Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP483 Manažerská informatika 3Access - BankaSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 Dotazy v databázi Banka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP483 Manažerská informatika 3Access - BankaSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 Dotazy v databázi Banka"— Transkript prezentace:

1 2OP483 Manažerská informatika 3Access - BankaSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 Dotazy v databázi Banka http://min.vse.cz http://min.vse.cz doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz

2 Access - BankaSnímek 22OP483 Manažerská informatika 3Snímek 2 Obsah 1. Výběrové dotazy z jedné tabulky Výběrové dotazy z jedné tabulky 2. Výběrové dotazy z více tabulek Výběrové dotazy z více tabulek 3. Výpočty Výpočty 4. Parametrické dotazy Parametrické dotazy 5. Křížové dotazy Křížové dotazy 6. Akční dotazy Akční dotazy 7. Jazyk SQL Jazyk SQL 8. Kontingenční tabulka a graf z výsledků dotazu Kontingenční tabulka a graf z výsledků dotazu

3 Access - BankaSnímek 32OP483 Manažerská informatika 3 R42a Účely výdajů: Výběr neseřazeného pole s duplicitami Vypište účely výdajů. Detaily 185 vět

4 Access - BankaSnímek 42OP483 Manažerská informatika 3 R42b Seřazené účely: Výběr seřazeného pole s duplicitami Vypište vzestupně seřazené účely výdajů. Detaily 185 vět

5 Access - BankaSnímek 52OP483 Manažerská informatika 3 R42c Účely bez duplicit: Výběr seřazeného pole bez duplicit Vypište vzestupně seřazené jedinečné účely výdajů (bez duplicit). Detaily 50 vět

6 Access - BankaSnímek 62OP483 Manažerská informatika 3 R42d Položky a účty: Výběr neseřazených polí s duplicitami Vypište položky a účty pohybů. Pohyby 150 vět

7 Access - BankaSnímek 72OP483 Manažerská informatika 3 R42e Seřazené položky a účty: Výběr seřazených polí bez duplicit Vypište položky a účty pohybů bez duplicit ve vzestupném seřazení dle položky a účtu. Pohyby 78 vět

8 Access - BankaSnímek 82OP483 Manažerská informatika 3 R42f Jinak seřazené položky a účty: Výběr polí seřazených dle nestandardní hierarchie řazení Vypište položky a účty pohybů bez duplicit ve vzestupném seřazení dle účtu a položky. Pohyby 78 vět

9 Access - BankaSnímek 92OP483 Manažerská informatika 3 R42g Pražská energetika: Výběr vět s daným obsahem jednoho pole Vypište datum zaúčtování, název účtu a částku pohybů Pražské energetiky v sestupném řazení dle částky a dle data zaúčtování. Pohyby 4 věty

10 Access - BankaSnímek 102OP483 Manažerská informatika 3 R42h Pražská energetika a Česká pošta: Výběr vět s několika variantami obsahu jednoho pole Vypište datum zaúčtování, název účtu a částku pohybů Pražské energetiky a České pošty, s.p. v sestupném řazení dle částky a dle data zaúčtování. Pohyby 11 vět

11 Access - BankaSnímek 112OP483 Manažerská informatika 3 R42i Energetika, Pošta a Encián: Výběr vět s několika variantami obsahu jednoho pole Vypište název účtu, datum zaúčtování, a částku pohybů Pražské energetiky, České pošty, s.p. a Enciánu Praha dle názvu účtu, data zaúčtování a částky. Pohyby 18 vět

12 Access - BankaSnímek 122OP483 Manažerská informatika 3 R42j Praha 1 v ČS: Výběr vět s daným obsahem více polí Vypište město, umístění a ulici automatů v Praze 1 s umístěním v pobočkách České spořitelny, a.s. Automaty 3 věty

13 Access - BankaSnímek 132OP483 Manažerská informatika 3 R42k Praha 1 v ČS a Praha 9: Alternativní výběr vět s daným obsahem polí Vypište místo, umístění a ulici automatů v pobočkách ČS v Praze 1 a všech automatů v Praze 9. Automaty 24 vět

