Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská Komora České republiky / FITPRO Bc. Vladimír Šiška Hradec Králové 3.4.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská Komora České republiky / FITPRO Bc. Vladimír Šiška Hradec Králové 3.4.2007."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská Komora České republiky / FITPRO Bc. Vladimír Šiška Hradec Králové 3.4.2007

2 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání2 FITPRO Národní orgán pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod Facilitation of International Trade PROcedures FITPRO je nástupcem CS FITPRO, československého národního orgánu pro usnadňování procedur mezinárodního obchodu. Byl ustaven podle Doporučení EHK OSN č.4 v roce 1979 při Československé obchodní a průmyslové komoře.

3 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání3 FITPRO FITPRO má stejnou organizační strukturu jako UN/CEFACT: Plénum FITPRO tvoří všechny právnické a fyzické osoby, které se zajímají o problematiku usnadňování obchodu a elektronický obchod Předsednictvo FITPRO je komise jmenovaná presidentem HK ČR ze zástupců orgánů státní moci odpovědných za danou problematiku a odborníků z podnikatelské sféry Cíl: vytvářet v České republice podmínky pro mezinárodní obchod podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI).

4 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání4 Metody a prostředky: používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě; používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS; používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech; používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod – CEFACT; používání elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT.

5 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání5 Nutné podmínky Propojení registrů –umožní občanům, podnikatelům i státu získávat veřejné údaje, opisy a výpisy

6 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání6 Aktivity Hospodářské komory nezatěžování podnikatelů opakovanými požadavky na informace již jednou podané snížení administrativních a statistických úkonů na nezbytnou hranici uplatňování presumpce neviny u podnikatelů ze strany státní administrativy elektronizace komunikace s veřejnou správou zajištění informačního servisu podnikatelům a ostatním občanům

7 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání7 Aktivity Hospodářské komory Praktickými výstupy řešení připravovaného HK ČR jsou: Možnost elektronické výměny dokumentů (sdělení smlouvy, fakturace, veřejné listiny, atd) s garancí zachování integrity a důvěrnosti těchto dokumentů Úplné zabezpečení dokumentu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně snímkování a archivace s možností vyhledávání zajištění dostupnosti výpisů z registrů státu v režimu on-line, nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst - pracovišť CZECHPOINT Napojení na Portál veřejné správy pro aplikace časového razítka a doručenky Jedná se o portálovou aplikaci, která neomezuje již užívaná řešení na straně klienta a umožňuje integraci stávajících řešení Otevřený systém, využitelný na straně příjemce bez nároku na specielní HW nebo SW vybavení, plně stačí přístup k internetu a volně dostupný SW firmy Adobe

8 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání8 FITPRO Vám poradí podle kterých mezinárodních doporučení byste v konkrétním obchodním případě měli postupovat; jak upravit Vaše obchodní doklady, aby odpovídaly mezinárodnímu Doporučení o základním modelu obchodních dokladů; jaké datové prvky máte používat v obchodních dokladech i v elektronickém styku, abyste měli jistotu, že s obchodním partnerem či úřadem mluvíte o stejné věci; jak odstraníte jazykové bariéry a zajistíte jednoznačnost obchodních informací používáním mezinárodních kódů; jaké prostředky elektronického obchodu použít pro styk s Vašimi partnery, aby to nejlépe vyhovovalo charakteru Vašeho podniku a Vaší činnosti.

9 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání9 FITPRO Vám nabízí konzultace ke všem otázkám usnadňování obchodu; specializované konzultace k mezinárodní normě pro elektronickou výměnu dat UN/EDIFACT; školení Vašich pracovníků, jak postupovat při používání mezinárodních Doporučení a norem OSN/EHK o obchodě; originály či fotokopie aktuálních i starších dokumentů a publikací OSN o obchodě včetně platných Doporučení OSN/EHK (UN/ECE Rec.); vypracování studií a rozborů podle Vašeho zadání, které Vám usnadní rozhodování; informace o českých technických normách týkajících se usnadňování obchodu.

10 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání10 FITPRO Vás zve ke spolupráci v projektových týmech, kde se zabýváme specifickými otázkami elektronického obchodování, například elektronickou fakturací; k mezinárodní spolupráci s orgánem UN/CEFACT, kde můžete získat s velkým časovým předstihem informace o mezinárodně řešených problémech obchodu a svými podněty vhodně ovlivnit jejich řešení; k účasti na sympoziu o elektronickém obchodě, které každoročně pořádáme obvykle v dubnu, a kde se můžete dozvědět o všem zajímavém v elektronickém obchodě, ale také sami přispět svými poznatky a zkušenostmi; k nezávazné návštěvě, kde si můžeme pohovořit o všech výše uvedených i dalších otázkách.

11 Děkuji za pozornost tajemnik@komora.cz


Stáhnout ppt "Hospodářská Komora České republiky / FITPRO Bc. Vladimír Šiška Hradec Králové 3.4.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google