Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : D Ř E V Ě N Á O K N A - d

2 Spára mezi okenním rámem a křídlem
Spára mezi okenním rámem a křídlem musí při zavřeném okně poskytovat ochranu před výměnou vzduchu mezi vnitřkem místnosti a vnějškem, a také před zatékáním. Těsnost spáry se vyjadřuje její propustností a těsností proti zatékání.

3 Vzduchová propustnost ve spáře, těsnost proti zatékání a deformace vlivem větru
Vzduchová propustnost ve spáře v poměru k délce spáry : Tato veličina udává množství vzduchu, který projde spárami mezi křídlem a okenním rámem za jednotku času na určité délkové jednotce. Výměna vzduchu je způsobena rozdílem tlaku vzduchu mezi vnějškem a vnitřkem.

4 Vzduchová propustnost ve spáře, těsnost proti zatékání a deformace vlivem větru
Koeficient vzduchové propustnosti ve spáře a: Koeficient udává, jak je velké množství vzduchu,tzv. vzdušný objemový proud V, které projde spárami mezi křídlem a okenním rámem spárou dlouhou 1 m za jednu hodinu při tlakovém rozdílu 10 Pa. Koeficient vzduchové propustnosti se jako veličina používá v případě, kdy se při výrobě kontrolují dvě stejná okna. Propustnost ve spáře v poměru k délce Vl, bere v úvahu tlakové rozdíly, jež na pracovišti skutečně jsou. Hodnoty a a Vl se nesmí překračovat (viz tabulka a obrázek) Požadavky na propustnost ve spáře a těsnost proti zatékání shrnuje DIN do čtyř skupin zatížení – tabulka.

5 Vzduchová propustnost ve spáře, těsnost proti zatékání a deformace vlivem větru
Pokud dojde k překročení hodnot a a Vl je třeba opatřit polodrážky těsněním

6 Vzduchová propustnost ve spáře

7 Těsnost proti zatékání
Těsnost proti zatékání : Při kontrole těsnosti proti zatékání je u okna ve zkušebně důležité, aby nedošlo k průniku vody. Musí být prověřeno, zda voda, která vnikla do polodrážek rámu a křídel, je bezprostředně a kontrolovaně odváděna.

8 Deformace vlivem větru
Deformace vlivem větru : Zkouška okna probíhá při rozdílu tlaků, jenž nahrazuje vliv větru. Při této zkoušce nesmí prohnutí křídla a okenního rámu, sloupku ani poutce překročit 1/300 opěrné délky. U izolačního skla nesmí prohnutí mezi plochami tabulí skla překročit 8 mm. Pokud má být prokázáno, zda okno odpovídá požadavkům, kontroluje se dokončené okno včetně zasklení ve zkušebně na zkušebním zařízení. Měří se rozdíl tlaku vzduchu mezi oběma stranami zaskleného okna, proudění vzduchu a vody procházející oknem, a také jeho deformace.

9 Těsnící profily a jejich umístění ve spáře
Požadavky skupiny zatížení A lze splnit bez těsnění, u skupiny B a C je žádoucí instalace elastického těsnění na bázi etylen-propylen-terpolymer-kaučuku, silikonového kaučuku, polychloroprenu či polyvinylchloridu. Těsnění, které zaručuje ochranu proti zatékání v oblasti polodrážky, se rychle opotřebovává, a proto musí být vyměnitelné. Pro vzduchovou propustnost ve spáře i těsnost proti zatékání je lhostejné, zda je těsnicí profil umístěn v křídle či okenním rámu.

10 Těsnící profily a jejich umístění ve spáře
Vzhledem ke konstrukci rámových profilů je u hliníkových a plastových oken výhodné zabudovat těsnění do okenního rámu, u dřevěných oken se většinou připevňuje ke křídlu. Těsnění musí vést po celém obvodu křídla, ležet v jedné rovině, v rozích musí být čistě připevněno, a také pokud možno v rozích těsně spojeno lepením, svářením nebo vulkanizací. Těsnění vedoucí po obvodu se mají stýkat ve středu horního příčného vlysu, protože zde je zatížení nejmenší.

11 Těsnící profily a jejich umístění ve spáře
Chceme-li zajistit těsnost proti zatékání po dlouhou dobu užívání, hraje zde důležitou roli vedle tvaru prostoru polodrážky, osazení těsnění a odvodňovacích otvorů v okapnici křídla především poloha těsnění v polodrážce. Výhodné jsou tzv. dvoustupňové těsnící systémy s prostorově odděleným těsněním proti dešti a větru. Dvoustupňový systém funguje pouze tehdy, je-li umožněno vyrovnávání tlaků mezi vnějškem a prostorem polodrážky a kontrolovaný odvod vody z prostoru polodrážky.

12 Těsnící profily a jejich umístění ve spáře
Přitom je třeba zajistit, aby vítr mohl pronikat zábranou proti dešti, a tak vyrovnávat tlak v polodrážce. Prostorové oddělení mezi oběma těsněními zvyšuje nejen těsnost proti zatékání, ale ovlivňuje pozitivně také vzduchovou propustnost. Utěsnění v oblasti polodrážky

13 Těsnící profily a jejich umístění ve spáře
Podle polohy těsnicích profilů v polodrážce se rozlišují tři druhy těsnění : Vnitřní nebo vnější naléhávkové těsnění, Kombinované naléhávkové a středové těsnění, Středové neboli centrální těsnění – viz obrázek na následující straně Vzhledem k mnoha přednostem se zpravidla používá středové těsnění, popř. v kombinaci s vnitřním naléhávkovým těsněním.

14 Těsnící profily a jejich umístění ve spáře
Uložení těsnicích profilů v oblasti polodrážky

15


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google