14 Access - BankaSnímek 142OP483 Manažerská informatika 3 R42l P1 v ČS a P9 v metru: Výběr s variantními omezeními v různých polích Vypište místo, umístění a ulici automatů v pobočkách ČS v Praze 1 a automatů v metru v Praze 9. Automaty 9 vět

15 Access - BankaSnímek 152OP483 Manažerská informatika 3 R42m Vyšší výběry: Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu číselného pole Vypište výběry z automatů s výběrem vyšším než 2000 Kč. Pohyby 5 vět

16 Access - BankaSnímek 162OP483 Manažerská informatika 3 R42n Automaty na ulici H – S: Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu textového pole Vypište automaty, které jsou umístěny v ulicích s názvem začínajícím písmeny v intervalu H (včetně) až S (kromě) v seřazení dle názvu ulice. Automaty 92 vět

17 Access - BankaSnímek 172OP483 Manažerská informatika 3 R42o Automaty Ko: Výběr vět s požadovaným začátkem obsahu textového pole Vypište automaty umístěné v ulicích s názvem začínajícím písmeny Ko. Automaty 4 věty

18 Access - BankaSnímek 182OP483 Manažerská informatika 3 R42p Automaty na lince B: Výběr vět s požadovaným koncem textového pole Vypište automaty umístěné v stanicích metra linky B. Automaty 25 vět

19 Access - BankaSnímek 192OP483 Manažerská informatika 3 R42q Automaty Kxs: Zástupný znak pro jeden textový znak Vypište automaty umístěné v ulicích, jejichž název začíná písmenem K a na třetí pozici má písmeno s. Automaty 3 věty

20 Access - BankaSnímek 202OP483 Manažerská informatika 3 R42r Automaty bez nepřetržitého provozu: Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu pole Vypište automaty, které nemají nepřetržitý provoz. Automaty 62 vět

21 Access - BankaSnímek 212OP483 Manažerská informatika 3 R42s Omezené automaty: Výběr vět s podmínkou nerovnosti obsahu pole Vypište automaty, které nejsou otevřeny nepřetržitě ani v době 5 – 24 hodin. Automaty 40 vět

22 Access - BankaSnímek 222OP483 Manažerská informatika 3 R42t Pohyby bez účtu: Výběr vět s prázdným obsahem pole Vypište pohyby, v nichž není vyplněn účet. Pohyby 27 vět

23 Access - BankaSnímek 232OP483 Manažerská informatika 3 R42u Pohyby s intervalem výdaje: Výběr s intervalovou podmínkou obsahu pole Vypište pohyby s výdajovou částkou z intervalu. Pohyby 24 vět

24 Access - BankaSnímek 242OP483 Manažerská informatika 3 R42v Pohyby s Intervalem bez SIPO: Výběr vět s intervalovou podmínkou a podmínkou konce textu Vypište pohyby s výdajovou částkou z intervalu avšak s výjimkou inkasa SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatel). Pohyby 17 vět

25 Access - BankaSnímek 252OP483 Manažerská informatika 3 R42w Lednové pohyby: Výběr vět s daným měsícem v časovém poli Vypište datum zaúčtování, pořadí měsíce, název dne, název měsíce, týden a čtvrtletí lednových pohybů v řazení dle data zaúčtování. Pohyby 17 vět

26 Access - BankaSnímek 262OP483 Manažerská informatika 3 R42x Automaty, karty, příkazy: Větvený výraz a výběr všech polí věty Vypište všechna data o výběrech z automatů („automat“), platby platební kartou („karta“) a platby dle trvalých příkazů („trvalý příkaz“) v řazení dle data zaúčtování. Pohyby 100 vět

27 Access - BankaSnímek 272OP483 Manažerská informatika 3 R43a Detaily pohybů: Výběr souvisejících vět ze dvou tabulek Vypište k pohybům upřesnění výdajů. Pohyby, Detaily 185 vět

