Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 10. století: stát = rodové panství vládnoucího rodu („pražské knížectví“ Přemyslovců)  kníže vládne „ze sedla“ – objíždí zemi, vybírá dávky, soudí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 10. století: stát = rodové panství vládnoucího rodu („pražské knížectví“ Přemyslovců)  kníže vládne „ze sedla“ – objíždí zemi, vybírá dávky, soudí,"— Transkript prezentace:

1  10. století: stát = rodové panství vládnoucího rodu („pražské knížectví“ Přemyslovců)  kníže vládne „ze sedla“ – objíždí zemi, vybírá dávky, soudí, uděluje práva  od 11. století – státní správa s „úředníky“  hradská soustava – hradiště majetkem knížete, nikdo jiný je nemohl vlastnit -budována již za Boleslava I. -nová správní centra (často blízko starých „kmenových“ hradišť)provincií -nejméně 12 provincií (Žatec, Bílina, Litoměřice, Děčín…) -v čele kastelán (župan) – shromažďuje dávky, vojenské oddíly, představitel knížecí moci -rotace úřadů u velmožů (aby nezískali k nějaké oblasti stálé vazby)  osobní družiny Přemyslovců – příčina častých pokusů o uzurpaci vlády STÁTNÍ SPRÁVA

2  neomezený vládce, vlastník celé země  okolo sebe skupina věrných bojovníků = družina (živí ji, dává úřady)  od 11.st. svatováclavský kult – sv. Václav patronem země, kníže jeho zástupcem: „Mír knížete XY v rukou sv. Václava“  lenní závislost na Říši (od Vladivoje 1002)- ve 12.st. nástroj zásahů Barbarossy do vnitřních poměrů, čestný úřad arcičíšníka (1184)  12.st. říšským knížectvím moravské markrabství (Konrád Ota 1182) a pražské biskupství (Jindřich Břetislav 1187) – oslabení moci panovníka  údělná knížectví: zaopatření mladších sourozenců (Morava)  Statuta Konráda Oty (1189) – nejstarší psaný zákoník, kodifikace zvykového práva, potvrzena dědičná držba půdy šlechtou PANOVNÍK

3 Český stát v 10.st.Český stát v 11. a 12.st.

4  důležitá role při sjednocování  kamenné kostely na hradištích  od 973 biskupství (arcidiecéze v Mohuči), 1063 obnoveno biskup. na Moravě  investitura u řím. císaře resp. krále  10.st. a 11.st. kláštery benediktinů – Jiřský na Hradě (973), Břevnov (993, Sázava (1034), Teplice (2.pol.12.st.)  od 12.další řády – kolonizace, nové hosp. technologie -cisterciáci – Sedlec (1142), Plasy (1146), Osek (1197) -premonstráti – Strahov (1140), Doksany (1144), Teplá (1193) KŘESŤANSTVÍ

5  knížecí družina: přední bojovníci a rádci = velmoži, za služby beneficia  nejstarší rody velmožů v 10.st.: Slavníkovci, Vršovci  11.st. – postupný rozklad hradské soust., velmoži získávají teritoriální vazby  vzniká šlechta: rody urozených, dlouho ve službách knížat, jejich pozice a léna dědičné: Hrabišici (SZČ), Hroznatovci (ZČ), Ronovci (SČ), Vítkovci (JČ)  čestné úřady u dvora (komoří, lovčí, maršálek, číšník…)  dědičnost lén potvrzena Statuty Konráda Oty (za lenní slib věrnosti) ŠLECHTA

6  ve 12.st. – dosídlování pustých oblastí z domácích zdrojů  organizuje šlechta nebo kláštery  návesní typy vesnic, Týn, Újezd, Žďár, nebo název končí –yně, -enice  venkovské obyvatelstvo sedláci (dědici) – svobodní, mají půdu, platí daně, slouží ve vojsku hosté - pronájem půdy, daně, služba nevolníci – nesvobodné obyvatelstvo, menšina  města – řemeslná a obchodní centra kupci z Orientu (Ibrahím ibn Jakúb), Středomoří v okolí specializované osady VVVV NNNN IIII TTTT ŘŘŘŘ NNNN ÍÍÍÍ K K K K OOOO LLLL OOOO NNNN IIII ZZZZ AAAA CCCC EEEE

7  vybírali kasteláni pro knížete v naturáliích (ve stanovený den, většinou 2x ročně přinesli určenou část úrody nebo zemědělských či řemeslných výrobků)  kasteláni vytvářeli služebný systém: služebníci usazováni ve vsích, které odváděli daně ve formě specializovaných výrobků nebo služeb (Hrnčíře, Koloděje, Štítary, Žernoseky, Psáry, Zlatníky, Sokolníky, Kováry)  dalším zdrojem příjmů válka: úroda, dobytek a ostatní kořist, zajatci (do otroctví nebo usazeni ve vnitrozemí – Moravany, Děčany, Úherce, Litice)  kontrola obchodních cest a vybírání cel  těžba rud a ražba mincí – denárů DANĚ


Stáhnout ppt " 10. století: stát = rodové panství vládnoucího rodu („pražské knížectví“ Přemyslovců)  kníže vládne „ze sedla“ – objíždí zemi, vybírá dávky, soudí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google