Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Síla F ležící na povrchu kapaliny se nazývá povrchová síla.  Povrchové napětí je definováno jako: › podíl velikosti povrchové síly F a délky l okraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Síla F ležící na povrchu kapaliny se nazývá povrchová síla.  Povrchové napětí je definováno jako: › podíl velikosti povrchové síly F a délky l okraje."— Transkript prezentace:

1

2  Síla F ležící na povrchu kapaliny se nazývá povrchová síla.  Povrchové napětí je definováno jako: › podíl velikosti povrchové síly F a délky l okraje povrchové blány, na který povrchová síla působí kolmo v povrchu kapaliny.

3  Povrchové napětí kapaliny je vůči prostředí skalární veličina, kterou vyjadřujeme pružnou vlastnost kapaliny.  Povrchové napětí závisí na druhu kapaliny a na prostředí nad volným povrchem kapaliny.  S rostoucí teplotou povrchové napětí klesá.  Při styku kapaliny se stěnou se uplatňuje nejen vzájemné působení mezi molekulami kapaliny, ale i částicemi stěny nádoby a částicemi plynů nad volným povrchem.

4  Mohou nastat tři případy: › Kapalina smáčí stěnu (a) – povrch je dutý u stěny nádoby, protože síla F směřuje z kapaliny, např. voda či líh v čisté skleněné nádobě, rtuť v nádobě měděné. › Kapalina nesmáčí stěnu (b) – povrch je vypouklý u stěny, protože síla F směřuje do kapaliny, např. rtuť v čisté skleněné nádobě, voda v mastné sklenici. › Povrch kapaliny je rovný, síla F je rovnoběžná se stěnou.

5  Úhel υ se nazývá stykový úhel – svírá povrch kapaliny s tělesem.  Mohou nastat tři případy: › υ = 0 – kapalina dokonale smáčí stěnu (a), › υ = π – pro dokonale nesmáčející kapaliny (b), › 0 < υ < ½ π nebo ½ π < υ < π – skutečné kapaliny (c). Zakřivení povrchu kapaliny u sklenice vody (a) a rtuti (b)

6  Zakřivení povrchu při stěnách nádoby, v kapilárách či u kapek nebo bublin, je způsobeno vznikem přídavného tlaku, který je způsobený pružností povrchové vrstvy.  Nazývá se kapilární tlak.  Pod vypouklým povrchem je vnitřní tlak ve srovnání s vodorovným povrchem větší o kapilární tlak.  Pod dutým povrchem je vnitřní tlak ve srovnání s vodorovným povrchem naopak menší o kapilární tlak.

7  Má-li volný povrch kapaliny tvar kulového vrchlíku, resp. koule, je kapilární tlak p k dán vztahem:  kde σ je povrchové napětí kapaliny a R poloměr kulového povrchu.  U tenké kulové bubliny se dvěma povrchy, např. mýdlové bubliny o poloměru R, je kapilární tlak p k dán vztahem:

8  Kapilára je úzká trubička s poloměrem 1 mm.  Na obr. a) je kapalina ideálně smáčející a na obr. b) je kapalina ideálně nesmáčející.

9  Pro výšku h platí vtah:  kde σ je povrchové napětí, ρ je hustota kapaliny a g je tíhové zrychlení.  Zvýšení volné hladiny kapaliny v kapiláře se nazývá kapilární elevace. › Kapilární elevace je založena na přítomnosti kapilárního tlaku v kapalině, který je pod vzniklým dutým povrchem menší než pod rovným povrchem kapaliny v nádobě.  Snížení volné kapaliny v kapiláře se nazývá kapilární deprese. › Kapilární deprese vznikne tím, že pro vytvoření rovnovážného stavu je kapaliny stlačená do hloubky h, aby došlo ke kompenzaci chybějícího kapilárního tlaku.

10  Oba jevy – kapilární depresi a elevaci, nazýváme jako kapilaritu.  Vzlínavost – je jev, při kterém vystupuje voda z hloubky země tenkými kapilárami na povrch půdy a vypařuje se.  Kapilární elevace se využívá např. pro nasávání petroleje do knotů do petrolejových či lihových svítidel.


Stáhnout ppt " Síla F ležící na povrchu kapaliny se nazývá povrchová síla.  Povrchové napětí je definováno jako: › podíl velikosti povrchové síly F a délky l okraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google