Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. ročník Síla Síla a její znázornění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. ročník Síla Síla a její znázornění."— Transkript prezentace:

1 6. ročník Síla Síla a její znázornění

2 Pojem síla všechna tělesa na sebe vzájemně působí
říkáme, že na sebe působí silou noha působí silou na míč při kopnutí ruka působí silou při zvedání tělesa pěst působí silou při boxu ruka působí silou na pružinu při jejím natahování Země působí silou na všechna tělesa v jejím dosahu (včetně lidí) člověk působí rovněž silou na Zemi atd. 6. ročník

3 Pojem síla F1 F2 silové působení těles je vzájemné
působí-li např. Země na paní učitelku silou, působí zároveň i paní učitelka na Zemi působí-li noha na míč silou, působí zároveň míč na nohu silou Cítíte míč při kopnutí? tělesa na sebe mohou působit při dotyku vzdáleně (bez dotyku) F1 F2 vzájemné silové působení 6. ročník

4 Síla jako fyzikální veličina
obecně značíme F jakoukoliv sílu jednotka newton (čteme ňútn) značíme N na počet anglického fyzika Isaaca Newtona (čteme ajzaka ňútna) měříme pružinovým siloměrem 6. ročník

5 Znázornění síly znázorňujeme orientovanou úsečkou (šipkou)
šipka ukazuje směr síly (kam směřuje) místo odkud síla vychází se nazývá působiště - P P směr síly 6. ročník

6 Znázornění velikosti síly
k určení velikosti síly na základě jejího znázornění musíme znát měřítko (měřítko) čteme jeden centimetr odpovídá jednomu newtonu znázorněná síla má 6 cm => ? N F = 6 N 1 cm P 6. ročník

7 Účinek síly Na čem závisí účinek síly, např. při hodu kriketovým míčkem do dálky? (Jak daleko míček doletí?) Účinek síly závisí na velikosti působící síly 6. ročník

8 Účinek síly Použitá stejně velká síla, přesto je účinek síly (posun desky) pokaždé jiný. Na čem tedy ještě závisí účinek síly? Máme desku, na kterou budeme postupně působit siloměrem, vždy stejně velkou silou. Kam se deska pohne znázorní šipka. F b F F c a Na směru síly. 6. ročník

9 Na působišti síly. Účinek síly
Běž ke dveřím a otevři je na pár centimetrů poté zatlač na dveře u kliky, abys je úplně otevřel teď je otevři tlačen vprostřed dveří nakonec je zkus otevřít tlačením u pantů. Ve všech třech případech zkus použít stejně velkou sílu. Byl účinek síly (otevření dveří) stejný? Na čem také závisí účinek síly? Na působišti síly. panty prostředek klika 6. ročník

10 Použité zdroje snímek 3: baseball bat: [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6. ročník

11 Děkuji vám za pozornost.
Konec Děkuji vám za pozornost. 6. ročník

12 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Síla Téma: Síla a její znázornění Anotace: Prezentace je zaměřena na seznámení žáků se sílou jako fyzikální veličinou, jejím znázorňováním a závislosti účinků síly na její velikosti, jejím působišti a směru. Očekávaný výstup: Definuje a znázorní sílu. Uvede a předvede příklady závislosti účinků síly na jejích parametrech. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavel Broža Jazyk: Čeština Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělání: Základní vzdělávání – druhý stupeň Ročník: 6. Datum vytvoření: 8. ročník


Stáhnout ppt "6. ročník Síla Síla a její znázornění."

Podobné prezentace


Reklamy Google