaci, kterou lze vyřešit rozhodným jednoduchým způsobem.

24 GORDICKÝ UZEL Mezi lidem Frýgie se objevilo proroctví, že války neskončí a mír nenastane, dokud do země nepřijede vůz slunečního boha řízený mužem, který všem rozbrojům učiní přítrž. Když se vůz objevil, lid Frygie si vozku, kterým byl sedlák Gordius, zvolil za krále. Byl nastolen mír a pořádek v celé zemi a Gordius z vděčnosti věnoval vůz nejvyššímu bohu Diovi a uvázal jej v chrámě uzlem z dřínového lýčí. Nebyly vidět konce pramenů a uzel nikdo nedokázal rozplést. Začalo se věřit, že kdo uzel rozváže, stane se vládcem celé Asie.

25 GORDICKÝ UZEL Alexandr pobýval ve městě Gordion, kde se nacházel onen mýtický „gordický“ uzel. Alexandr prý věřil pověsti o uzlu a vládě nad světem. Dlouho se nezdržoval hledáním skrytých konců - vytasil meč a uzel přesekl. A hned prý uviděl několik konců lýčí. Není možné jednoznačně usoudit, zda Alexandr tak jednal z nedočkavosti a v návalu mladické nerozvážnosti nebo naopak rodící se rozhodnosti.

26 Bitva u Issu

27 Bitva u Issu síly vyrovnané výhodnější postavení Peršanů
Alexandr odvážným útokem narušil perské řady a ohrozil život samotného Dareia ten zpanikařil a z bitvy uprchl ostatní vojsko ztratilo motivaci k boji vítězství Řeků zajata i Dareiova matka, manželka a děti a velké bohatství

28 Alexandrova tažení po vítězství u Issu Alexandr postupně ovládl Sýrii, Fénicii, Palestinu a Egypt v Egyptě byl uvítán jako osvoboditel s velkou slávou – byl prohlášen faraonem také zde založil nové město – Alexandrii, které existuje dodnes těchto měst založil pod stejným jménem ještě několik

29 Bitva u Gaugamél

30 VÝSLEDKY BITVY drtivé vítězství Řeků
Peršané se již nikdy nevzpamatovali ukořistěno velké bohatství král Dareios opět uprchl později byl zavražděn vlastními lidmi Alexandr jej nechal obřadně pohřbít a jeho vrahy potrestat

31 Tažení do Indie Alexandr ovládl celou Perskou říši včetně hlavního města Persepolis V Persepoli vypálil královský palác („odplata“ za Athény) Jeho vojska pronikla až na hranice Indie Vojáci však byli již příliš vyčerpáni a odmítli jít dále Alexandr se vrátil do Babylonu

32 Alexandrova smrt ke konci života vyvolával Alexandr odpor kvůli své náklonnosti nechat se oslavovat jako bůh přežil i pokusy o atentát silně holdoval alkoholu, nezřízenému jídlu, prodělal několik těžkých zranění zemřel v červnu 323 BC za nevyjasněných okolností

33 Po Alexandrově smrti neměl nástupce – měl syny, ale malé, byli zavražděni říši si rozdělili jeho vojenští velitelé vznikla 3 hlavní království: Egypt – dynastie Ptolemaiovců Makedonie (Řecko) Přední Asie

34 Helénismus s válečnými výboji šířili Řekové svoji kulturu a vědu
zároveň se sami obohacovali o kulturu dobytých území (Egypt, Persie) tato nově vzniklá kultura se označuje jako helénská kultura (Helénové = Řekové)

35 ALEXANDR VELIKÝ – FILM USA
Žánr: Válečný, Příběh, Historický, Drama Režie: Oliver Stone Hrají: Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Jared Leto, Rosario Dawson, Gary Stretch, Jonathan Rhys-Meyers, Marta Baronha, Ian Beattie

36 ALEXANDR VELIKÝ


Stáhnout ppt "Makedonie Alexandr Veliký."

Podobné prezentace


Reklamy Google