Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy (ISVS) ISSS 2003, 25.3.2003, Hradec Králové Motto: „Nutným předpokladem kvalitních rozhodnutí na všech úrovních řízení je dostatek kvalitních a aktuálních informací.“

2 HK ČR považuje vstup ČR do EU za jednu z největších šancí, před nimiž ona i podnikatelé stojí. Před vstupem ČR do EU vyjadřují čeští podnikatelé podporu tomuto kroku: a)mají sice dostatek informací osvětového charakteru b)nedostává se jim však konkrétních praktických informací a rovněž impulsů pro zahájení příprav vlastní firmy na vstup ČR do EU Východiska:  každý podnikatelský subjekt je místně a oborově příslušný  úkolem KHK je podpora hospodářského rozvoje na území příslušného kraje a to především v oblastech s nedostatečnou infrastrukturou  některé obce svou geografickou polohou a dopravní přístupností znemožňují na krajské úrovni realizaci častých osobních kontaktů ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

3 Regionální úroveň - infrastruktura do úrovně krajů a bývalých okresů je vybudována Úroveň specializovaných informací - infrastruktura vybudována, ale je značně roztříštěna Úroveň oborových informací - infrastruktura není realizována Tuto problematiku řeší projekt Hospodářské komory – Informační místa pro podnikatele. Jeho základním komunikačním nástrojem je Informační systém pro malé a střední podnikání. ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

4 Základní cíle IS MSP  poskytovat zainteresovaným subjektům prostřednictvím rozsáhlých databází informace a služby, které nabízí nejen Hospodářská komora, ale poskytovat i externí informace, které jsou do IS integrovány  zintenzivnit a zkvalitnit každodenní kontakty MSP mezi veřejnou správou (reprezentovanou subjekty státní správy a samosprávy) a hospodářskou sférou (reprezentovanou HK ČR jako spojovacího můstku) a prostřednictvím vybudovaných informačních míst v obcích pověřených výkonem státní správy Vedlejší cíle IS MSP  zkvalitnit nabídku poskytování informací a služeb nejširší podnikatelské veřejnosti  výrazně posílit informační a komunikační procesy ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

5 ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP Dílčí cíle - identifikovat informační potřeby malých a středních podnikatelů - identifikovat a zajistit, rozšířit či vytvořit informační zdroje pro jejich pokrytí - zajistit / vytvořit technologicky dostatečné podmínky pro snadný přístup k tomuto systému podnikatelské veřejnosti z řad malých a středních podniků včetně přístupu k informačnímu systému pro ty malé a střední podnikatele, kteří nemají vlastní přístup na Internet - vytvořit a implementovat funkční logistiku výměny informací

6 ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP IS MSP naplní jmenované cíle následujícími prostředky  veřejné informační služby podnikatelské veřejnosti  vybrané (placené) služby podnikatelské veřejnosti  služby registrovaným uživatelům IS MSP  služby komorám a živnostenským společenstvům  komunikace uvnitř komorové sítě Garantem plnění za regionální část projektu budou KHK a garantem za oborovou část projektu budou sdružení společenstev - obě jsou integrální součástí Hospodářské komory.

7 Měřítkem naplňování těchto cílů je především - vývoj podílu malých a středních podniků na výstupech ekonomiky a na zaměstnanosti - porovnání jejich výsledků s hodnotami dosahovanými ekonomicky dlouhodobě nejúspěšnějšími státy světa a Evropy, a to jak za ekonomiku země, tak za jednotlivé regiony ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

8 ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP V současné době je do aktivní výměny informací v elektronické podobě smluvně zapojeno přes 60 informačních míst (jednotlivých úřadů a kanceláří hospodářských komor) po celém území České republiky. Na úrovni vládních resortů, agentur i subjektů privátních podpor MSP probíhá intenzivní komunikace o napojení a koordinaci výměny informací.

