Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogický seminář Martina Kekule

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogický seminář Martina Kekule"— Transkript prezentace:

1 Pedagogický seminář 28. 2. 2011 Martina Kekule
Osobnostní typologie Pedagogický seminář Martina Kekule

2 Osobnost I dnes cca 15 pojetí osobnosti Statická struktura osobnosti
vlastnosti, schopnosti, temperament, charakter - vyvíjí se v důsledku zrání Dynamická struktura osobnosti motivace, zájmy a postoje, aspirace, hodnoty, životní cíl

3 Osobnost II Rysy – vnější projevy Rysy – vnitřní dispozice, faktory
Např. Cattell: Povrchové rysy – vyjadřují pozorovaný akt Pramenné rysy – psychologické příčiny, vnitřní determinanty chování Př. 1. píle, 2. odměna, zavděčení se rodičům, zájem o učivo

4 Nejstarší typologie? astrologie - svázáno s přírodou (cykly, elementy)

5 Historie typologie Hippokratos
temperament, charakter Hippokratos 4 typy dle tělesných šťáv (humorů) sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik navázal Kant, Wundt C. G. Jung – introverze/extraverze  MBTI I. P. Pavlov – nervové procesy  Eysenck E. Kretschmer – konstituční typologie

6 MBTI typologie Myers-Briggs Type Indicator
Vychází z C. G. Junga + přidaná jedna dimenze Myers-Briggs Type Indicator 40. léta Katharine Cook Briggs, Isabel Briggs Myers

7 MBTI typologie 8 typů (extraverted feeling, introverted feeling….)
JUNG: Psychologické typy 4 funkce - Feeling, Thinking, iNtuition, Sensing 2 přístupy – introverze, extraverze 8 typů (extraverted feeling, introverted feeling….) Rational functions: feeling/thinking (lze chápat jako protiklady) Irrational functions:intuitice, sensing (lze chápat jako protiklady)  obvykle rozvíjíme 2 fce – racionální/irac. a I/E

8 MBTI typologie Vnímání okolního prostředí E/I Získávání informací S/N
Zpracování informací T/F Životní styl J/P Obr. převzat z

9 MBTI typologie Vnímání okolního prostředí E/I
I am seen as “reflective” or “reserved.” I feel comfortable being alone and like things I can do on my own. I prefer to know just a few people well. I sometimes spend too much time reflecting and don’t move into action quickly enough. I sometimes forget to check with the outside world to see if my ideas really fit the experience. I am seen as “outgoing” or as a “people person.” I feel comfortable in groups and like working in them. I have a wide range of friends and know lots of people. I sometimes jump too quickly into an activity and don’t allow enough time to think it over. Before I start a project, I sometimes forget to stop and get clear on what I want to do and why.

10 MBTI typologie http://www.teamtechnology.co.uk/myers-briggs/intp.htm
Typy dle Junga a MBTI

11 Faktorové modely Cattel: dotazník 16 PF 16 faktorů
Eysenck: dotazník EPI (česky EOD) 4 faktory „Big five“ 5 faktorů

12 Faktorové modely - „Big five“
70. Léta Paul T. Costa a Robert R. McCrae 1. Neuroticism - Emoční stabilita 1. Anxiety 2. Hostility 3. Depression 4. Self-Consciousness 5. Impulsiveness 6. Vulnerability to Stress 2. Extraversion - Extraverze 1. Warmth 2. Gregariousness 3. Assertiveness 4. Activity 5. Excitement Seeking 6. Positive Emotion 3. Openness to experience - Otevřenost vůči zkušenosti 1. Fantasy 2. Aesthetics 3. Feelings 4. Actions 5. Ideas 6. Values 4. Agreeableness - Přívětivost 1. Trust 2. Straightforwardness 3. Altruism 4. Compliance 5. Modesty 6. Tendermindedness 5. Conscientiousness - Svědomitost 1. Competence 2. Order 3. Dutifulness 4. Achievement Striving 5. Self-Discipline 6. Deliberation

13 Faktorové modely - Cattel
rysy Vřelost Emocionální stabilita Dominance Živost Zásadovost Sociální smělost Sensitivita (citlivost) Ostražitost Snivost Uzavřenost Ustrašenost Otevřenost ke změně Soběstačnost Perfekcionismus Tenze (napětí) Inteligence 16 základních škál Každý faktor – 2 kvality Př. dominance-submisivita 5 globálních škál podobné jako v modelu „Big 5“

14 Faktorové modely - Eysenck
Hypotéza: Extravert: pomalá excitace, rychlý útlum Introvert: rychlá excitace, pomalý útlum faktory 1. extraverze/ intraverze 2. emoční stabilita/ labilita 3. inteligence 4. sklon k psychickému onemocnění Vztah k „Big 5“ 1. a 2.  odpovídá 4.  svědomitost+přívětivost Otevřenost ke zkušenosti – chybí Extraversion - Neuroticisim

15 Odkazy Testy Literatura Internet MBTI – česky http://spt.skeletus.com/
NEO PI – různě dlouhé verze v anglickém jazyce - na konci dokumentu Literatura Kolaříková O.: Téma osobnostních rysů v psychologii dvacátého století, Academia, Praha 2005 Internet


Stáhnout ppt "Pedagogický seminář Martina Kekule"

Podobné prezentace


Reklamy Google