Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo EU - úvod Prezentace VŠFS 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo EU - úvod Prezentace VŠFS 2015."— Transkript prezentace:

1 Právo EU - úvod Prezentace VŠFS 2015

2 Formy integrace Ekonomická integrace
odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace = politické sjednocování

3 úrovně ekonomické integrace
Zóna volného obchodu – nejnižší stupeň ekonomické integrace, jedná se o zrušení celních a množstevních omezení vzájemného obchodu mezi dvěma či více státy Celní unie – vedle odbourání vzájemných obchodních omezení je spolupráce rozšířena také o společný celní sazebník (uplatňovaný vůči třetím státům) Společný trh - rozšíření volného pohybu zboží o volný pohyb dalších hospodářských faktorů (osob, služeb a kapitálu) = volný pohyb tzv. čtyř svobod. - Jednotný vnitřní trh – vyšší stádium společného trhu, je zajištěn úplný volný pohyb tzv. čtyř svobod,. Je vytvořen trh bez vnitřních hranic. Měnová unie – členské státy navíc používají také společnou měnu Hospodářská unie – plná integrace, státy společně vymezují hospodářskou politiku, existuje jednotný daňový systém

4 Evropská integrace – historie a právní základy
Historický vývoj ES, vznik EU Orientace v pojmech – přechod z ES na EU Pravomoci EU – pojem a druhy

5 Vícevrstevná integrace
ES – nový druh integrace 1. ESUO – 1951, účinná od 23. července 1952 (tzv. Pařížská smlouva, 50 let) 2. EHS + ESAE (EUROATOM) – 1957, účinná od 1. ledna 1958 Princip nadstátnosti

6 Nadstátnost (supranacionalita)
Překonává nedostatky tradičních MO; omezení svrchovanosti a přenos některých kompetencí z čl. st. na ES; Společenství disponuje pravomocí náležející jinak jen státům (tj. moc nadstátní); EU disponuje mocí: Zákonodárnou Výkonnou Soudní Projevy supranacionality Většinové rozhodování Finanční nezávislost Přímo použitelné, přednostně aplikovatelné právo

7 Specifika EU Specifická struktura orgánů: Stát:
Parlament -legislativa, vláda exekutiva (výkonná moc) Soudy – nalézání práva, rozhodování sporů EU: Rada EU – zájmy ČS Parlament – zájmy lidu Komise EU– evropské zájmy exekutiva ESD, tribunál – soudy EU – výklad práva, rozhodování sporů Evropská rada – politický poradní orgán tvorba vlastního práva (unijní právo) , které se specificky uplatňuje ve vnitrostátní sféře členských států

8 VÝVOJ ES/EU - ROZŠIŘOVÁNÍ
– Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko; 1973 – „Severní rozšíření“ – VB, Dánsko, Irsko; 1981 – Řecko 1986 – Španělsko a Portugalsko 1995 – Finsko, Švédsko, Rakousko Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko; 2007 – Rumunsko, Bulharsko; 2013 -Chorvatsko ? – Island, Srbsko, Turecko, (Ukrajina)

9 MILNÍKY VÝVOJE ES A EU Maastrichtská smlouva (1992) Dvojí rozměr:
Revize smlouvy o EHS (změna na ES, rozšíření politik) Smlouva o EU – nikoliv jako nová organizace, ale jako rozšířený smluvní rámec spolupráce členů ES) Občanství EU Základy HMU Institucionální změny (EP, Evropská rada, Výbor regionů) + II. a III. Pilíř EU - “chrám EU“ Chybí prvek nadstátnosti (spíše klasické formy mezinárodní spolupráce)

10 Maastrichtská smlouva
Evropská unie 1. pilíř Jednotný vnitřní trh Společné politiky Hospodářská a měnová unie Občanství Unie nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 2. pilíř Společná bezpečnostní a zahraniční politika Západoevropská unie Evropská obranná iniciativa společná strategie společný postoj společná akce 3. pilíř Spolupráce v oblasti justice a vnitra Kontrola vnějších hranic (Schengen) Víza, azyl, imigrace Policejní spolupráce v trestních věcech (EUROPOL)

11 MILNÍKY VÝVOJE ES A EU Amsterdamská smlouva (1997)
Posílení I. pilíře (cizinci, Schengen součástí rámce ES) III. pilíř zúžen na trestní záležitosti Princip flexibility Rozšíření spolurozhodování Evropského parlamentu Niceská smlouva (2000) Institucionální změny Přijata Listina základních práv EU (jen „deklarace“ – proti právní závaznosti VB

12 NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ Smlouva o Ústavě pro Evropu (2004)
Slučuje 3 existující smlouvy v jedinou Silné kvasi-státní prvky (prezident, vlajka, hymna …) EU jako jediný subjekt Odmítnutí ve 2 referendech Lisabonská smlouva LS (2007) Po vystřízlivění z neúspěchu „Ústavy“ Účinná až od Ponechává strukturu 3 smluv (2+ 1) Tlumí některé progresivní prvky Ústavy (prezident…) ALE - Obsahově se přidržuje většiny změn, jež přinesla „Ústava“ Ruší strukturu I., II. a III. pilíře Listině základních práv EU (2000) dává právní závaznost

13 Ujasnění pojmů - EU, ES vs. EU
Do roku 2009 (před LS) tři Společenství /od r dvě/ – mezinárodní organizace EU – nikoliv, pouze zastřešující entitou bez právní subjektivity EU – pilířová struktura („maastrichtský chrám“) 1. (komunitární) pilíř: tři Společenství (po 2002 jen dvě) 2. pilíř: společná zahraniční a bezpečnostní politika 3. pilíř: vnitřní bezpečnost a justice 1. pilíř – nadstátní princip spolupráce 2. a 3. pilíř – mezivládní princip spolupráce Od (po LS) EU nahradilo subjektivitu ES, je subjektem MP(V) ESAE nadále samostatná organizace (EURATOM)

14 Chrám EU po Lisabonské smlouvě

15 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Právo EU - úvod Prezentace VŠFS 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google