Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola dat do RIV KONTROLY Doplnit data o nová pole struktury 2012 Zkontrolovat DOI, linky (pozor na dočasné odkazy) Zjistit duplicity (klient) Kontroly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola dat do RIV KONTROLY Doplnit data o nová pole struktury 2012 Zkontrolovat DOI, linky (pozor na dočasné odkazy) Zjistit duplicity (klient) Kontroly."— Transkript prezentace:

1 Kontrola dat do RIV KONTROLY Doplnit data o nová pole struktury 2012 Zkontrolovat DOI, linky (pozor na dočasné odkazy) Zjistit duplicity (klient) Kontroly ARL (odhalí jen některé chyby – doplnění RČ, chybnou návaznost na VZ) Zkontrolovat záznamy – počty k odevzdání, k mazání, projekty bez výsledku – na stránkách AA – seznam záznamů označených /neoznačených do RIV Příp. urychleně zažádat o vyjímky ISBN

2 Kontrola dat do RIV KONTROLNÍ XML Vytvoření pokusných xml souborů mazání a dat, kontroly RV. MK – zaslat xml mazání a xml dat – oskenované podepsané průvodky, podepsané průvodky XML, termíny zkontrolovat kontrolami ASEP, vytvořit kontrolní xml Překlopení 15. 3. 2012 Po překlopení budou data k dispozici jen v klientu. Datum překlopení roku sběru závisí na termínech poskytovatelů.

3 Doplnit data o nová pole struktury 2012 ISMN R27 * Kód ISBN 5 nebo ISMN 6 (znakový, max. délka 17) P Vyplňuje se pro druh výsledku B, C, D. Pro druh výsledku V se vyplňuje, pokud existuje. Pro druh výsledku A se vyplní pouze v případě R56 = L (elektronický dokument s lokálním přístupem). Pokud má kniha více kódů ISBN nebo ISMN, uvedou se údaje nejvýznamnějšího z nich. Strana od – do Místo konání akce R54 * Místo konání akce uvedené ve sborníku - vyplňuje se nezkrácený název obce. V případě, že akce se koná paralelně nebo na pokračování na více místech, uvede se ústřední místo nebo místo zahájení akce. Číslo předpisu - (pro druh výsledku N-certifikované metodiky, léčebný postup a památkový postup) Přidat popř. další vědní obor U druhu A, C, K přidat výběr způsobu prezentace

4 Link v poli 856 a informace, který z odkazů se bude exportovat do RIV– 856$9 R86 * Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku nebo na domovskou stránku výsledku (znakový, max. délka 254) PP Pro publikační výsledky se jedná o odkaz na webovou stránku, ze které je dostupný plný text výsledku. Je-li plný text výsledku archivován v institucionálním repozitáři předkladatele, uvede se odkaz do tohoto repozitáře. Pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného patentového úřadu (originální dokument). Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy. Údaj má významnou informační silu zejména v roce předávání údajů do RIV, protože slouží na ověření existence výsledku a splnění jeho definice, tak jak je stanovena v příslušném dokumentu. Po několika letech tento odkaz nemusí být plně funkční, tak jak se to děje i v mnoha jiných případech, ale tato informace již nebude více využita pro účely hodnocení. UT WOS - je povinný pokud údaj existuje DOI- je povinný pokud údaj existuje Patenty – Kód vydavatele patentu nebo vzoru

5 Zjistit duplicity (klient) Podpora - návod

6 Kontrola záznamů označených do RIV Kontrola neoznačených do RIV Záznamy, které nechcete exportovat do RIV předělat na rok sběru 2013 (klient) Kontrola záznamů do RIV – Analytika ASEP

7 Kontrola projektů bez výsledků Analytika ASEP Kontrola projektů, na které nejsou navázané žádné záznamy Možnost výběru Poskytovatele


Stáhnout ppt "Kontrola dat do RIV KONTROLY Doplnit data o nová pole struktury 2012 Zkontrolovat DOI, linky (pozor na dočasné odkazy) Zjistit duplicity (klient) Kontroly."

Podobné prezentace


Reklamy Google