28 Access - BankaSnímek 282OP483 Manažerská informatika 3 R43b Výběry v Praze 1:Výběr s propojením dvou tabulek s podmínkou Vypište pohyby, které byly realizovány výběrem z automatu v Praze 1. Pohyby, Automaty – R, Automaty 12 vět

29 Access - BankaSnímek 292OP483 Manažerská informatika 3 R43c Výběry v Praze 1 mimo metro: Výběr s propojením dvou tabulek a dvojí podmínkou Vypište pohyby, které byly realizovány výběrem z automatu v Praze 1 a to nikoliv v metru. Pohyby, Automaty – R, Automaty 1 věta

30 Access - BankaSnímek 302OP483 Manažerská informatika 3 R43d Automaty vybraného města: Výběr pomocí obsahu pomocné tabulky Vypište automaty z vybraného města. Město_F, Automaty 11 vět

31 Access - BankaSnímek 312OP483 Manažerská informatika 3 R43e Detaily výběrů: Výběr s propojením čtyř tabulek Vypište výdaje vyplývající z výběru z automatů. Detaily, Pohyby, Automaty – R, Automaty 14 vět

32 Access - BankaSnímek 322OP483 Manažerská informatika 3 R43f Detaily z vybraného města: Výběr s propojením pěti tabulek Vypište výdaje vyplývající z výběru z automatů z vybraného města. Detaily, Pohyby, Automaty – R, Automaty, Město_F 1 věta

33 Access - BankaSnímek 332OP483 Manažerská informatika 3 R43g Pondělní i čtvrteční automaty: Výběr s propojením tabulky do sebe Vypište automaty, z nichž bylo vybráno v (libovolné) pondělí a zároveň v (libovolný) čtvrtek. Pohyby, Pohyby_1 2 věty

34 Access - BankaSnímek 342OP483 Manažerská informatika 3 R43h Pohyby bez detailů: Výběr vět s neexistujícím propojením do jiné tabulky Vypište pohyby, k nimž nejsou uvedeny výdaje. Pohyby, Detaily 0 vět

35 Access - BankaSnímek 352OP483 Manažerská informatika 3 R43i Datum výdaje na dovolenou: Výběr hodnot pole pro přesně definovanou větu či věty Vypište datum zaúčtování pohybu výdaje na dovolenou. Pohyby, Detaily 1 věta

36 Access - BankaSnímek 362OP483 Manažerská informatika 3 R43j Pohyby po dovolené: Dotaz na základě výsledku jiného dotazu Vypište pohyby, které byly realizovány ve stejný den nebo později než výdaj za dovolenou. Pohyby, R43i Datum výdaje na dovolenou 46 vět

37 Access - BankaSnímek 372OP483 Manažerská informatika 3 R44a Rozdíl dob: Výpočty z hodnot polí v rámci věty Vypište pro jednotlivé pohyby rozdíl mezi dobou zaúčtování a zpracování. Pohyby 150 vět

38 Access - BankaSnímek 382OP483 Manažerská informatika 3 R44b Nej pro automaty: Souhrn polí za skupinu vět Vypište pro jednotlivé automaty nejdřívější a nejpozdější výběr a celkovou vybranou částku. Pohyby 4 věty

39 Access - BankaSnímek 392OP483 Manažerská informatika 3 R44c Celkový rozdíl dob: Součet výrazu z několika polí za skupinu vět Vypište celkový rozdíl doby zaúčtování a zpracování za jednotlivé trvalé příkazy. Pohyby 5 vět

40 Access - BankaSnímek 402OP483 Manažerská informatika 3 R44d Průměrný rozdíl dob: Výraz ze souhrnu vět Vypište průměrný rozdíl doby zaúčtování a zpracování za jednotlivé trvalé příkazy. Pohyby 5 vět

