Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P RÁVO EU - ÚVOD Prezentace VŠFS 2015 1 F ORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P RÁVO EU - ÚVOD Prezentace VŠFS 2015 1 F ORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují."— Transkript prezentace:

1

2 P RÁVO EU - ÚVOD Prezentace VŠFS 2015 1

3 F ORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace = politické sjednocování 2

4 ÚROVNĚ EKONOMICKÉ INTEGRACE 1 Zóna volného obchodu – nejnižší stupeň ekonomické integrace, jedná se o zrušení celních a množstevních omezení vzájemného obchodu mezi dvěma či více státy 2 Celní unie – vedle odbourání vzájemných obchodních omezení je spolupráce rozšířena také o společný celní sazebník (uplatňovaný vůči třetím státům) 3 Společný trh - rozšíření volného pohybu zboží o volný pohyb dalších hospodářských faktorů (osob, služeb a kapitálu) = volný pohyb tzv. čtyř svobod. - Jednotný vnitřní trh – vyšší stádium společného trhu, je zajištěn úplný volný pohyb tzv. čtyř svobod,. Je vytvořen trh bez vnitřních hranic. 5. Měnová unie – členské státy navíc používají také společnou měnu 6. Hospodářská unie – plná integrace, státy společně vymezují hospodářskou politiku, existuje jednotný daňový systém 3

5 E VROPSKÁ INTEGRACE – HISTORIE A PRÁVNÍ ZÁKLADY  Historický vývoj ES, vznik EU  Orientace v pojmech – přechod z ES na EU  Pravomoci EU – pojem a druhy 4

6 V ÍCEVRSTEVNÁ INTEGRACE ES – nový druh integrace 1. ESUO – 1951, účinná od 23. července 1952 (tzv. Pařížská smlouva, 50 let) 2. EHS + ESAE (EUROATOM) – 1957, účinná od 1. ledna 1958 Princip nadstátnosti 5

7 N ADSTÁTNOST ( SUPRANACIONALITA ) Překonává nedostatky tradičních MO; omezení svrchovanosti a přenos některých kompetencí z čl. st. na ES; Společenství disponuje pravomocí náležející jinak jen státům (tj. moc nadstátní); EU disponuje mocí: Zákonodárnou Výkonnou Soudní Projevy supranacionality Většinové rozhodování Finanční nezávislost Přímo použitelné, přednostně aplikovatelné právo 6

8 S PECIFIKA EU Specifická struktura orgánů: Stát: Parlament -legislativa, vláda -exekutiva (výkonná moc) Soudy – nalézání práva, rozhodování sporů EU: Rada EU – zájmy ČS Parlament – zájmy lidu Komise EU– evropské zájmy - exekutiva ESD, tribunál – soudy EU – výklad práva, rozhodování sporů Evropská rada – politický poradní orgán tvorba vlastního práva ( unijní právo ), které se specificky uplatňuje ve vnitrostátní sféře členských států 7

9 VÝVOJ ES/EU - ROZŠIŘOVÁNÍ 1952 + 1958 – Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko; 1973 – „Severní rozšíření“ – VB, Dánsko, Irsko; 1981 – Řecko 1986 – Španělsko a Portugalsko 1995 – Finsko, Švédsko, Rakousko 2004 - Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko; 2007 – Rumunsko, Bulharsko; 2013 -Chorvatsko ? – Island, Srbsko, Turecko, (Ukrajina) 8

10 MILNÍKY VÝVOJE ES A EU Maastrichtská smlouva (1992) Dvojí rozměr: a) Revize smlouvy o EHS (změna na ES, rozšíření politik) b) Smlouva o EU – nikoliv jako nová organizace, ale jako rozšířený smluvní rámec spolupráce členů ES) Občanství EU Základy HMU Institucionální změny (EP, Evropská rada, Výbor regionů) + II. a III. Pilíř EU - “chrám EU“ Chybí prvek nadstátnosti (spíše klasické formy mezinárodní spolupráce) 9

11 M AASTRICHTSKÁ SMLOUVA Evropská unie 1. pilíř Jednotný vnitřní trh Společné politiky Hospodářská a měnová unie Občanství Unie nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučen í 2. pilíř Společná bezpečnostní a zahraniční politika Západoevropská unie Evropská obranná iniciativa společná strategie společný postoj společná akce 3. pilíř Spolupráce v oblasti justice a vnitra Kontrola vnějších hranic (Schengen) Víza, azyl, imigrace Policejní spolupráce v trestních věcech (EUROPOL)

12 MILNÍKY VÝVOJE ES A EU Amsterdamská smlouva (1997) Posílení I. pilíře (cizinci, Schengen součástí rámce ES) III. pilíř zúžen na trestní záležitosti Princip flexibility Rozšíření spolurozhodování Evropského parlamentu Niceská smlouva (2000) − Institucionální změny − Přijata Listina základních práv EU (jen „deklarace“ – proti právní závaznosti VB 11

13 NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ Smlouva o Ústavě pro Evropu (2004) Slučuje 3 existující smlouvy v jedinou Silné kvasi-státní prvky (prezident, vlajka, hymna …) EU jako jediný subjekt Odmítnutí ve 2 referendech Lisabonská smlouva LS (2007) Po vystřízlivění z neúspěchu „Ústavy“ Účinná až od 1.12.2009 Ponechává strukturu 3 smluv (2+ 1) Tlumí některé progresivní prvky Ústavy (prezident…) ALE - Obsahově se přidržuje většiny změn, jež přinesla „Ústava“ Ruší strukturu I., II. a III. pilíře Listině základních práv EU (2000) dává právní závaznost 12

14 U JASNĚNÍ POJMŮ - EU, ES VS. EU Do roku 2009 (před LS) tři Společenství /od r. 2002 dvě/ – mezinárodní organizace EU – nikoliv, pouze zastřešující entitou bez právní subjektivity EU – pilířová struktura („maastrichtský chrám“) 1. (komunitární) pilíř: tři Společenství (po 2002 jen dvě) 2. pilíř: společná zahraniční a bezpečnostní politika 3. pilíř: vnitřní bezpečnost a justice 1. pilíř – nadstátní princip spolupráce 2. a 3. pilíř – mezivládní princip spolupráce Od 1.12.2009 (po LS) EU nahradilo subjektivitu ES, je subjektem MP(V) ESAE nadále samostatná organizace (EURATOM) 13

15 C HRÁM EU PO L ISABONSKÉ SMLOUVĚ 14

16 K ONEC PREZENTACE 15


Stáhnout ppt "P RÁVO EU - ÚVOD Prezentace VŠFS 2015 1 F ORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují."

Podobné prezentace


Reklamy Google