Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ONVERZNÍ TERAPIE Metodologická praktika v psychologii Kateřina Čížková, Kateřina Felcmanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ONVERZNÍ TERAPIE Metodologická praktika v psychologii Kateřina Čížková, Kateřina Felcmanová."— Transkript prezentace:

1 K ONVERZNÍ TERAPIE Metodologická praktika v psychologii Kateřina Čížková, Kateřina Felcmanová

2 K ONVERZNÍ TERAPIE = reparativní = SOCE Homosexualita jako změnitelná patologie, porucha Odborná psychoterapie/duchovní - v USA úzce svázáno s náboženstvím (hnutí Exodus) – neschopnost změny jako osobní a morální chyba, homosexualita jako free choice problem I v jiných zemích (VB výzkumy: 17% odborníků) Klient: gay, lesbička, bisexuál, lidé s nejasnou genderovou identitou – nejvíce práce s muži Cíle terapie: celibát, bisexuální chování, heterosexuální chování, sebepřijetí Zejména averzivní terapie a psychoanalýza

3 Z HISTORIE První pokus o léčbu americký neurolog Hammond 1892 U nás jako první odmítl možnost reorientace K.Freund, který vnímal sexuální orientaci jako neměnný rys osobnosti Od 70. let práce s potížemi souvisejícími s nepřijetím sexuální orientace V roce 2000 APA oficiální dokument, ve kterém konverzní terapii nedoporučuje

4 T ERAPEUTICKÉ TECHNIKY Dle preferovaného směru terapeutem Averzivní terapie, přecvičování fantazií při masturbaci, trénink sociálních dovedností, genderové lekce, relaxační techniky, senzitizace Hloubková terapie: hypnoza, psychoanalýza - znovuprožitím traumatu z dětství je homosexualita automaticky překonána Dříve i hormonální a elektrokonvulzivní terapie

5 P ŘÍKLAD POSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA REORIENTACI HOMOSEXUÁLNÍCH MUŽŮ Účastnit se sportovních aktivit Neúčastnit se typicky HS aktivit (muzea, opery, …) Vyhýbat se ženám mimo romantické vztahy Trávit více času s heterosexuálními muži a snažit se okoukat jejich pohyby, mimiku, chování Navštěvovat kostel a zapojit se do náboženských aktivit Větší asertivita v kontaktu se ženami - flirtování Chození na schůzky se ženami Zasnoubit se se ženou Oženit se se ženou a stát se otcem

6 N ÁZORY KLIENTŮ PO ABSOLVOVÁNÍ KT Negativní dopady (suicidalita, depresivita, úzkosti, sexuální dysfunkce, emočně neuspokojivé vztahy, genderová dezorientace, narušení sebevědomí) Pozitivní dopady (zvýšení sebevědomí, celibát potlačující homosexuální projevy, upevnění ve stávající identitě, lepší vztahy s blízkými osobami a lepší copingové strategie) Nejčastěji pozitivní i negativní dopady Preferovaný terapeut: odborník v problematice, nesoustředí se jen na reorientaci, přerámování situace, začlenění ex-gay identity do života, integrace minulosti

7 V ÝZKUMY Poměrně značné množství, soustředí se však buď na pozitivní dopady (metodologické nedostatky – špatné určení sexuální orientace, nevalidní hodnocení ze strany psychoterapeuta) nebo pouze na dopady negativní Není žádný výzkum jednoznačně shrnující dopady terapie Obecně panuje shoda o nutnosti dalšího zkoumání a objektivnějšího přístupu výzkumníků

8 V ÝZKUMY II Nicolasi, Byrd, Potts (2000) – 900 účastníků – před léčbou nespokojeni, po léčbě všichni reportují pozitivní změny, různě dlouhá doba, různé použité metody, … před léčbou se za čistě homosexuální označilo 37%, po léčbě necelých 5% Schroeder, Shidlo – 150 rozhovorů s absolventy po minimálně 6ti sezeních (mylné info od terapeutů, propojení orientace se zneužíváním v dětství, popírání existence homosexuality, nucená terapie) Schroeder, Shidlo (2002) – 202 účastníků hodnotilo na škále: 13% (26) hlásilo pozitivní výsledky, ale pouze 4% (8) z nich bez negativních následků

9 Z ÁVĚR Málo výzkumů, jednostranně zaměřené Spousta klientů vyjádřila pozitivní i negativní dopady Kritéria efektivní terapie: konstantní pozitivní výsledky bez vážných vedlejších účinků – KT dle výzkumů jednoznačně nesplňuje Práce s příčinami touhy po změně - patologií není homosexualita ale náhled klienta na ni Práce s integrací osobnosti a sebepřijetím Oficiálně se k terapii postavily negativně významné organizace v čele s APA Některá centra dokonce prohlašují KT za porušování lidských práv

10 T IPY PRO NENECHAVÉ TERAPEUTY Správné informace o životě homosexuálních lidí a pohledu společnosti na ně (často mylné info z rodiny či předchozí terapie) Podrobně poznat situaci klienta a seznámit jej s faktem, že zdravotnické a terapeutické organizace tuto terapii nedoporučují, že její efektivita se zdá být mizivá a že ani vysoká motivace není zárukou úspěchu Seznámit jej s rizikem vedlejších účinků Po skončení pracovat s pozitivními i negativními dopady Snažit se jej integrovat do svépomocných skupin a pomáhajících organizací

11 Z HODNOCENÍ Metodu nedoporučujeme Důvody: existují možné negativní dopady na klienty nedostatek výzkumů na definitivní určení úspěšnosti konverzní terapie Nesouhlasíme již se samotnými východisky konverzní terapie (patologizace homosexuality, možnost výběru a změny orientace…) oficiálně se k terapii negativně postavily významné organizace v čele s APA

12 L ITERATURA Weiss, P. (2010). Sexuologie. (Vyd. 1., xiii, 724 s.) Praha: Grada. Kapp, S. (2010). 'Treating' homosexuality is unethical. The Psychologist, 23 (12), 952. Blackwell, C. W. (2008). Nursing implications in the application of conversion therapies on gay, lesbian, bisexual, and transgender clients. Issues In Mental Health Nursing, 29 (6), 651-665. doi:10.1080/01612840802048915 Shidlo, A., & Schroeder, M. (2002). Changing sexual orientation: A consumers' report. Professional Psychology: Research And Practice, 33 (3), 249-259. doi:10.1037/0735-7028.33.3.249 Throckmorton, W., & Welton, G. (2005). Counseling practices as they relate to ratings of helpfulness by consumers of sexual reorientation therapy. Journal Of Psychology And Christianity, 24 (4), 332-342. Hancock, K. A., Gock, T. S., & Haldeman, D. C. (2012). Science meets practice in determining effectiveness of sexual orientation change efforts. American Psychologist, 67 (6), 499-500. doi:10.1037/a0029805


Stáhnout ppt "K ONVERZNÍ TERAPIE Metodologická praktika v psychologii Kateřina Čížková, Kateřina Felcmanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google