41 Access - BankaSnímek 412OP483 Manažerská informatika 3 R44e Výdaje za inkaso a SIPO: Kritérium v souhrnu Vypište součty výdajů za čtvrtletí dohromady za inkaso a inkaso SIPO. Pohyby 3 věty

42 Access - BankaSnímek 422OP483 Manažerská informatika 3 R44f Automaty v týdnech: Souhrn dle části pole Vypište celkové částky vybrané v jednotlivých týdnech z automatů. Pohyby 12 vět

43 Access - BankaSnímek 432OP483 Manažerská informatika 3 R44g Automaty s vysokým výběrem: Kritérium ve výsledku souhrnu Vypište automaty, z nichž bylo vybráno více než 10 000 Kč. Pohyby, Automaty – R, Automaty 3 věty

44 Access - BankaSnímek 442OP483 Manažerská informatika 3 R44h Brzké výběry: Omezení počtu vět ve výsledcích Vypište 2 automaty s nejdřívějším výběrem. Pohyby, Automaty – R, Automaty 2 věty

45 Access - BankaSnímek 452OP483 Manažerská informatika 3 R44i Čtvrtina automatů: Výběr několik vět s nejvyšší hodnotou pole Vypište 25 % automatů s nejdřívějším výběrem. Pohyby, Automaty – R, Automaty 1 věta

46 Access - BankaSnímek 462OP483 Manažerská informatika 3 R44j Pohyby čtvrtiny automatů: Upřesnění údajů o vybraných větách Vypište pohyby pro 25 % automatů s nejdřívějším výběrem. R44i, Automaty – R, Pohyby 5 vět Automaty – R, Pohyby 4 věty

47 Access - BankaSnímek 472OP483 Manažerská informatika 3 R45a Pohyby v měsíci: Parametrický dotaz s přesnými kritérii Vypište pohyby v zadaném měsíci. Pohyby pro leden 17 vět

48 Access - BankaSnímek 482OP483 Manažerská informatika 3 R45b Vybrané pohyby: Parametrický dotaz s přibližným kritériem Vypište pohyby v zadaném měsíci nebo všechny pohyby. Pohyby pro leden 17 vět, pro rok 150 vět

49 Access - BankaSnímek 492OP483 Manažerská informatika 3 R45c Pohyby dle data: Omezení datového typu parametru parametrického dotazu Vypište pohyby od zadaného data. Pohyby 89 vět

50 Access - BankaSnímek 502OP483 Manažerská informatika 3 R46a Pohyby dle položky a měsíce: Souhrn tabulky dle dvou polí Vypište částky pohybů v součtu dle položky a měsíce. Pohyby 123 vět

51 Access - BankaSnímek 512OP483 Manažerská informatika 3 R46b Křížová tabulka pohybů: Křížový dotaz s běžným pořadím sloupců Vypište částky pohybů v součtu dle položky (řádky) a měsíce (sloupce) formou křížové tabulky. Pohyby 56 vět

52 Access - BankaSnímek 522OP483 Manažerská informatika 3 R46c Pohyby dle položky a dne: Křížová tabulka se zadaným pořadím sloupců Vypište částky pohybů v součtu dle položky (řádky) a dne v týdnu výběru (sloupce) formou křížové tabulky. Uveďte jen výběry ve středu, čtvrtek a pátek. Pohyby 56 vět

53 Access - BankaSnímek 532OP483 Manažerská informatika 3 R47a Tvorba Výběrů z automatů: Vytvářecí dotaz Vytvořte tabulku Výběry z automatu, v níž bude přehled výběrů z automatů. Pro každý výběr uveďte všechna pole z tabulky Pohyby, z tabulky Automaty pole Umístění, Ulice, Město. Pohyby, Automaty – R, Automaty 13 vět

54 Access - BankaSnímek 542OP483 Manažerská informatika 3 R47b Metro Národní: Aktualizační dotaz V tabulce Výběry z automatu změňte umístění Metro Národní I (B) na Metro Národní (B). Výběry z automatu 5 vět

