Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marcela Sandnerová Statistika Statistika zkoumá společenské, přírodní a technické jevy. Získává a studuje údaje pocházející od dostatečně velké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marcela Sandnerová Statistika Statistika zkoumá společenské, přírodní a technické jevy. Získává a studuje údaje pocházející od dostatečně velké."— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Marcela Sandnerová

3 Statistika Statistika zkoumá společenské, přírodní a technické jevy. Získává a studuje údaje pocházející od dostatečně velké skupiny objektů. Na základě těchto údajů o jednotlivých objektech souboru vytváří jeho obraz a hledá vztahy a zákonitosti, kterými se zkoumaný soubor řídí. Uveďte příklady využití statistiky v běžném životě.

4 Základní pojmy: Statistické údaje (statistická data) – číselné údaje o různých skutečnostech, které se objevují hromadně Statistický soubor – souhrn objektů (prvků), u kterých se určitá vlastnost zkoumá Statistická jednotka – jeden objekt (prvek) ze statistického souboru Rozsah souboru – počet statistických jednotek (prvků) v daném statistickém souboru – n

5 Základní pojmy: Statistický znak – zkoumaná vlastnost – X Hodnota znaku – údaj o znaku, který náleží určitému objektu (prvku) statického souboru, tj. určité statistické jednotce - x 1, x 2, x 3, …, x i

6 Příklad 1 V následující úloze určete základní pojmy: statistický soubor, statistická jednotka, rozsah souboru, statistický znak, hodnota znaku. Z celkového počtu žáků základní školy využívá při cestě do školy 105 žáků MHD, 87 žáků jezdí meziměstskými autobusovými linkami, 32 žáků dojíždí vlakem, 25 žáků přivážejí rodiče autem a 220 žáků chodí do školy pěšky, tj. nepotřebuje žádný dopravní prostředek.

7 Řešení příkladu 1: Statistický soubor – žáci dané základní školy Statistická jednotka – jeden žák této školy Rozsah souboru – celkový počet žáků ZŠ n = 469 Statistický znak – použitý dopravní prostředek při cestě do školy – X Hodnota znaku: x 1 - auto x 2 - vlak x 3 - autobus x 4 - MHD x 5 - žádný dopravní prostředek (pěšky)

8 Četnost znaku  Absolutní četnost znaku  Relativní četnost znaku  Absolutní četnost znaku – počet opakování daného znaku ve statistickém souboru, tj. počet statistických jednotek, které mají stejnou hodnotu znaku, označujeme n i Součet absolutních četností je roven rozsahu statistického souboru.

9  Relativní četnost znaku – představuje jaká část souboru má danou hodnotu znaku. Je vyjádřena desetinným číslem nebo v procentech, označujeme p i. Součet relativních četností je roven 1 nebo 100 %. Výpočet relativní četnosti p i je dán podílem absolutní četnosti hodnoty znaku n i a rozsahu souboru n:

10 Příklad 2 V následující úloze určete absolutní a relativní četnost hodnot znaku. Z celkového počtu žáků základní školy využívá při cestě do školy 105 žáků MHD, 87 žáků jezdí meziměstskými autobusovými linkami, 32 žáků dojíždí vlakem, 25 žáků přivážejí rodiče autem a 220 žáků chodí do školy pěšky, tj. nepotřebuje žádný dopravní prostředek.

11 Řešení příkladu 2: Tabulka rozdělení četností znaku x Dopravní prostředek AutoVlakMeziměstské autobusy MHDŽádný Četnost absolutní Relativní četnost - výpočet Relativní četnost Relativní četnost v %

12 Řešení příkladu 2: Tabulka rozdělení četností znaku Dopravní prostředek AutoVlakMeziměstské autobusy MHDŽádný Četnost absolutní 253287105220 Relativní četnost - výpočet Relativní četnost 0,050,070,190,220,47 Relativní četnost v % 5,36,818,622, 446, 9

13 Příklad 3 V následující úloze určete základní pojmy: statistický soubor, statistická jednotka, rozsah souboru, statistický znak, hodnota znaku. Z 25 žáků třídy 7.B, kteří psali písemnou práci z matematiky, mělo sedm žáků jedničku, čtyři žáci zvládli práci na dvojku, devět žáků bylo hodnoceno trojkou a dva žáci čtyřkou. Nedostatečně se připravil zbytek žáků.

14 Řešení příkladu 3: Statistický soubor – žáci třídy 7.B Statistická jednotka – jeden žák této třídy Rozsah souboru – celkový počet žáků 7.B n = 25 Statistický znak – známka z písemné práce z matematiky – X Hodnota znaku: x 1 - 1 - výborný x 2 - 2 - chvalitebný x 3 - 3 - dobrý x 4 - 4 - dostatečný x 5 - 5 - nedostatečný

15 Příklad 4 V následující úloze určete absolutní a relativní četnosti hodnot znaku. Z 25 žáků třídy 7.B, kteří psali písemnou práci z matematiky, mělo sedm žáků jedničku, čtyři žáci zvládli práci na dvojku, devět žáků bylo hodnoceno trojkou a dva žáci čtyřkou. Nedostatečně se připravil zbytek žáků.

16 Řešení příkladu 4 Tabulka rozdělení četností znaku Známka12345 Četnost absolutní Relativní četnost - výpočet Relativní četnost Relativní četnost v %

17 Řešení příkladu 4 Tabulka rozdělení četností znaku Známka12345 Četnost absolutní 74923 Relativní četnost - výpočet Relativní četnost 0,280,160,360,080,12 Relativní četnost v % 281636812

18 Rozdělení statistických znaků:  Kvantitativní  Kvalitativní  Alternativní  Kvantitativní znaky - hodnoty jsou vyjádřeny čísly, např.: - hrubý měsíční příjem v Kč - výška postavy v cm - věk obyvatel kraje zaokrouhlený na celé roky Uveďte další příklady kvantitativních znaků.

19  Kvalitativní znaky - hodnoty jsou vyjádřeny slovy, liší se kvalitou zkoumané vlastnosti, např.: - aktivní znalost cizího jazyka - národnost - nejvyšší dosažené vzdělání Uveďte další příklady kvalitativních znaků.

20  Alternativní znaky - jsou vyjádřeny dvěma opačnými hodnotami znaku, např.: - prospěl - neprospěl - muž - žena Uveďte další příklady alternativních znaků.

21 Zdroje: CALDA, Emil. Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999, 213 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6020-9.


Stáhnout ppt "Mgr. Marcela Sandnerová Statistika Statistika zkoumá společenské, přírodní a technické jevy. Získává a studuje údaje pocházející od dostatečně velké."

Podobné prezentace


Reklamy Google