Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Mezinárodní ekonomická integrace - BS VSFS – kombinované studium 8. 12. 2007 Konzultace 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Mezinárodní ekonomická integrace - BS VSFS – kombinované studium 8. 12. 2007 Konzultace 1."— Transkript prezentace:

1 1 Mezinárodní ekonomická integrace - BS VSFS – kombinované studium 8. 12. 2007 Konzultace 1

2 2 Kontakt Doc. Ing. Emilie Kalínská, CSc. VŠE FMV KMO kalinska@vse.cz St 16,30-17,30; pá 11-12

3 3 Proces mezinárodní ekonomické integrace regionálního typu v oblasti obchodu 1. Vymezení základních pojmů 2. Základní stupně ekonomické integrace a jejich charakteristika 3. MEI v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce 1. Od pásma VO k JVT 2. Proces budování HMU

4 4 ad 1 – Vymezení základních pojmů Kučerová, I.: Ekonomiky členských zemí EU. Karolinum 2003. „ … reálně tedy můžeme chápat ekonomickou integraci jako proces postupného splývání jednotlivých národních hospodářství doprovázený vytvářením společných institucí a přenosem některých pravomocí z národní úrovně na komunitární“.

5 5 ad 1 – 1. pokračování mezinárodní ekonomická integrace regionálního typu v oblasti mezinárodního pohybu zboží, služeb, výrobních faktorů – od nejjednodušších stupňů až k nejvyšším.

6 6 ad 2 – Základní stupně ekonomické integrace a jejich charakteristika bezcelní obchod spol. celní politika volný pohyb VF spol. HP preferen ční cla částečněne OVOanone CUano ne

7 7 ad 2 – 1. pokračování Pokračování tabulky společný trh (JVT EU) ano ne HMU ano

8 8 ad 2 – 2. pokračování Politická unie. Kritérium členění na stupně: přenesení suverenity v ekonomické oblasti na nadnárodní (komunitární) úroveň. Zóna s preferenčními cly vzájemné (oboustranné) celní úlevy, cla ale nejsou zcela odstraněna;

9 9 ad 2 – 3. pokračování suverenita národní vlády není omezena; jednostranné poskytování preferenčních (nižších cel). Pásmo volného obchodu dohoda mezi vládami zúčastněných zemí;

10 10 ad 2 – 4. pokračování cíl: liberalizace obchodu se zbožím a službami mezi ČZ; ČZ uplatňují vlastní obchodní politiku, suverenita vlád v hospodářské oblasti není narušena. Celní unie realizace společné obchodní politiky;

11 11 ad 2 – 5. pokračování uplatňování společného celního tarifu; určitá omezení suverenity národních vlád v ekonomické oblasti; ekonomické přínosy celní unie pro ČZ. Společný trh vyšší stupeň integrace; liberalizace pohybu VF;

12 12 ad 2 – 6. pokračování výrazné omezení suverenity vlád ČZ v ekonomické oblasti; požadavek vytvoření hospodářské a měnové unie; požadavek společné měny; výrazné efekty zavedení společného trhu;

13 13 ad 2 – 7. pokračování PS – volný pohyb na trhu práce ve všech zemích; K – (PZI apod.) v podmínkách EU společný trh ústí v tzv. vnitřní trh, po přijetí Aktu o jednotné Evropě (1986, platnost 1987) hovoříme o jednotném vnitřním trhu (JVT).

14 14 ad 2 – 8. pokračování Hospodářská a měnová unie vyšší koordinace hospodářských a sociálních politik ČZ a rozvojem společných politik; v případě úplné hospodářské unie - ČZ uplatňují společnou fiskální a měnovou politiku (proto hospodářská a měnové unie).

15 15 ad 2. – 9. pokračování V současnosti neúplná HMU.

16 16 ad 3 – MEI v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce 3.1 – Od pásma VO k JVT 3.2 – Proces formování HMU

17 17 ad 3.1 Od pásma VO k JVT Benelux (1944 Londýn, platnost 1948); cíl: podpora vzájemného obchodu, poválečná obnova před CU v ES (1968) vlastní celní sazebník; Belgie a Lucembursko nadstandardní vztahy.

18 18 ad 3.1 – 1. pokračování Evropská platební unie (1950-1958). Evropské společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva z r. 1951, platnost od 1952 – na 50 let – 2002 ukončení); společná nadnárodní instituce: Vysoký úřad; cíl: společný trh dvou strategických surovin – splněno v r. 1953.

19 19 ad 3.1 – 2. pokračování Římské smlouvy (3/1957, platnost 1/1/58) Evropské hospodářské společenství – makroekonomické seskupení. Evropské společenství pro atomovou energii – sektorové (EURATOM).

