Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy (ISVS) ISSS 2003, , Hradec Králové Motto: „Nutným předpokladem kvalitních rozhodnutí na všech úrovních řízení je dostatek kvalitních a aktuálních informací.“

2 HK ČR považuje vstup ČR do EU za jednu z největších šancí, před nimiž ona i podnikatelé stojí. Před vstupem ČR do EU vyjadřují čeští podnikatelé podporu tomuto kroku: a)mají sice dostatek informací osvětového charakteru b)nedostává se jim však konkrétních praktických informací a rovněž impulsů pro zahájení příprav vlastní firmy na vstup ČR do EU Východiska:  každý podnikatelský subjekt je místně a oborově příslušný  úkolem KHK je podpora hospodářského rozvoje na území příslušného kraje a to především v oblastech s nedostatečnou infrastrukturou  některé obce svou geografickou polohou a dopravní přístupností znemožňují na krajské úrovni realizaci častých osobních kontaktů ISSS , Hradec Králové IS MSP

3 Regionální úroveň - infrastruktura do úrovně krajů a bývalých okresů je vybudována Úroveň specializovaných informací - infrastruktura vybudována, ale je značně roztříštěna Úroveň oborových informací - infrastruktura není realizována Tuto problematiku řeší projekt Hospodářské komory – Informační místa pro podnikatele. Jeho základním komunikačním nástrojem je Informační systém pro malé a střední podnikání. ISSS , Hradec Králové IS MSP

4 Základní cíle IS MSP  poskytovat zainteresovaným subjektům prostřednictvím rozsáhlých databází informace a služby, které nabízí nejen Hospodářská komora, ale poskytovat i externí informace, které jsou do IS integrovány  zintenzivnit a zkvalitnit každodenní kontakty MSP mezi veřejnou správou (reprezentovanou subjekty státní správy a samosprávy) a hospodářskou sférou (reprezentovanou HK ČR jako spojovacího můstku) a prostřednictvím vybudovaných informačních míst v obcích pověřených výkonem státní správy Vedlejší cíle IS MSP  zkvalitnit nabídku poskytování informací a služeb nejširší podnikatelské veřejnosti  výrazně posílit informační a komunikační procesy ISSS , Hradec Králové IS MSP

5 ISSS , Hradec Králové IS MSP Dílčí cíle - identifikovat informační potřeby malých a středních podnikatelů - identifikovat a zajistit, rozšířit či vytvořit informační zdroje pro jejich pokrytí - zajistit / vytvořit technologicky dostatečné podmínky pro snadný přístup k tomuto systému podnikatelské veřejnosti z řad malých a středních podniků včetně přístupu k informačnímu systému pro ty malé a střední podnikatele, kteří nemají vlastní přístup na Internet - vytvořit a implementovat funkční logistiku výměny informací

6 ISSS , Hradec Králové IS MSP IS MSP naplní jmenované cíle následujícími prostředky  veřejné informační služby podnikatelské veřejnosti  vybrané (placené) služby podnikatelské veřejnosti  služby registrovaným uživatelům IS MSP  služby komorám a živnostenským společenstvům  komunikace uvnitř komorové sítě Garantem plnění za regionální část projektu budou KHK a garantem za oborovou část projektu budou sdružení společenstev - obě jsou integrální součástí Hospodářské komory.

7 Měřítkem naplňování těchto cílů je především - vývoj podílu malých a středních podniků na výstupech ekonomiky a na zaměstnanosti - porovnání jejich výsledků s hodnotami dosahovanými ekonomicky dlouhodobě nejúspěšnějšími státy světa a Evropy, a to jak za ekonomiku země, tak za jednotlivé regiony ISSS , Hradec Králové IS MSP

8 ISSS , Hradec Králové IS MSP V současné době je do aktivní výměny informací v elektronické podobě smluvně zapojeno přes 60 informačních míst (jednotlivých úřadů a kanceláří hospodářských komor) po celém území České republiky. Na úrovni vládních resortů, agentur i subjektů privátních podpor MSP probíhá intenzivní komunikace o napojení a koordinaci výměny informací.

