Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze data báze... základna dat... datová základna, úložiště velké množství dat - pevně daná struktura data spolu souvisí data lze vyhodnocovat, třídit,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze data báze... základna dat... datová základna, úložiště velké množství dat - pevně daná struktura data spolu souvisí data lze vyhodnocovat, třídit,"— Transkript prezentace:

1 Databáze data báze... základna dat... datová základna, úložiště velké množství dat - pevně daná struktura data spolu souvisí data lze vyhodnocovat, třídit, zpracovávat příklady databází: - seznam tajných agentů - telefonní seznam města Zlína

2 Databáze Excel –výpočty –vyhodnocení, analýza –grafy –grafická úprava –spolupráce více tabulek – aktualizace výpočtů Access [ ´ækses] –výpočty „oklikou“, méně připravených možností –řádově větší množství dat –propojení tabulek tak, že např. při odstranění záznamu z jedné zmizí související záznamy z ostatních tabulek Proč Access a ne Excel:

3 Rozdíl pojmů Excel –řádek –sloupec –list –tabulka Access –záznam –pole objekty (datové a návrhové zobrazení) = kategorie –tabulka –dotaz –formulář –sestava

4 Databázové programy MS Access –verze 2003*.mdb –verze 2007 (2010)*.accdb OpenOffice – Base *.odb dBase, FoxPro, Oracle, dB2 –programovací jazyk SQL

5 MS Access při vytváření nové databáze vyžaduje nejdříve její uložení prázdná databáze šablony databáze

6 Objekty databáze

7 MS Access Objekty databáze: – tabulky – základní prvek, uložená data – dotazy – vyhledávání v tabulkách dle kritérií, změna hodnot v tabulkách – formuláře – graficky upravené zadávání dat – sestavy – pro výstup dat, pro tisk, lze v nich seskupovat, třídit – www stránky – pro publikaci na internet – makra – programování akcí

8 Tabulky tvoří základ databáze tvoří je - pole = sloupec, pole mají názvy - záznam = řádek, řádky mají čísla tabulky jsou propojeny relacemi (vztahy) zobrazení tabulek - zobrazení datového listu pro vstup dat - návrhové zobrazení pro definici struktury

9 Možnosti tvorby tabulky vložením dat v zobrazení datového listu v návrhovém zobrazení podrobnou definicí polí a jejich vlastností

10 Tvorba tabulky V zobrazení datového listu počítač „odhadne“ datový typ podle vložených dat. V návrhovém zobrazení nastavujeme: –jména polí –datový typ –vlastnosti polí

11 Datové typy polí text – lze omezit délku memo – dlouhý text (nelze dle něj třídit) číslo – bajt, celé číslo, desetinné číslo... datum, čas – různé formáty (krátký, střední, dlouhý) měna – zobrazení konkrétní měny, různé formáty automatické číslo, ID – identifikace, klíč, automaticky se zvyšuje o jedničku ano,ne – pouze pravda, nepravda (zatržítko) OLE – propojení, vložení objektu průvodce vyhledáváním – vytvoří rozbalovací seznam, combobox (např pro oslovení - pan, paní, slečna)

12 Vlastnosti polí –formát – způsob zobrazení (délka textu, velikost čísla, typ měny, převod na velká/malá písmena > < –výchozí hodnota lze užít Tvůrce výrazů –ověřovací pravidlo – výraz omezující hodnoty, které lze zadat >=0 >10 and “Pes“ not 5 a* like s* Brno or Zlín –ověřovací text – chybová zpráva

13 Vlastnosti polí Vstupní maska: –0 číslice (0 až 9, položka je povinná, znaménka plus [+] a minus [-] nejsou povolena) –9 číslice nebo mezera (položka není povinná, znaménka plus a minus nejsou povolena) –# číslice nebo mezera (položka není povinná, prázdné pozice se převádějí na mezery, znaménka plus a minus jsou povolena) –L písmeno (A až Z, položka je povinná) –? písmeno (A až Z, položka je nepovinná)

14 Primární klíč jednoznačně identifikuje záznam, nemůže se v tabulce opakovat číslo studenta, rodné číslo, SPZ auta vloží se v návrhovém zobrazení ještě před vytvářením relací (symbol klíče)

15 Import tabulku (v Excelu) určenou pro import nejdříve uložíme do své složky Externí data – Importovat – z Excelu –průvodce importem lze nastavit primární klíč pozor na záhlaví sloupců lze importovat jen určité sloupce

