Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuPojišťovnictví I. Stupeň a typ vzděláváníStřední odborná škola s maturitou Vzdělávací oblastEkonomika Vzdělávací obor63-41-M/01 Tematický okruhFinanční gramotnost Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák,1.ročník Anotace Žáci 1. ročníku získají nové znalosti z oblasti pojišťovnictví a naučí se orientovat v základních pojmech. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaPojišťovnictví, pojmy, zajišťovací činnost, zábranná činnost, poradenství, druhy pojištění, kontrolní otázky. Datum12.12.2013 POJIŠŤOVNICTVÍ I.

2 Pojišťovnictví pojišťovnictví můžeme charakterizovat jako specifický ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka Další

3 POJIŠŤOVNICTVÍ I. Pojmy pojištěný – osoba, která je pojištěna – bez ohledu na to, zda si pojištění sjednala sama nebo ho za ni sjednala jiná osoba pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby oprávněná osoba – osob a, které bude vyplacena pojistná náhrada, nejčastěji to bude pojištěný, ale mohou to být i jeho rodinní příslušníci, přátelé či společníci pojistná smlouva – uzavírá se s pojistníkem, její součástí jsou všeobecné pojistné podmínky Další

4 POJIŠŤOVNICTVÍ I. pojistná částka – představuje maximální částku, kterou je ochotna pojišťovna vyplatit pojistná událost – skutečnost se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit, vyplácí se pojistné plnění asistenční služby – bývají součástí pojištění, např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, doprava do zdrav. zařízení apod. Další

5 POJIŠŤOVNICTVÍ I. Další činnosti, které pojišťovny provádějí: zajišťovací činnost – jde o pojištění pojišťovny, využívá se zejména v případech, kdy hrozí mimořádně vysoké škody (zemětřesení, živelní pohromy atd.) zábrannou činnost – činnost, která směřuje k prevenci, tedy k předcházení škod např. činnost osvětová, výchovná atd. poradenství – pomáhá stanovit vhodný rozsah pojištění, příliš velký rozsah pojištění znamená neúnosné náklady a příliš malý znamená neúnosné riziko Další

6 POJIŠŤOVNICTVÍ I. Co dělat v případě, že nastane pojistná událost? postup se liší podle druhu pojištění a pojistné události - jiný je postup v případě krádeže, havárie nebo životního pojištění. vždy je třeba učinit následující kroky: – na místě zajistíme: aby škoda nevzrostla (je-li to možné) úřední zjištění škody, např. policií, umožníme zástupci pojišťovny zjistit příčinu a velikost škody, zajistit svědky – dále postupujeme podle znění poj. podmínek, zejména: předložíme originály předepsaných dokladů – doklady o pojištění a zaplacení pojistného, doklady prokazující výši škody (policejní protokol, faktura za opravy atd.) pojistné události lze hlásit i prostřednictvím internetu Další

7 POJIŠŤOVNICTVÍ I. Druhy pojištění povinné pojištění – zákonem je uložena firmám a osobám povinnost účastnit se vymezeného druhu pojištění, povinná účast na pojištění sleduje především zajištění sociálních jistit lidí a zabezpečení proti škodám způsobeným jinými osobami při provozu motorových vozidel, řadíme sem: – zákonné sociální pojištění osob – správcem tohoto pojištění je státní instituce Správa sociálního zabezpečení, z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti – zákonné zdravotní pojištění osob – je objemově druhé největší, toto pojištění spravují speciální zdravotní pojišťovny Další

8 POJIŠŤOVNICTVÍ I. – zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla – v roce 1999 skončil monopol České pojišťovny na poskytování tohoto pojištění, od roku 2000 toto pojištění poskytují vybrané největší pojišťovny, které mají udělenou licenci – zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců – toto pojištění jsou od roku 1993 povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance u jedné z komerčních pojišťoven – České pojišťovny nebo Kooperativy Další

9 POJIŠŤOVNICTVÍ I. dobrovolné pojištění – není povinné a je uzavíráno na komerční bázi – klient, který má zájem pojistit se proti určitým rizikům, si vybírá některý z produktů z pestré nabídky komerčních pojišťoven Další

10 1. Charakterizujte pojišťovnictví. 2. Vysvětlete co je zábranná činnost. 3. Jaké znáte druhy pojištění? 4. Charakterizujte dobrovolné pojištění.

11 ZDROJE A PRAMENY ŠVARCOVÁ J. a kol., Ekonomie - stručný přehled, 2012/2013. Zlín, CEED 2012. ISBN: 978-80-87301 -16-6. KLÍNSKÝ P., MŰNCH O., Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy, 2011. EDUKO nakladatelství s.r.o. 2011. ISBN: 978-80-87204-48-1.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google