Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka k projektu 9. 9. 2009 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Matematika pro inženýry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka k projektu 9. 9. 2009 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Matematika pro inženýry."— Transkript prezentace:

1 Schůzka k projektu 9. 9. 2009 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Matematika pro inženýry 21. století

2 Reg.č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332 Doba realizace: 1.9.2009 - 30.8.2012 Rozpočet projektu: 14 291 320, 25 Kč Příjemce: VŠB - TU Ostrava Partner projektu: ZČU v Plzni Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Matematika pro inženýry 21. století

3 Cíl projektu Harmonogram a klíčové aktivity Monitorovací indikátory Řízení a organizace Web projektu Pracovní dohody Pracovní výkazy Plány na další období Program schůzky:

4 Potřeba reagovat na změnu úlohy matematiky při řešení praktických problémů, způsobenou Pokrokem v mat. modelování Zlepšováním SW Zvyšováním výpočetních kapacit počítačů Motivace projektu

5 Výběr látky v základních kurzech Zařadit do kurzu pojmy, které jsou důležité v odborných předmětech. Zařadit do základních kurzů vybrané obecné abstraktní pojmy. Preferovat metodicky přátelské výpočetní postupy, a to i za cenu vyšší pracnosti. Omezit výklad pojmů, které mají velmi speciální uplatnění, ač by byly matematicky zajímavé. Pečlivě vybrat, které výpočetní dovednosti jsou v dnešní době počítačů prakticky důležité. Cíl projektu - zlepšení v oblastech:

6 Způsob prezentace základních pojmů Klást důraz na motivaci a postup „od problému k řešení“. Klást důraz na vyložení souvislostí. Upozornit na praktické omezení výpočetních postupů. Seznámit studenty s hlavním použitím pojmu. Připravit kurz lineární algebry s Matlabem. Využívat při výuce moderní ICT (animace, interaktivní 3D grafika, videa atd.) Propojení základních pojmů v mat. kurzech Integrace mat. pojmů do odborných předmětů Cíl projektu - zlepšení v oblastech:

7 Vytvoříme a pilotně ověříme 59 modulů Základní matematické moduly (13) Specializované matematické moduly (13) Mezioborové moduly (13) Moduly pro pedagogy (20) Co bude vytvořeno

8 1.Tvorba výukových modulů 2. Vytvoření modulů pro pedagogy a jejich prezentace na Semináři o výuce matematiky 3. Zavádění výukových modulů do výuky v pilotních kurzech 4. Oponentury výukových modulů a vyhodnocování pilotních kurzů 5. Konečné úpravy výukových modulů na základě výsledků oponentur a hodnocení studentů a pedagogů 6. Propagace vytvořených výukových modulů mezi studenty SŠ, VŠ a pedagogy Harmonogram a klíčové aktivity

9

10

11 R

12 Monitorovací indikátory

13 Sankce

14 Administrativní pozice: Řízení a organizace projektu

15 Odborné pozice: Řízení a organizace projektu Odborný koordinátor projektu Koordinátor tem. oblasti 1 Koordinátor tem. oblasti 2 Koordinátor tem. oblasti 3 Garanti modulů Garanti mezioborových modulů Garanti modulů pro pedagogy

16 Koordinátoři tematických oblastí

17 Odborný koordinátor projektu Mezioborové moduly Moduly pro pedagogy

18 Realizátor počítačových animací Tvůrce 3D grafiky Kameraman Statistik Web specialista Tvůrce šablon pro autory Pedagog pilotních kurzů Oponent Technik Popis všech pracovních pozic je uveden na webu projektu. Další odborné pozice

19 Web projektu http:\\mi21.vsb.cz

20 §13 odst.4 zákoníku práce říká: "Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny." Musí jít tedy o práci jiného druhu a ta musí být vykonávána v jiné pracovní době, než je stanovena pro výkon práce v původním pracovním poměru. Dále si pohlídejte dodržování maximální možné týdenní pracovní doby. K tomuto se vyjadřuje §76 zákoníku práce takto: "Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.“ DPP, DPČ

21 Všichni pracovníci na projektu, kteří mají uzavřenu DPP nebo DPČ jsou povinni měsíčně odevzdávat vyplněné pracovní výkazy. Pracovní výkaz lze stáhnout z webu (Formuláře). Výkaz nazveme rok_měsíc_příjmení.xls, např. 2009_09_Sarmanova.xls a pošleme na konci měsíce e-mailem administrativní pracovnici Ž. Vylegalové. Práce na projektu je dle DPP a DPČ konána pouze v pracovní dny a dle pracovní doby VŠB-TU od 14:00. Na DPP a DPČ nečerpáme dovolenou ani pracovní neschopnost. Pracovní výkaz

22 DPP, DPČ Viz Řešitelský tým na webu

23 Pracovní výkaz Nevyplňovat

24 Garanti modulů sestaví autorské týmy Garanti modulů dodají koordinátorům předběžný obsah a rozsah modulu. Nahlásí případné změny oproti původním plánům (ty lze nalézt na webu v sekci „výukové moduly“). Pravidelně jednou měsíčně se budou konat porady garantů dané tematické oblasti – vždy ve čtvrtek 12:30. Rozpis porad bude na webu v sekci „aktuality“. První schůzka garantů proběhne 24.9. ve 12:30. Učebna bude upřesněna. Začátek práce na výukových modulech (instalace PdfLatexu, odzkoušení šablony pro tvorbu) Plán práce na následující období

25 Příští týden na webu v záložce „šablony“ budou k dispozici: Podrobné instrukce k instalaci PdfLatexu, Ghostscriptu, Winedtu a všechny potřebné programy a balíčky. Šablony k tvorbě tištěné verze modulů v provedení s ikonami i bez ikon. Šablony k tvorbě obrazovkové verze modulů v provedení s ikonami i bez ikon. Šablony a návody k tvorbě modulů

26 Děkuji za pozornost a přeji pěkný den !


Stáhnout ppt "Schůzka k projektu 9. 9. 2009 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Matematika pro inženýry."

Podobné prezentace


Reklamy Google