Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika (Politika hospodářské a sociální soudržnosti - PHSS) Jana Frková Vzdělávací projekt financovaný z EU programu „Jean.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika (Politika hospodářské a sociální soudržnosti - PHSS) Jana Frková Vzdělávací projekt financovaný z EU programu „Jean."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika (Politika hospodářské a sociální soudržnosti - PHSS) Jana Frková frkova@fsv.cvut.cz Vzdělávací projekt financovaný z EU programu „Jean Monnet“ 1

2 2 Regionální politika EU/PHSS a ČR Regionální politika EU/PHSS a ČR Několik pojmů majících stejný význam: Politika hospodářské a sociální soudržnosti (PHSS) zkráceně označovaná jako Regionální politika (jedna z prvních společných politik od založení EU). Cíle a principy PHSS jsou financovány prostřednictvím tzv. Strukturálních fondů, proto označovaná také jako Strukturální politika. V ní jde o Princip solidarity, bohatší státy přispívají na rozvoj chudších.

3 ČR získala příslib největšího objemu finančních prostředků na obd. 2007-2013 Na realizaci Regionální politiky bylo pro ČR vyčleněno cca 800 mld. Kč. Česká republika tak získala příslib alokace nejvíce prostředků v přepočtu na obyvatele ze všech zemí EU. I když nebyla z pohledu zaostalosti regionů nejpotřebnějším státem, prostředky získala díky předpokladu dobré absorpce těchto prostředků do ekonomiky.

4 Rozpočet EU – programovací období 2007 - 2013

5 Struktura dotačních financí Rozpočet EU tvořen příspěvky členských států Část peněz přímo vyčleněna do tzv. Komunitárních programů financovaných přímo Evropskou Komisí. Projekty řeší minimálně 5 řešitelů z různých členských států. (Frková – COST) Strukturální a investiční fondy spotřebovávají cca 50 % rozpočtu (zemědělství např. 40 %) Z nich se převádí finance jednotlivým zemím do tzv. Operačních programů, které si země spravují samy. Ty se člení na Prioritní osy a ty na jednotlivé Oblasti podpory – na něž jsou vypisovány výzvy k předkládání projektů.

6 │ 6│ 6 Programovací období EU je sedmileté. Nyní se nacházíme na přelomu období. Struktur fondy.a fond soudrž. Zeměděl. a rozvoj venk. Námořní a rybářský

7 Pozice ČR vůči rozpočtu EU Zprávu každoročně vydává Ministerstvo financí Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2013 zaplatila do rozpočtu EU 342,8 mld. Kč a získala 676,2 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 333,4 mld. Kč. Čistá pozice by měla zůstat kladná i v programovacím období 2014- 2020, její výše ale bude závislá na výsledku vyjednávání o podobě celkové finanční perspektivy EU na zmiňované období. 7

8 Platby do rozpočtu a příjmy z rozpočtu EU – porovnáním vzniká hodnocení pozice vůči rozpočtu EU Pokles v r. 2011 byl zapříčiněn zejména dvěma faktory. Prvním důvodem byla revize národních účtů provedená ze strany ČSÚ, na základě které musela ČR v prosinci 2011 dodatečně odvést téměř 5 mld. Kč. Revize se týkala období 2002-2010 a s ohledem na zvýšení HDP (započtením tzv. šedé ekonomiky) musela ČR do rozpočtu EU doplatit rozdíl, který v díky nižšímu vykazování HDP neodvedla. Druhý důvod představuje pozastavení certifikací, a tím i plateb z evropského rozpočtu kvůli problémům u vybraných OP. 8

9 Platby do a příjmy z rozpočtu EU 9

10 Kam putovaly peníze z rozpočtu EU 10

11 11 NUTS ( Nomenclature des Unites Territoriales Statistique NUTS ( Nomenclature des Unites Territoriales Statistique) V EU existuje 27 různých systémů správního členění. Proto pro statistické sjednocení za účelem analýzy ekonomické a sociální situace v regionech a systému dotací byla zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS) - tři hlavní úrovně regionálního členění území (NUTS I, NUTS II a NUTS III.

12 12 NUTS A LAU NUTS A LAU Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistické členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). Úroveň Název Počet jednotek NUTS I Stát 1 NUTS II Regiony soudržnosti 8 NUTS III Kraje 14 LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů LAU II Obce 6 249

13 13 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II)

14 GDP per capita NUTS 2 Eurostat 2008 Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_at_regional_level#Further_Eurostat_information CZ01Praha 172,4 CZ02Střední Čechy 74,2 CZ03Jihozápad 68,1 CZ04Severozápad 62,2 CZ05Severovýchod 64,7 CZ06Jihovýchod 73,6 CZ07Střední Morava 64,2 CZ08Moravskoslezsko 69,5 Hrozí, že Střední Čechy přesáhnou hodnotu 75 % a nedosáhnou na podporu

15 │ 15

16 │ 16


Stáhnout ppt "Regionální politika (Politika hospodářské a sociální soudržnosti - PHSS) Jana Frková Vzdělávací projekt financovaný z EU programu „Jean."

Podobné prezentace


Reklamy Google