9 ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP Akreditační pravidla Pro zapojení do systému byly stanoveny akreditační pravidla, které zajistí jednotnou úroveň služeb: Regionální dosah - plošné pokrytí území kraje - aktivní přístup k podnikatelským subjektům Způsob poskytovaných služeb - zákaznický přístup - zpětné vyhodnocování - práce dle metodiky - dodržování zásad systémů jakosti

10 ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP Rozsah poskytovaných služeb - informační servis (informace o informacích včetně všeobecných informací o regionu) - všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu - informace o programech podpory MSP na regionální i celostátní úrovni - nabídka vzdělávacích akcí (v rámci regionů a centra) - poradenství – obecné, zprostředkování pro specializované, právní, ekonomické (integrováno s dalšími organizacemi a institucemi na podporu MSP) - přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů

11 ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP …rozsah poskytovaných služeb - schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU - informace o službách, které nabízejí ostatní specializovaná pracoviště (EuroInfoCentra, RPIC, BIC, střediska CzechTradu, ICU a další instituce podpor MSP - na regionální a celostátní úrovni - informace o službách CEI a CEBRE - zahraniční vztahy – podle místních zájmů (partnerská města) - legislativa pro podnikatele - komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí - databáze poradců na předkládání projektů

12 IS MSP proto umožňuje  interaktivní přístup uživatelů tak, aby podporoval komunikaci zainteresovaných subjektů a agentur  spojit funkce publikačního a obchodně – informačního systému  provádět všechny důležité funkce a úkony pro publikaci informací s členěním podle cílových subjektů  datovou komunikaci a shromáždění dat  automatizované zpracování a redistribuci  datové napojení dalších IS  integraci do Portálu veřejné správy ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

13 ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP IS MSP bude obsahovat zejména následující okruhy informací  Evidence registrovaných podnikatelských subjektů  Evidence solventních firem  Evidence nabídek a poptávek s jejich párováním  Informace o Hospodářské komoře ČR  Struktura komory a společenstev  Nabídky vzdělávání a kurzů  Registr partnerů komor  Přehled připravovaných akcí  Přehled právních dokumentů s případnou poradnou  Nabídka publikací a CD  Přístupy k on-line databázím různého typu  Přehled užitečných odkazů pro podnikatele  Možnost různých typů registrací a certifikací  Různé typy rádců a průvodců  Nabídka účastí na výstavách a veletrzích  Aktuality ze světa podnikání a hospodářství  Problematika evropského společenství  Napojení na World Trade Center

14 Cíle IS MSP Hospodářské komory:  poskytovat veřejné informační služby podnikatelské veřejnosti  poskytovat vybrané (placené) služby podnikatelské veřejnosti,  zprostředkovat kontakt mezi veřejnou správou, reprezentovanou subjekty státní správy a samosprávy a hospodářskou sférou a prostřednictvím vybudovaných informačních míst v obcích pověřených výkonem státní správy,  poskytovat služby komorám a živnostenským společenstvům  poskytovat služby ostatním subjektům podpor MSP ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

15 Technologie a metodika IS MSP Technologicky je portál postaven na technologii.NET Framework a využívá databázového serveru SQL 2000. Otevřená a modulární architektura portálu pak umožňuje snadnou integraci externích zdrojů informací či služeb pomocí jazyka XML ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

16 Realizace IS MSP Na základě výběrového řízení pověřena společnost DELTAX, která je certifikovanou společností podle ISO a řídí projekty podle vlastní metodiky řízení projektů (MŘP) vytvořené na základě zkušeností společnosti a na principech definovaných v normě ČSN/ISO 10 006 a Amerického institutu řízení projektů PMI. Tato metodika byla ověřena na mnoha projektech realizovaných společností DELTAX. ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP

17 Děkuji za pozornost a vítáme jakékoliv Vaše návrhy na spolupráci. Pavel Vích vedoucí Kanceláře prezidenta Hospodářská komora ČR e-mail: vich@komora.czvich@komora.cz ISSS 2003 25.3.2003, Hradec Králové IS MSP


Stáhnout ppt "Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google