Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastMatematické vzdělávání Vzdělávací oborMatematika Tematický okruhStatistika TémaStatistika Tematická oblastStatistika NázevStatistický soubor,statistická jednotka,znak AutorRNDr. Hana Dírerová Vytvořeno, pro obor, ročníkListopad 2012, Strojírenství 3. ročník, Technické lyceum 3 ročník,Stavebnictví 3.ročník,Elektrotechnika 3.ročník AnotaceZavedení základních statistických pojmů jako je statistický soubor jednotka,znak Přínos/cílové kompetenceSestavit statistický soubor,popsat statistické jednotky kvantitativními nebo kvalitativními znaky VY_32_INOVACE_02_01

2 Statistika Statistický soubor Statistická jednotka Statistický znak

3 Setkali jste se již v praxi se statistikou ? Které oblasti využívaje statistické údaje ? Například :  politika (výzkumy veřejného mínění)  reklamní agentury (dopad kampaní při zavádění nového výrobku)  média (sledovanost určitého pořadu)  výzkum (účinnost nových léků)

4 Statistika je věda o metodách sběru,zpracování a vyhodnocování statistických údajů. Statistické údaje ( data ) jsou číselné údaje o společenských,přírodních, technických a jiných skutečnostech, o tzv.hromadných jevech.

5 Statistika zkoumá společenské,přírodní nebo technické jevy vždy na dostatečně rozsáhlém souboru případů a hledá ty vlastnosti jevů,které se projevují teprve v souboru případů,nikoli na jednom případě.

6 Statistika zjišťuje typické vlastnosti většího množství prvků nějaké množiny. Například :  počet a příčiny dopravních nehod za určité časové období  oblíbenost politické strany  sledovanost určitého televizního programu

7 Statistický soubor Statistický soubor je soubor osob,věcí,událostí, jevů apod.,shromážděných na základě toho, že mají určité společné vlastnosti. Statistická jednotka Statistická jednotka je jeden konkrétní prvek statistického souboru. Počet všech prvků statistického souboru označujeme jako rozsah souboru a značíme n.

8 Statistické jednotky vyšetřujeme na základě zvoleného statistického znaku,který většinou označujeme x. Jednotlivé údaje se nazývají hodnoty znaku a značíme je Statistický znak Statistický znak je to, co nás zajímá, co zjišťujeme,například : preference politické strany,výška postavy,průměrná mzda, počet dětí.

9 Statistické znaky dělíme na :  kvantitativní  kvalitativní Kvalitativní znaky – hodnoty znaku se liší číselnou hodnotou např. výška postavy v cm, hrubý roční příjem v korunách, počet dětí, známka z matematiky, počet zraněných a usmrcených osob při autonehodách, atd.

10 Kvalitativní znaky – hodnoty znaku se liší kvalitou a jsou většinou vyjádřena slovním popisem, např povolání, pohlaví,druh nemoci,dosažené vzdělání, atd. Nejjednodušší kvalitativní znaky jsou znaky, kde vybíráme ze dvou možností např. muž - žena, prospěl - neprospěl, atd. Tyto znaky se nazývají alternativní.

11 Požadavky na hodnoty znaku : 1.Vždy nastane právě jedna z hodnot znaku. 2.Hodnoty znaku musí být navzájem neslučitelné, tzn. znak nemůže mít více než jednu hodnotu.

12 Zdroje a prameny 1.CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia: kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. 2. vyd. Praha: Prometheus, c1993, 163 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-858-4910-0. 2.KUBEŠOVÁ, Naděžda a Eva CIBULKOVÁ. Matematika: přehled středoškolského učiva. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 239 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 978- 808-6873-053.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google