Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze velké množství dat pevně dané struktury data mají určitou logiku data lze vyhodnocovat, třídit, zpracovávat příklady databází: - seznam tajných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze velké množství dat pevně dané struktury data mají určitou logiku data lze vyhodnocovat, třídit, zpracovávat příklady databází: - seznam tajných."— Transkript prezentace:

1 Databáze velké množství dat pevně dané struktury data mají určitou logiku data lze vyhodnocovat, třídit, zpracovávat příklady databází: - seznam tajných agentů - telefonní seznam města Zlína příkladem databázového programu je Access ze sady MS Office (access=přístup)

2 MS Access Okno databáze je stále zobrazeno, nabízí Objekty databáze - tabulky - základní objekty, - v databázi jich může být víc - dotazy - vyhledávání v tabulkách dle kritérií - formuláře - graficky upravené - sestavy - pro výstup dat, pro tisk, - lze v nich seskupovat, třídit - www stránky - pro publikaci na internet - makra - programování akcí

3 Tabulky tvoří základ databáze tvoří je - pole = sloupec, pole mají názvy - záznam = řádek, řádky mají čísla tabulky jsou propojeny relacemi zobrazení tabulek - zobrazení datového listu pro vstup dat - návrhové zobrazení pro definici struktury

4 Možnosti tvorby tabulky pomocí průvodce (pro začátečníky) vložením dat v zobrazení datového listu (pro normální uživatele) v návrhovém zobrazení podrobnou definicí polí a jejich vlastností (nejprofesionálnější a nejlepší? ;)

5 Datové typy polí text – lze omezit délku memo – dlouhý text (nelze dle něj třídit) číslo – bajt, celé číslo, desetinné číslo... datum, čas – různé formáty (krátký, střední, dlouhý) měna – zobrazení konkrétní měny, různé formáty automatické číslo, ID – identifikace, klíč, automaticky se zvyšuje o jedničku ano,ne – pouze pravda, nepravda (zatržítko) OLE – propojení, vložení objektu průvodce vyhledáváním – vytvoří rozbalovací seznam, combobox (např pro oslovení - pan, paní, slečna)

6 Vlastnosti polí –formát – způsob zobrazení (délka textu, velikost čísla, typ měny, převod na velká/malá písmena > < –výchozí hodnota lze užít Tvůrce výrazů –ověřovací pravidlo – výraz omezující hodnoty, které lze zadat –ověřovací pravidlo – chybová zpráva >=0 >10 and <100

7 Primární klíč jednoznačně identifikuje záznam, nemůže se v tabulce opakovat číslo studenta, rodné číslo, SPZ auta vloží se v návrhovém zobrazení ještě před vytvářením relací (symbol klíče)

8 Třídění, hledání, filtry Třídění dat A-Z, Z-A pro text i čísla –kurzor musí být v poli, podle kterého třídíme Hledání i nahrazování (úplná i částečná shoda Filtry –po použití se zobrazí jen vyhovující data –ostatní data jsou skryta, ale ne smazánao –filtr podle výběru (podle hodnoty pod kurzorem) –filtr podle formuláře – lze dodat více podmínek

9 Relace relace je vztah mezi tabulkami,(relation=vztah) znázorněna je černou čarou umožňuje propojení tabulek typy relací: 1:1 jednomu záznamu odpovídá jeden záznam 1:n jednomu záznamu odpovídá více záznamů n:m n záznamům odpovídá m záznamů (nutné je použití třetí spojovací tabulky) vytvoření: Nástroje – relace –před vytvořením se definují primární klíče –vhodné je zajistit referenční integritu

10 Příklady relací máme tabulky –adresy: číslo žáka, adresa, telefon, zástupce –prospěch: číslo žáka, známky z předmětů –pochvaly: číslo žáka, datum a text pochvaly propojovací položkou je číslo žáka relace adresy - prospěch je typu 1:1 –každý žák má právě 1 adresu a 1 prospěch relace prospěch - pochvaly je typu 1:N –každý žák může mít libovolný počet pochval

11 Dotazy provádějí výběr zadaných dat z tabulek, případně mohou data v tabulkách měnit dotaz může být založen na jedné nebo více tabulkách propojených relacemi nebo i na předchozích dotazech spouští se stiskem červeného vykřičníku upravovat jej lze v návrhovém zobrazení

12 Možnosti dotazů výběr polí z různých tabulek i dotazů třídění výsledků, skrytí některých položek příklady kritérií: (>0 and “Pes“ not 5 a* like s* Brno or Zlín is null is not null kritéria lze slučovat též pomocí řádku nebo tvoření nových polí (sloučení polí &) –tvůrce výrazů, kouzelná hůlka (tabulky, funkce), vypočítané položky

13 Dotazy, příklady a úpravy Využívejte služeb Tvůrce –spojte do nového pole jméno a příjmení –zobrazte kromě ceny v Kč i cenu v euro včetně symbolu této měny [zboží]![cena]/27,65 –zobrazte daň a cenu s daní bez desetinných míst –doplňte datum vypršení lhůty (za 14 dní) pomocí funkce pro dnešní datum date –vypočtěte věk obžalovaného Úprava dotazu (formát) – PT vlastnosti

14 Typy dotazů výběrový - klasický běžný dotaz aktualizační - aktualizace dat v tabulce přidávací - přidání dat vytvářecí - vytvoření nové tabulky odstraňovací - odstranění záznamů parametrický - doplňující informace křížový

15 Výběrové dotazy s výpočty vytvoření nového pole (průvodce) sloučená pole - & Souhrny –agregační funkce avg - průměr count - počet max, min - maximum, minimum

16 Formuláře Grafické objekty, pro vstup a úpravu dat založené na jedné nebo více tabulkách, případně i dotazech nejrychlejší vytvoření pomocí průvodce části formuláře : záhlaví, tělo, zápatí úpravy v návrhovém zobrazení –souprava nástrojů – textové pole Aa –vlastnosti: PT myši

17 Formuláře 2 Formulář s podformulářem (u relace 1:N) –kadeřnictví – ID zákaznice a jednotlivé služby s cenami (mytí, stříhání, barvení…) včetně celkové ceny k zaplacení

18 Sestavy Souhrn dat ve formátu vhodném pro tisk lze aplikovat třídění i seskupování tvorba průvodcem části sestavy : záhlaví sestavy, záhlaví stránky, tělo, zápatí stránky, zápatí sestavy


Stáhnout ppt "Databáze velké množství dat pevně dané struktury data mají určitou logiku data lze vyhodnocovat, třídit, zpracovávat příklady databází: - seznam tajných."

Podobné prezentace


Reklamy Google