16 Třídění, hledání, filtry řazení dat A-Z, Z-A pro text i čísla (třídění) –kurzor musí být v poli, podle kterého třídíme hledání i nahrazování (úplná i částečná shoda) filtry –po použití se zobrazí jen vyhovující data –ostatní data jsou skryta, ale ne smazána –filtr podle výběru (podle hodnoty pod kurzorem) –filtr podle formuláře – lze dodat více podmínek –výsledky nejsou uloženy

17 Relace relace je vztah mezi tabulkami,(relation=vztah) znázorněna je černou čarou mezi tabulkami umožňuje propojení tabulek typy relací: 1:1 jednomu záznamu odpovídá jeden záznam 1:n jednomu záznamu odpovídá více záznamů n:m n záznamům odpovídá m záznamů (v Accessu 2003 je nutné použití třetí spojovací tabulky) vytvoření: Databázové nástroje – Vztahy –před vytvořením se definují primární klíče (musí mít stejný datový typ!) –vhodné je zajistit referenční integritu

18 Příklady relací máme tabulky –osoba: číslo žáka, adresa, telefon, zástupce –prospěch: číslo žáka, známky z předmětů –pochvaly: číslo žáka, datum a text pochvaly propojovací položkou je číslo žáka relace osoba - prospěch je typu 1:1 –každý žák má právě 1 prospěch relace prospěch - pochvaly je typu 1:N –každý žák může mít libovolný počet pochval

19 Dotazy provádějí výběr zadaných dat z tabulek, případně mohou data v tabulkách měnit dotaz může být založen na jedné nebo více tabulkách propojených relacemi nebo i na předchozích dotazech spouští se stiskem červeného vykřičníku upravovat jej lze v návrhovém zobrazení

20 Možnosti dotazů výběr polí z různých tabulek i dotazů třídění výsledků, skrytí některých položek příklady kritérií: (>0 and “Pes“ not 5 a* like s* Brno or Zlín is null is not null kritéria lze slučovat též pomocí řádku nebo tvoření nových polí (sloučení polí &) –tvůrce výrazů, kouzelná hůlka (tabulky, funkce), vypočítané položky

21

22 Příklad Koně – import –třídění –filtrování –tabulka Koně bez primárního klíče –dotaz – černí koně narození v r. 1994 –relace – mezi tabulkou Koně a Dotaz1 způsobí chybné zobrazení –nastavit primární klíč a referenční integritu

23 Dotazy, příklady a úpravy Využívejte služeb Tvůrce –spojte do nového pole jméno a příjmení –zobrazte kromě ceny v Kč i cenu v euro včetně symbolu této měny [zboží]![cena]/27,65 –zobrazte daň a cenu s daní bez desetinných míst –doplňte datum vypršení lhůty (za 14 dní) pomocí funkce pro dnešní datum date –vypočtěte věk obžalovaného Úprava dotazu (formát) – PT vlastnosti

24 Typy dotazů výběrový - klasický běžný dotaz aktualizační - aktualizace dat v tabulce přidávací - přidání dat vytvářecí - vytvoření nové tabulky odstraňovací - odstranění záznamů parametrický - doplňující informace křížový

25 Výběrové dotazy s výpočty vytvoření nového pole (průvodce) sloučená pole - & souhrny –agregační funkce avg - průměr count - počet max, min - maximum, minimum

26 Formuláře Grafické objekty, pro vstup a úpravu dat založené na jedné nebo více tabulkách, případně i dotazech nejrychlejší vytvoření pomocí průvodce části formuláře : záhlaví, tělo, zápatí úpravy v návrhovém zobrazení –souprava nástrojů – textové pole Aa –vlastnosti: PT myši

27 Formuláře 2 Formulář s podformulářem (u relace 1:N) –kadeřnictví – ID zákaznice a jednotlivé služby s cenami (mytí, stříhání, barvení…) včetně celkové ceny k zaplacení

28 Sestavy Souhrn dat ve formátu vhodném pro tisk lze aplikovat třídění i seskupování tvorba průvodcem části sestavy : záhlaví sestavy, záhlaví stránky, tělo, zápatí stránky, zápatí sestavy


Stáhnout ppt "Databáze data báze... základna dat... datová základna, úložiště velké množství dat - pevně daná struktura data spolu souvisí data lze vyhodnocovat, třídit,"

Podobné prezentace


Reklamy Google