Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk a literatura Poezie českých autorů 1. poloviny 20

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk a literatura Poezie českých autorů 1. poloviny 20"— Transkript prezentace:

1 Český jazyk a literatura Poezie českých autorů 1. poloviny 20
Český jazyk a literatura Poezie českých autorů 1. poloviny 20. století – Jiří Wolker: Pokora (interpretace básně) Pavel Šupka

2 Anotace Materiál nabízí žákům rozbor básně Jiřího Wolkera Pokora Autor Mgr. Pavel Šupka Jazyk Český Očekávaný výstup 26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby -žádné- Klíčová slova Sloky, verš, rým, květ, skromnost, prostota, čestnost, laskavost, základ lidské společnosti Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaný Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Typická věková skupina 15-19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí českého jazyka a literatury

3 Jiří Wolker – Pokora V tomto textu budeme pracovat s básní Pokora.
Postupujte podle pokynů na jednotlivých slidech. Nejprve si báseň přečtěte celou. Poté odpovídejte na červeně zbarvené otázky. Červeně zbarvený text se pokuste interpretovat.

4 Jiří Wolker – Pokora Důležité upozornění – interpretace básně je vždy individuální záležitost. Některá obrazná pojmenování lze chápat odlišně. Následující interpretace představuje jednu z možných variant chápání textu. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že interpretaci básně nelze zcela relativizovat.

5 Jiří Wolker – Pokora Stanu se menším a ještě menším,
až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“

6 Jiří Wolker – Pokora Počet slok?
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Počet slok?

7 Jiří Wolker – Pokora Počet slok: 2
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Počet slok: 2

8 Jiří Wolker – Pokora Počet slok: 2 Počet veršů?
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Počet slok: 2 Počet veršů?

9 Jiří Wolker – Pokora Počet slok: 2 Počet veršů? Proměnlivý = 2 + 7
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Počet slok: 2 Počet veršů? Proměnlivý = 2 + 7

10 Jiří Wolker – Pokora Počet slok: 2 Počet veršů? Proměnlivý = 2 + 7
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Počet slok: 2 Počet veršů? Proměnlivý = 2 + 7 Rým?

11 Jiří Wolker – Pokora Počet slok: 2 Počet veršů? Proměnlivý = 2 + 7
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Počet slok: 2 Počet veršů? Proměnlivý = 2 + 7 Rým? Nepravidelný – např. sdružený

12 Jiří Wolker – Pokora Je báseň lyrická nebo epická?
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Je báseň lyrická nebo epická?

13 Jiří Wolker – Pokora Je báseň lyrická nebo epická?
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: „Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Je báseň lyrická nebo epická? Báseň je lyrická – převažuje líčení pocitů Nemá žádný děj

14 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Název básně – význam:

15 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Název básně – význam: Co je to pokora?

16 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Název básně – význam: Pokora = pocit vlastní nedokonalosti člověka

17 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Název básně – význam: Pokora = pocit vlastní nedokonalosti člověka Pokora = skromné chování

18 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Název básně – význam: Pokora = pocit vlastní nedokonalosti člověka Pokora = skromné chování Pokora = nesobeckost

19 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Název básně – význam: Pokora = pocit vlastní nedokonalosti člověka Pokora = skromné chování Pokora = nesobeckost Pokora = pocit vlastní slabosti a nedokonalosti

20 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Autorský subjekt = autor je v básni přítomen a předává myšlenky čtenáři Ich-forma

21 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Opakování slova „menším“ a stupňování „nejmenším“ Touha po pokoře Motiv skrývání = motiv dětství; dítě v dospělém člověku

22 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: Přírodní motiv Navození příjemného, čistého a nezkaženého motivu

23 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: Ráno = nový den, nová naděje Louka = pocit volnosti a svobodného prostoru Léto = teplo, symbol zrání

24 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: Kvítek – zdrobnělina, symbol něčeho vzácného, dětského Nejmenší – opět motiv pokory, nepatrnosti Motiv malého dítěte, „zmenšení do velikosti květu“ 

25 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
Po ránu, na louce, v létě po kvítku vztáhnu se nejmenším. Zašeptám, až se obejmu s ním: Šeptání – motiv opatrnosti vůči křehkému květu Objetí = motiv lásky, ztotožnění

26 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
„Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Básnické oslovení Postpozice přívlastku Personifikace květ = chlapeček Zdrobnělina = citovost Bosý = chudý, prostý, bezbranný

27 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
„Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Nadsázka – nebe = symbol celého světa Personifikace = opřelo si Kapička – zdrobnělina, něžnost i v měřítku s velikým nebem, kontrast

28 Jiří Wolker – Pokora Možná interpretace
„Chlapečku bosý, nebe dlaň o tebe opřelo si kapičkou rosy, aby nespadlo.“ Personifikace Nebe = svět hledá oporu i v tak nepatrné věci, jako je kvítek = dítě, jeden zdánlivě bezvýznamný člověk

29 Jiří Wolker – Pokora Shrnutí
Jedná se o lyrickou intimní (osobní) báseň.

30 Jiří Wolker – Pokora Shrnutí
Jedná se o lyrickou intimní (osobní) báseň. Autor pomocí prostého a jednoduchého jazyka rozvíjí motivy pokory, skromnosti.

31 Jiří Wolker – Pokora Shrnutí
Jedná se o lyrickou intimní (osobní) báseň. Autor pomocí prostého a jednoduchého jazyka rozvíjí motivy pokory, skromnosti. Stylizuje se do podoby malého dítěte a ztotožňuje se zdánlivě bezbranným květem.

32 Jiří Wolker – Pokora Shrnutí
Jedná se o lyrickou intimní (osobní) báseň. Autor pomocí prostého a jednoduchého jazyka rozvíjí motivy pokory, skromnosti. Stylizuje se do podoby malého dítěte a ztotožňuje se zdánlivě bezbranným květem. Využitím protichůdného kontrastu (malý květ-velké nebe) dosahuje úvahy, že i zdánlivě nepatrné živé bytosti jsou pro celý svět – celou společnost nesmírně důležité.

33 Jiří Wolker – Pokora Shrnutí
Přestože se tedy název básně jmenuje pokora, autor dochází k myšlence, že právě lidé skromní, čestní, nesobečtí a zdánlivě bezbranní jsou nejdůležitějším základem celé lidské společnosti.

34 Jiří Wolker – Pokora Shrnutí
Přestože se tedy název básně jmenuje pokora, autor dochází k myšlence, že právě lidé skromní, čestní, nesobečtí a zdánlivě bezbranní jsou nejdůležitějším základem celé lidské společnosti. Báseň je hluboce lidská, citlivá, optimistická, vitalistická a vysoce morální.

35 Jiří Wolker – Pokora Shrnutí
Úkol: Diskutujte o roli pokory v současné společnosti. Souhlasíte s Wolkerovou myšlenkou o důležitosti „drobných věcí“?

36 Citace Panorama české literatury: Literární dějiny od počátků do současnosti. Olomouc: Rubico, s. r. o., ISBN Jiří Wolker: Výbor z díla. Praha: Svoboda, Klasikové. ISBN 725.


Stáhnout ppt "Český jazyk a literatura Poezie českých autorů 1. poloviny 20"

Podobné prezentace


Reklamy Google