20 20 ad 3.1 – 3. pokračování EHS (cíle a principy): vytvoření pásma VO (1965 dosaženo); vybudování CU, společný celná tarif (dosaženo 1968); vytvoření společného trhu mezi zeměmi; pravidla hospodářské soutěže

21 21 ad 3.1 – 4. pokračování zavedení tzv. společných politik; vytváření nadnárodních institucí. EURATOM – cíle a principy: podpora, koordinace a kontrola jaderného výzkumu a využití jaderné energie;

22 22 ad 3.1 – 5. pokračování vytvoření společného trhu atomového průmyslu nebylo naplněno; Evropská společenství vznikají sloučením 3 existujících společenství (ESUO, EHS, EURATOM v r. 1967).

23 23 ad 3.1 – 6. pokračování Evropské sdružení volného obchodu vzniká v r. 1960 na základě Stockholmské smlouvy. Cíl: OVO mezi zeměmi mimo EHS a určitá protiváha EHS.

24 24 ad 3.1 – 7. pokračování Zakládající ČZ: Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Švédsko a VB. Finsko 1961 přidružené členství, člen 1985, Island přistoupil 1970.

25 25 ad 3.1 – 8. pokračování Do r. 1966 se podařilo liberalizovat vzájemný obchod s průmyslovými výrobky, byl rozšířen obchod se zemědělskými výrobky. Nyní: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

26 26 ad 3.1 – 9. pokračování Evropský hospodářský prostor - vztahy mezi ESVO a zeměmi ES (EU) dohoda o VO (1973), vytvoření CU (1977); v souvislosti s budováním JVT EU - v r. 1994 vytvořen EHP; EHP: volný pohyb Z,S,K,PS + svoboda usídlení, rovné podmínky hospodářské soutěže; pro zeměd., rybolov a dopravu – zvláštní D;

27 27 ad 3.1 – 10. pokračování Smlouva o jednotném trhu (1985, platnost 1986), Bílá kniha z r. 1985 – vnitřní trh, nikoli společný trh; Akt o jednotné Evropě (1986, platnost 1987) – první velká revize ŘS – termín realizace JVT 31. 12. 1992.

28 28 ad 3.2 – Proces budování HMU Maastrichtská smlouva (1991, 1992, 1993) 1969 – Wernerův výbor úkol: zpráva o dosažení MU 1971 předložení (W. plán); Znaky navržené MU:

29 29 ad 3.2 – 1. pokračování pevné DK bez pásma oscilace; jednotná MP řízená centrální měnovou institucí; centralizované rozhodování o HP (i fiskální); zodpovědnost EP; PO – 10 let.

30 30 ad 3.2 – 2. pokračování Zpomalení v 70. letech Delorsův výbor (1988) – konkrétní stádia vytvoření HMU – navázali na W. plán Zpráva – principy: navázali na W. přijali některé principy; společná měnová instituce musí být nezávislá; základem MP – cenová stabilita;

31 31 ad 3.2 – 3. pokračování národní orgány – větší rozsah pravomocí; limity pro národní rozpočtové deficity; zákaz financování deficitů veřejného sektoru CB; 3 kroky realizace HMU, počátek 1. etapy 1. 7. 1990.

32 32 ad 3.2 – 4. pokračování Maastrichtská smlouva – výsledky: zavedení jednotné měny; časové vymezení a stanovení hlavních cílů jednotlivých etap formování HMU; přijetí konvergenčních kritérií.

33 33 ad 3.2 – 5. pokračování První etapa (1. 7. 1990 – 31. 12. 1993) cíle: uvolnění pohybu K, nezávislost CB, přijetí a ratifikace MS; Konvergenční kritéria:  kvantitativní  reálná  legislativní  ostatní.

34 34 ad 3.2 – 6. pokračování Druhá etapa (1. 1. 1994 – 31. 12. 1998) cíle: vytvoření EMI, schválení názvu jednotné měny (euro, EUR), přijetí závěrů Amsterdamské smlouvy z r. 1997 (platnost 1999) – tzv. vícerychlostní integrace v rámci budování HMU, plnění Paktu stability a růstu (1997, 1999);

35 35 ad 3.2 – 7. pokračování May-Day 2. 5. 1998 ER – rozhodnutí o zemích, které do oblasti euro (11-12); ustavení ECB, jmenování prezidenta Willem Duisenberga, (nyní Jean – Claude Trichet).

36 36 ad 3.2 – 7. pokračování Třetí etapa (od 1. 1. 1999) cíle: spuštění MU, předání pravomocí v oblasti měnové a kursové politiky ECB, paralelní existence národních měn a euro, poté stažení národních bankovek a mincí a jejich výměna za mince a bankovky euro;

37 37 ad 3.2 – 8. pokračování Tři fáze: první 1. 1. 1999 – 31. 12. 2001, druhá začátek 1. 1. 2002 – 2/2002 – MU vybudována, třetí – od 3/2002 - HMU neúplná.


Stáhnout ppt "1 Mezinárodní ekonomická integrace - BS VSFS – kombinované studium 8. 12. 2007 Konzultace 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google