Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie osobnosti a jejího vývoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie osobnosti a jejího vývoje"— Transkript prezentace:

1 Psychologie osobnosti a jejího vývoje

2 Informace o zakončení předmětu
Přednášky (prof.Iva Stuchlíková) + semináře (Mgr. Veronika Plachá) zkouška kombinovaná poslední termín přednášky ( ) – písemný znalostní test v rozsahu přednášené látky (polovina hodnocení) ústní zkoušení u vedoucí semináře ve zkouškovém období (druhá polovina hodnocení)

3 Anotace: Studium osobnosti – hlavní směry v psychologii osobnosti, metodologické přístupy k poznávání osobnosti Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter. Nevědomé determinanty v životě osobnosti – vrstvy osobnosti. Psychoanalytická tradice (Freud, psychoanalýza po Freudovi, Jung). Obranné mechanismy, citové připoutání. Osobnost, situace a predikce chování – Osobnostní rysy (Allport, Cattell, pětifaktorový model). Stálost a vývoj osobnosti. Kognitivní, emoční a motivační aspekty osobnosti. (inteligence, emoční rysy a emoční inteligence, motivační struktura)

4 Anotace - pokračování:
Strategie osobnosti pro chápání světa a sebe sama - kognitivní přístupy k osobnosti. Humanistická témata: smysl a sebedeterminace (Maslow, Rogers, Frankl). “Já” poznávající a poznávané; sebepojetí a integrita osobnosti. Osobnost v sociálním prostředí – sociální aspekty osobnosti. Motivační témata v našich životních příbězích (Murray, McClelland, Heckhausen). Životní cyklus: Erikson, Adler. Adaptace osobnosti na zátěž. Změny osobnosti při dlouhodobém stresu. Poruchy osobnosti

5 Literatura – psychologie osobnosti
Základní: Vágnerová, M. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010. Říčan, P.:. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu, Praha 2007, Grada Publishing. Drapela, V. J.:. Přehled teorií osobnosti, Praha: Portál. 2001 Rozšiřující: Smékal, V.:. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal 2002. Blatný, M. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. McAdams, D.P. (1994). The Person. Orlando: Harcourt Brace.

6 Vymezení pojmu „osobnost“
Osobnost: jednotný a relativně stabilní „vzorec“ myšlenek, pocitů a jednání

7 Vymezení pojmu „osobnost“
individuální jednota člověka, jednota jeho duševních vlastností a dějů, která je založená na jednotě těla, a utváří se a projevuje se v jeho společenských vztazích (Tardy: „osobnost je člověk jako celek po stránce duševní“).

8 Psychologie osobnosti
Osobnost je velmi důležité a komplikované psychologické téma, které zahrnuje několik specifických okruhů, a to je: 1/ celkový popis osobnosti – zahrnuje vlastnosti, rysy, faktory osobnosti, 2/ struktura a dynamika osobnosti, 3/ integrační funkce v osobnosti – jáství, 4/ přístupy psychologických směrů k osobnosti – teorie osobnosti.

9 V současnosti existuje zhruba na 50 různých definic
osobnosti. Přesto však určité aspekty společné. jednotnost a integrovanost osobnosti -zcela fundamentální, pokud se setkáváme s nějakou nejednotností, považujeme ji za bizarní, patologickou či ohrožující (psychotické projevy, disociovaná osobnost, depersonalizace). popis osobnosti je možný na různých úrovních - každá osobnost je v určitých svých projevech stejná jako všechny ostatní osobnosti, v jiných svých projevech stejná jako někteří jiní lidé, a ještě v dalších svých projevech naprosto jedinečná jako žádný jiný člověk. Porozumět osobnosti člověka znamená tedy pochopit to obecné i to individuální.

10 Funder, Ozer: Pieces of the Personality Puzzle
D. P. McAdams: What we know when we know a person

11 Je otázkou, jakým způsobem lze porozumět této celistvosti osobnosti
Je otázkou, jakým způsobem lze porozumět této celistvosti osobnosti. A jak pochopit smysl života dané osobnosti. Existují přinejmenším čtyři odlišné způsoby, jak postupovat. Psychologové osobnosti se mohou soustředit na 1/ intrapsychická mystéria – nevědomé determinanty života osobnosti 2/ interakční epizody – osobnost, situace a predikce chování 3/ interpretativní struktury – strategie osobnosti pro chápání chování a světa 4/ interpersonální příběhy – epické příběhy životního cyklu a motivace v nich

12 Přístupy k pojetí osobnosti
psychodynamický přístup (psychoanalýza Freud, Jung; humanistická psychologie ososbnosti – Rogers), behaviorální (teorie učení, Dollard, Miller) vymezení osobnostní struktury (Allport, Cattell, pětifaktorový model) sociálně – kognitivní přístup (Rotter, Mischel. Kelly, Bandura) multisystémový přístup – integrace (McAdams, Tomkins)

13 Poznávání osobnosti 4 metody k zjišťování osobnostních charakteristik:
rozhovory (dotazníky a sebeposuzovací škály) pozorování objektivní testy (např. MMPI) projektivní testy (Rorschach, TAT)


Stáhnout ppt "Psychologie osobnosti a jejího vývoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google