9 ISSS , Hradec Králové IS MSP Akreditační pravidla Pro zapojení do systému byly stanoveny akreditační pravidla, které zajistí jednotnou úroveň služeb: Regionální dosah - plošné pokrytí území kraje - aktivní přístup k podnikatelským subjektům Způsob poskytovaných služeb - zákaznický přístup - zpětné vyhodnocování - práce dle metodiky - dodržování zásad systémů jakosti

10 ISSS , Hradec Králové IS MSP Rozsah poskytovaných služeb - informační servis (informace o informacích včetně všeobecných informací o regionu) - všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu - informace o programech podpory MSP na regionální i celostátní úrovni - nabídka vzdělávacích akcí (v rámci regionů a centra) - poradenství – obecné, zprostředkování pro specializované, právní, ekonomické (integrováno s dalšími organizacemi a institucemi na podporu MSP) - přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů

11 ISSS , Hradec Králové IS MSP …rozsah poskytovaných služeb - schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU - informace o službách, které nabízejí ostatní specializovaná pracoviště (EuroInfoCentra, RPIC, BIC, střediska CzechTradu, ICU a další instituce podpor MSP - na regionální a celostátní úrovni - informace o službách CEI a CEBRE - zahraniční vztahy – podle místních zájmů (partnerská města) - legislativa pro podnikatele - komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí - databáze poradců na předkládání projektů

12 IS MSP proto umožňuje  interaktivní přístup uživatelů tak, aby podporoval komunikaci zainteresovaných subjektů a agentur  spojit funkce publikačního a obchodně – informačního systému  provádět všechny důležité funkce a úkony pro publikaci informací s členěním podle cílových subjektů  datovou komunikaci a shromáždění dat  automatizované zpracování a redistribuci  datové napojení dalších IS  integraci do Portálu veřejné správy ISSS , Hradec Králové IS MSP

13 ISSS , Hradec Králové IS MSP IS MSP bude obsahovat zejména následující okruhy informací  Evidence registrovaných podnikatelských subjektů  Evidence solventních firem  Evidence nabídek a poptávek s jejich párováním  Informace o Hospodářské komoře ČR  Struktura komory a společenstev  Nabídky vzdělávání a kurzů  Registr partnerů komor  Přehled připravovaných akcí  Přehled právních dokumentů s případnou poradnou  Nabídka publikací a CD  Přístupy k on-line databázím různého typu  Přehled užitečných odkazů pro podnikatele  Možnost různých typů registrací a certifikací  Různé typy rádců a průvodců  Nabídka účastí na výstavách a veletrzích  Aktuality ze světa podnikání a hospodářství  Problematika evropského společenství  Napojení na World Trade Center

14 Cíle IS MSP Hospodářské komory:  poskytovat veřejné informační služby podnikatelské veřejnosti  poskytovat vybrané (placené) služby podnikatelské veřejnosti,  zprostředkovat kontakt mezi veřejnou správou, reprezentovanou subjekty státní správy a samosprávy a hospodářskou sférou a prostřednictvím vybudovaných informačních míst v obcích pověřených výkonem státní správy,  poskytovat služby komorám a živnostenským společenstvům  poskytovat služby ostatním subjektům podpor MSP ISSS , Hradec Králové IS MSP

15 Technologie a metodika IS MSP Technologicky je portál postaven na technologii.NET Framework a využívá databázového serveru SQL Otevřená a modulární architektura portálu pak umožňuje snadnou integraci externích zdrojů informací či služeb pomocí jazyka XML ISSS , Hradec Králové IS MSP

16 Realizace IS MSP Na základě výběrového řízení pověřena společnost DELTAX, která je certifikovanou společností podle ISO a řídí projekty podle vlastní metodiky řízení projektů (MŘP) vytvořené na základě zkušeností společnosti a na principech definovaných v normě ČSN/ISO a Amerického institutu řízení projektů PMI. Tato metodika byla ověřena na mnoha projektech realizovaných společností DELTAX. ISSS , Hradec Králové IS MSP

17 Děkuji za pozornost a vítáme jakékoliv Vaše návrhy na spolupráci. Pavel Vích vedoucí Kanceláře prezidenta Hospodářská komora ČR ISSS , Hradec Králové IS MSP


Stáhnout ppt "Hospodářská komora České republiky Informační systém HK ČR pro malé a střední podnikání (IS MSP) a jeho zapojení do informačních systémů veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google