Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnostní typologie Pedagogický seminář 28. 2. 2011 Martina Kekule.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnostní typologie Pedagogický seminář 28. 2. 2011 Martina Kekule."— Transkript prezentace:

1 Osobnostní typologie Pedagogický seminář 28. 2. 2011 Martina Kekule

2 Osobnost I dnes cca 15 pojetí osobnosti dnes cca 15 pojetí osobnosti Statická struktura osobnosti Statická struktura osobnosti vlastnosti, schopnosti, temperament, charakter - vyvíjí se v důsledku zrání - vyvíjí se v důsledku zrání Dynamická struktura osobnosti Dynamická struktura osobnosti motivace, zájmy a postoje, aspirace, hodnoty, životní cíl

3 Osobnost II 1. Rysy – vnější projevy 2. Rysy – vnitřní dispozice, faktory Např. Cattell: Povrchové rysy – vyjadřují pozorovaný akt Pramenné rysy – psychologické příčiny, vnitřní determinanty chování Př. 1. píle, 2. odměna, zavděčení se rodičům, zájem o učivo

4 Nejstarší typologie? astrologie astrologie - svázáno s přírodou (cykly, elementy) - svázáno s přírodou (cykly, elementy)

5 Historie typologie temperament, charakter Hippokratos Hippokratos 4 typy dle tělesných šťáv (humorů) sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik navázal Kant, Wundt C. G. Jung – introverze/extraverze  MBTI C. G. Jung – introverze/extraverze  MBTI I. P. Pavlov – nervové procesy  Eysenck I. P. Pavlov – nervové procesy  Eysenck E. Kretschmer – konstituční typologie E. Kretschmer – konstituční typologiehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament

6 MBTI typologie Vychází z C. G. Junga + přidaná jedna dimenze Myers-Briggs Type Indicator 40. léta Katharine Cook Briggs, Isabel Briggs Myers

7 MBTI typologie JUNG: Psychologické typy 4 funkce - Feeling, Thinking, iNtuition, Sensing 2 přístupy – introverze, extraverze  8 typů (extraverted feeling, introverted feeling….) Rational functions: feeling/thinking (lze chápat jako protiklady) Irrational functions:intuitice, sensing (lze chápat jako protiklady)  obvykle rozvíjíme 2 fce – racionální/irac. a I/E  obvykle rozvíjíme 2 fce – racionální/irac. a I/E

8 MBTI typologie Vnímání okolního prostředí Vnímání okolního prostředíE/I Získávání informací Získávání informacíS/N Zpracování informací Zpracování informacíT/F Životní styl Životní stylJ/P Obr. převzat z http://www.zeitzuleben.de/2242-psyche-auf-dem-prufstandpersonlichkeitstests/7/ http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/ http://www.personalitypage.com/html/portraits.html

9 MBTI typologie Vnímání okolního prostředí Vnímání okolního prostředíE/I http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/extraversion-or-introversion.asp I am seen as “outgoing” or as a “people person.” I feel comfortable in groups and like working in them. I have a wide range of friends and know lots of people. I sometimes jump too quickly into an activity and don’t allow enough time to think it over. Before I start a project, I sometimes forget to stop and get clear on what I want to do and why. I am seen as “reflective” or “reserved.” I feel comfortable being alone and like things I can do on my own. I prefer to know just a few people well. I sometimes spend too much time reflecting and don’t move into action quickly enough. I sometimes forget to check with the outside world to see if my ideas really fit the experience.

10 MBTI typologie Typy dle Junga a MBTI http://typelogic.com/fa.html http://typelogic.com/fa.html http://www.teamtechnology.co.uk/myers-briggs/intp.htm

11 Faktorové modely Cattel: dotazník 16 PF Cattel: dotazník 16 PF 16 faktorů Eysenck: dotazník EPI (česky EOD) Eysenck: dotazník EPI (česky EOD) 4 faktory „Big five“ „Big five“ 5 faktorů

12 Faktorové modely - „Big five“ 70. Léta Paul T. Costa a Robert R. McCrae 1. Neuroticism - Emoční stabilita 1. Neuroticism - Emoční stabilita 1. Anxiety 2. Hostility 3. Depression 4. Self-Consciousness 5. Impulsiveness 6. Vulnerability to Stress 2. Extraversion - Extraverze 2. Extraversion - Extraverze 1. Warmth 2. Gregariousness 3. Assertiveness 4. Activity 5. Excitement Seeking 6. Positive Emotion 3. Openness to experience - Otevřenost vůči zkušenosti 3. Openness to experience - Otevřenost vůči zkušenosti 1. Fantasy 2. Aesthetics 3. Feelings 4. Actions 5. Ideas 6. Values 4. Agreeableness - Přívětivost 4. Agreeableness - Přívětivost 1. Trust 2. Straightforwardness 3. Altruism 4. Compliance 5. Modesty 6. Tendermindedness 5. Conscientiousness - Svědomitost 5. Conscientiousness - Svědomitost 1. Competence 2. Order 3. Dutifulness 4. Achievement Striving 5. Self-Discipline 6. Deliberation http://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory#Forms_and_Administration

13 Faktorové modely - Cattel 16 základních škál Každý faktor – 2 kvality Př. dominance-submisivita 5 globálních škál podobné jako v modelu „Big 5“ rysy rysy Vřelost Emocionální stabilita Dominance Živost Zásadovost Sociální smělost Sensitivita (citlivost) Ostražitost Snivost Uzavřenost Ustrašenost Otevřenost ke změně Soběstačnost Perfekcionismus Tenze (napětí) Inteligence http://en.wikipedia.org/wiki/16_Personality_Factors

14 Faktorové modely - Eysenck Hypotéza: Extravert: pomalá excitace, rychlý útlum Introvert: rychlá excitace, pomalý útlum faktory faktory 1. extraverze/ intraverze 2. emoční stabilita/ labilita 3. inteligence 4. sklon k psychickému onemocnění Vztah k „Big 5“ 1. a 2.  odpovídá 4.  svědomitost+přívětivost Otevřenost ke zkušenosti – chybí http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck Extraversion - Neuroticisim

15 Odkazy Testy Testy MBTI – česky http://spt.skeletus.com/ http://spt.skeletus.com/ NEO PI – různě dlouhé verze v anglickém jazyce http://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory#Forms_and_Administrationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory#Forms_and_Administration - na konci dokumentu http://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory#Forms_and_Administration Literatura Literatura Kolaříková O.: Téma osobnostních rysů v psychologii dvacátého století, Academia, Praha 2005 Internet Internet


Stáhnout ppt "Osobnostní typologie Pedagogický seminář 28. 2. 2011 Martina Kekule."

Podobné prezentace


Reklamy Google