55 Access - BankaSnímek 552OP483 Manažerská informatika 3 R47c Umístění dle Automatů: Aktualizační dotaz s využitím dat z jiné tabulky V tabulce Výběry z automatu změňte umístění automatu dle umístění v tabulce Automaty. Výběry z automatu, Automaty – R, Automaty 13 vět

56 Access - BankaSnímek 562OP483 Manažerská informatika 3 R47d Výběry od června 2009: Odstraňovací dotaz dle pole z redukované tabulky Z tabulky Výběry z automatu odstraňte věty o výběrech po 1. 6. 2009. Výběry z automatu 4 věty

57 Access - BankaSnímek 572OP483 Manažerská informatika 3 R47e Nepřetržitá doba: Odstraňovací dotaz dle pole z jiné než redukované tabulky Z tabulky Výběry z automatu odstraňte výběry z automatů s nepřetržitou dobou provozu. Automaty – R 198 vět Položka Položka v tabulce Automaty2 musí být klíčová. Výběry z automatu, Automaty2 3 věty

58 Access - BankaSnímek 582OP483 Manažerská informatika 3 R47f Přidání pozdních výběrů: Přidávací dotaz dle pole z rozšiřované tabulky Do tabulky Výběry z automatu přidejte výběry realizované po 1. 6. 2009. Pohyby, Automaty – R, Automaty 4 věty

59 Access - BankaSnímek 592OP483 Manažerská informatika 3 R47g Přidání nepřetržitých automatů: Přidávací dotaz dle pole z jiné než rozšiřované tabulky Do tabulky Výběry z automatu přidejte výběry realizované v automatech s nepřetržitým provozem. Pohyby, Automaty – R, Automaty 3 věty

60 Access - BankaSnímek 602OP483 Manažerská informatika 3 R48a Sjednocení Účtů a Názvů účtů: Sjednocovací dotaz Zobrazte z tabulky Pohyby všechny Účty a Názvy_účtů. SELECT Pohyby.Účet FROM Pohyby; Pohyby 64 vět UNION SELECT Pohyby.Název_účtu FROM Pohyby;

61 Access - BankaSnímek 612OP483 Manažerská informatika 3 R48b Sjednocení bez duplicit: Sjednocovací dotaz s názvem a bez duplicit Zobrazte z tabulky Pohyby všechny Účty a Názvy_účtů bez duplicit, výsledný sloupec nadepište Název. SELECT DISTINCT Pohyby.Účet AS Název FROM Pohyby; Pohyby 64 vět UNION SELECT DISTINCT Pohyby.Název_účtu FROM Pohyby;

62 Access - BankaSnímek 622OP483 Manažerská informatika 3 R49a Graf výdajů dle kategorií: Kontingenční tabulka v procentech Zobrazte graficky výdaje za jednotlivé kategorie výdajů v jednotlivých měsících. Pohyby, Detaily 185 vět

63 Access - BankaSnímek 632OP483 Manažerská informatika 3 R49b Podíly na pololetí: Kontingenční tabulka v procentech Zobrazte podíly výdajů za jednotlivé kategorie výdajů v jednotlivých měsících na celkových výdajích za leden – červenec

64 Access - BankaSnímek 642OP483 Manažerská informatika 3 R49c Podíly za skupiny: Seskupení řádků a sloupců kontingenční tabulky Vypočtěte podíl výdajů za jednotlivé kategorie na celkových výdajích za čtvrtletí. Kategorie rozdělte do několika skupin. Pohyby, Detaily 153 vět

65 Access - BankaSnímek 652OP483 Manažerská informatika 3 R49d Dvě nejvyšší kategorie: Řazení a filtrování v kontingenční tabulce Zobrazte výdaje za jednotlivé kategorie v jednotlivých měsících za dvě kategorie s nejvyššími výdaji.


Stáhnout ppt "2OP483 Manažerská informatika 3Access - BankaSnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2007 Dotazy v databázi Banka"

Podobné prezentace


Reklamy Google